Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Energie si Mediu

  Substantele poluante emise de instalatiile energetice; efectele nocive ale poluatiei Dezvoltarea societatii moderene Implica un important consum de energie. Principalele tipuri de unitati industrial care produc energie electrica sunt: - Centralele termoelectrice clasice care folosesc combustibili fosili (carbune, pacura, gaze nat) - Centrale hidroelectrice care folosesc forta apei pentru a produce energie electrica - Centrale nucleare – electrice - Unitati care folosesc sursele...

 • Aerul - Un Element Important pentru Planeta Pamant

  Aerul pe care-l inspiram este parte din atmosfera, amestecul de gaze ce acopera globul pamantesc. Acest amestec de gaze asigura viata pe pamant si ne protejeaza de razele daunatoare ale solului.Pamantul este inconjurat de un strat de gaze, numit atmosfera. Acesta este aerul pe care-l inspiram si care ne apara de efectul daunator al razelor solare. Atmosfera este formata dintr-un amestec de circa 10 gaze diferite, in mare parte din azot (78%) si oxigen (21%). Acel 1% ramas este format din...

 • Geneza si Combaterea Poluarii Mediului

  I. INTRODUCERE I.1. POLUARE. NOTIUNI GENERALE. Autovehiculele, în marea lor majoritate, sunt propulsate de motoare termice cu piston. Motoarele termice, ca sisteme termo-mecanice, transforma energia potentiala chimica a combustibililor în energie mecanica prin intermediul unui ciclu termodinamic. Energia potentiala chimica a combustibililor este eliberata în camera de ardere a motoarelor termice într-un proces de oxidare rapida, energie ce este apoi transformata de mecanismele...

 • Categorii de Operatori si Contributia Acestora la Gestionarea Capitalului Natural

  Proiectarea si operationalizarea in conditii de eficienta a institutiilor cu atributii directe/indirecte in gestionarea CN pp un efort de identificare la scara de spatiu si timp a principalelor problem de mediu (cresterea gazelor cu efect de sera, eroziunea solului, inrautatirea calitatii apei) precum si a activitatilor ce vor trebui derulate pentru solutionarea acestora. Una din principalele premise ale proiectarii si operationalizarii sistemului operational in gestionarea CN o reprezinta...

 • Managementul Deseurilor Biologice

  Protecţia mediului este o problemă a tuturor. Este problema redresării, conservării şi ocrotirii mediului în scopul restrângerii şi eliminării surselor de poluare, în cadrul dezvoltării armonioase a societăţii. Cadrul general al strategiei gospodăririi deşeurilor menajere îl constituie Strategia Protecţiei Mediului bazată pe Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă. Soluţia problemei depozitării şi procesării ecologice a deşeurilor menajere are o prioritate absolută în dezvoltarea...

 • Calitatea Apelor

  CAPITOLUL I CALITATEA APELOR 1.1. Calitatea apelor uzate 1.1.1. Situaţia actuală a staţiei de epurare a municipiului Roman Staţia de epurare a municipiului Roman realizează un flux de tratare ce cuprinde: Linia de tratare a apei uzate Primul obiect din cadrul staţiei de epurare este grătarul ce este alcătuit din două compartimente având lungime de 17,5 m şi o lăţime de 0,68 m şi înălţime totală de 3,8 m. Grătarul este prevăzut cu un grătar rar cu curăţire manuală şi un grătar curb, cu...

 • Poluarea Apei

  Apele naturale sunt soluţii de săruri şi gaze, care după conţinut şi categoria bazinului se clasifică: ape dulci salmastre sărate. În acelaşi bazin concentraţia diferitelor componente chimice poate varia în spaţiu, la suprafată sau în adâncime, amonte sau aval şi în timp, în funcţie de anumiţi parametri fizici cum ar fi: temperatura lumina regimul de precipitaţii. Apele poluate au o integritate cu atât mai redusă cu cât creşte gradul de impurificăre. Modificarea integrităţii...

 • Introducere in Biofizica Mediului

  Introducere în Biofizica Mediului Studiază schimburile de energie și masă dintre oragnismele vii și mediu. Cunoaşterea interacţiunii organismului cu mediul a oferit o cheie pentru supravieţuire şi progres. Introducere în Biofizica Mediului Progresele recente în biofizica mediului au fost realizate, în principal, în două domenii: - utilizarea de modele matematice pentru cuantificarea ratelor de transfer de energie şi de masă - utilizarea principiilor de conservare pentru a analiza...

 • Managementul Mediului

  TEMA 1 Managementul mediului - aspecte generale 1.1. Definiţii 1.2. Abrevieri/sigle 1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă 1.4. Noţiuni introductive 1.5. Scurt istoric în promovarea conceptului de sisteme de management de mediu 1.6. Principii generale 1.6.1. Principii ce acţionează pe plan intern 1.6.2. Principii ce acţionează pe plan extern 1.7. Principii specifice 1.8. Instrumente ale managementului de mediu 1.8.1. Instrumentele pentru analiză şi evaluare 1.8.2....

 • Stiinta Solului

  8.1. Componenţii coloidali ai solului 8.1.1. Generalităţi privind coloizii solului Coloizii sunt substanţe cu grad sporit de dispersare şi reprezintă totalitatea particulelor cu diametrul <0,001mm. Coloizii se formează în urma alterării şi dispersării particulelor brute din sol sau prin unirea produselor fine ale dispersării. Se cunosc trei căi de formare a coloizilor: 1) prin dezagregarea fizică a rocilor pe care se formează solurile(fracţionare mecanică); 2) prin policondensare şi...

 • Biotehnologii de Tratare a Deseurilor

  VII. BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A DESEURILOR “deşeu” -produs al activităţii umane; -o caracteristică a unei societăţi industrializate sau in curs de industrializare; -“orice substanţă sau obiect de care posesorul se debarasează sau i se cere să se debaraseze conform prevederilor legilor naţionale în vigoare”(directiva CE 75/442/CEE) -“orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă, intenţionează sau este obligat să-l arunce”(91/156/CEE) 6 VII. BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A...

 • Investigarea Factorilor de Mediu

  INVESTIGAREA FACTORILOR DE MEDIU CURS 5 Introducere: noţiunea de proiect; tipuri de proiecte; proiecte de mediu 1. Noţiunea de proiect 1. 1. Definiţii Proiect = reuniune de activităţi noi, conjugate, specifice, structurate metodic, desfăşurate conform unui plan în scopul de a atinge un obiectiv bine definit într-un interval de timp şi care încetează în momentul îndeplinirii obiectivului. Proiect = investiţie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv...

 • Evaluarea Impactului Asupra Mediului

  1.1. Introducere În ultimii 30 ani s-a constatat o creştere remarcabilă a interesului în ceea ce priveşte problema mediului ambiant – în susţinerea şi în managementul mai bun al dezvoltării în armonie cu mediul. De la originea sa, 1969 in Statele Unite care pentru prima dată au introdus ca obligatoriu studiul de mediu (NEPA), evaluarea impactului de mediu (EIM) a cunoscut un progres excepţional. Multiple acorduri şi convenţii cer realizează EIM. Actualmente, toate ţările industrial...

 • Tratarea si Epurarea Apelor

  Proprietatile apelor reziduale si de suprafata Ptr a stabili compozitia unei ape reziduale si naturale care pot fi de suprafata sau de subteran, se determina prin analize de lab. propr fizice, chimice, biologice si bacteriologice ale acestora. Aceste analize au drept scop: -furnizarea de inf privind gr de poluare a apelor reziduale si naturale -stabilirea eficientei statiilor de epurare a apelor reziduale -stabilirea influentei pe care o au apele reziduale asupra emisarului...

 • Analiza Economica Financiara

  Problema XI.6 Planul de producţie al unei întreprinderi de pîine este de 3500 t pîine neagră de 1 kg (coeficient de echivalenţă ke=1)m 4400 t pîine albă formaz lung de 2 kg (ke=2,05), 5100 t pîine semialbă tip franzelă de 1 kg (ke=1,414) şi 4200 t pîine semialbă cu cartofi de 2 kg (ke=1,805). Retribuţiile directe anuale sunt de 2813177 lei, CIFU=2376179 lei, CGS=1638744 lei şi CGI=737435 lei Să se repartizeze cheltuielile indirecte şi retribuţiile directe pe produse. Rezolvare Producţia...

Pagina 5 din 27