Audit de Mediu

Curs
9.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 35574
Mărime: 349.00KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Auditul în cadrul Sistemului de Management de Mediu

1.1. Generalităţi

Monitoringul efectiv al poluării nu poate fi realizat exclusiv pe soluţii tehnologice, ci trebuie abordat în baza unui sistem de management de mediu, integrat managementului general al întreprinderii.

Având în vedere reglementările legislative în domeniul protecţiei mediului şi preocupările populaţiei, agenţilor economici în ceea ce priveşte protecţia mediului şi reducerea poluării în contextul dezvoltării durabile, se poate constata o orientare a preocupărilor companiilor către introducerea Sistemelor de management de Mediu (SMM). Astfel se creează o structură sistematică de integrare a problematicii de mediu în toate aspectele activităţii unei întreprinderi.

Scopul introducerii unui SMM nu constă numai în conformarea cu legislaţia de mediu şi minimizarea riscurilor financiare, ci şi îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, asigurându-se astfel o bună imagine şi o serie de avantaje pe piaţa competiţională.

Conceptul de SMM a fost introdus pentru prima dată în Olanda în anul 1985, în prezent acesta fiind adopta în ţările din Vestul Europei, Asia, SUA, Canada, Europa Centrală şi de Est.

Iniţial, interesul ţărilor era concentrat spre dezvoltarea componentelor legislative şi de reglementare ca şi a structurilor organizatorice care să asigure încadrarea activităţii economice în limitele permise de standardele de mediu. În aceste condiţii răspunsul industriei era dat ca reacţie la apariţia problemelor, îndeosebi a celor de neconformare cu reglementările existente. Investiţiile erau preponderent în soluţii tehnologice de depoluare.

Treptat s-a trecut la integrarea politicii ecologice în politica economică a întreprinderii. În anul 1987, Raportul Brundland al Comisiei Mondiale asupra Mediului şi Dezvoltării a introdus termenul de dezvoltare durabilă şi a îndemnat industriile să-şi dezvolte sisteme eficiente de management de mediu.

La Rio de Janeiro în 1992, a avut loc consfătuirea care a pus bazele planurilor de dezvoltare durabilă. A rezultat consensul global şi angajamentul politic (Agenda 21) pentru începerea colaborării între guverne, întreprinderi, organizaţii neguvernamentale, în vederea găsirii soluţiilor pentru rezolvarea problemelor primordiale pentru mediu. Cu acest prilej s-a hotărât ca Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) să elaboreze o serie de standarde dedicate sistemului de management de mediu.

Sistemul de Management de Mediu (SMM) este definit ca fiind o „componentă a sistemului general de management ce include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, revizuirea şi menţinerea politicii de mediu”.

Un Sistem de Management de Mediu (SMM) are ca obiectiv principal să ajute o companie în:

- identificarea şi controlul aspectelor de mediu, a impacturilor şi riscurilor relevante din companie;

- satisfacerea politicii de mediu a obiectivelor şi ţintelor, inclusiv conformarea cu legislaţia de mediu;

- definirea unui set de principii de bază care să orienteze activităţile viitoare vizând responsabilităţile de mediu;

- stabilirea unor creşteri ale performanţei de mediu a companiei, pe baza unui bilanţ costuri-beneficii;

- determinarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor;

- definirea responsabilităţilor, autorităţii şi a procedurilor care să asigure implicarea fiecărui angajat al companiei, în reducerea impactului negativ asupra mediului;

- realizarea unui sistem eficient de comunicare în interiorul companiei şi asigurarea unei instruiri a personalului.

Sistemul de Management de Mediu (SMM) răspunde abordării cunoscute managementului calităţii şi anume: „planifică, execută, verifică, îmbunătăţeşte” (fig. 1.1).

Fig. 1.1. Ciclul acţiunilor PEVI specific pentru o activitate socio-economică.

Sistemul de Management de Mediu (SMM) reprezintă un instrument de identificare şi rezolvare a problemelor specifice de mediu care poate fi implementat într-o companie în diferite modalităţi, depinzând de condiţiile specifice.

Nu există un singur SMM aplicabil la toate companiile. Cerinţele diferă (variază) în funcţie de necesităţile operaţiilor specifice şi de sistemul de conducere a afacerilor din locul respectiv. Conducerea întreprinderii trebuie să ţină cont de: „ce dorim să obţinem prin propriul SMM?”:

- costuri de fabricaţie reduse – eficienţă redusă;

- abilitatea de a ne vinde produsele;

- alinierea la legislaţia în vigoare;

- conformarea la presiunile comunităţii;

- evitarea problemelor de mediu la procesele noi;

- dezvoltarea de produse noi, acceptate pe scară mai largă;

- pregătirea întreprinderii pentru investitori sau pentru oportunităţi de asociere;

- răspunsul la cerinţele clienţilor;

- certificare conform ISO 14000;

- un mediu mai curat pentru copii.

Din punct de vedere a evoluţiei standardelor din domeniul SMM sunt de reţinut cele la nivel european EMAS (Environment Management and Audit Scheme) şi cele la nivel internaţional ISO 14001 şi 19001.

Sistemul de management de mediu va diferi în funcţie de tipul, natura, mărimea, complexitatea activităţii, produselor şi serviciilor companiei. Există însă un număr de elemente de bază care se găsesc în comun tuturor SMM. Acestea includ:

- obţinerea angajamentului din partea managerului general al companiei privind dorinţa şi sprijinul în implementarea sistemului de management de mediu;

- analiza iniţială: stabilirea exactă a poziţiei unde se află compania în relaţie cu mediul. Constituie baza de pornire în implementarea SMM, faţă de care se va judeca ulterior şi îmbunătăţirea performanţei de mediu;

- politica de mediu, de obicei publicată în scris ca declaraţie a politicii de mediu, exprimând angajamentul managerului general de a se conforma legislaţiei de mediu şi de a urmări îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu. În felul acesta, se asigură nu numai responsabilitatea pentru implementarea politicii de mediu, dar şi suportul necesar acesteia;

- programul de mediu sau planul de acţiune, care pornind de la identificarea aspectelor de mediu şi a impactului asociat acestora, conţine măsurile ce vor fi luate de-a lungul unei perioade de timp. În fapt, acesta traduce politica de mediu a companiei în obiective şi ţinte, identifică activităţile necesare atingerii acestora, defineşte responsabilităţile angajaţilor şi resursele financiare corespunzătoare;

- structuri şi responsabilităţi: definirea, atribuirea şi comunicarea structurilor, responsabilităţilor şi autorităţii de mediu necesare pentru a implementa SMM. Conştientizare, motivare şi furnizare de cunoştinţe corespunzătoare printr-un program de instruire. Va fi desemnat un reprezentant al managementului companiei, responsabil cu activitatea de protecţie a mediului;

- integrarea managementului de mediu în managementul general al companiei – include proceduri pentru înglobarea cerinţelor de mediu în toate sectoarele specifice companiei, cum ar fi: aprovizionare, marketing, cercetare-dezvoltare, serviciu financiar etc.

Aceste proceduri pot conţine:

- sistemul de comunicare internă;

- controlul documentelor;

- controlul operaţional;

- evaluarea riscului şi pregătirea planurilor şi procedurilor de urgenţă în vederea asigurării unui răspuns corespunzător în cazul incidentelor neprevăzute şi accidentale;

- monitoring, măsurători şi proceduri de înregistrare – necesare pentru a înregistra şi evidenţia pe bază de documente, rezultatele acţiunilor întreprinse;

- acţiuni preventive şi corective – în vederea eliminării cauzelor existente sau potenţiale privind neconformarea cu obiectivele, ţintele stabilite iniţial;

- auditul sistemului de management de mediu – stabilirea şi menţinerea programelor de auditare a sistemului de management de mediu cu o frecvenţă dictată de natura operaţiilor;

- analiza managementului de mediu – evaluarea făcută de managerul general asupra tuturor aspectelor semnificative ale SMM, pentru a identifica necesitatea unor posibile schimbări in sistem.

Preview document

Audit de Mediu - Pagina 1
Audit de Mediu - Pagina 2
Audit de Mediu - Pagina 3
Audit de Mediu - Pagina 4
Audit de Mediu - Pagina 5
Audit de Mediu - Pagina 6
Audit de Mediu - Pagina 7
Audit de Mediu - Pagina 8
Audit de Mediu - Pagina 9
Audit de Mediu - Pagina 10
Audit de Mediu - Pagina 11
Audit de Mediu - Pagina 12
Audit de Mediu - Pagina 13
Audit de Mediu - Pagina 14
Audit de Mediu - Pagina 15
Audit de Mediu - Pagina 16
Audit de Mediu - Pagina 17
Audit de Mediu - Pagina 18
Audit de Mediu - Pagina 19
Audit de Mediu - Pagina 20
Audit de Mediu - Pagina 21
Audit de Mediu - Pagina 22
Audit de Mediu - Pagina 23
Audit de Mediu - Pagina 24
Audit de Mediu - Pagina 25
Audit de Mediu - Pagina 26
Audit de Mediu - Pagina 27
Audit de Mediu - Pagina 28
Audit de Mediu - Pagina 29
Audit de Mediu - Pagina 30
Audit de Mediu - Pagina 31
Audit de Mediu - Pagina 32
Audit de Mediu - Pagina 33
Audit de Mediu - Pagina 34
Audit de Mediu - Pagina 35
Audit de Mediu - Pagina 36
Audit de Mediu - Pagina 37
Audit de Mediu - Pagina 38
Audit de Mediu - Pagina 39
Audit de Mediu - Pagina 40
Audit de Mediu - Pagina 41
Audit de Mediu - Pagina 42
Audit de Mediu - Pagina 43
Audit de Mediu - Pagina 44
Audit de Mediu - Pagina 45
Audit de Mediu - Pagina 46
Audit de Mediu - Pagina 47
Audit de Mediu - Pagina 48
Audit de Mediu - Pagina 49
Audit de Mediu - Pagina 50
Audit de Mediu - Pagina 51
Audit de Mediu - Pagina 52
Audit de Mediu - Pagina 53
Audit de Mediu - Pagina 54
Audit de Mediu - Pagina 55
Audit de Mediu - Pagina 56
Audit de Mediu - Pagina 57
Audit de Mediu - Pagina 58
Audit de Mediu - Pagina 59
Audit de Mediu - Pagina 60
Audit de Mediu - Pagina 61
Audit de Mediu - Pagina 62
Audit de Mediu - Pagina 63
Audit de Mediu - Pagina 64
Audit de Mediu - Pagina 65
Audit de Mediu - Pagina 66
Audit de Mediu - Pagina 67
Audit de Mediu - Pagina 68
Audit de Mediu - Pagina 69
Audit de Mediu - Pagina 70
Audit de Mediu - Pagina 71
Audit de Mediu - Pagina 72
Audit de Mediu - Pagina 73
Audit de Mediu - Pagina 74
Audit de Mediu - Pagina 75
Audit de Mediu - Pagina 76
Audit de Mediu - Pagina 77
Audit de Mediu - Pagina 78
Audit de Mediu - Pagina 79
Audit de Mediu - Pagina 80
Audit de Mediu - Pagina 81
Audit de Mediu - Pagina 82
Audit de Mediu - Pagina 83
Audit de Mediu - Pagina 84
Audit de Mediu - Pagina 85
Audit de Mediu - Pagina 86
Audit de Mediu - Pagina 87
Audit de Mediu - Pagina 88
Audit de Mediu - Pagina 89
Audit de Mediu - Pagina 90
Audit de Mediu - Pagina 91
Audit de Mediu - Pagina 92
Audit de Mediu - Pagina 93
Audit de Mediu - Pagina 94
Audit de Mediu - Pagina 95
Audit de Mediu - Pagina 96
Audit de Mediu - Pagina 97
Audit de Mediu - Pagina 98
Audit de Mediu - Pagina 99
Audit de Mediu - Pagina 100
Audit de Mediu - Pagina 101
Audit de Mediu - Pagina 102
Audit de Mediu - Pagina 103
Audit de Mediu - Pagina 104
Audit de Mediu - Pagina 105
Audit de Mediu - Pagina 106
Audit de Mediu - Pagina 107
Audit de Mediu - Pagina 108
Audit de Mediu - Pagina 109
Audit de Mediu - Pagina 110
Audit de Mediu - Pagina 111
Audit de Mediu - Pagina 112
Audit de Mediu - Pagina 113
Audit de Mediu - Pagina 114
Audit de Mediu - Pagina 115
Audit de Mediu - Pagina 116
Audit de Mediu - Pagina 117
Audit de Mediu - Pagina 118
Audit de Mediu - Pagina 119
Audit de Mediu - Pagina 120
Audit de Mediu - Pagina 121
Audit de Mediu - Pagina 122
Audit de Mediu - Pagina 123
Audit de Mediu - Pagina 124
Audit de Mediu - Pagina 125
Audit de Mediu - Pagina 126
Audit de Mediu - Pagina 127
Audit de Mediu - Pagina 128
Audit de Mediu - Pagina 129
Audit de Mediu - Pagina 130
Audit de Mediu - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Audit de Mediu
  • curs 1.doc
  • curs 11.doc
  • curs 12.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc
  • curs 9-10.doc
  • Subiecte examen audit de mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Mediului - SC Murfatlar SA

1. Scurta prezentare a SC MURFATLAR ROMANIA SA SC MURFATLAR ROMANIA SA cu sediul in strada Murfatlar, nr.1, oras Murfatlar ,judet Constanta, este...

Audit de mediu - SC Antibiotice SA Iași

I.1 DESCRIEREA ORGANIZAȚIEI S.C. Antibiotice S.A. este unicul producător de antibiotice din România, prin biosinteză și semisinteză, de...

Audit de Mediu

INTRODUCERE Prevenirea poluării presupune diminuarea eforturilor privitor la tratarea şi îndepărtarea emisiilor şi multiplicarea preocupărilor...

Modelul Operațional DPSIR

Acest model a fost adoptat de majoritatea Statelor Membre din Uniunea Europeană si de Organizaţiile Internaţionale care au legături cu...

Monitoringul Mediului

Monitoringul reprezintă un sistem de observare, evaluare şi prognozare a stării mediului ambiant. Programul de monitorizare este demarat odată cu...

Silvicultura - Stratul Arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Te-ar putea interesa și

Analiza Activității Șantierului Naval Aker Tulcea SA pentru Implementarea unui Sistem de Managemet de Mediu

1. Prezentarea generală a firmei Şantierul naval Aker are sediul în Tulcea, str. Portului, nr. 8, este înregistrată la Camera de Comerţ şi...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Impactul Industriei Alimentare asupra Mediului Înconjurător în Județul Sibiu

1. Noţiuni generale de management Conceptul de management cunoaşte 3 accepţiuni: activitate, grup de oameni care conduc o întreprindere şi...

Principii Fundamentale privind Proiectarea și Implementarea Sistemului de Management de Mediu

Institutul National de Cercetare –Dezvoltare în Informatica - ICI, Bucuresti a realizat un sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe...

Instrumente Specifice Managementului de Mediu - Auditul de Mediu și Studiul de Impact Asupra Mediului

Definiţia auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte...

Certificarea de Mediu

Certificarea de Mediu Protejarea mediului inconjurator trebuie sa fie unul dintre obiectivele fiecarei companii, in conditiile in care integrarea...

Managementul Mediului - Aer

Capitolul I 1. Consideratii asupra managementului ca disciplina,stiinta, arta conducerii. 1.1. Scurt istoric al managmentului Se apreciaza ca...

Audit de Mediu

INTRODUCERE Prevenirea poluării presupune diminuarea eforturilor privitor la tratarea şi îndepărtarea emisiilor şi multiplicarea preocupărilor...

Ai nevoie de altceva?