Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Conservarea Habitatelor si Speciilor de Interes Comunitar

  I. RETEAUA DE ARII PROTEJATE NATURA 2000: DEFINITII, SCOP, CLASIFICARI Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone naturale protejate care cuprinde un esantion reprezentativ de specii salbatice si habitate naturale de interes comunitar. Ariile protejate, asa cum sunt definite in clasificarea IUCN, se constituie cu scopul conservarii biodiversităţii şi a valorilor naturale şi culturale. In ariile protejate, în care se pune accent pe protecţia strictă pentru menţinerea ecosistemelor...

 • Economia Mediului

  1 Conceptul Gea Paradigma creşterii economice se bazează pe două ipoteze greşite: prima este aceea că dezvoltarea tehnologică va continua în toate domeniile, şi va rezolva toate problemele actuale, fără ca noi, oamenii, să fim obligaţi să schimbăm ceva în comportamentul nostru, iar a doua premisă este aceea că Pământul, ca ecosistem planetar, mai poate suporta multe, fără a-şi schimba cu nimic capacitatea de suport pe care o asigură astăzi civilizaţiei. Ipoteza Gea, devenită un...

 • Protectia si Ingineria Mediului

  Termenul de poluare are în general sensul de impurificare sau viciere, iar din punct de vedere ştiinţific desemnează atribuirea caracterului de nocivitate unui mediu natural din cauza unor substanţe periculoase. În majoritatea lucrărilor din domeniu poluarea are sensul de poluare chimică; în timp semnificaţia sa s-a lărgit căpătând şi alte valenţe: poluare radioactivă, poluare acustică, poluare termică, polare electromagnetică. Termenul de emisii poate defini o gamă largă de agenţi, de la...

 • Audit de Mediu

  Domeniul auditului Domeniul auditului descrie extinderea şi limitele auditului, precizând, de exemplu, locul, activităţile organizaţiei, precum şi modul de raportare. Acesta se stabileşte de client şi auditorul şef. Se recomandă, de obicei, ca auditatul să fie consultat atunci când se determină domeniul auditului. Orice modificare ulterioară a domeniului auditului necesită un acord între client şi auditorul şef. Analiza preliminară a documentaţiei La începutul procesului de audit se...

 • Populatii Umane

  1. Natalitatea populaţiilor - Factorii care influenteaza decisiv natalitatea unei populatii sunt: - potentialul biotic (ereditar) al speciei de a produce urmasi viabili (care sa supravietuiasca), - rezistenta opusa de mediu cresterii numerice a populatiei, data de toti factorii de mediu limitanti. - Potentialul biotic este asigurat de urmatoarele constante: - constanta de reproducere – capacitatea de a produce un numar mare de urmasi, - constanta de supravietuire - capacitatea de a...

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

  Dezvoltarea durabilă presupune un management al resurselor naturale astfel încât să se asigure un viitor cât mai bun pentru generațiile următoare. În acest scop dezvoltarea durabilă presupune o integrare a mai multor obiective: • Economice • Socio-umane • Ecologice În ultimii ani dezvoltarea economică a fost preponderentă, iar partea de ecologie a fost mai puțin abordată, plecându-se de la ideea că dacă există resurse financiare și partea ecologică va putea fi rezolvată. Această logică...

 • Legislatia Protectiei Mediului

  Capitolul 1 – Noţiuni introductive 1.1. Autorităţi competente 1.2. Acte normative 1.3. Acte de reglementare 1.1.Autorităţi competente Ministerul Mediului şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Ministerul Mediului şi Pădurilor exercită următoarele funcţii: a) de strategie; b) de reglementare şi avizare; c) de reprezentare; d) de autoritate de stat în domeniile sale...

 • Introducere in Ecotehnie

  Ecotehnia este o ramurǎ a ştiinţei care aplicǎ informaţiile şi datele tehnice în domeniul cunoaşterii, ocrotirii şi gospodǎririi raţionale a mediului şi al refacerii acestuia pe baze ecologice, in functie de impactul uman. În epoca noastrǎ, de conştientizare a dependenţei omului de mediul ambiant, dar şi de evidenţiere a interacţiunilor multiple care se creeazǎ între omenire şi tot ceea ce îl înconjoarǎ, cu consecinţele sale bune sau rele – impactul cuceririlor tehnice trebuie privit şi el,...

 • Rezumat Curs de Microeconomie

  REZUMAT MICROECONOMIE - Problema fundamentală a tuturor economiilor o reprezintă raritatea resurselor, care sunt limitate şi insuficiente pentru a produce toate bunurile materiale şi serviciile pe care oamenii ar dori să le consume. De aceea, apare necesitatea alegerii celei mai bune variante de alocare a resurselor. - Costul de oportunitate al unei alegeri reprezintă costul celei mai bune alternative sacrificate, atunci când se face o alegere între mai multe variante posibile. De...

 • Mediul si Energia Regenerabila

  INTRODUCERE. VIAŢĂ - ENERGIE – MEDIU În Agenda 21 adoptată la Rio de Janeiro în 1992, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea se afirmă că energia este esenţa dezvoltării sociale şi economice, a îmbunătăţirii calităţii vieţii, dar toate sursele de energie trebuie folosite în modalităţi care să respecte atmosfera, sănătatea umană şi mediul ca un întreg. Ca atare, societatea umană trebuie să-şi îmbunătăţească relaţia sa cu natura şi mediul înconjurător,...

 • Ecoturism

  ECOTURISMUL – PRINCIPALA FORMĂ A TURISMULUI DURABIL Dezvoltarea durabilă nu este doar o modă, ci o necesitate impusă, pe de o parte, de nivelul înalt de dezvoltare la care au ajuns unele state, iar pe de altă parte, de rămânerea în urmă a economiei multor altor state. De la apariţia sa, în 1987, conceptul dezvoltării durabile a pătruns în toate domeniile vieţii economice şi sociale: de la agricultură durabilă până la transport durabil şi turism durabil. Prin activitatea conjugată...

 • Biosecuritatea

  Prima generaţie de OMG a fost dezvoltată pentru a îmbunătăţi performanţele de producţie (bumbac, porumb, tomate, soia, rapiţa pentru ulei, inul pentru seminţe – toate tolerante la erbicide). A doua generaţie de OMG a vizat utilizarea în alimentaţia omului (soia cu conţinut ridicat de acizi graşi nesaturaţi). A treia generaţie de OMG a vizat industria farmaceutică, aplicaţiile medicale. tomate care se pot coace pe plante şi pot fi transportate fără a fi strivite în timpul transportului...

 • SSM Sanatatea si Secritatea in Munca

  Introducere Securitatea şi sănătatea în muncă (S.S.M.) reprezintă un ansamblu de activităţi de ordin social-economic, organizatoric, tehnic, tehnologic, igienic şi profilactic-curativ având ca scop crearea şi asigurarea celor mai bune condiţii pentru o muncă înalt productivă, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor. Procese de producţie sau lucrări, care să nu fie însoţite de anumiţi factori de risc profesional, nu există. Sarcina fundamentală a...

 • Auditul de Mediu

  AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU (EMS) Sistem de management de mediu: componentă a sistemului de management general care cuprinde structura de organizare, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu; Auditul sistemului de management de mediu: proces sistematic şi documentat de verificare a dovezilor de audit obţinute şi evaluate în mod...

 • Legislatia Mediului

  CURS 1 Legislatia mediului • NOTIUNI INTRODUCTIVE privind protectia mediului In literatura juridica de specialitate si in reglementarile existente in diferite state si in unele documente elaborate de organisme internationale ,se utilizeaza in acelasi timp notiunea de mediu inconjurator,expresiile de mediu biologic ,mediu ambiant,mediu ecologic si chiar mediu uman ,mediu geologic ca variante ale acestuia reflectand legaturi complexe dintre statutul social al omului si factorii politici...

Pagina 3 din 27