Auditul de Mediu

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Auditul de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 44 de pagini .

Profesor: Brandusa Robu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Cuprins

I. NOTIUNI FUNDAMENTALE
Auditul si auditul de mediu
Principiul de auditare
Tipuri de audit de mediu: Auditul intern, Auditul de secundă, Auditul de terţă parte (de certificare)
II. IMPLEMENTAREA AUDITULUI DE MEDIU ÎN UE
Standardizarea in auditul de mediu
Eco – auditul (EMAS)
III. IMPLEMENTAREA AUDITULUI DE MEDIU SI A
ECO-AUDITULUI ÎN ROMÂNIA
Etape în auditul de mediu
Avantajele auditului de mediu
IV. PROCESUL DE AUDIT DE MEDIU
Obiectivele auditului şi criteriile de auditare
Faza de pre-audit
Auditul propriu-zis
Faza post-audit.
Raportul auditului de mediu
Sistemul national de acreditare/certificare
Criterii de calificare pentru auditorii de mediu
V. AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU
Obiective, roluri, responsabilitati
Realizarea auditului EMS
VI. AUDITUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Caracterisitici ale metodelor de audit EIM
Necesitatea imbunatatirii auditului EIM
IV. PROCESUL DE AUDIT DE MEDIU
Obiectivele auditului şi criteriile de auditare
Faza de pre-audit
Auditul propriu-zis
Faza post-audit.
Raportul auditului de mediu
Sistemul national de acreditare/certificare
Criterii de calificare pentru auditorii de mediu
V. AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU
Obiective, roluri, responsabilitati
Realizarea auditului EMS
VII. AUDITUL DE PREVENIRE A POLUARII
Conceptul de prevenirea poluarii
Principiile managementului total al calitatii
Metodologie

Extras din document

AUDITUL SISTEMELOR DE

MANAGEMENT DE MEDIU (EMS)

Sistem de management de mediu: componentă a sistemului de management

general care cuprinde structura de organizare, activităţile de planificare,

responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru

elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de

mediu;

Auditul sistemului de management de mediu: proces sistematic şi documentat de

verificare a dovezilor de audit obţinute şi evaluate în mod obiectiv, pentru a

determina dacă sistemul de management de mediu al organizaţiei este în

conformitate cu criteriile de audit al sistemului de management de mediu şi

pentru comunicarea rezultatelor acestui proces clientului;

Criterii de audit ale sistemului de management de mediu: politici, practici, proceduri

sau cerinţe, cum sunt cele descrise în ISO 14001 şi, dacă este aplicabilă, orice

cerinţă suplimentară pentru un EMS, faţă de care auditorul compară dovezile de

audit colectate referitoare la sistemul de management de mediu al organizaţiei.

Scopul EMS: sprijinirea unei organizaţii în stabilirea şi îndeplinirea în

permanenţă a politicilor, obiectivelor, standardelor şi altor cerinţe

privind mediul.

ISO 14011/1997 stabileşte proceduri pentru realizarea auditorilor

sistemelor de management de mediu.

Obiective:

a. a determina dacă sistemul de management de mediu

• este conform dispoziţiilor convenite pentru managementul de mediu,

incluzând cerinţele Standardului Internaţional SR EN ISO 14001;

• este implementat corespunzător şi menţinut;

b. a furniza conducerii organizaţiei informaţii referitoare la rezultatele

auditorilor.

AUDITUL SISTEMELOR DE

MANAGEMENT DE MEDIU (EMS)

Obiective, roluri şi responsabilităţi

- Să determine conformitatea EMS auditat cu criteriile de audit

ale EMS;

- Să determine dacă EMS auditat a fost implementat

corespunzătoar şi menţinut;

- Să identifice zonele de îmbunătăţire posibilă în EMS auditat.

- Să evalueze capacitatea procesului de analiză efectuată de

conducerea organizaţiei de a asigura în permanenţă că EMS

este adecvat şi eficient;

- Să evalueze EMS al unei organizaţii atunci când se doreşte

stabilirea unei relaţii contractuale, precum relaţia cu un

potenţial furnizor sau un partener de “joint venture”.

a. consultarea cu clientul şi auditatul pentru a determina criteriile şi domeniul auditului;

b. obţinerea informaţiilor relevante necesare realizării obiectivelor auditului (detaliile

referitoare la activităţile, produsele, serviciile, locul şi împrejurimile auditatului, detalii

ale auditurilor precedente);

c. determinarea îndeplinirii cerinţelor pentru un audit de mediu (ISO 14010);

d. formarea echipei de audit ţinând cont de posibilele conflicte de interese şi obţinerea

acordului clientului privind componenţa acesteia;

e. dirijarea activităţilor echipei de audit conform ISO 14010 şi din ISO 14011;

f. întocmirea planului de audit, de comun acord cu clientul, cu auditatul şi cu membrii

echipei de audit;

g. comunicarea planului final de audit echipei de audit, auditatului şi clientului;

h. coordonarea pregătirii documentelor de lucru şi a procedurilor detaliate şi asigurarea

informării echipei de audit;

i. recunoaşterea caracterului nerealizabil al unui obiectiv şi raportarea acestui lucru

clientului şi auditatului;

j. reprezentarea echipei de audit în discuţiile cu auditatul, înainte, în timpul şi după

realizarea auditului;

k. aducerea la cunoştinţa auditatului, fără întârziere a oricărei neconformităţi critice

constate în timpul auditului;

l. redactarea pentru client a raportului de audit, în mod clar şi concis, la termenul convenit

în planul de audit;

m. formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea EMS, dacă există un acord pentru

acest lucru în domeniul aditului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul de Mediu.pdf

Alte informatii

auditul sistemelor de management de mediu