Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Ape de Suprafata

  Totalul cursurilor de apă codificate ale ţării noastre este de 78.905 km. Activitatea de supraveghere a calităţii apelor a fost organizată în anul 2007 în principal pe cursurile mijlocii şi inferioare ale cursurilor de apă (pe o lungime de 26.506 km), unde se manifestă impactul acţiunilor umane asupra mediului, respectiv asupra calităţii apelor. S-au realizat de asemenea şi măsurători în secţiuni de referinţă ale cursurilor de apă, situate în special în zonele superioare, unde acest impact...

 • Teledetectie - Notiuni de Baza

  Este bine cunoscut faptul ca teledetectia forestiera, în ultimele doua decenii, a înregistrat mari progrese în investigarea evolutiei conditiilor de mediu. Astfel de progrese au obtinut o seama de tari dezvoltate (SUA, Franta, Anglia, Canada etc), dar si tari din fostul lagar comunist cum sunt Polonia, Ungaria, Cehia etc. De asemenea se desfasoara cercetari prin cooperare în cadrul unor organisme europene dintre care cel mai important în acest domeniu este Centrul de Cercetari Comune al...

 • Ecosisteme Forestiere

  ECOBIOMUL Ecobiomul reprezintã o mare unitate ecologicã structuralã, functionalã si informationalã a ecosferei, are aspect relativ omogen si este format dintr-o grupare de ecosisteme cu relatii complexe între ele. Partea vie a ecobiomului este biomul - alcãtuit din totalitatea biocenozelor din cadrul ecosistemelor pe care le înglobeazã. Partea nevie a ecobiomului este macrobiotopul - format din componente ale mediilor cosmic, geofizic, orografic, edafic, hidrologic si geochimic care...

 • Autoepurarea Apelor

  Impurificarea apelor poate fi privitã ca un factor extern sau intern care distruge echilibrul ecologic al mediului acvatic, autore-glarea lui. Refacerea echilibrului ecologic, pe cale naturalã a ecosistemului dereglat poate fi considerat ca un proces de autoepurare. Efectele autoepurãrii constau în revenirea apelor la condiţiile fizico-chimice şi biologice iniţiale care-i redau caracteristicile de folosinţã existente înainte de impurificare. Knöpp, defineşte acest proces astfel:...

 • Deteriorarea Ecosistemelor

  Curs 1 Introducere Cu aproximativ 40-50 de mii de ani în urmã, un grup de oameni din Orientul Mijlociu au dezvoltat o nouã unealtã în formã de lamã, fapt ce se considerã cã a avut urmãri neobişnuite. Noua tehnicã numitã aurignacian , de la peştera Aurigniac din Franţa, unde a fost identificat pentru prima datã de antropologi, a rupt ritmul lent evoluţionistal dezvoltãrii tehnicii creând o deschidere spre o evoluţie acceleratã. Din motive ce au rãmas încã necunoscute acastã tehnicã s-a...

 • Conservarea Diversitatii Biologice

  Introducere Mediul ne priveşte pe toţi, deoarece se leagă de fiecare aspect al lumii pe care o împărţim şi de care depindem pentru supravieţuire. În ultimele decade a devenit evident că mediul nostru global este ameninţat serios, ca rezultat al activităţilor umane: - Natura şi diversitatea sunt ameninţate iar viaţa sălbatică este în declin. - În Europa, o jumătate dintre mamiferele indigene şi o treime dintre speciile de reptile, păsări şi peşti sunt în pericol. - Agricultura,...

 • Managementul Siturilor Contaminate

  Istoric An, oras/tara Eveniment 1854, Londra epidemiede holera 1872, Elvetia epidemiede febratifoida 1974, USA, Michigan contaminareasurseide apasubteranacu clorhexavalent 1909, Germania contaminareaputurilor Definitii Poluant -orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie, radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor...

 • Ecologia si Protectia Mediului

  1. INTRODUCERE Născută ca o ramură a biologiei, nimeni nu prevestea ecologiei un strălucit viitor social. Dar, treptat implicaţiile sale s-au diversificat, amplificat şi complicat. Studiind echilibrele naturale, ecologiştii au prevăzut degradarea lor treptată; după câteva decenii, dezvoltarea societăţilor industriale a modificat profund mediul planetar. Apariţia şi amplificarea poluării, dispariţia unor specii, afirmarea problemelor globale au fost semnele evidente ale unei crize ecologice...

 • Ecologie

  Ecologie şi protecţia mediului Ecologia este stiinţa despre gospodărirea naturii. Termenul de „ecologie” a fost definit pentru prima dată în anul 1866 de către biologul german Ernst Haeckel Ecologia studiază relaţiile complexe ale omului şi ale celorlalte vieţuitoare cu mediul înconjurător planetar Ecologia – ştiinţă pluridisciplinară Ecologia foloseşte cunoştiinţele unor discipline ale ştiinţelor naturii precum: biochimia, fiziologia, geografia, meteorologia, genetica, fizica,...

 • Ecologie Generala

  Realitatea ultimelor decenii a adus în atenţia publicului larg, dar şi a factorilor de decizie nenumărate dovezi ale unui raport de forţe dezechilibrat, aflat într-o stare fără precedent. Este vorba de raportul de forţe dintre natură şi societate. De-a lungul timpului, echilibrul, armonia rareori au fost atribute ale acestui raport. Faptul că situaţia actuală nu are precedent este explicat nu atât de dezechilibru, cât de inversarea raportului. O scurtă privire în istorie, percepţia...

 • Amenajarea Teritoriului

  Amenajarea teritoriului constituie o preocupare centrală a lumii contemporane, impunându-se ca o necesitate obiectivă pentru coordonarea multiplelor interese ce se interferează pe acelaşi teritoriu şi folosirea raţională a resurselor, ca un factor generator al dezvoltării. Componenta proceselor de industrializare, urbanizare şi modernizare a agriculturii, organizarea teritoriului constituie expresia spaţială a politicii economice şi sociale, asigurând gospodărirea optimă a resurselor,...

 • Ecologia - Stiinta Enciclopedica

  - Principiile proceselor ecologice - Bazele ecologiei - Unitatea viaţă mediu - Principiul parcimoniei - Principiile termodinamicii - Legile de acţiune ale factorilor ecologici - De citit: - Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecologie generală, Editura ASE, Bucureşti, 2004, pg.19-66 - Bazele ecologiei - Relaţia mediu-economie-societate - Abordare holistă, integrată - Ecologia – ştiinţă interdisciplinară, ştiinţă integratoare - Obiect de studiu - mediul, - biosfera în ansamblul său şi...

 • Tratarea si Epurarea Apelor

  4.1. Noţinui generale Datorită structurii sale polare şi a proprietăţilor electrice care decurg din aceasta, apa dizolvă o cantitate mare de substanţe gazoase, lichide sau solide. Concentraţia componenţilor străini din apele naturale poate varia de la ng/L cum este cazul urmelor de compuşi organici până la 35000 mg/L în apa de mare. Pentru a putea fi utilizate în scopuri industriale, agricole sau casnice apele naturale trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de calitate pe care, de...

 • Structura Ecosistemelor

  Pentru o biocenoza, atunci cand vorbim de biodiversitate, intelegem in general raportul dintre nr de indivizi si nr de specii din acea biocenoza; mai exact cati indivizi in medie pentru toate populatiile revin la o singura specie. In realitate , in mod natural exista variatii foarte mari ale diversitatii biocenozelor unor ecosisteme. In principiu se poate aprecia ca ecosistemele cu o diversitate maxima sunt spre exemplu din mediul acvatic( asociatiile de corali) iar secundare sunt cele din...

 • Mediul

  MEDIUL -reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsol,aspecte caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune 2.ACCIDENT_ECOLOGIC - evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din...

Pagina 7 din 27