Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Geografia Mediului

  MEDIUL (lat. medium)– ansamblu de elemente naturale şi artificiale care înconjoară o persoană sau o comunitate umană, un animal, o plantă sau o specie =Fr. Environnement =Eng. Environment =ger. Die Umwelt =rus. Ocrujaiuşciia sreda =bul. Sreda okolna =ceh. Prostred =pol. Srodowisko =rom. – mediu înconjurător – traducerea exactă a terminologiei sovietice; tautologică - mediu – noţiune vagă datorită polisemnatismului cuvântului care o defineşte - o abreviere a celei precedente. Se...

 • Definitia Deseurilor

  Creşterea continuă a efectivului populaţiei umane determină creşterea producţiei, implicit creşterea consumului de resurse, generând un impact semnificativ asupra mediului. De-a lungul timpului, omul a dezvoltat noi tehnici, diferite tehnologii sofisticate, cu scopul de a-şi satisface nevoile primare însă nu numai, ci mergând pe ideea creşterii confortului, a dezvoltării economice. Fabricarea oricărui produs presupune generarea anumitor presiuni asupra mediului, de la consumul resurselor...

 • Reutilizarea si Reciclarea Deseurilor din Cauciuc

  Dezvoltarea continuă a utilizării produselor de cauciuc în toate domeniile şi, implicit, a industriei de prelucrare a cauciucului impune cu stringenţă reciclarea elastomerilor din produsele vulcanizate scoase din uz, de tipul anvelope, camere de aer şi articole tehnice. Principalele direcţii de valorificare a produselor uzate şi a deşeurilor din cauciuc, grupate în ordine descrescătoare a eficienţei tehnice a procedeului sunt: • Reutilizarea produselor uzate din cauciuc în aceeaşi calitate...

 • Compostarea

  Componentele care constituie fracţia organică a MSW sunt: resturile alimentare, hârtia, cartonul, plasticul, textilele, cauciucul, pielea, deşeurile din grădini şi lemnul. Toate aceste materiale pot fi reciclate separat sau ca deşeuri amestecate. Alegerea metodelor de recuperare se face în funcţie de utilizarea ulterioară a acestor materiale sau de produsele finite. În general, materialele separate la sursă au cea mai mică contaminare şi prezintă proprietăţi fizice şi chimice diferite faţă...

 • Sanatate Publica

  sanatatea-stare de bine dpdv fizic,psihic,moral si social,nu doar lipsa bolii sau infirmitatii,7 aprilie –ziua mondiala a sanatatii +capacitatea de a duce o viata productiva social si economic sanatatea publica-face referire la starea de sanatate a unei comunitati -reprezinta ansamblul de atitudini,drepturi si cunostinta ale populatiei orientate spre mentinerea si imbunatatirea sanatatii Sanatatea publica inglobeaza probleme de: Medicina chimica-face uz de actul medical curativ si...

 • Reglementari si Normative de Mediu

  Prevenirea impactului produs de un anumit proiect/activitate, atât asupra factorilor de mediu, cât şi asupra factorilor economici, sociali şi politici Stabilirea constrângerilor: cerinţe pentru obţinerea avizelor; limite maxime admisibile ale principalilor indicatori de calitate a poluanţilor; restricţii impuse privind gospodărirea deşeurilor, arii protejate, monumente istorice şi arheologice; restricţii impuse de convenţiile internaţionale la care România este parte. Ca să asigure o...

 • Procedee si Echipamente de Epurare a Apei

  INTRODUCERE Este cunoscut, din vechime, cã cei patru factori care stau la baza oricãrei forme de viatã, de activitate, pe Pãmânt, sunt apa, aerul, solul si focul. Se cunoaste, din istorie, cã primele asezãri umane au apãrut în apropierea cursurilor de apã; nici o activitate umanã nu este posibilã fãrã apã. În unele institutii care se ocupã cu gospodãrirea apelor se poate întâlni sintagma ”APA ESTE VIAtA”, care reprezintã, sintetic, importanta apei ca factor esential pentru om, ca parte a...

 • Procedee si Echipamente de Epurare a Aerului

  Scurt istoric Primele mãsuri care se cunosc în istorie legate de limitarea gradului de poluare a aerului sunt: - în 1273 Parlamentul Britanic adoptã o lege prin care se interzice arderea cãrbunilor în Londra; - în 1398 regele Carol al -VI-lea dã un edict prin care se interzice emiterea de fumuri rãu mirositoare; - în 1510 la Rouen s-au luat mãsuri contra fumului provenit din arderea cãrbunilor; - în epoca contemporanã majoritatea statelor lumii au impus anumite reguli elementare sau legi...

 • Legislatia Mediului

  Cuvinte cheie: dreptul mediului, mediu înconjurător, resurse naturale, conservarea naturii, echilibru ecologic, calitatea mediului, protecţia mediului, poluare, monitorizarea mediului, dezvoltare durabilă. Problematică: Analiza relaţiilor existente între activităţile de protecţie a mediului înconjurător şi dezvoltarea socio-economică impune analizarea unor termeni des utilizaţi în practică. Noţiunea de mediu înconjurător Mediul înconjurător este o noţiune fundamentală care stă la baza...

 • Poluarea si Protectia Mediului

  I MEDIUL ÎNCONJURÃTOR sI ACtIUNEA UMANÃ 1. Notiuni introductive Definitii >Mediul înconjurãtor (mediu, mediu ambiant, mediu de viatã) reprezintã totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici dintr-un loc dat (areal) cu care un organism vine în contact. >Dupã Legea nr.265 /2006 pentru aprobarea ordonantei de urgentã a Guvernului nr.195/ 22.12.2005 privind protectia mediului, mediul înconjurãtor reprezintã : „Ansamblu de conditii si elemente naturale ale Terrei:...

 • Fitosociologie

  Fitosociologia, ştiinţa comunităţilor vegetale Flora - Vegetaţia Plantele sunt reprezentate în natura prin FITOINDIVIZI Fiecare fitoindivid prezintă: - anumite preferinţe ecologice - o anumită poziţie pe scara filogenetică - funcţii bine definite în reţelele trofice Fitoindivizii formează FITOPOPULAŢII deoarece nu pot trăi izolat Fitopulaţia se caracterizează prin: - areal propriu - flux de gene între componenţi - genofond propriu - autoreglare în timp şi spaţiu FITOPOPULAŢIA...

 • Curs Atmosfera

  1.3. Poluare - poluanţi Dezvoltarea economică, creşterea populaţiei la nivel mondial, criza resurselor naturale, inarmarea şi utilizarea armelor de orice tip (inclusiv cele nucleare) sunt factori determinanţi in poluarea tuturor mediilor: aer, apă, sol, ducand şi la apariţia schimbărilor climatice globale, la dispariţia a numeroase specii de plante şi animale, dezechilibre ecologice mari ce s-au produs pe tot globul. Omul este confruntat la randul lui cu diverse maladii cauzate de poluare....

 • Ape de Suprafata

  Totalul cursurilor de apă codificate ale ţării noastre este de 78.905 km. Activitatea de supraveghere a calităţii apelor a fost organizată în anul 2007 în principal pe cursurile mijlocii şi inferioare ale cursurilor de apă (pe o lungime de 26.506 km), unde se manifestă impactul acţiunilor umane asupra mediului, respectiv asupra calităţii apelor. S-au realizat de asemenea şi măsurători în secţiuni de referinţă ale cursurilor de apă, situate în special în zonele superioare, unde acest impact...

 • Teledetectie - Notiuni de Baza

  Este bine cunoscut faptul ca teledetectia forestiera, în ultimele doua decenii, a înregistrat mari progrese în investigarea evolutiei conditiilor de mediu. Astfel de progrese au obtinut o seama de tari dezvoltate (SUA, Franta, Anglia, Canada etc), dar si tari din fostul lagar comunist cum sunt Polonia, Ungaria, Cehia etc. De asemenea se desfasoara cercetari prin cooperare în cadrul unor organisme europene dintre care cel mai important în acest domeniu este Centrul de Cercetari Comune al...

 • Ecosisteme Forestiere

  ECOBIOMUL Ecobiomul reprezintã o mare unitate ecologicã structuralã, functionalã si informationalã a ecosferei, are aspect relativ omogen si este format dintr-o grupare de ecosisteme cu relatii complexe între ele. Partea vie a ecobiomului este biomul - alcãtuit din totalitatea biocenozelor din cadrul ecosistemelor pe care le înglobeazã. Partea nevie a ecobiomului este macrobiotopul - format din componente ale mediilor cosmic, geofizic, orografic, edafic, hidrologic si geochimic care...

Pagina 6 din 27