Auditul de Mediu

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 4459
Mărime: 271.36KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Brandusa Robu
auditul sistemelor de management de mediu

Cuprins

I. NOTIUNI FUNDAMENTALE

Auditul si auditul de mediu

Principiul de auditare

Tipuri de audit de mediu: Auditul intern, Auditul de secundă, Auditul de terţă parte (de certificare)

II. IMPLEMENTAREA AUDITULUI DE MEDIU ÎN UE

Standardizarea in auditul de mediu

Eco – auditul (EMAS)

III. IMPLEMENTAREA AUDITULUI DE MEDIU SI A

ECO-AUDITULUI ÎN ROMÂNIA

Etape în auditul de mediu

Avantajele auditului de mediu

IV. PROCESUL DE AUDIT DE MEDIU

Obiectivele auditului şi criteriile de auditare

Faza de pre-audit

Auditul propriu-zis

Faza post-audit.

Raportul auditului de mediu

Sistemul national de acreditare/certificare

Criterii de calificare pentru auditorii de mediu

V. AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

Obiective, roluri, responsabilitati

Realizarea auditului EMS

VI. AUDITUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Caracterisitici ale metodelor de audit EIM

Necesitatea imbunatatirii auditului EIM

IV. PROCESUL DE AUDIT DE MEDIU

Obiectivele auditului şi criteriile de auditare

Faza de pre-audit

Auditul propriu-zis

Faza post-audit.

Raportul auditului de mediu

Sistemul national de acreditare/certificare

Criterii de calificare pentru auditorii de mediu

V. AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

Obiective, roluri, responsabilitati

Realizarea auditului EMS

VII. AUDITUL DE PREVENIRE A POLUARII

Conceptul de prevenirea poluarii

Principiile managementului total al calitatii

Metodologie

Extras din document

AUDITUL SISTEMELOR DE

MANAGEMENT DE MEDIU (EMS)

Sistem de management de mediu: componentă a sistemului de management

general care cuprinde structura de organizare, activităţile de planificare,

responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru

elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de

mediu;

Auditul sistemului de management de mediu: proces sistematic şi documentat de

verificare a dovezilor de audit obţinute şi evaluate în mod obiectiv, pentru a

determina dacă sistemul de management de mediu al organizaţiei este în

conformitate cu criteriile de audit al sistemului de management de mediu şi

pentru comunicarea rezultatelor acestui proces clientului;

Criterii de audit ale sistemului de management de mediu: politici, practici, proceduri

sau cerinţe, cum sunt cele descrise în ISO 14001 şi, dacă este aplicabilă, orice

cerinţă suplimentară pentru un EMS, faţă de care auditorul compară dovezile de

audit colectate referitoare la sistemul de management de mediu al organizaţiei.

Scopul EMS: sprijinirea unei organizaţii în stabilirea şi îndeplinirea în

permanenţă a politicilor, obiectivelor, standardelor şi altor cerinţe

privind mediul.

ISO 14011/1997 stabileşte proceduri pentru realizarea auditorilor

sistemelor de management de mediu.

Obiective:

a. a determina dacă sistemul de management de mediu

• este conform dispoziţiilor convenite pentru managementul de mediu,

incluzând cerinţele Standardului Internaţional SR EN ISO 14001;

• este implementat corespunzător şi menţinut;

b. a furniza conducerii organizaţiei informaţii referitoare la rezultatele

auditorilor.

AUDITUL SISTEMELOR DE

MANAGEMENT DE MEDIU (EMS)

Obiective, roluri şi responsabilităţi

- Să determine conformitatea EMS auditat cu criteriile de audit

ale EMS;

- Să determine dacă EMS auditat a fost implementat

corespunzătoar şi menţinut;

- Să identifice zonele de îmbunătăţire posibilă în EMS auditat.

- Să evalueze capacitatea procesului de analiză efectuată de

conducerea organizaţiei de a asigura în permanenţă că EMS

este adecvat şi eficient;

- Să evalueze EMS al unei organizaţii atunci când se doreşte

stabilirea unei relaţii contractuale, precum relaţia cu un

potenţial furnizor sau un partener de “joint venture”.

a. consultarea cu clientul şi auditatul pentru a determina criteriile şi domeniul auditului;

b. obţinerea informaţiilor relevante necesare realizării obiectivelor auditului (detaliile

referitoare la activităţile, produsele, serviciile, locul şi împrejurimile auditatului, detalii

ale auditurilor precedente);

c. determinarea îndeplinirii cerinţelor pentru un audit de mediu (ISO 14010);

d. formarea echipei de audit ţinând cont de posibilele conflicte de interese şi obţinerea

acordului clientului privind componenţa acesteia;

e. dirijarea activităţilor echipei de audit conform ISO 14010 şi din ISO 14011;

f. întocmirea planului de audit, de comun acord cu clientul, cu auditatul şi cu membrii

echipei de audit;

g. comunicarea planului final de audit echipei de audit, auditatului şi clientului;

h. coordonarea pregătirii documentelor de lucru şi a procedurilor detaliate şi asigurarea

informării echipei de audit;

i. recunoaşterea caracterului nerealizabil al unui obiectiv şi raportarea acestui lucru

clientului şi auditatului;

j. reprezentarea echipei de audit în discuţiile cu auditatul, înainte, în timpul şi după

realizarea auditului;

k. aducerea la cunoştinţa auditatului, fără întârziere a oricărei neconformităţi critice

constate în timpul auditului;

l. redactarea pentru client a raportului de audit, în mod clar şi concis, la termenul convenit

în planul de audit;

m. formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea EMS, dacă există un acord pentru

acest lucru în domeniul aditului.

Preview document

Auditul de Mediu - Pagina 1
Auditul de Mediu - Pagina 2
Auditul de Mediu - Pagina 3
Auditul de Mediu - Pagina 4
Auditul de Mediu - Pagina 5
Auditul de Mediu - Pagina 6
Auditul de Mediu - Pagina 7
Auditul de Mediu - Pagina 8
Auditul de Mediu - Pagina 9
Auditul de Mediu - Pagina 10
Auditul de Mediu - Pagina 11
Auditul de Mediu - Pagina 12
Auditul de Mediu - Pagina 13
Auditul de Mediu - Pagina 14
Auditul de Mediu - Pagina 15
Auditul de Mediu - Pagina 16
Auditul de Mediu - Pagina 17
Auditul de Mediu - Pagina 18
Auditul de Mediu - Pagina 19
Auditul de Mediu - Pagina 20
Auditul de Mediu - Pagina 21
Auditul de Mediu - Pagina 22
Auditul de Mediu - Pagina 23
Auditul de Mediu - Pagina 24
Auditul de Mediu - Pagina 25
Auditul de Mediu - Pagina 26
Auditul de Mediu - Pagina 27
Auditul de Mediu - Pagina 28
Auditul de Mediu - Pagina 29
Auditul de Mediu - Pagina 30
Auditul de Mediu - Pagina 31
Auditul de Mediu - Pagina 32
Auditul de Mediu - Pagina 33
Auditul de Mediu - Pagina 34
Auditul de Mediu - Pagina 35
Auditul de Mediu - Pagina 36
Auditul de Mediu - Pagina 37
Auditul de Mediu - Pagina 38
Auditul de Mediu - Pagina 39
Auditul de Mediu - Pagina 40
Auditul de Mediu - Pagina 41
Auditul de Mediu - Pagina 42
Auditul de Mediu - Pagina 43
Auditul de Mediu - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Auditul de Mediu.pdf

Alții au mai descărcat și

Colectarea, Transport, Depozitarea, Prelucrarea si Recuperarea Deseurilor

Argument Pentru cei mai multi dintre noi, deseurile reprezinta pungile de gunoaie menajere pe care tu sau parintii tai le duc la tomberoane în...

Amenajare Groapa Deseuri Baia Sprie

Introducere În prezent deseurile reprezinta una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului. Mari cantitati de deseuri sunt...

Audit de Mediu - SC Antibiotice SA Iasi

I.1 DESCRIEREA ORGANIZAȚIEI S.C. Antibiotice S.A. este unicul producător de antibiotice din România, prin biosinteză și semisinteză, de...

Sistemul de management de mediu SC Metal Construct SRL

1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.1. Date de identificare - Informatii generale Numele companiei: METAL CONSTRUCT S.R.L. Adresa: Sat Stejaru, Comuna...

Tratarea, Reciclarea si Recuperarea Deseurilor Solide

ARGUMENT Deşeurile, reziduurile afectează solul, apele de suprafaţă şi subterane precum şi atmosfera, efectele lor fiind regăsite la mari...

Audit de Mediu

INTRODUCERE Prevenirea poluării presupune diminuarea eforturilor privitor la tratarea şi îndepărtarea emisiilor şi multiplicarea preocupărilor...

Deșeurile din Construcții și Demolări

1.Descriere Deşeurile din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia de clădiri şi obiective de...

Gestionarea si Neutralizarea Deseurilor

NOTIUNI INTRODUCTIVE: Definirea termenilor: Prin deseu se întelege o parte dintr-o materie primă sau dintr-un material ce rămâne în urma unui...

Ai nevoie de altceva?