Ape de Suprafata

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9218
Mărime: 96.20KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Totalul cursurilor de apă codificate ale ţării noastre este de 78.905 km. Activitatea de supraveghere a calităţii apelor a fost organizată în anul 2007 în principal pe cursurile mijlocii şi inferioare ale cursurilor de apă (pe o lungime de 26.506 km), unde se manifestă impactul acţiunilor umane asupra mediului, respectiv asupra calităţii apelor. S-au realizat de asemenea şi măsurători în secţiuni de referinţă ale cursurilor de apă, situate în special în zonele superioare, unde acest impact este minim.

Starea calităţii râurilor interioare

Pentru evaluarea, din punct de vedere fizico-chimic, a calităţii globale a apei, în fiecare secţiune de supraveghere, au fost calculate pentru fiecare indicator în parte, valorile cu asigurare de 90%, respectiv 10% în cazul oxigenului dizolvat, sau valorile medii, iar acestea au fost comparate cu valorile limită ale claselor de calitate prevăzute de normativul cu cinci clase de calitate, rezultând astfel încadrarea într-una din cele cinci clase de calitate. Indicatorii cuprinşi în Ordinul nr. 161/2006 au fost împărţiţi în 5 grupe principale:

-grupa “regim de oxigen” ce cuprinde: oxigenul dizolvat, CBO5 , CCO-Mn, CCO-Cr ;

-grupa “nutrienţi” ce cuprinde: amoniu, azotiţi, azotaţi, azot total, ortofosfaţi, fosfor total, clorofila a ;

-grupa “ioni generali, salinitate” ce cuprinde: reziduu filtrabil uscat, sodiu, calciu, magneziu, fier total, mangan total, cloruri, sulfaţi;

-grupa “metale” ce cuprinde: zinc, cupru, crom total, arsen. Metalele plumb, cadmiu, mercur, nichel au fost încadrate la grupa de substanţe prioritare;

-grupa “micropoluanţi organici şi anorganici” ce cuprinde: fenoli, detergenţi, AOX, hidrocarburi petroliere. Alte substanţe precum PAH-uri, PCB-uri, lindan, DDT, atrazin, triclormetan, tetraclormetan, tricloretan, tetracloretan, etc. au fost încadrate la grupa substanţelor prioritare.

Fiind variabile aleatoare, afectate de o mulţime de cauze, prelucrarea datele de calitatea apelor se face cu ajutorul unor proceduri statistico-matematice. În consecinţă, caracterizarea calităţii apei, pe bazine hidrografice şi la nivel naţional, rezultă din estimarea numerică şi procentuală a cazurilor înregistrate, relativ la încadrarea secţiunilor de supraveghere pe categorii de calitate; repartiţia lungimii cursurilor de apă pe categorii de calitate din punct de vedere chimic.

Elaborarea sintezei calitatii apelor curgatoare de suprafata pe anul 2007 s-a bazat pe prelucrarea datelor primare privind analizele fizico-chimice a apelor, date obtinute în peste 824 de sectiuni de monitorizare, amplasate astfel: 26 în b.h.* Tisa; 69 în b.h. Somes; 97 în b.h. Crisuri; 79 în b.h. Mures; 43 în b.h. Bega-Timis; 12 în b.h. Nera-Cerna; 50 în b.h. Jiu; 131 în b.h. Olt; 18 în b.h. Vedea; 75 în b.h. Arges; 43 în b.h. Ialomita; 124 în b.h. Siret; 27 în b.h. Prut; 30 in b.h. Dunare.

b.h.* - bazin hidrografic

In anul 2007, analiza biologica a calitatii cursurilor de apa in cadrul celor 11 bazine hidrografice s-a efectuat pe baza monitorizarii urmatoarelor elemente biologice: macronevertebrate, microfitobentos, fitoplancton, macrofite acvatice si pesti.

In caracterizarea saprobiologica a calitatii cursurilor de apa rolul determinant l-a avut macrozoobentosul. S-a tinut seama in mod special de evolutia indicelui saprob calculat si stabilit conform metodei Pantle-Buck.

În cursul anului 2007, calitatea globală a apelor curgătoare de suprafaţă, evaluată în funcţie de situaţia celor 824 secţiuni de supraveghere, conform datelor din tabelul 4.4.1.2. a fost distribuită astfel: clasa I – 23.8 %; clasa a II-a - 45 %; clasa a III-a – 18.8 %; clasa IV - 7.9 %; clasa a V-a – 4.5 %.

Conform datelor cuprinse în tabelul 4.4.1.3., din lungimea totală a râurilor monitorizate în anul 2007 de 26.506 de km: 6.211 km (23.4 %) s-au încadrat în clasa I de calitate, 11.783 km ( 44.5 %) în clasa a II-a, 5.638 km (21.3 %) în clasa a III-a, 1.921 km (7.2 %) în clasa a IV-a şi 953 km (3.6 %) în clasa V-a.

Raportat la totalul cursurilor de apă codificate de 78.905 km, neluand in consideratie poluarea datorita fondului natural şi considerând că lungimea cursurilor de apă nesupravegheată are apa de calitatea III, rezultă că 1.2 % se încadrează în clasa V, 2.4 % în clasa a IV-a, 7.1 % în clasa a III-a si 89.2 % se încadrează în clasa III-a.

In anul 2007, din punct de vedere saprobiologic, analiza globala a celor 26.374 km lungime de râuri, monitorizata in 778 de sectiuni a evidentiat urmatoarele:

- 6.652 km (25.22 %) s-au incadrat in clasa I-a de calitate, stare ecologica foarte buna;

- 12.887 km (48,86 %) s-au incadrat in clasa a II a de calitate, stare ecologica buna;

- 5.262km (19,95 %) in clasa a III - a de calitate,stare ecologica moderata;

- 1.168 km (4,43 % ) in clasa a IV-a de calitate, stare ecologica slaba;

- 405 km (1,54 %) in clasa a V-a de calitate, stare ecologica proasta.

În continuare sunt prezentate pe bazine hidrografice, cazuri de depăşiri, mai mult sau mai puţin semnificative, ale limitelor admisibile ale clasei a IV-a de calitate, la unul sau mai mulţi parametri, la secţiunile de supraveghere de ordinul I, precum şi cauza potenţială a acestor depăşiri: cauze naturale, poluări punctiforme, poluări difuze.

În general, cota cea mai mare din potenţialul de poluare în cazul surselor de poluare punctiforme aparţine unităţilor din domeniile gospodăriei comunale, industriei chimice; urmează, apoi, agenţii economici dîn industriile extractivă şi metalurgică.

Poluarea difuză se referă la intrări de poluanţi în mediul acvatic cu o provenienţă mai greu de identificat şi controlat. Este aici inclusă în special poluarea din agricultură, depunerile solide şi /sau lichide dîn atmosferă. Sursele difuze, de asemenea, includ poluările cauzate de consumul de produse/materii prime prin industrie (industria extractivă) sau populaţie.

Preview document

Ape de Suprafata - Pagina 1
Ape de Suprafata - Pagina 2
Ape de Suprafata - Pagina 3
Ape de Suprafata - Pagina 4
Ape de Suprafata - Pagina 5
Ape de Suprafata - Pagina 6
Ape de Suprafata - Pagina 7
Ape de Suprafata - Pagina 8
Ape de Suprafata - Pagina 9
Ape de Suprafata - Pagina 10
Ape de Suprafata - Pagina 11
Ape de Suprafata - Pagina 12
Ape de Suprafata - Pagina 13
Ape de Suprafata - Pagina 14
Ape de Suprafata - Pagina 15
Ape de Suprafata - Pagina 16
Ape de Suprafata - Pagina 17
Ape de Suprafata - Pagina 18
Ape de Suprafata - Pagina 19
Ape de Suprafata - Pagina 20
Ape de Suprafata - Pagina 21
Ape de Suprafata - Pagina 22
Ape de Suprafata - Pagina 23
Ape de Suprafata - Pagina 24
Ape de Suprafata - Pagina 25
Ape de Suprafata - Pagina 26
Ape de Suprafata - Pagina 27
Ape de Suprafata - Pagina 28
Ape de Suprafata - Pagina 29
Ape de Suprafata - Pagina 30
Ape de Suprafata - Pagina 31
Ape de Suprafata - Pagina 32
Ape de Suprafata - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Ape de Suprafata.doc

Alții au mai descărcat și

Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare

Apa constituie izvorul primar al vieţii pe pãmânt. Toate formele de viaţã cunoscute depind de apã., aceasta participând la toate procesele...

Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești

CAPITOLUL I: ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest...

Poluarea

POLUAREA Se vorbeste despre poluarea atmosferica atunci cand una sau mai multe substante sau amestecuri de substante poluante sunt prezente in...

Monitorizarea Apelor Subterane

1. Monitorizarea apelor subterane 1.1. Definirea monitorizării calităţii apelor subterane Monitorizarea calităţii apelor subterane este o...

Poluarea Apelor cu Produse Petroliere

ARGUMENT Apa este un factor indispensabil vieţii. De aceea, în jurul surselor de apă s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze şi chiar civilzaţia...

Poluarea si Poluantii Mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Epurarea apelor

1. Introducere Apa uzată poate fi numită și apa folosită sau apa de canalizare . Aceasta conține diferite încărcături, precum dejecții umane sau...

Surse Procese și Produse de Poluare a Solului

Definirea poluării solurilor.Tipuri de poluare Solul,habitat al ecosistemelor terestre asigură intr-o măsură considerabilă elementele de hrană nu...

Ai nevoie de altceva?