Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Amenajarea Teritoriului

  Amenajarea teritoriului constituie o preocupare centrală a lumii contemporane, impunându-se ca o necesitate obiectivă pentru coordonarea multiplelor interese ce se interferează pe acelaşi teritoriu şi folosirea raţională a resurselor, ca un factor generator al dezvoltării. Componenta proceselor de industrializare, urbanizare şi modernizare a agriculturii, organizarea teritoriului constituie expresia spaţială a politicii economice şi sociale, asigurând gospodărirea optimă a resurselor,...

 • Ecologia - Stiinta Enciclopedica

  - Principiile proceselor ecologice - Bazele ecologiei - Unitatea viaţă mediu - Principiul parcimoniei - Principiile termodinamicii - Legile de acţiune ale factorilor ecologici - De citit: - Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecologie generală, Editura ASE, Bucureşti, 2004, pg.19-66 - Bazele ecologiei - Relaţia mediu-economie-societate - Abordare holistă, integrată - Ecologia – ştiinţă interdisciplinară, ştiinţă integratoare - Obiect de studiu - mediul, - biosfera în ansamblul său şi...

 • Tratarea si Epurarea Apelor

  4.1. Noţinui generale Datorită structurii sale polare şi a proprietăţilor electrice care decurg din aceasta, apa dizolvă o cantitate mare de substanţe gazoase, lichide sau solide. Concentraţia componenţilor străini din apele naturale poate varia de la ng/L cum este cazul urmelor de compuşi organici până la 35000 mg/L în apa de mare. Pentru a putea fi utilizate în scopuri industriale, agricole sau casnice apele naturale trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de calitate pe care, de...

 • Structura Ecosistemelor

  Pentru o biocenoza, atunci cand vorbim de biodiversitate, intelegem in general raportul dintre nr de indivizi si nr de specii din acea biocenoza; mai exact cati indivizi in medie pentru toate populatiile revin la o singura specie. In realitate , in mod natural exista variatii foarte mari ale diversitatii biocenozelor unor ecosisteme. In principiu se poate aprecia ca ecosistemele cu o diversitate maxima sunt spre exemplu din mediul acvatic( asociatiile de corali) iar secundare sunt cele din...

 • Mediul

  MEDIUL -reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsol,aspecte caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune 2.ACCIDENT_ECOLOGIC - evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din...

 • Fiziologie Animala

  Fiziologia este stiinta care studiaza manifestarile externe ale vietii. Organismul animal este un sistem deschis cu un grad de ordine dinamica. Organizarea consta in interrelatiile care se stabilesc intre procesele care se desfasoara in sist . sistemele biologice reprez parti ale unor sisteme supraordonate sau include sist subordonate. Integrarea acestor sisteme se realizeaza prin autointretinere aceste procese vitale sunt astefl reglate incat au rol in intretinerea vietii organismelor si...

 • Managementul Biodiversitatii

  Introducere in “Biodiversitate” Definirea biodiversitatii si abordarea ierarhica; Masurarea diversitatii speciilor; Variatia biodiversitatii speciilor; Ierarhie –”întregul este mai mult decât suma părţilor” Specie-unitate taxonomică Ecosistem Populaţie = “Grup de indivizi din aceeaşi specie care trăiesc în acelaşi loc, în acelaşi timp şi care se reproduc între ei”. Varietatea de organizarea a vieţii pe Pământ: La toate nivelele de organizare, de la gene la ecosisteme Procesele...

 • Managementul Resurselor de Apa de Suprafata

  Raportul “Review of world water resources by countryresources country” - Trecerea în revistă a resurselor mondiale de apă prin analiza fiecărei ţări în parte. - FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations, Roma, 2003). Impactul exploatării ilegale a nisipului în Sri Lanka –video - Discuţii - Turbiditate - Scăderea nivelului acviferului - Eroziunea malului - Degradarea solului - Intruziuni de apă salină. Acel proces prin care se coordonează, se conduc, se planifică...

 • Caracteristicile Marii Negre - Ce Fac din Ea un Unicum Hidrobiologium

  CARACTERISTICILE MARII NEGRE, CE FAC DIN EA UN UNICUM HIDROBIOLOGIUM (UHB) Inca de la inceputul sec XIX, inceputul sec XX , au fost stabilite caracteristicile MN este meritul lui KNIPOVITCH , care a facut o sinteza si a numit MN un : UNICUM HIDROBIOLOGICUM La vremea lui , se vorbea de 7 caracteristici ale MN care fac din ea un UHB : 1 In MN exista Campul cu Phyllophora lui Zernov 2 In MN in etajul circalitoral se gasesc 2 biocenoze aparte, fara egal in alte mari: a)Biocenoza midiilor...

 • Ecologia si Protectia Mediului

  PARTEA I NOŢIUNI DE ECOLOGIE GENERALĂ Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1. Definiţii şi istoric După cum se cunoaşte, primul care a subliniat existenţa principiului interacţiunii în lumea vie a fost savantul Charles Darwin. Exemplul folosit ele el şi citat în toate manu¬ale este edificator: trifoiul roşu este polenizat ele bondari; numărul bondarilor este dependent de distrugerea cuiburiler acestora de către şoareci; numărul şoarecilor este în funcţie de activitatea pisicilor; rezultă că recolta...

 • Istoria Ecologiei

  Grecii antici (mai ales filozofii pre-socratici) au marcat punctul de plecare pentru filozofie si stiinta. - Thales si Anaximandros din Milet – originile filozofiei Ioniene naturale - Empedocles – plantele se hranesc prin porii frunzelor - Democrit din Abdera – a formulat principiul selectiei naturale - Heraklit – conceptul panta rhei, totul curge; nimeni nu intra în acelasi râu de doua ori; predecesor timpuriu al paradigmei dinamicii în ecologie; opus lui Parmenide care considera ca...

 • Ecologie - Horticultura

  DEFINIȚIE Ecologia are ca scop cunoaşterea interacţiunii dintre organisme şi mediul biotic, abiotic sau antropic şi aplicarea acestor legi în folosul umanităţii. Prin aceasta ecologia se poate defini ca ştiinţa care studiază nivelurile de organizare supraindividuale ale lumii vii (populaţii, biocenoze, biosfera) integrate în mediul lor abiotic. SCURT ISTORIC Primele observaţii încep să apară odată cu activitatea de vânătoare la care participa omul primitiv, act care necesita o bună...

 • Biotehnologia Mediului

  Biotehnologia mediului Biotehnologia are ca obiect utilizarea integratã a biochimiei, microbiologiei si ingineriei pentru obtinerea de bunuri industriale, agricole, protectia sãnãtãtii sau protectia mediului folosind potentialul microorganismelor, celulelor animale sau vegetale cultivate sau unor pãrti ale acestora Obiective: 1. Eliminarea poluãrii existente în mediu (apã, sol, aer), prin detectia contaminantilor si bioremediere. Etapele reducerii poluãrii: - determinarea naturii...

 • Cursuri Dezvoltare Rurala si Regionala

  Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a teritoriului, determinate de o serie de factori obiective şi subiectivi care determină dezvoltarea inegală a zonelor economice. Inegalităţile dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor unei ţări apar datorită, în principal, acţiunii următorilor factori : modificarea condiţiilor economice prin dezvoltarea unor noi ramuri ale economiei sau intrarea unora...

 • Cursuri Operatori si Comunicare in Managementul Mediului

  Curs 1. 06.10.2010 Operatori si comunicare in manag. mediului Probleme privind GCN (gestionarea cap.nat.) - Supraexploatarea res.nat. - Cercetare de mediu - Poluare - Schimbari climatic - Disparitia speciilor - Nivel scazut al resurselor umane des specializare Cap.nat. = sistem care reuneste ecosist. si complexele de ecosist. naturale, seminaturale si antropozate, acestea din urma in masura in care se conserva rolul dominant al legislatiilor biologice + antropic -> uzina....

Pagina 7 din 26