Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Analiza Riscurilor de Inundatii

  1. Identificarea proceselor şi fenomenelor generatoare de inundaţii Inundaţiile reprezintă fenomene hidrice extreme generate de apele mari sau de viituri. Cunoaşterea genezei şi a mecanismelor de producere a viiturilor oferă posibilitatea prevenirii şi combaterii efectelor pe care le pot provoca. Pentru a pune în evidenţă diferenţele de ordin teritorial şi temporal al viiturilor din nordul Podişului Transilvaniei au fost analizate şi prelucrate datele provenite de la 12 staţii hidrometrice...

 • Reciclarea Deseurilor

  „ Nimic nu se pierde , nimic nu se câştigă , totul se transformă „ ( Lavoisier ) Reciclarea deşeurilor ( prin deşeu se înţelege orice obiect care nu mai este folosit şi este aruncat sau risipit ) . Reciclarea este procesul de prelucrare a deseurilor in vederea reutilizarii lor. Colectarea, reciclarea si tratarea deseurilor reprezinta o prioritate si se regaseste si in angajamentele asumate de Romania fata de Uniunea Europeana. Legea 27 din 2007 este actul normativ care obliga romanii sa...

 • Evaluare Risc si Indicatorii de Caracterizare a Calitatii Apei

  Exerciţiul 1 pH - 6,5 Duritate - 10 grd. Germane Amoniac - 1mg/l Azotiţi - 0,8 mg/l Azotaţi - 100 mg/l Cloruri - 270 mg/l Exerciţiul 2 pH - 7,4 Duritate - 20 grd. Germane Amoniac - 0,2 mg/l Azotiţi - 0,3 mg/l Azotaţi - 60 mg/l Cloruri - 100 mg/l Fişa de inspecţie sanitară a fântinii Există o latrină la mai puţin de 10m? Latrina este amplasată pe un teren mai ridicat decât fântâna? Există o altă sursă de poluare la mai puţin de 10m: gunoi de grajd sau gunoi menajer? Sunt...

 • Ecologie

  Biotopul Biotopul (gr. bios = viata; topos = loc) reprezinta cea mai mica unitate geografica a biosferei sau a unui habitat, care poate fi delimitata si care este caracterizat prin biota sa proprie. Biotopul este arealul caracterizat printr-o uniformitate a factorilor ecologici în care îsi duc viata diferite specii de plante si animale care alcatuiesc o biocenoza. Elementele componente ale biotopului sunt: litosfera, hidrosfera si atmosfera. Biotopul este deci constituit din component...

 • Echipamente Pentru Epurare

  Principalul poluant ce caracterizează industria metalurgică este praful. Implicaţiile imense din punct de vedere biologic, social şi economic ale poluării necesită întocmirea unor programe vaste de cercetare şi de investiţii, precum şi alocarea fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor. Aceste programe trebuie să aibă în vedere atât îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricaţie (reducerea potenţialului de poluare al surselor), cât şi realizarea de echipamente şi instalaţii...

 • Ecologie

  Pădurea se caracterizează prin următoarele aspecte (Florescu I.I., 2004): - suprafaţă mare de teren; - complexitate şi diversitate constitutivă; - rezistenţă; - vigoare, -stabilitate şi perenitate; - eficacitate ecologică, socială şi economică. - Pădurea – grupare deasă de arbori, care trăiesc în strânsă interdependenţă între ei, cu celelate plante şi animale şi cu condiţiile de mediu, realizând o complexă şi unitară comunitate de viaţă, capabilă să îndeplinească funcţii...

 • Ecologie

  -Definiții I - ştiinţă de sine stătătoare a aparut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea - Primul care a subliniat existenţa principiului interacţiunii în lumea vie a fost Charles Darwin, care în lucrarea ,,Originea speciilor,, din 1859 introduce şi explică conceptul de ,,luptă pentru existenţă - Termenul de ecologie (gr. oikos – casă, loc de trai; logos – ştiinţă) a fost utilizat pentru prima dată de zoologul Ernst Haeckel. - ştiinţă biologică de sinteză ce...

 • Exploatari Miniere

  Generalităţi Reamenajarea minieră a suprafeţelor afectate de industria minieră, trebuie privită ca parte componentă a activităţii miniere şi poate fi definită ca fiind modelarea metodică a suprafeţelor luate în folosinţă de întreprinderile miniere, luându-se în considerare interesele publice . Industria minieră presupune o relaţie reciprocă între natură şi societate precum şi între economie şi ecologie. Pe lângă extragerea substanţei minerale utile, industriei miniere îi revine sarcina de...

 • Biotopul - Mediul Abiotic al Vietuitoarelor

  - Mediul → totalitatea factorilor cu care organismele vin în contact şi cuprinde: • mediul abiotic → sol, apă, aer, factori climatici; • mediul biotic → vieţuitoare şi produsele eliminate din procesele lor metabolice. - Biotopul: • mediul concret în care îşi duc existenţa organismele vegetale şi animale; • locul ocupat de o biocenoză în ecosistem, cuprinzând: o mediul abiotic : - solul, - apa, - aerul, - factorii climatici - toate elementele necesare apariţiei şi dezvoltării...

 • Subetajul Fag cu Rasinoase

  Răspândire. Frecvent întâlnit (în vecinătatea molidişurilor) sub formă de fâşii, pe depozite de cuvertură pe versanţi slab până la moderat înclinaţi, pe locuri aşezate la baza pantelor pe roci bazice (conglomerate poligene, calcaroase, fliş marno-gresos, calcare, gresii calcaroase) şi intermediare (şisturi cristaline), cu rezerve însemnate de silicaţi cu cationi bazici de Al şi Fe, CaCO3. Condiţii climatice, Sunt de subetaj superior apropiate de cele ale molidişurilor cu minus de căldură şi...

 • Poluare

  1. Obiectul disciplinei. Importanţa disciplinei. Noţiuni fundamentale de chimia mediului 2. Noţiuni fundamentale legate de protecţia mediului ambiant. Tipuri de poluare. Surse de poluare. Ciclul poluanţilor in mediul înconjurător. Monitoringul stării mediului ambiant si metode de analiza a substanţelor poluante 3. Ciclurile elementelor si apei in natura. Ciclul carbonului. Ciclul azotului. Ciclul oxigenului. Ciclul sulfului. Circuitul apei in natura. Alte cicluri 4. Poluarea atmosferei....

 • Principii Generale ale Modelarii si Simularii Proceselor de Epurare a Apelor

  CAP.1 PRINCIPII GENERALE ALE MODELĂRII ŞI SIMULĂRII PROCESELOR DE EPURARE 1.1. Aspecte generale Analiza proceselor din staţiile de epurare a apelor uzate presupune realizarea unor modele (model fizic, chimic, biologic, matematic etc.). Modelarea este acţiunea de a reflecta un fenomen şi rezultatul acestei acţiuni. Modelarea are drept scop studierea unui fenomen inaccesibil cercetării directe cu ajutorul unui model elaborat în condiţii şi prin mijloace ce pot garanta validitatea...

 • Geopolitica

  Friedrich Ratzel(1844-1904) intemeietorul Geopoliticii, e unul dintre cei mai mari geografi ai lumii, fondator de scoala geografica si inspirator al geopoliticii. Vizita sa in SUA din 1873 ii trezeste interesul pentru geopolitica statelor continent. Fiind un admirator al colonialismului in 1890 sustine crearea unui imperiu colonial german. Este considerat precursorul Geopoliticii, gratie in principal lucrarii sale “Geografie Politica”, publicata in 1897, care pune practic bazele Geopoliticii,...

 • Managementul Dezastrelor - Secete

  CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE. DEFINIŢII, DOMENII DE INTERES, IMPACT 1.1 Introducere Secetele constituie fenomene climatice extreme care, prin efectele lor, reprezintă calamităţi naturale cu manifestare periodică, constând în reducerea drastică a precipitaţiilor şi resurselor de apă, pe perioade lungi de timp (de obicei un sezon sau câteva sezoane sau ani la rând). Deficitul de precipitaţii conduce la reducerea rezervelor de apă disponibile pentru toate folosinţele, ca şi pentru protecţia...

 • Tehnici Moderne de Protectie a Solului

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA MĂSURILOR DE PROTECŢIE ŞI CONSERVARE A SOLULUI Referitor la studiul degradării erozionale a solurilor şi la fundamentarea ştiinţifică a soluţiilor de utilizare şi amenajarea terenurilor în pantă, de-a lungul timpului, s-au remarcat câteva concepţii mai importante ce au contribuit la implementarea unor intervenţii optimizate sub aspect tehnic, economic şi social. Acestea sunt [98]: - Concepţia inginereasca; - Concepţia geomorfologică; - Concepţia...

Pagina 2 din 27