Aspecte Legislative privind Evaluarea Impactului Ecologic

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Aspecte Legislative privind Evaluarea Impactului Ecologic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 100 de pagini .

Profesor: R.MEREUTA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Extras din document

3.1 Legislatia europeana în domeniul protectiei mediului

Pentru a întelege evolutia preocuparilor în domeniul protectiei mediului a Uniunii Europene se apreciaza ca este util a prezenta si etapele realizarii Uniunii Europene si institutiile specifice acesteia.

3.1.1 Etapele de realizare a Uniunii Europene

O scurta istorie a integrarii europene, pe parcursul a peste 45 de ani de la înfiintare, se caracterizeaza prin:

- o extindere continua a domeniilor de interes comunitar, care fata de perioada initiala când se refereau numai la carbune si otel, s-au largit în prezent catre o comunitate economica completa, bazata pe miscarea libera a persoanelor, bunurilor si serviciilor pe o piata unica, politica monetara unica si extinderea responsabilitatilor comunitare în domeniile sociale, regionale si de protectia mediului;

- o sporire substantiala a numarului de State Membre ale Comunitatii Europene: si anume de la cele sase state membre fondatoare ale pietei comune a carbunelui si otelului (Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda) la 25 state în prezent.

Dintre principalele etape de dezvoltare a Uniunii Europene se pot retine:  18 aprilie 1951, cei sase semneaza la Paris Tratatul de stabilire a

Comunitatii Carbunelui si Otelului (ECSC);

 25 martie 1957, semnarea la Roma a Tratatelor privind

Comunitatea Economica Europeana (CEE) si Comunitatea Energiei Atomice (Euratom);

 1 ianuarie 1973, Danemarca, Irlanda si Marea Britanie intra în

Comunitatea Europeana;

 1 ianuarie 1981, Grecia intra în Comunitatea Europeana;

 1 ianuarie 1986, Spania si Portugalia intra în Comunitate, astfel

încât se ajunge la un numar de 12 state membre;

 1 iulie 1987, intrarea în vigoare a Actului European Unic, care

printre alte noi prevederi si atributii în sarcina comunitatii stipuleaza prin Articolul 8.a. ca se vor lua toate masurile necesare pentru realizarea progresiva a Pietei Interne pâna la 31 decembrie 1992;

 29 mai 1990, semnarea la Paris a Acordului pentru înfiintarea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD);

 7 februarie 1992, este semnat la Maastricht tratatul pentru Uniunea Europeana, intrat în functiune la 1 noiembrie 1993, prin care se stabilesc noi sarcini si obiective privind:

- crearea unui spatiu fara frontiere interne, prin întarirea coeziunii economice si sociale si prin stabilirea unei uniuni economice si monetare, incluzând, în final, moneda unica;

- implementarea unei politici externe si de securitate comune, incluzând, eventual, cadrul unei politici de aparare comuna;

- consolidarea protectiei drepturilor si intereselor populatiei din Statele Membre prin adoptarea notiunii de cetatean al Uniunii;

- cooperare în probleme interne si de justitie; 

- mentinerea în întregime si completarea “acquis”-ului

(pachet de legi de realizat de catre tarile vizând aderarea la Comunitatea Europeana) comunitar.

 9 decembrie 1994, Consiliul European adopta la Essen strategia de preaderare pentru tarile din Europa Centrala si de Est, printre care se regaseste si România; strategia este materializata în Carta Alba privind pregatirea tarilor asociate din Europa Centrala si de Est pentru integrarea în Piata Interna a Uniunii;

 1 ianuarie 1995, numarul Statelor Membre ale Uniunii Europene

se ridica la 15, prin aderarea Austriei, Finlandei si Suediei;

 1 mai 2004, numarul Statelor Membre ale Uniunii Europene se

ridica la 25, prin aderarea Poloniei, Ungariei, Cehiei, Sloveniei,

Slovaciei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Maltei si Ciprului.

3.1.2 Institutiile Uniunii Europene

Uniunea Europeana este constituita din opt institutii care utilizeaza circa 24.500 angajati.

1. Parlamentul European

Este compus din 626 membri alesi prin vot direct pentru o perioada

de cinci ani. Are responsabilitati legislative, bugetare si de supravegherea organelor executive. Sediul este la Strasbourg.

2. Consiliul Uniunii Europene

Cunoscut sub denumirea de Consiliul de Ministri, Membri ai Consiliului sunt cei 25 ministri ai Statelor Membre. Consiliul decide prin vot majoritar calificat.

3. Comisia Europeana

Este în centrul activitatii Uniunii Europene. Este constituita din 20 membri alesi pentru o perioada de cinci ani. Membrii initiaza propuneri legislative, asigura aplicarea corecta a legislatiei comunitare. Comisia dispune de functionari repartizati în 26 de directorate generale (DG) si 15 servicii specializate.

4. Curtea de Justitie a Comunitatii Europene

Are sediul în Luxemburg. Este compusa din 15 judecatori si noua avocati generali, numiti pentru o perioada de 16 ani.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Legislative privind Evaluarea Impactului Ecologic.doc