Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Introducere in Ecotehnie

  Ecotehnia este o ramurǎ a ştiinţei care aplicǎ informaţiile şi datele tehnice în domeniul cunoaşterii, ocrotirii şi gospodǎririi raţionale a mediului şi al refacerii acestuia pe baze ecologice, in functie de impactul uman. În epoca noastrǎ, de conştientizare a dependenţei omului de mediul ambiant, dar şi de evidenţiere a interacţiunilor multiple care se creeazǎ între omenire şi tot ceea ce îl înconjoarǎ, cu consecinţele sale bune sau rele – impactul cuceririlor tehnice trebuie privit şi el,...

 • Rezumat Curs de Microeconomie

  REZUMAT MICROECONOMIE - Problema fundamentală a tuturor economiilor o reprezintă raritatea resurselor, care sunt limitate şi insuficiente pentru a produce toate bunurile materiale şi serviciile pe care oamenii ar dori să le consume. De aceea, apare necesitatea alegerii celei mai bune variante de alocare a resurselor. - Costul de oportunitate al unei alegeri reprezintă costul celei mai bune alternative sacrificate, atunci când se face o alegere între mai multe variante posibile. De...

 • Mediul si Energia Regenerabila

  INTRODUCERE. VIAŢĂ - ENERGIE – MEDIU În Agenda 21 adoptată la Rio de Janeiro în 1992, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea se afirmă că energia este esenţa dezvoltării sociale şi economice, a îmbunătăţirii calităţii vieţii, dar toate sursele de energie trebuie folosite în modalităţi care să respecte atmosfera, sănătatea umană şi mediul ca un întreg. Ca atare, societatea umană trebuie să-şi îmbunătăţească relaţia sa cu natura şi mediul înconjurător,...

 • Ecoturism

  ECOTURISMUL – PRINCIPALA FORMĂ A TURISMULUI DURABIL Dezvoltarea durabilă nu este doar o modă, ci o necesitate impusă, pe de o parte, de nivelul înalt de dezvoltare la care au ajuns unele state, iar pe de altă parte, de rămânerea în urmă a economiei multor altor state. De la apariţia sa, în 1987, conceptul dezvoltării durabile a pătruns în toate domeniile vieţii economice şi sociale: de la agricultură durabilă până la transport durabil şi turism durabil. Prin activitatea conjugată...

 • Biosecuritatea

  Prima generaţie de OMG a fost dezvoltată pentru a îmbunătăţi performanţele de producţie (bumbac, porumb, tomate, soia, rapiţa pentru ulei, inul pentru seminţe – toate tolerante la erbicide). A doua generaţie de OMG a vizat utilizarea în alimentaţia omului (soia cu conţinut ridicat de acizi graşi nesaturaţi). A treia generaţie de OMG a vizat industria farmaceutică, aplicaţiile medicale. tomate care se pot coace pe plante şi pot fi transportate fără a fi strivite în timpul transportului...

 • SSM Sanatatea si Secritatea in Munca

  Introducere Securitatea şi sănătatea în muncă (S.S.M.) reprezintă un ansamblu de activităţi de ordin social-economic, organizatoric, tehnic, tehnologic, igienic şi profilactic-curativ având ca scop crearea şi asigurarea celor mai bune condiţii pentru o muncă înalt productivă, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor. Procese de producţie sau lucrări, care să nu fie însoţite de anumiţi factori de risc profesional, nu există. Sarcina fundamentală a...

 • Auditul de Mediu

  AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU (EMS) Sistem de management de mediu: componentă a sistemului de management general care cuprinde structura de organizare, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu; Auditul sistemului de management de mediu: proces sistematic şi documentat de verificare a dovezilor de audit obţinute şi evaluate în mod...

 • Legislatia Mediului

  CURS 1 Legislatia mediului • NOTIUNI INTRODUCTIVE privind protectia mediului In literatura juridica de specialitate si in reglementarile existente in diferite state si in unele documente elaborate de organisme internationale ,se utilizeaza in acelasi timp notiunea de mediu inconjurator,expresiile de mediu biologic ,mediu ambiant,mediu ecologic si chiar mediu uman ,mediu geologic ca variante ale acestuia reflectand legaturi complexe dintre statutul social al omului si factorii politici...

 • Poluare si Tehnici de Depoluare a Mediului

  1. Definiţi si clasificaţi termenii: mediu, poluare, surse de poluare, factori poluanti Mediu, mediu înconjurător, mediu ambiant reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici si biologici dintr-un loc dat (areal) cu care un organism vine in contact (NEACŞU, APOSTOLACHE, 1982). Mediul este influenţat de către om, atât în mod pozitiv (lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări agropedoamelorative) cât şi în mod negativ (lucrări care deteriorează mediul-poluare antropică)....

 • Evolutionism

  Evolutionism, evoluţie – definiţii, concepţii Conceptul de evoluţie cuprinde mai multe aspecte. Definirea acestor aspecte şi înţelegerea corectă a modului în care aceste aspecte acţionează reprezintăuna din problemele esenţiale cu care se confruntă în prezent ştiinţa evoluţiei - evoluţionismul. Prezentăm mai jos câteva din definiţiile legate de evoluţie ca proces şi de diferitele sale aspecte: Evoluţionism – ştiinţa care se ocupă de studiul organizării, originii şi evoluţiei materiei vii....

 • Radiatii Nucleare

  CAP. 1. Tipuri de radiaţii nucleare Unii nuclizi sunt stabili, unii nu. Stabilitatea unui nucleu este dată de numerele de neutroni şi de protoni, de configuraţia lor, precum şi de forţele pe care le exercită unii asupra altora. Un nuclid instabil se transformă în mod spontan în nuclidul altui element şi în urma procesului, se emit radiaţii. Această proprietate se numeşte radioactivitate, transformarea poartă numele dezintegrare, iar nuclidul, radionuclid. 1.1. Radioactivitate naturală...

 • Ecologie si Protectia Mediului

  Notiuni fundamentale de ecologie generala Ecologia a luat nastere in a 2 jumatate a sec xlx –lea, ca urmare a unor necesitati economice ale societatii umane, in acea perioada agricultura si industria s-au dezvoltat vertiginos determinand aparitia unor probleme majore legate de mediu, astfel exploatarea neratioanala a resurselor naturale, defrisarea padurilor in avantajul cresterii suprafetelor agricole, cresterea demografica a populatiei umane si dezvoltarea intesndiva a industriei a dus la...

 • Analiza Riscurilor de Mediu

  Definirea si intelegerea termenilor: mediu, riscuri, expertiza Sisteme de management de mediu - La Conventia UNESCO din anul 1971 (Paris), termenul de mediu a fost prezentat astfel: “Anumite bunuri ale patrimoniului cultural si natural care prezintă un interes exceptional si care necesită prezentarea lor ca element al patrimoniului mondial al întregii umanităti.” - In cadrul Conventiei privind responsabilitatea civilă pentru daune rezultând din activităti periculoase pentru mediu (Lugano...

 • Ecotoxicologie

  Etimologic se poate defini ca ştiinţa care se ocupă de toxici. Este o disciplină cu baze atât biologice cât şi chimice puternice Ecotxicologia are preocupări în domeniul; - prepararii unor substanţe toxice (pesticide, substante toxice de lupta(STL) ; --studiul proprietăţilor fizico-chimice şi termodinamice; „ - parcursul în organism al oricăror substanţe străine acestuia (xenobiotice) de la pătrundere până la eliminare(toxicocinetică) , - stabilirea metodelor de identificare şi dozare a...

 • Procedee Electrice de Depoluare

  Producerea de energie si în special a energiei electrice s-a dovedit a fi o sursa majora de poluare a biosferei. In acest sens, considerarea unor procedee electrice de depoluare reprezinta o revansa importanta a « electricitatii » asupra mediului ambiant si a calitatii vietii. Procedeele electrice de depoluare au la baza efecte si fenomene proprii curentului sau câmpului electric si se pot utiliza pentru toate mediile suport în care intervine poluarea : aer, apa, sol. In alta ordine de...

Pagina 3 din 26