Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Poluare si Tehnici de Depoluare a Mediului

  1. Definiţi si clasificaţi termenii: mediu, poluare, surse de poluare, factori poluanti Mediu, mediu înconjurător, mediu ambiant reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici si biologici dintr-un loc dat (areal) cu care un organism vine in contact (NEACŞU, APOSTOLACHE, 1982). Mediul este influenţat de către om, atât în mod pozitiv (lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări agropedoamelorative) cât şi în mod negativ (lucrări care deteriorează mediul-poluare antropică)....

 • Evolutionism

  Evolutionism, evoluţie – definiţii, concepţii Conceptul de evoluţie cuprinde mai multe aspecte. Definirea acestor aspecte şi înţelegerea corectă a modului în care aceste aspecte acţionează reprezintăuna din problemele esenţiale cu care se confruntă în prezent ştiinţa evoluţiei - evoluţionismul. Prezentăm mai jos câteva din definiţiile legate de evoluţie ca proces şi de diferitele sale aspecte: Evoluţionism – ştiinţa care se ocupă de studiul organizării, originii şi evoluţiei materiei vii....

 • Radiatii Nucleare

  CAP. 1. Tipuri de radiaţii nucleare Unii nuclizi sunt stabili, unii nu. Stabilitatea unui nucleu este dată de numerele de neutroni şi de protoni, de configuraţia lor, precum şi de forţele pe care le exercită unii asupra altora. Un nuclid instabil se transformă în mod spontan în nuclidul altui element şi în urma procesului, se emit radiaţii. Această proprietate se numeşte radioactivitate, transformarea poartă numele dezintegrare, iar nuclidul, radionuclid. 1.1. Radioactivitate naturală...

 • Ecologie si Protectia Mediului

  Notiuni fundamentale de ecologie generala Ecologia a luat nastere in a 2 jumatate a sec xlx –lea, ca urmare a unor necesitati economice ale societatii umane, in acea perioada agricultura si industria s-au dezvoltat vertiginos determinand aparitia unor probleme majore legate de mediu, astfel exploatarea neratioanala a resurselor naturale, defrisarea padurilor in avantajul cresterii suprafetelor agricole, cresterea demografica a populatiei umane si dezvoltarea intesndiva a industriei a dus la...

 • Analiza Riscurilor de Mediu

  Definirea si intelegerea termenilor: mediu, riscuri, expertiza Sisteme de management de mediu - La Conventia UNESCO din anul 1971 (Paris), termenul de mediu a fost prezentat astfel: “Anumite bunuri ale patrimoniului cultural si natural care prezintă un interes exceptional si care necesită prezentarea lor ca element al patrimoniului mondial al întregii umanităti.” - In cadrul Conventiei privind responsabilitatea civilă pentru daune rezultând din activităti periculoase pentru mediu (Lugano...

 • Ecotoxicologie

  Etimologic se poate defini ca ştiinţa care se ocupă de toxici. Este o disciplină cu baze atât biologice cât şi chimice puternice Ecotxicologia are preocupări în domeniul; - prepararii unor substanţe toxice (pesticide, substante toxice de lupta(STL) ; --studiul proprietăţilor fizico-chimice şi termodinamice; „ - parcursul în organism al oricăror substanţe străine acestuia (xenobiotice) de la pătrundere până la eliminare(toxicocinetică) , - stabilirea metodelor de identificare şi dozare a...

 • Procedee Electrice de Depoluare

  Producerea de energie si în special a energiei electrice s-a dovedit a fi o sursa majora de poluare a biosferei. In acest sens, considerarea unor procedee electrice de depoluare reprezinta o revansa importanta a « electricitatii » asupra mediului ambiant si a calitatii vietii. Procedeele electrice de depoluare au la baza efecte si fenomene proprii curentului sau câmpului electric si se pot utiliza pentru toate mediile suport în care intervine poluarea : aer, apa, sol. In alta ordine de...

 • Poluarea Mediului

  -CE ESTE POLUAREA? DACA NE PUNEM SA CAUTAM DEFINITII ALE POLUARII, VOM GASI MULTE, CA DE EXEMPLU ACEASTA: „POLUAREA ATMOSFERICA IMPLICA EMANAREA DE SUBSTANTE DAUNATOARE ORGANISMELOR VII.” SAU „ INTELEGEM PRIN POLUAREA AERULUI PREZENTA IN ATMOSFERA A UNOR SUBSTANTE STRAINE DE COM¬PONENTA NORMALA A AERULUI, CARE IN FUNCTIE DE CONCENTRATIE SI/SAU TIMPUL DE ACTIUNE PROVOACA TULBURARI ALE SANATATII OMULUI, CREEAZA DISCONFORT POPULATIEI DINTR-UN TERITORIU, AFECTEAZA FLORA SI FAUNA SAU ALTEREAZA...

 • Procese de Producere a Energiei din Surse Regenerabile

  Parlamentul European propunea în anul 2008 Directiva Europeană cu privire la utilizarea energiei produse din SRE. Iată câteva linii directoare ale acesteia: – Noul document conştientizează necesitatea unei mai hotărâte implicari din partea statelor membre în procesul de promovare şi utilizare a SRE, stabilind in acest sens obiective mai ambiţioase decât cele ale Directive 1- 2001/77/EC; – Conform prevederlor acestei Directive, până în anul 2020, 20% din totalul consumului de energie trebuie...

 • Contaminanti ai Produselor Alimentare si ai Mediului

  Contaminanti ai produselor alimentare si ai mediului POLUANT este orice substanţă solidă, lichidă, sub formă gazoasă sau de vapori sau formă de energie (radiaţi electromagnetică, ionizantă, termică, ionică sau vibraţii) care introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale, iar prejudiciul este efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului provocat de poluanţi, activităţi...

 • Esantionarea Aerului

  I. PRIVIRE GENERALĂ Eşantionarea aerului se efectuează din motive diverse. Raţiunea primordială a prelevării de probe de aer este de a identifica şi a determina cantitativ anumiţi agenţi chimici, biologici şi fizici care ar putea fi prezenţi în mediul locului de muncă, în special în zona în care respiră lucrătorul. Alte motive importante pentru care se prelevează probe de aer cuprind: supravegherea de rutină, evaluarea eficienţei metodelor de control şi modul de respectare a diverselor...

 • Clasa Dicotiledonatae

  CLASA DICOTILEDONATAE SUBCLASA POLYCARPICAE ORDINUL MAGNOLIALES Cuprinde plante lemnoase sub formă de arbori sau arbuşti răspândite în zonele tropicale şi subtropicale. Frunzele sunt dispuse altern, au stipele şi celule secretoare de uleiuri eterice. Flori de obicei mari, cu periant simplu, care împreună cu numeroasele stamine şi carpele libere sunt dispuse spiralat pe un receptacul conic. Este unul dintre cele mai vechi ordine de angiosperme, cu fosile cunoscute din cretacicul inferior....

 • Actiuni Desfasurate pentru Diminuarea Impactului Poluantilor din Mediul Urban

  Poluantii gazosi Mentinerea si intretinerea zonelor verzi Realizarea soselei de centura prin care se diminueaza traficul din interiorul orasului Mentinerea luciului de apa Masurile, ce se impun pentru reducerea impactului asupra mediului cuprind masuri tehnice privitoare la reducerea emisiilor: utilizarea proceselor tehnologice putin poluante introducerea sistemelor de epurare a emisiilor evacuarea gazelor la înaltime pentru a favoriza dispersia si dilutia folosirea unui sistem de...

 • Managementul Siturilor Contaminate

  1Metode de investigare a terenurilor contaminate Contaminarea terenurilor este generată de activităţi industriale si domestice prin practici necorespunzatoare de manipulare si depozitare a substantelor toxice si periculoase si a deşeurilor industriale si menajere. Prin teren contaminat nu se intelege doar suprafata solului ci si subsolul (subteranul in adancime) si apa subterana (stratul freatic si/sau acvifer). Aceasta contaminare are potenţialul de a dăuna factorului uman si mediului...

 • Reciclarea Ambalajelor - Ambalaje Inteligente

  Coordonator ştiinţific : RECICLAREA – CONCEPT GENERAL Recuperarea şi reutilizarea resurselor reciclabile reprezintă mijloace de soluţionare a contradicţiei dintre cerinţele procesului de creştere economică şi caracterul restrictiv al resurselor. Reciclarea este un concept al secolului xx şi a apărut ca una din posibilitătile de a limita risipa şi de a utiliza mai eficient resursele. A devenit din ce în ce mai clar că industrializarea şi creşterea susţinută a populaţiei au condus la...

Pagina 4 din 27