Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Ecotoxicologie

  ECOTOXICOLOGIA ca ştiinţă de sine stătătoare are o vârstă tânără. Se poate considera că acestă ramură ştiinţifică s-a născut odată cu apariţia în 1962 a lucrării „Silent Spring” (Primăvara tăcută) de Rachel Carson. Autoarea extrapoleză efectele observate asupra unui organism la efectele sesizabile în întregul ecosistem şi asupra “balanţei naturale”. Acest studiu sistemic are o abordare total diferită de maniera antropocentrică a toxicologiei clasice. ECOTOXICOLOGIA este o disciplină...

 • Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare

  Secţiunea „Garantare” a Fondului, finanţează cheltuielile organizaţiilor pieţei agricole, măsurile de dezvoltare rurală care acompaniază susţinerea pieţei agricole, măsurile de dezvoltare rurală altele decât cele pentru regiunile ce se înscriu în Obiectivul 1, anumite cheltuieli veterinare şi măsurile de informare cu privire la Politica Agricolă Comună (PAC). Secţiunea “Ghidare” finanţează alte cheltuieli de dezvoltare rurală (nefinanţate de secţiunea de “Garantare). Sunt avute în vedere...

 • Dezvoltare Durabila

  DEZVOLTARE DURABILA 2. DEZVOLTAREA DURABILĂ - Conceptul de dezvoltare durabilă - Dezvoltarea durabilă nu este un concept nou, este cea mai recentă exprimare a unei etici foarte vechi, care implică relaţiile oamenilor cu mediul înconjurător, şi responsabilităţile generaţiilor actuale faţă de generaţiile viitoare. – Ca o comunitate să fie într-adevăr durabilă trebuie să adopte o abordare în trei direcţii privind: - Resurse economice, - Resurse ale mediului înconjurător şi - Resurse...

 • Bursele de Poluare

  Bursele de poluare Instrumente -Continuare - Răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. s-au provocat daune ecologice: 1. stabilirea vinovatului 2. evaluarea daunelor 3. stabilirea legăturii de cauzalitate între responsabilul de producerea daunelor şi daunele produse 4. precizarea victimei 5. modul în care se poate repara prejudiciul produs. Răspunderea civilă, în dreptul mediului, cumulativ următoarele condiţii: - să se fi săvârşit o faptă cu caracter ilicit; - să existe un...

 • Sistem de Management de Mediu

  Controlul efectiv al poluării nu se poate realiza exclusiv pe soluţii tehnologice, ci trebuie abordat în baza unui sistem de management de mediu, integrat managementului general al întreprinderii. Deşi implementarea sistemelor de management de mediu este o acţiune voluntară, a reuşit să convingă, nu numai prin beneficiile financiare obţinute (identificarea zonelor ce pot aduce economii, mărirea eficienţei producţiei, găsirea de noi pieţe etc.), dar şi prin creşterea credibilităţii în...

 • Transportul Poluantilor in Mediu

  Poluant = o substanţă sub orice formă de agregare sau o formă de energie de tip elctromagnetic, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii, care introdusă în mediul ambiant produce efecte negative asupra acestuia. Poluant: - substanţă - solidă - lichidă - gazoasă - formă de energie - electromagnetică - ionizantă - termică - fonică - vibraţii Poluantul acţionează asupra mediului ambiant având un impact (efect) negativ. Mediul ambiant: - atmosfera (aer) - apele de suprafaţă şi...

 • Cresterea si Dezvoltarea Ecosistemelor

  LECŢIA VII. Creşterea şi dezvoltarea ecosistemelor. Procesele dinamice ce au loc în interiorul ecosistemului Una din problemele ecologiei este descrierea şi explicarea evoluţiei în timp a ecosistemelor, a modificării caracteristicilor acestora pe măsura desfăşurării stadiilor succesive prin care trec. Termodinamica permite fundamentarea teoretică şi în această problemă. În analiza termodinamică a evoluţiei ecosistemelor, se porneşte de la faptul că toate sistemele biologice (şi ecologice)...

 • Exergia Sistemelor Ecologice

  LECŢIA V. Exergia sistemelor ecologice. Definiţie. Exergia şi informaţia. Calculul exergiei reieşind din energia chimică a biomasei Exergia ( de la greg. ek, ех — nivel înalt, şi ergon — lucru) este lucrul maxim, care poate fi efectuat de sistemul termodinamic la trecerea din starea dată în starea de echilibru cu mediul ambiant. Exergia uneori mai este numită şi capacitatea de lucru a sistemului. Exergia (Ex) derivă direct din a doua lege a termodinamicii şi poate fi scrisă ca: Unde U, V,...

 • Depoluarea Efluentilor din Industria Alimentara si Biotehnologii

  Însuşirea cunoştinţelor teoretice referitoare la: prevenirea poluării, reducerea poluanţilor la sursă, valorificarea superioară a deşeurilor şi subproduselor din industria alimentară şi biotehnologii; Deprinderea de abilităţi teoretice şi practice în alcătuirea unui proces tehnologic raţional, nepoluant şi economic; Deprinderea de abilităţi practice în măsurarea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în procesele de depoluare şi valorificare a deşeurilor şi subproduselor...

 • Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

  Capitolul 1 1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte dintr-un domeniu cu o arie foarte largã – la ora actualã – ce reuneste totalitatea proceselor, metodelor si mijloacelor ce caracterizeazã atât interactiunea continuã a sistemelor dezvoltate pe baza câmpului electromagnetic cu mediul ambiant cât si solutiile utilizate pentru atenuarea efectelor negative ale acestei interactiuni, domeniu ale cãrei...

 • Combaterea Poluarii in CET

  IMPACTUL CENTRALELOR TERMOELECTRICE ASUPRA MEDIULUI AMBIANT Tehnologiile moderne ce îsi au originea la jumãtatea secolului al XVIII-lea, când a început Revolutia Industrialã, au avut douã efecte contradictorii asupra umanitãtii. În timp ce si-au adus o contributie considerabilã la calitatea vietii si la producerea de bunuri, ele au determinat o degradare globalã a mediului înconjurãtor, printr-un consum nechibzuit de combustibili fosili si resurse naturale însotit de eliberarea de componente...

 • Procesarea Deseurilor

  Dezvoltarea culturală a umanităţii de la societatea nomadă la cele sedentare şi ulterior dezvoltarea oraşelor a creeat necesitatea gestiunii deşeurilor. Cele mai vechi forme de management al deşeurilor menţionate chiar în Biblie implicau îngroparea şi arderea, ambele continuînd să fie într-o formă mai rafintă opţiuni de management în sistemele moderne de management integrat al deşeurilor. Conform dicţionarului explicativ al limbii române (DEX’ 98), prin deşeu (de la cuvântul francez déchet)...

 • Controlul Biologic si Tehnologic al Bolilor si Daunatorilor

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Noţiunea de combatere integrată Noţiunea de „combatere integrată” reprezintă traducerea literară a sintagmei integrated pest control sau, mai simplu, integrated control, concept creat de un grup de entomologi americani şi canadieni după anii '40, pentru a desemna o tactică de combatere a insectelor dăunătoare culturilor. Progresiv, pe măsura cunoaşterii mai exacte a naturii şi a rolului interacţiunilor dintre diferitele elemente ale mediului înconjurător şi a...

 • Genetica Ecologica

  De la apariţia sa ca ştiinţă, în anul 1900, când Carl Correns, Hugo de Vries şi Erick von Tschermack au confirmat valabilitatea universală a legilor eredităţii formulate în anul 1865 de către Gregor Mendel, genetica s-a dezvoltat într-un ritm atins de puţine alte ştiinţe. Evoluţia de la genetica caracterelor calitative şi cantitative la genetica moleculară este impresionantă şi a creat bazele pentru progrese uimitoare în domeniul aplicaţiilor practice. Conform anticipărilor forurilor...

 • Geografia Mediului

  Curs I Aspecte Generale 1. Concepte generale privioare la mediu: Descoperirea si cunoasterea planetei de om a fost un proces lent care s-a desfasurat prin masura dezvoltarii societatii umane si a perfectionarii mijloacelor de investigare si transport. Timp de secole, cercetarea planetei pe care o locuim a avut un caracter preponderent extensiv, orizontul cunoasterii spatiului geografic fiind impins mereu mai in spate, chiar si azi mai sunt pete albe in abisurile marilor si oceanelor, in...

Pagina 8 din 26