Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Transportul Poluantilor in Mediu

  Poluant = o substanţă sub orice formă de agregare sau o formă de energie de tip elctromagnetic, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii, care introdusă în mediul ambiant produce efecte negative asupra acestuia. Poluant: - substanţă - solidă - lichidă - gazoasă - formă de energie - electromagnetică - ionizantă - termică - fonică - vibraţii Poluantul acţionează asupra mediului ambiant având un impact (efect) negativ. Mediul ambiant: - atmosfera (aer) - apele de suprafaţă şi...

 • Cresterea si Dezvoltarea Ecosistemelor

  LECŢIA VII. Creşterea şi dezvoltarea ecosistemelor. Procesele dinamice ce au loc în interiorul ecosistemului Una din problemele ecologiei este descrierea şi explicarea evoluţiei în timp a ecosistemelor, a modificării caracteristicilor acestora pe măsura desfăşurării stadiilor succesive prin care trec. Termodinamica permite fundamentarea teoretică şi în această problemă. În analiza termodinamică a evoluţiei ecosistemelor, se porneşte de la faptul că toate sistemele biologice (şi ecologice)...

 • Exergia Sistemelor Ecologice

  LECŢIA V. Exergia sistemelor ecologice. Definiţie. Exergia şi informaţia. Calculul exergiei reieşind din energia chimică a biomasei Exergia ( de la greg. ek, ех — nivel înalt, şi ergon — lucru) este lucrul maxim, care poate fi efectuat de sistemul termodinamic la trecerea din starea dată în starea de echilibru cu mediul ambiant. Exergia uneori mai este numită şi capacitatea de lucru a sistemului. Exergia (Ex) derivă direct din a doua lege a termodinamicii şi poate fi scrisă ca: Unde U, V,...

 • Depoluarea Efluentilor din Industria Alimentara si Biotehnologii

  Însuşirea cunoştinţelor teoretice referitoare la: prevenirea poluării, reducerea poluanţilor la sursă, valorificarea superioară a deşeurilor şi subproduselor din industria alimentară şi biotehnologii; Deprinderea de abilităţi teoretice şi practice în alcătuirea unui proces tehnologic raţional, nepoluant şi economic; Deprinderea de abilităţi practice în măsurarea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în procesele de depoluare şi valorificare a deşeurilor şi subproduselor...

 • Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

  Capitolul 1 1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte dintr-un domeniu cu o arie foarte largã – la ora actualã – ce reuneste totalitatea proceselor, metodelor si mijloacelor ce caracterizeazã atât interactiunea continuã a sistemelor dezvoltate pe baza câmpului electromagnetic cu mediul ambiant cât si solutiile utilizate pentru atenuarea efectelor negative ale acestei interactiuni, domeniu ale cãrei...

 • Combaterea Poluarii in CET

  IMPACTUL CENTRALELOR TERMOELECTRICE ASUPRA MEDIULUI AMBIANT Tehnologiile moderne ce îsi au originea la jumãtatea secolului al XVIII-lea, când a început Revolutia Industrialã, au avut douã efecte contradictorii asupra umanitãtii. În timp ce si-au adus o contributie considerabilã la calitatea vietii si la producerea de bunuri, ele au determinat o degradare globalã a mediului înconjurãtor, printr-un consum nechibzuit de combustibili fosili si resurse naturale însotit de eliberarea de componente...

 • Procesarea Deseurilor

  Dezvoltarea culturală a umanităţii de la societatea nomadă la cele sedentare şi ulterior dezvoltarea oraşelor a creeat necesitatea gestiunii deşeurilor. Cele mai vechi forme de management al deşeurilor menţionate chiar în Biblie implicau îngroparea şi arderea, ambele continuînd să fie într-o formă mai rafintă opţiuni de management în sistemele moderne de management integrat al deşeurilor. Conform dicţionarului explicativ al limbii române (DEX’ 98), prin deşeu (de la cuvântul francez déchet)...

 • Controlul Biologic si Tehnologic al Bolilor si Daunatorilor

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Noţiunea de combatere integrată Noţiunea de „combatere integrată” reprezintă traducerea literară a sintagmei integrated pest control sau, mai simplu, integrated control, concept creat de un grup de entomologi americani şi canadieni după anii '40, pentru a desemna o tactică de combatere a insectelor dăunătoare culturilor. Progresiv, pe măsura cunoaşterii mai exacte a naturii şi a rolului interacţiunilor dintre diferitele elemente ale mediului înconjurător şi a...

 • Genetica Ecologica

  De la apariţia sa ca ştiinţă, în anul 1900, când Carl Correns, Hugo de Vries şi Erick von Tschermack au confirmat valabilitatea universală a legilor eredităţii formulate în anul 1865 de către Gregor Mendel, genetica s-a dezvoltat într-un ritm atins de puţine alte ştiinţe. Evoluţia de la genetica caracterelor calitative şi cantitative la genetica moleculară este impresionantă şi a creat bazele pentru progrese uimitoare în domeniul aplicaţiilor practice. Conform anticipărilor forurilor...

 • Geografia Mediului

  Curs I Aspecte Generale 1. Concepte generale privioare la mediu: Descoperirea si cunoasterea planetei de om a fost un proces lent care s-a desfasurat prin masura dezvoltarii societatii umane si a perfectionarii mijloacelor de investigare si transport. Timp de secole, cercetarea planetei pe care o locuim a avut un caracter preponderent extensiv, orizontul cunoasterii spatiului geografic fiind impins mereu mai in spate, chiar si azi mai sunt pete albe in abisurile marilor si oceanelor, in...

 • Managementul Mediului

  GENERALITĂŢI.MEDIUL SI DEZVOLTAREA DURABILA.MANAGEMENTUL MEDIULUI.POLITICI DE MEDI.ECOSISTEME GENERALITATI. MANAGEMENTUL DE MEDIU SI DEZVOLTAREA DURABILA Necesitatea integrarii obiectivelor economice cu cele ecologice si de protectia mediului se constituie ca fundament al conceptului de dezvoltare durabila si preocupare maiora actuala a societatilor moderne. Schimbarile produse in ultima suta de ani au fost insotite de numeroase si ample efecte nedorite. Au aparut riscuri ecologice maiore,...

 • Curs Amenajare Teritoriu

  CAP.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE TERITORIU → se poate referi la un continent la o insula, la o ţară, sau la o formă de relief. Ex. Un munte, o vale, un teritoriu deltaic, etc., după cum şi la o localitate, care poate fi urbană sau rurală. Acestea sunt sisteme teritoriale, care pot fi ierarhizate. Configuraţia fizică a teritoriului a fost studiată mai întâi de către geografi şi cartografi, care au întocmit hărţi ale diverselor teritorii. Amenajarea constituie o intervenţie de natură tehnică a...

 • Gestionarea Deseurilor Urbane

  Societatea industrială, în ansamblul ei, este dăunătoare sistemelor naturale şi nu acceptă faptul că există limite ale capacităţii Planetei de a furniza resurse şi de a neutraliza efectele dăunătoare ale activităţilor antropice. Un puternic impact asupra resurselor naturale îl are, în primul rând, expansiunea demografică, care atrage după sine necesitatea unei creşteri economice bazată pe progres tehnologic în procesele productive, responsabile de asigurarea necesarului de bunuri materiale de...

 • Ecotoxicologie

  CURS 1 Legea care guverneaza subst toxice este legea 360 din 02.sept.2003. aceiasi lege stabileste cadrul normativ pentru controlul efectiv si supravegheaza eficienta a regimului subst toxice si periculoase in vederea protejarii sanatatii populatiei si mediului impotriva actiunii negative a subst si preparatelor chimice toxice si periculoase. Principiile care stau la baza activitatii cu subst toxice si periculoase sunt: - principiul precautiei in gestionarea subst si preparatelor chimice...

 • Metode Fizice de Extractie a Poluantilor din Soluri si Ape Subterane

  Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze fluxul de noxe din sol. Clasificarea acestor metode se face dupa urmatoarele criterii: A). Dupa locul de aplicare distingem trei tipuri de metode: Metode aplicabile in afara sitului « ex situ » -constau in evacuarea solului din mediul sau natural prin excavare, apoi transportul in afara sitului si executia lucrarilor de depoluare in centre...

Pagina 9 din 27