Agricultura ecologică

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4841
Mărime: 30.22KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I - Introducere

CAPITOLUL II - Descrierea conceptului de agricultura ecologică

2.1. Definiție, motivație, istoric

2.2. Cadrul instituțional și acte normative privind agricultura ecologică. Conversia la agricultura ecologică

2.3. Piața produselor ecologice

Extras din document

INTRODUCERE

Agricutura ecologică promovează sisteme de producție durabile, diversificate și echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei și mediului. Producția ecologică în cultura plantelor, fără utilizarea produselor tradiționale nocive, cunoaște o preocupare specială de câteva decenii în țările dezvoltate economic. Interesul pentru produsele și producția ecologică este în continuă creștere și în țara noastră. Regretabil este faptul că suprafețele cultivate în condiții ecologice în țara noastră sunt încă foarte reduse.

În vederea extinderii sistemului de agricultură ecologică în România, s-au stabilit reglementări legislative naționale privind producerea, prelucrarea și valorificarea produselor agroalimentare ecologice, în concordanță cu normele internaționale în acest sens. Între acestea, amintim: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000, respectiv Legea nr. 38/2001; H.G. nr. 917/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestor reglementări (inclusiv anexele la normele metodologice) etc. Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor acestor reglementări, funcționează Autoritatea Națională a Produselor Ecologice (ANPE), ca serviciu de specialitate în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației, Pădurilor și Mediului, care asigură respectarea tuturor prevederilor legale specifice și asigură controlul privind metodele de producție ecologică a produselor agroalimentare.

Tehnologiile plantelor de câmp sunt elaborate în spiritual acestor reglementări, eficiente

economic și nepoluante, cu prevenirea deteriorării mediului și menținerii resurselor fundamentale ale agriculturii. Se recomandă amplasarea culturilor în asolament pe parcele convertite la agricultura ecologică, după cele mai bune premergătoare, unele care îmbunătățesc și fertilitatea solului (cum sunt plantele leguminoase și îngrășămintele verzi), utilizarea numai a îngrășămintelor admise în agricultura ecologică și excluderea tuturor pesticidelor care poluează producția și mediul.

Bolile, dăunătorii și buruienile în acest sistem de cultură, se combat prin cultivarea celor mai rezistente soiuri/hibrizi, prin asolamente corespunzătoare, procedee mecanice și fizice de

combatere, protejarea entomofaunei utile etc. Soluțiile tehnologice preconizate au la bază cunoașterea elementelor de biologie ale plantelor, orientând specialistul în aplicarea lor în diferite condiții de climă și sol. Sunt evidențiate condițiile optime de vegetație, întregul complex de măsuri fitotehnice, în vederea sporirii randamentului fotosintetic de producere a biomasei utile și punerii în valoare a potențialului genetic al soiurilor și hibrizilor cultivați.

Plantele incluse în acest ghid asigură o mare parte din produsele necesare alimentației

oamenilor și furajării animalelor, reprezentând și o importantă sursă de materii prime pentru diferite industrii producătoare de bunuri de consum.

Sisteme de agricultură

Agricultura ecologică a apărut ca o alternativă la practica intensivă, convențională (industrializată) de agricultură bazată pe maximizarea producțiilor prin folosirea de intranți, de stimulatori ai producției cu caracter energo-intensiv în cantități mari, cu scopul creșterii continue a producției agricole, pentru o populație în continuă creștere, preponderent urbană.

Accentuarea factorilor de intensivizare ca: folosirea în cantități mari a îngrășămintelor chimice de sinteză cu aport și accesibilitate rapidă asupra plantelor, mobilizarea unor rezerve nutriționale și biotice din sol, prin intervenții drastice asupra solului, introducerea în genomul

plantelor de cultură a unor gene de rezistență la boli, dăunători și buruieni prin așa-numitele organisme modificate genetic (OMG), cu impact asupra biodiversității și echilibrului biotic din sol, apă, atmosferă și produse agricole au avut consecințe deosebit de grave prin diminuarea progresivă a conținutului de materie organică din sol, prin deteriorarea structurii solului, prin creșterea pericolului de eroziune, reducerea numărului de reprezentanți ai mezofaunei (râme, colembole, carabide s.a.), prin creșterea gradului de compactare și tasare a solului și, în final, prin reducerea semnificativă a fertilității naturale a acestuia. Asupra mediului s-au adus prejudicii grave prin poluare cu nitriți și nitrați în apele de suprafață și cele freatice, prin acumulări de substanțe toxice în sol, furaje și produse agricole cu consecințe grave asupra sănătății oamenilor și animalelor. Ca urmare a penetrației toxinelor în circuitul sol-plantă-animal-om s-au produs mutații ireversibile asupra faunei micro, mezo și macrobiotice cu consecințe asupra echilibrului milenar al mediului și îndeosebi asupra sănătății omului.

Preview document

Agricultura ecologică - Pagina 1
Agricultura ecologică - Pagina 2
Agricultura ecologică - Pagina 3
Agricultura ecologică - Pagina 4
Agricultura ecologică - Pagina 5
Agricultura ecologică - Pagina 6
Agricultura ecologică - Pagina 7
Agricultura ecologică - Pagina 8
Agricultura ecologică - Pagina 9
Agricultura ecologică - Pagina 10
Agricultura ecologică - Pagina 11
Agricultura ecologică - Pagina 12
Agricultura ecologică - Pagina 13
Agricultura ecologică - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Agricultura ecologica.docx

Alții au mai descărcat și

Agricultura Ecologica si Rolul Ei in Dezvoltarea Rurala in Conceptia Dezvoltarii Durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Construcția cu hempcrete

O clădire este considerată verde dacă prin design, materiale de construcție și tehnologiile utilizate se reduc atât consumul de energie cât și...

Ecotoxicologie

ECOTOXICOLOGIA ca ştiinţă de sine stătătoare are o vârstă tânără. Se poate considera că acestă ramură ştiinţifică s-a născut odată cu apariţia în...

Chimia Apelor

 Apa este foarte răspîndită în toate trei forme de agregare: Sub formă de gaz sau vapori de apă - ceaţa, aburi şi nori - în atmosferă, Sub formă...

Cicluri Biogeochimice

Apariţia vieţii pe Pămînt. Biosfera. Ciclurile de oxigen, carbon, azot, fosfor, sulf, de apă şi energie. Ramură a geochimiei care studiază...

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Ecosistemele Mediului

Biosisteme supraindividuale. a) Populatia Populatia este un sistem biologic alcatuit din indivizii aceleiasi specii care traiesc si se dezvolta...

Sistemele Biologice

FACTORII ECOLOGICI SI INFLUENTA LOR ASUPRA ORGANISMELOR VII 1. SISTEMELE BIOLOGICE Sistemele biologice au următoarele caracteristici: ·...

Ai nevoie de altceva?