Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Managementul Mediului

  GENERALITĂŢI.MEDIUL SI DEZVOLTAREA DURABILA.MANAGEMENTUL MEDIULUI.POLITICI DE MEDI.ECOSISTEME GENERALITATI. MANAGEMENTUL DE MEDIU SI DEZVOLTAREA DURABILA Necesitatea integrarii obiectivelor economice cu cele ecologice si de protectia mediului se constituie ca fundament al conceptului de dezvoltare durabila si preocupare maiora actuala a societatilor moderne. Schimbarile produse in ultima suta de ani au fost insotite de numeroase si ample efecte nedorite. Au aparut riscuri ecologice maiore,...

 • Curs Amenajare Teritoriu

  CAP.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE TERITORIU → se poate referi la un continent la o insula, la o ţară, sau la o formă de relief. Ex. Un munte, o vale, un teritoriu deltaic, etc., după cum şi la o localitate, care poate fi urbană sau rurală. Acestea sunt sisteme teritoriale, care pot fi ierarhizate. Configuraţia fizică a teritoriului a fost studiată mai întâi de către geografi şi cartografi, care au întocmit hărţi ale diverselor teritorii. Amenajarea constituie o intervenţie de natură tehnică a...

 • Gestionarea Deseurilor Urbane

  Societatea industrială, în ansamblul ei, este dăunătoare sistemelor naturale şi nu acceptă faptul că există limite ale capacităţii Planetei de a furniza resurse şi de a neutraliza efectele dăunătoare ale activităţilor antropice. Un puternic impact asupra resurselor naturale îl are, în primul rând, expansiunea demografică, care atrage după sine necesitatea unei creşteri economice bazată pe progres tehnologic în procesele productive, responsabile de asigurarea necesarului de bunuri materiale de...

 • Ecotoxicologie

  CURS 1 Legea care guverneaza subst toxice este legea 360 din 02.sept.2003. aceiasi lege stabileste cadrul normativ pentru controlul efectiv si supravegheaza eficienta a regimului subst toxice si periculoase in vederea protejarii sanatatii populatiei si mediului impotriva actiunii negative a subst si preparatelor chimice toxice si periculoase. Principiile care stau la baza activitatii cu subst toxice si periculoase sunt: - principiul precautiei in gestionarea subst si preparatelor chimice...

 • Metode Fizice de Extractie a Poluantilor din Soluri si Ape Subterane

  Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze fluxul de noxe din sol. Clasificarea acestor metode se face dupa urmatoarele criterii: A). Dupa locul de aplicare distingem trei tipuri de metode: Metode aplicabile in afara sitului « ex situ » -constau in evacuarea solului din mediul sau natural prin excavare, apoi transportul in afara sitului si executia lucrarilor de depoluare in centre...

 • Ecologie si Protectia Mediului

  ECOLOGIA SI ECOLOGIA AGRICOLA 1.1 Ecologia 1.1.1 Concepte si definitii Ecologia este o ramura a biologiei care s-a dezvoltat ca stiinta a vietii, studiind structura, relatiile si legile functionarii invelisului viu al Pamântului. Cuvâtul ecologie deriva de la cuvintele grecesti "oikos", "oikia" = casa, gospodarie si "logos" = stiinta, vorbire, studiu. Etimologic - ecologia este stiinta care se ocupa cu studiul mediului si a modului in care vietuitoarele...

 • Valorificarea si Protectia Resurselor de Apa

  INTRODUCERE Unicitatea planetei Pământ este marcată de prezenţa apei într-o proporţie însemnată, ce-i dă un aspect deosebit în raport cu alte corpuri cereşti similare şi i-a conferit denumirea de „planeta albastră” a sistemului solar. Condiţiile de geneză şi, mai ales, de evoluţia ulterioară a planetei au permis într-o anumită etapă separarea apei, care în prezent formează una din geosferele externe ale acesteia şi reprezintă una din componentele esenţiale ale ecosistemului Pământ. Toată...

 • Economia Mediului

  Modulul 1 CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului. Dezvoltare durabilă. OBIECTIVE - dezvoltarea economică în concordanţă cu mediul are drept scop creşterea economică şi prevenirea deteriorării mediului, precum şi complexul de acţiuni umane necesare menţinerii în limite normale a echilibrelor naturale. - formează abilităţile necesare pentru conducerea unor activităţi în unităţi de profil şi spiritul anteprenorial. - crează cadrul şi microclimatul necesar atât...

 • Ecotehnologii de Tratament Termic

  Curs 1 Ecoteh TT I. Măsuri de prevenire a poluării mediului şi securităţii personalului la operaţiile de producere şi utilizare a mediilor gazoase (atmosferelor controlate) la tratamentele termice şi termochimice (prevenirea situaţiilor în care pot apărea pericole de poluare, explozie, intoxicare) 1.1. Generalităţi In practica tratamentelor termice, mediile de încălzire gazoase au o pondere însemnată. Folosirea fără pericol a mediilor gazoase este legată de respectarea aplicării anumitor...

 • Cercetarea Experimentala si Modelarea Matematica a Poluarii Solului si a Apelor Subterane cu Compusi ai Azotului

  STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII IN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONA Pentru multe tari apa subterana este principala sursa de apa potabila. De exemplu in Europa, Danemarca si Austria folosesc 98% din apa potabila din apele subterane; Italia 93%, Germania si Belgia 70%, Olanda 65%. Pe de alta parte, apa din sol este principala sursa pentru cresterea plantelor. Apa din ploaie (infiltrata) care nu este preluata de radacini sau nu se evapora, percoleaza adanc in sol si contribuie la...

 • Caracteristici Constructive si Functionale ale Componentelor Retelei de Aductiune-Distributie pentru Irigarea prin Picurare

  CAP.3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE COMPONENTELOR REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE PENTRU IRIGAREA PRIN PICURARE. În componenţa amenajărilor de irigaţie prin picurare ca şi în cazul altor metode localizate se include atât materiale comune tuturor reţelelor de conducte cât şi materiale dispozitive, echipamente specifice metodei de udare. Poziţionarea acestora în cadrul schemelor hidrotehnice se face ţinându-se seama de considerente funcţionale, rezultând astfel variante...

 • Ecotoxicologie

  Pana in urma cu 200 de ani poluarea cursurilor de apa nu a constituit o problema serioasa Schimbarea a intervenit odata cu industrializarea, corelata cu accelerarea rapida a cresterii populatiei umane In acest context atat apele reziduale menajere cat si cele provenite din industrie erau eliminate direct in cursul raurilor Ce sunt apele reziduale? - In majoritate este vorba de apa - ape menajere, apa de ploaie si ape industriale - Componente nevii - Materie organica dizolvata...

 • Sistemele Biologice

  FACTORII ECOLOGICI SI INFLUENTA LOR ASUPRA ORGANISMELOR VII 1. SISTEMELE BIOLOGICE Sistemele biologice au următoarele caracteristici: · Integralitatea: reprezintă rezultatul interactiunii dintre părtile componente ale sistemului si dintre sistem si mediu. În cadrul unui sistem elementele constitutive legate organic între ele constituie un tot, pierzîndu-si determinarea cantitativă proprie. · Caracterul istoric: reprezintă capacitatea de autodezvoltare si evolutie a sistemului....

 • Ecosistemele Mediului

  Biosisteme supraindividuale. a) Populatia Populatia este un sistem biologic alcatuit din indivizii aceleiasi specii care traiesc si se dezvolta la un moment dat intr-un biotop. Totalitatea indivizilor unei specii care populeaza un teritoriu se caracterizeaza prin factori ecologici si biologici. Factorii ecologici sunt (1) Profilul structural: efectiv, densitate, componenta pe virste si sex. Structura populatiei cu caracteristici spatiotemporale variabile exprimate prinpolimorfism....

 • Curs Sintetizat la Procedee si Tehnici pentru Protectia Mediului

  Surse: - Subterane - - de adancime (debit si temp. ctă, mineralizate, sub presiune) o artiziene o ascendente - freatice (1-20m, pot fi usor impurificate, variaţii de debit,ale propr2) - De suprafaţă – Dupa natură: - Naturale o Curgătoare (debit şi propr.2 var.) o Stătătoare o Stagnate - Artificiale o Acum2 artif. de apă o Canale artif. După durata de existenţă: - Permanente – naturale - Nepermanente – artif. şi nat. mici - Accidentale – viituri, şiroaie - Meteorice –...

Pagina 9 din 26