Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Introducere in Biofizica Mediului

  Introducere în Biofizica Mediului Studiază schimburile de energie și masă dintre oragnismele vii și mediu. Cunoaşterea interacţiunii organismului cu mediul a oferit o cheie pentru supravieţuire şi progres. Introducere în Biofizica Mediului Progresele recente în biofizica mediului au fost realizate, în principal, în două domenii: - utilizarea de modele matematice pentru cuantificarea ratelor de transfer de energie şi de masă - utilizarea principiilor de conservare pentru a analiza...

 • Managementul Mediului

  TEMA 1 Managementul mediului - aspecte generale 1.1. Definiţii 1.2. Abrevieri/sigle 1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă 1.4. Noţiuni introductive 1.5. Scurt istoric în promovarea conceptului de sisteme de management de mediu 1.6. Principii generale 1.6.1. Principii ce acţionează pe plan intern 1.6.2. Principii ce acţionează pe plan extern 1.7. Principii specifice 1.8. Instrumente ale managementului de mediu 1.8.1. Instrumentele pentru analiză şi evaluare 1.8.2....

 • Stiinta Solului

  8.1. Componenţii coloidali ai solului 8.1.1. Generalităţi privind coloizii solului Coloizii sunt substanţe cu grad sporit de dispersare şi reprezintă totalitatea particulelor cu diametrul <0,001mm. Coloizii se formează în urma alterării şi dispersării particulelor brute din sol sau prin unirea produselor fine ale dispersării. Se cunosc trei căi de formare a coloizilor: 1) prin dezagregarea fizică a rocilor pe care se formează solurile(fracţionare mecanică); 2) prin policondensare şi...

 • Biotehnologii de Tratare a Deseurilor

  VII. BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR “deşeu” -produs al activităţii umane; -o caracteristică a unei societăţi industrializate sau in curs de industrializare; -“orice substanţă sau obiect de care posesorul se debarasează sau i se cere să se debaraseze conform prevederilor legilor naţionale în vigoare”(directiva CE 75/442/CEE) -“orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă, intenţionează sau este obligat să-l arunce”(91/156/CEE) 6 VII. BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A...

 • Investigarea Factorilor de Mediu

  INVESTIGAREA FACTORILOR DE MEDIU CURS 5 Introducere: noţiunea de proiect; tipuri de proiecte; proiecte de mediu 1. Noţiunea de proiect 1. 1. Definiţii Proiect = reuniune de activităţi noi, conjugate, specifice, structurate metodic, desfăşurate conform unui plan în scopul de a atinge un obiectiv bine definit într-un interval de timp şi care încetează în momentul îndeplinirii obiectivului. Proiect = investiţie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv...

 • Evaluarea Impactului Asupra Mediului

  1.1. Introducere În ultimii 30 ani s-a constatat o creştere remarcabilă a interesului în ceea ce priveşte problema mediului ambiant – în susţinerea şi în managementul mai bun al dezvoltării în armonie cu mediul. De la originea sa, 1969 in Statele Unite care pentru prima dată au introdus ca obligatoriu studiul de mediu (NEPA), evaluarea impactului de mediu (EIM) a cunoscut un progres excepţional. Multiple acorduri şi convenţii cer realizează EIM. Actualmente, toate ţările industrial...

 • Tratarea si Epurarea Apelor

  Proprietatile apelor reziduale si de suprafata Ptr a stabili compozitia unei ape reziduale si naturale care pot fi de suprafata sau de subteran, se determina prin analize de lab. propr fizice, chimice, biologice si bacteriologice ale acestora. Aceste analize au drept scop: -furnizarea de inf privind gr de poluare a apelor reziduale si naturale -stabilirea eficientei statiilor de epurare a apelor reziduale -stabilirea influentei pe care o au apele reziduale asupra emisarului...

 • Analiza Economica Financiara

  Problema XI.6 Planul de producţie al unei întreprinderi de pîine este de 3500 t pîine neagră de 1 kg (coeficient de echivalenţă ke=1)m 4400 t pîine albă formaz lung de 2 kg (ke=2,05), 5100 t pîine semialbă tip franzelă de 1 kg (ke=1,414) şi 4200 t pîine semialbă cu cartofi de 2 kg (ke=1,805). Retribuţiile directe anuale sunt de 2813177 lei, CIFU=2376179 lei, CGS=1638744 lei şi CGI=737435 lei Să se repartizeze cheltuielile indirecte şi retribuţiile directe pe produse. Rezolvare Producţia...

 • Geografia Mediului

  MEDIUL (lat. medium)– ansamblu de elemente naturale şi artificiale care înconjoară o persoană sau o comunitate umană, un animal, o plantă sau o specie =Fr. Environnement =Eng. Environment =ger. Die Umwelt =rus. Ocrujaiuşciia sreda =bul. Sreda okolna =ceh. Prostred =pol. Srodowisko =rom. – mediu înconjurător – traducerea exactă a terminologiei sovietice; tautologică - mediu – noţiune vagă datorită polisemnatismului cuvântului care o defineşte - o abreviere a celei precedente. Se...

 • Definitia Deseurilor

  Creşterea continuă a efectivului populaţiei umane determină creşterea producţiei, implicit creşterea consumului de resurse, generând un impact semnificativ asupra mediului. De-a lungul timpului, omul a dezvoltat noi tehnici, diferite tehnologii sofisticate, cu scopul de a-şi satisface nevoile primare însă nu numai, ci mergând pe ideea creşterii confortului, a dezvoltării economice. Fabricarea oricărui produs presupune generarea anumitor presiuni asupra mediului, de la consumul resurselor...

 • Reutilizarea si Reciclarea Deseurilor din Cauciuc

  Dezvoltarea continuă a utilizării produselor de cauciuc în toate domeniile şi, implicit, a industriei de prelucrare a cauciucului impune cu stringenţă reciclarea elastomerilor din produsele vulcanizate scoase din uz, de tipul anvelope, camere de aer şi articole tehnice. Principalele direcţii de valorificare a produselor uzate şi a deşeurilor din cauciuc, grupate în ordine descrescătoare a eficienţei tehnice a procedeului sunt: • Reutilizarea produselor uzate din cauciuc în aceeaşi calitate...

 • Compostarea

  Componentele care constituie fracţia organică a MSW sunt: resturile alimentare, hârtia, cartonul, plasticul, textilele, cauciucul, pielea, deşeurile din grădini şi lemnul. Toate aceste materiale pot fi reciclate separat sau ca deşeuri amestecate. Alegerea metodelor de recuperare se face în funcţie de utilizarea ulterioară a acestor materiale sau de produsele finite. În general, materialele separate la sursă au cea mai mică contaminare şi prezintă proprietăţi fizice şi chimice diferite faţă...

 • Sanatate Publica

  sanatatea-stare de bine dpdv fizic,psihic,moral si social,nu doar lipsa bolii sau infirmitatii,7 aprilie –ziua mondiala a sanatatii +capacitatea de a duce o viata productiva social si economic sanatatea publica-face referire la starea de sanatate a unei comunitati -reprezinta ansamblul de atitudini,drepturi si cunostinta ale populatiei orientate spre mentinerea si imbunatatirea sanatatii Sanatatea publica inglobeaza probleme de: Medicina chimica-face uz de actul medical curativ si...

 • Reglementari si Normative de Mediu

  Prevenirea impactului produs de un anumit proiect/activitate, atât asupra factorilor de mediu, cât şi asupra factorilor economici, sociali şi politici Stabilirea constrângerilor: cerinţe pentru obţinerea avizelor; limite maxime admisibile ale principalilor indicatori de calitate a poluanţilor; restricţii impuse privind gospodărirea deşeurilor, arii protejate, monumente istorice şi arheologice; restricţii impuse de convenţiile internaţionale la care România este parte. Ca să asigure o...

 • Procedee si Echipamente de Epurare a Apei

  INTRODUCERE Este cunoscut, din vechime, cã cei patru factori care stau la baza oricãrei forme de viatã, de activitate, pe Pãmânt, sunt apa, aerul, solul si focul. Se cunoaste, din istorie, cã primele asezãri umane au apãrut în apropierea cursurilor de apã; nici o activitate umanã nu este posibilã fãrã apã. În unele institutii care se ocupã cu gospodãrirea apelor se poate întâlni sintagma ”APA ESTE VIAtA”, care reprezintã, sintetic, importanta apei ca factor esential pentru om, ca parte a...

Pagina 5 din 26