Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Actiuni Desfasurate pentru Diminuarea Impactului Poluantilor din Mediul Urban

  Poluantii gazosi Mentinerea si intretinerea zonelor verzi Realizarea soselei de centura prin care se diminueaza traficul din interiorul orasului Mentinerea luciului de apa Masurile, ce se impun pentru reducerea impactului asupra mediului cuprind masuri tehnice privitoare la reducerea emisiilor: utilizarea proceselor tehnologice putin poluante introducerea sistemelor de epurare a emisiilor evacuarea gazelor la înaltime pentru a favoriza dispersia si dilutia folosirea unui sistem de...

 • Managementul Siturilor Contaminate

  1Metode de investigare a terenurilor contaminate Contaminarea terenurilor este generată de activităţi industriale si domestice prin practici necorespunzatoare de manipulare si depozitare a substantelor toxice si periculoase si a deşeurilor industriale si menajere. Prin teren contaminat nu se intelege doar suprafata solului ci si subsolul (subteranul in adancime) si apa subterana (stratul freatic si/sau acvifer). Aceasta contaminare are potenţialul de a dăuna factorului uman si mediului...

 • Reciclarea Ambalajelor - Ambalaje Inteligente

  Coordonator ştiinţific : RECICLAREA – CONCEPT GENERAL Recuperarea şi reutilizarea resurselor reciclabile reprezintă mijloace de soluţionare a contradicţiei dintre cerinţele procesului de creştere economică şi caracterul restrictiv al resurselor. Reciclarea este un concept al secolului xx şi a apărut ca una din posibilitătile de a limita risipa şi de a utiliza mai eficient resursele. A devenit din ce în ce mai clar că industrializarea şi creşterea susţinută a populaţiei au condus la...

 • Energie si Mediu

  Substantele poluante emise de instalatiile energetice; efectele nocive ale poluatiei Dezvoltarea societatii moderene Implica un important consum de energie. Principalele tipuri de unitati industrial care produc energie electrica sunt: - Centralele termoelectrice clasice care folosesc combustibili fosili (carbune, pacura, gaze nat) - Centrale hidroelectrice care folosesc forta apei pentru a produce energie electrica - Centrale nucleare – electrice - Unitati care folosesc sursele...

 • Aerul - Un Element Important pentru Planeta Pamant

  Aerul pe care-l inspiram este parte din atmosfera, amestecul de gaze ce acopera globul pamantesc. Acest amestec de gaze asigura viata pe pamant si ne protejeaza de razele daunatoare ale solului.Pamantul este inconjurat de un strat de gaze, numit atmosfera. Acesta este aerul pe care-l inspiram si care ne apara de efectul daunator al razelor solare. Atmosfera este formata dintr-un amestec de circa 10 gaze diferite, in mare parte din azot (78%) si oxigen (21%). Acel 1% ramas este format din...

 • Geneza si Combaterea Poluarii Mediului

  I. INTRODUCERE I.1. POLUARE. NOTIUNI GENERALE. Autovehiculele, în marea lor majoritate, sunt propulsate de motoare termice cu piston. Motoarele termice, ca sisteme termo-mecanice, transforma energia potentiala chimica a combustibililor în energie mecanica prin intermediul unui ciclu termodinamic. Energia potentiala chimica a combustibililor este eliberata în camera de ardere a motoarelor termice într-un proces de oxidare rapida, energie ce este apoi transformata de mecanismele...

 • Categorii de Operatori si Contributia Acestora la Gestionarea Capitalului Natural

  Proiectarea si operationalizarea in conditii de eficienta a institutiilor cu atributii directe/indirecte in gestionarea CN pp un efort de identificare la scara de spatiu si timp a principalelor problem de mediu (cresterea gazelor cu efect de sera, eroziunea solului, inrautatirea calitatii apei) precum si a activitatilor ce vor trebui derulate pentru solutionarea acestora. Una din principalele premise ale proiectarii si operationalizarii sistemului operational in gestionarea CN o reprezinta...

 • Managementul Deseurilor Biologice

  Protecţia mediului este o problemă a tuturor. Este problema redresării, conservării şi ocrotirii mediului în scopul restrângerii şi eliminării surselor de poluare, în cadrul dezvoltării armonioase a societăţii. Cadrul general al strategiei gospodăririi deşeurilor menajere îl constituie Strategia Protecţiei Mediului bazată pe Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă. Soluţia problemei depozitării şi procesării ecologice a deşeurilor menajere are o prioritate absolută în dezvoltarea...

 • Calitatea Apelor

  CAPITOLUL I CALITATEA APELOR 1.1. Calitatea apelor uzate 1.1.1. Situaţia actuală a staţiei de epurare a municipiului Roman Staţia de epurare a municipiului Roman realizează un flux de tratare ce cuprinde: Linia de tratare a apei uzate Primul obiect din cadrul staţiei de epurare este grătarul ce este alcătuit din două compartimente având lungime de 17,5 m şi o lăţime de 0,68 m şi înălţime totală de 3,8 m. Grătarul este prevăzut cu un grătar rar cu curăţire manuală şi un grătar curb, cu...

 • Poluarea Apei

  Apele naturale sunt soluţii de săruri şi gaze, care după conţinut şi categoria bazinului se clasifică: ape dulci salmastre sărate. În acelaşi bazin concentraţia diferitelor componente chimice poate varia în spaţiu, la suprafată sau în adâncime, amonte sau aval şi în timp, în funcţie de anumiţi parametri fizici cum ar fi: temperatura lumina regimul de precipitaţii. Apele poluate au o integritate cu atât mai redusă cu cât creşte gradul de impurificăre. Modificarea integrităţii...

 • Introducere in Biofizica Mediului

  Introducere în Biofizica Mediului Studiază schimburile de energie și masă dintre oragnismele vii și mediu. Cunoaşterea interacţiunii organismului cu mediul a oferit o cheie pentru supravieţuire şi progres. Introducere în Biofizica Mediului Progresele recente în biofizica mediului au fost realizate, în principal, în două domenii: - utilizarea de modele matematice pentru cuantificarea ratelor de transfer de energie şi de masă - utilizarea principiilor de conservare pentru a analiza...

 • Managementul Mediului

  TEMA 1 Managementul mediului - aspecte generale 1.1. Definiţii 1.2. Abrevieri/sigle 1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă 1.4. Noţiuni introductive 1.5. Scurt istoric în promovarea conceptului de sisteme de management de mediu 1.6. Principii generale 1.6.1. Principii ce acţionează pe plan intern 1.6.2. Principii ce acţionează pe plan extern 1.7. Principii specifice 1.8. Instrumente ale managementului de mediu 1.8.1. Instrumentele pentru analiză şi evaluare 1.8.2....

 • Stiinta Solului

  8.1. Componenţii coloidali ai solului 8.1.1. Generalităţi privind coloizii solului Coloizii sunt substanţe cu grad sporit de dispersare şi reprezintă totalitatea particulelor cu diametrul <0,001mm. Coloizii se formează în urma alterării şi dispersării particulelor brute din sol sau prin unirea produselor fine ale dispersării. Se cunosc trei căi de formare a coloizilor: 1) prin dezagregarea fizică a rocilor pe care se formează solurile(fracţionare mecanică); 2) prin policondensare şi...

 • Biotehnologii de Tratare a Deseurilor

  VII. BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR “deşeu” -produs al activităţii umane; -o caracteristică a unei societăţi industrializate sau in curs de industrializare; -“orice substanţă sau obiect de care posesorul se debarasează sau i se cere să se debaraseze conform prevederilor legilor naţionale în vigoare”(directiva CE 75/442/CEE) -“orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă, intenţionează sau este obligat să-l arunce”(91/156/CEE) 6 VII. BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A...

 • Investigarea Factorilor de Mediu

  INVESTIGAREA FACTORILOR DE MEDIU CURS 5 Introducere: noţiunea de proiect; tipuri de proiecte; proiecte de mediu 1. Noţiunea de proiect 1. 1. Definiţii Proiect = reuniune de activităţi noi, conjugate, specifice, structurate metodic, desfăşurate conform unui plan în scopul de a atinge un obiectiv bine definit într-un interval de timp şi care încetează în momentul îndeplinirii obiectivului. Proiect = investiţie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv...

Pagina 5 din 27