Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Biotopul - Mediul Abiotic al Vietuitoarelor

  - Mediul → totalitatea factorilor cu care organismele vin în contact şi cuprinde: • mediul abiotic → sol, apă, aer, factori climatici; • mediul biotic → vieţuitoare şi produsele eliminate din procesele lor metabolice. - Biotopul: • mediul concret în care îşi duc existenţa organismele vegetale şi animale; • locul ocupat de o biocenoză în ecosistem, cuprinzând: o mediul abiotic : - solul, - apa, - aerul, - factorii climatici - toate elementele necesare apariţiei şi dezvoltării...

 • Subetajul Fag cu Rasinoase

  Răspândire. Frecvent întâlnit (în vecinătatea molidişurilor) sub formă de fâşii, pe depozite de cuvertură pe versanţi slab până la moderat înclinaţi, pe locuri aşezate la baza pantelor pe roci bazice (conglomerate poligene, calcaroase, fliş marno-gresos, calcare, gresii calcaroase) şi intermediare (şisturi cristaline), cu rezerve însemnate de silicaţi cu cationi bazici de Al şi Fe, CaCO3. Condiţii climatice, Sunt de subetaj superior apropiate de cele ale molidişurilor cu minus de căldură şi...

 • Poluare

  1. Obiectul disciplinei. Importanţa disciplinei. Noţiuni fundamentale de chimia mediului 2. Noţiuni fundamentale legate de protecţia mediului ambiant. Tipuri de poluare. Surse de poluare. Ciclul poluanţilor in mediul înconjurător. Monitoringul stării mediului ambiant si metode de analiza a substanţelor poluante 3. Ciclurile elementelor si apei in natura. Ciclul carbonului. Ciclul azotului. Ciclul oxigenului. Ciclul sulfului. Circuitul apei in natura. Alte cicluri 4. Poluarea atmosferei....

 • Principii Generale ale Modelarii si Simularii Proceselor de Epurare a Apelor

  CAP.1 PRINCIPII GENERALE ALE MODELĂRII ŞI SIMULĂRII PROCESELOR DE EPURARE 1.1. Aspecte generale Analiza proceselor din staţiile de epurare a apelor uzate presupune realizarea unor modele (model fizic, chimic, biologic, matematic etc.). Modelarea este acţiunea de a reflecta un fenomen şi rezultatul acestei acţiuni. Modelarea are drept scop studierea unui fenomen inaccesibil cercetării directe cu ajutorul unui model elaborat în condiţii şi prin mijloace ce pot garanta validitatea...

 • Geopolitica

  Friedrich Ratzel(1844-1904) intemeietorul Geopoliticii, e unul dintre cei mai mari geografi ai lumii, fondator de scoala geografica si inspirator al geopoliticii. Vizita sa in SUA din 1873 ii trezeste interesul pentru geopolitica statelor continent. Fiind un admirator al colonialismului in 1890 sustine crearea unui imperiu colonial german. Este considerat precursorul Geopoliticii, gratie in principal lucrarii sale “Geografie Politica”, publicata in 1897, care pune practic bazele Geopoliticii,...

 • Managementul Dezastrelor - Secete

  CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE. DEFINIŢII, DOMENII DE INTERES, IMPACT 1.1 Introducere Secetele constituie fenomene climatice extreme care, prin efectele lor, reprezintă calamităţi naturale cu manifestare periodică, constând în reducerea drastică a precipitaţiilor şi resurselor de apă, pe perioade lungi de timp (de obicei un sezon sau câteva sezoane sau ani la rând). Deficitul de precipitaţii conduce la reducerea rezervelor de apă disponibile pentru toate folosinţele, ca şi pentru protecţia...

 • Tehnici Moderne de Protectie a Solului

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA MĂSURILOR DE PROTECŢIE ŞI CONSERVARE A SOLULUI Referitor la studiul degradării erozionale a solurilor şi la fundamentarea ştiinţifică a soluţiilor de utilizare şi amenajarea terenurilor în pantă, de-a lungul timpului, s-au remarcat câteva concepţii mai importante ce au contribuit la implementarea unor intervenţii optimizate sub aspect tehnic, economic şi social. Acestea sunt [98]: - Concepţia inginereasca; - Concepţia geomorfologică; - Concepţia...

 • Auditul de Mediu

  NOTIUNI FUNDAMENTALE Auditul si auditul de mediu Principiul de auditare Tipuri de audit de mediu: Auditul intern, Auditul de secundă, Auditul de terţă parte (de certificare) II. IMPLEMENTAREA AUDITULUI DE MEDIU ÎN UE Standardizarea in auditul de mediu Eco – auditul (EMAS) III. IMPLEMENTAREA AUDITULUI DE MEDIU SI A ECO-AUDITULUI ÎN ROMÂNIA Etape în auditul de mediu Avantajele auditului de mediu VI. AUDITUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Caracterisitici ale metodelor de...

 • Evaluari de Mediu

  Ofera informatiile necesare pentru sustinerea eforturilor de prevenire si/sau eliminare a daunelor cauzate mediului si de stimulare a sanatatii umane si bunastarii oamenilor; asigura cresterea nivelului de cunoastere a sistemelor ecologice si a resurselor naturale, importante pentru dezvoltarea generatiilor viitoare. - Evaluarea impactului asupra mediului este un important instrument al managementului de mediu, alaturi de evaluarea riscului de mediu, evaluarea ciclului de viata si care...

 • Evaluarea Impactului asupra Mediului si Tehnici de Reabilitare

  I. Noţiuni generale I.1. Introducere Unul din instrumentele cele mai eficiente care asigură dezvoltarea durabilă îl constituie evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. Legislaţia din România foloseşte drept componente ale evaluării impactului asupra mediului înconjurător, următoarele [O. 1026 /2009]: - raportul de mediu (RM); - raportul la privind Studiul de impact asupra mediului (RIM); - bilanţul de mediu (BM); - raportul de amplasament (RA); - raportul de securitate (RS)...

 • Conservarea Habitatelor si Speciilor de Interes Comunitar

  I. RETEAUA DE ARII PROTEJATE NATURA 2000: DEFINITII, SCOP, CLASIFICARI Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone naturale protejate care cuprinde un esantion reprezentativ de specii salbatice si habitate naturale de interes comunitar. Ariile protejate, asa cum sunt definite in clasificarea IUCN, se constituie cu scopul conservarii biodiversităţii şi a valorilor naturale şi culturale. In ariile protejate, în care se pune accent pe protecţia strictă pentru menţinerea ecosistemelor...

 • Economia Mediului

  1 Conceptul Gea Paradigma creşterii economice se bazează pe două ipoteze greşite: prima este aceea că dezvoltarea tehnologică va continua în toate domeniile, şi va rezolva toate problemele actuale, fără ca noi, oamenii, să fim obligaţi să schimbăm ceva în comportamentul nostru, iar a doua premisă este aceea că Pământul, ca ecosistem planetar, mai poate suporta multe, fără a-şi schimba cu nimic capacitatea de suport pe care o asigură astăzi civilizaţiei. Ipoteza Gea, devenită un...

 • Protectia si Ingineria Mediului

  Termenul de poluare are în general sensul de impurificare sau viciere, iar din punct de vedere ştiinţific desemnează atribuirea caracterului de nocivitate unui mediu natural din cauza unor substanţe periculoase. În majoritatea lucrărilor din domeniu poluarea are sensul de poluare chimică; în timp semnificaţia sa s-a lărgit căpătând şi alte valenţe: poluare radioactivă, poluare acustică, poluare termică, polare electromagnetică. Termenul de emisii poate defini o gamă largă de agenţi, de la...

 • Audit de Mediu

  Domeniul auditului Domeniul auditului descrie extinderea şi limitele auditului, precizând, de exemplu, locul, activităţile organizaţiei, precum şi modul de raportare. Acesta se stabileşte de client şi auditorul şef. Se recomandă, de obicei, ca auditatul să fie consultat atunci când se determină domeniul auditului. Orice modificare ulterioară a domeniului auditului necesită un acord între client şi auditorul şef. Analiza preliminară a documentaţiei La începutul procesului de audit se...

 • Populatii Umane

  1. Natalitatea populaţiilor - Factorii care influenteaza decisiv natalitatea unei populatii sunt: - potentialul biotic (ereditar) al speciei de a produce urmasi viabili (care sa supravietuiasca), - rezistenta opusa de mediu cresterii numerice a populatiei, data de toti factorii de mediu limitanti. - Potentialul biotic este asigurat de urmatoarele constante: - constanta de reproducere – capacitatea de a produce un numar mare de urmasi, - constanta de supravietuire - capacitatea de a...

Pagina 2 din 26