Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Metode de Tratare Termica a Deseurilor

  VII.METODE DE TRATARE TERMICĂ A DEŞEURILOR • Procedee termice uzuale de tratare a deşeurilor : – Incinerarea, – Piroliza, – Coincinerarea, – Procedeul de uscare. • Cel mai important procedeu termic il reprezinta, la ora actuala, incinerarea deseurilor. • Procesele de tratare termica a deseurilor reprezinta o optiune fezabila, dupa epuizarea variantelor de valorificare (colectare, sortare, reciclare) si inaintea depozitarii controlate. VII. METODE DE TRATARE TERMICĂ A DEŞEURILOR...

 • Economia Mediului

  1. Economia mediului - definiţie şi conţinut Deşi problema mediului înconjurător, nu este nouă, ea stând în atenţia mai mult sau mai puţin conştientă a omului, a socieţăţii încă de la începutul industrializării (prima jumătate a secolului al XIX-lea), n-a devenit acută decât în a doua jumătate a secolului XX - fapt ce a determinat o serie de organisme naţionale şi internaţionale să se sesizeze de consecinţele nu numai asupra sănătăţii societăţii dar, şi asupra producţivităţii economice nu pe...

 • Programe de Monitoring Ecologic in Republica Moldova - Starea si Probleme

  Supravegherea (Monitoringul) mediului in Republica Moldova in conditii de restructurare a societatii si economiei nationale este o necesitate vitala, si are sarcina majora de a asigura aplicarea si respectarea reglementarilor, autorizatiilor si normelor de calitate a mediului, componentelor si elementelor lui, precum si a diversitatii biologica. Monitoringul este o parte esentiala a managementului de mediu si se efectuiaza pentru determinarea calitatii mediului prin determinarea...

 • Normativele (Standardele) de Mediu

  Introducere Standardele de mediu - normative referitoare la domeniile “ecologie şi protecţia mediului”. Reglementează cunoştinţele şi activităţile omului în probleme de: 1. Calitatea mediului; 2. Impact antropogen (practicile economice actuale); 3. Dezvoltare socio-economice durabilă, care depinde de nivelul relaţiilor în sistemul “Om – Thnologie – Natura” şi presupune: 1. Protecţia mediului; 2. Folosirea eficientă a materiei prime; 3. Aplicarea tuturor posibilităţilor de...

 • Monitoringul de Mediu

  MONITORINGUL DE MEDIU (ECOLOGIC)Obiectul de studiu al ecologiei: Ecologia este o ştiinţă sau o disciplină a biologiei care se ocupă cu studiul interacţiunilor şi interdependenţelor structurale, materiale, energetice şi informaţionale dintre elementele componente ale ecosistemului (biogeocenozei), adică dintre biocenoză şi biotop.Apare întrebarea: Care este nivelul materiei vii pe care îl studiază ecologia? Ecologia nu studiază sistemul biologic individual, organismul individual, nu se ocupă...

 • Microbiologie

  CURS I INTRODUCERE Obiectul de studiu al microbiologiei Obiectul de studiu al microbiologiei este biologia microorganismelor, mai precis forma, structura şi activitatea fiziologică a acestora. Microorganismele sunt organisme mici, vizibile doar la microscop. Deoarece micros (gr.) = mic, bios (gr.) = viaţă, logos (gr.) = ştiinţă, termenul de microbiologie ar însemna ştiinţa despre organisme cu viaţă scurtă, provenind de la cuvântul „microb”, introdus de Sedillot (1878). Acest termen se...

 • Reciclarea Deseurilor

  1.Introducere „Nimic nu se pierde, nimic nu se câstigă, totul se transformă" (Lavoisier) Nu ne putem permite să producem prea mult gunoi, ne va costa mult. În condiţiile societăţii noastre un studiu efectuat demonstrează că fiecare cetăţean generează zilnic aproximativ 1,5-2 kg de gunoi din care cel puţin jumătate este reciclabil. Dacă această cantitate o raportăm la întreaga populaţie a Romăniei, putem foarte uşor să anticipăm enormitatea deşeurilor acumulate îintr-o singură zi, ca...

 • Ecologie

  CAPITOLUL I DEFINIŢIE ŞI OBIECT DE STUDIU Ecologia s-a constituit ca ştiinţă către sfârşitul secolului al XIX- lea. Termenul de ecologie provine de la cuvintele greceşti oikos = casă şi logos = ştiinţă şi a fost introdus în 1970 de către biologul german Ernst Haeckel. Acesta defineşte ecologia ca fiind "studiul relaţiilor complexe directe sau indirecte cuprinse în noţiunea darwinistă a luptei pentru existenţă" sau " studiul relaţiilor dintre plante şi animale şi mediul lor...

 • Poluantii Atmosferici (Oxidanti) si Impactul lor Asupra Ecosistemelor

  3. Poluanţii atmosferici (oxidanţi) şi impactul lor asupra ecosistemelor. Poluanţi atmosferici primari şi activităţi economice care generează poluanţii atmosferici. Poluanţi atmosferici secundari. Influenţa negativă a ozonului troposferic asupra proceselor biologice necesare menţinerii funcţionalităţii solurilor. Ploile acide si degradarea solurilor. Soluţii tehnologice de reducere a emisiilor de agenţi oxidanţi. Poluanţii atmosferici (oxidanţi) şi impactul lor asupra ecosistemelor. Se...

 • Managementul Mediului Curs 9

  În practica tarilor cu experienta în domeniul evidentierii economice a mediului, exista doua modalita ti de exprimare a acestei legaturi, si anume: adoptarea indicatorului “costul de mediu” sau a indicatorului “cheltuieli de protectia mediului”. Costul de mediu este o categorie economica universal acceptata si reprezinta acea parte a utilizarilor care compenseaza consumul de mijloace de productie si forta de munca, în conditiile tehnice, organizatorice si de gestiune, pentru obtinerea...

 • Managementul Mediului Curs 11

  2.5.9. Evaluarea ciclului de viaţă Evaluarea ciclului de viaţă (ECV) este un instrument pentru evaluarea aspectelor de mediu şi a potenţialelor efecte ale produselor, proceselor sau activităţilor asupra mediului în scopul de a stabili oportunităţile de perfecţionare. ECV analizează întregul ciclu de viaţă al unui produs sau al unei activităţi, acoperind exctracţia şi prelucrarea materiilor prime; procesele de producţie; transportul şi distribuţia; folosirea, refolosirea şi întreţinerea...

 • Dreptul Mediului

  CURSUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MEDIULUI 1.1. Noţiunea, trăsăturile şi definiţia dreptului mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează totalitatea factorilor şi condiţiilor care formează cadrul general în care se desfăşoară viaţa materială a societăţii omeneşti. Noţiunea de mediu este considerată ca fiind o noţiune fundamentală şi cuprinzătoare prin care se înţelege lumea vie şi cea neînsufleţită, în principiu, aproape tot...

 • Impact Antropic

  Impactul antropic asupra ecosistemelor este multiplu şi semnificativ şi rezultă din dezvoltarea fără precedent a societăţii umane. Conştientizarea responsabilităţii pentru protecţia mediului ambiant a determinat o serie de acţiuni la diferite nivele (mondial, continental, regional/zonal, naţional, local). La nivelul Uniunii Europene concertarea politicilor de mediu a început de mai bine de 30 de ani. La reuniunea desfăşurată la Paris în octombrie 1972, şefii de stat şi de guvern au invitat...

 • Termeni Definiti in Domeniul Ingineriei Calitatii Aerului

  Capitolul 1 Noţiuni generale Pământul este otrăvit! Pământul este bolnav! Pământul este în pericol! Se ştie ca acţiunea omului determină modificări de temperatură globală, temperatura globală fiind cel mai bun indicator de sănătate al Terrei. Sporirea emisiilor de CO2, restrângerea suprafeţelor împădurite şi cultivabile, deşertificarea în expansiune, creşterea industrială fără limite şi la limita tehnologiei, aberanta cursă a înarmărilor şi experimentele scăpate de sub control, toate sunt...

 • Analiza Statistica a Ecosistemelor

  Realizarea stării de echilibru într-un sistem ecologic Pornind de la modelele matematice prezentate, se poate arăta interacţiunea dintre elementele componente ale sistemelor, considerând că fiecare sistem este compus dintr-un număr de subsisteme. Subsistemele sunt componente ale unui sistem care interacţionează între ele fiind conectate prin legături de tip informaţional, energetic şi material. Coeziunea subsistemelor asigură stabilitatea sistemului, starea lui de echilibru. « Pragului de...

Pagina 14 din 27