Bazele Cercetarii Experimentale

Curs
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 24103
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cazacu Ion
Universitatea "Dunarea de jos" Galati Cursul a fost predat la master: protectia mediului

Extras din document

În etapa actuala a dezvoltarii stiintifice si tehnice, stiinta a devenit o forta nemijlocita de productie, constituind factorul primordial al progresului contemporan. În industria metalurgicã din tara noastrã are loc un amplu proces de introducere în productie a tehnologiilor si utilajelor moderne, în realizarea cãruia cercetarea stiintificã are un rol deosebit.

Cercetarea stiintifica este organizata în strânsã concordantã cu cerintele productiei materiale.

Stiinta, prin dezvoltarea corespunzãtoare a cercetãrilor aplicative si a celor fundamentale, de perspectivã, ajutã la producerea de noi utilaje tehnologice si instalatii cu performante superioare, precum si la perfectionarea tehnologiilor existente si la descoperirea altora noi, în vederea reducerii consumurilor specifice de materiale si energie, a cresterii productivitãtii muncii, simplificãrii proceselor de productie si reducerii cheltuielilor de productie.

În tehnicã, în general, o deosebitã pondere în cercetarea stiintificã o au cercetãrile experimentale, care constituie pe de o parte un criteriu de bazã pentru verificarea adevãrului asupra ipotezelor teoriilor stiintifice, iar pe de altã parte o sursã bogatã de depistare a unor noi cunostinþe, de naturã cantitativã si calitativã, a unor legi care stau la baza proceselor tehnice.

Activitatea inginereascã constituie actualmente un tot unitar în care sunt organic integrate activitãtile de productie, proiectare si cercetare. De aceea, însusirea cunostintelor necesare elaborãrii cercetãrilor experimentale, constituie o problemã nu numai a unui grup restrâns de specialisti care activeazã nemijlocit în cercetarea stiintificã, ci o preocupare comunã inginerilor tehnologi.

În cercetãrile stiintifice existã o unitate indisolubilã între studiile teoretice si partea experimentalã a acestora.

Studiile teoretice permit stabilirea interdependentei dintre diferiti parametri ai proceselor tehnice, a legilor care stau la baza fenomenelor, utilizând aparatul matematic si realizãrile stiinþei în domeniile fizicii, chimiei, tehnologiei etc.

Cercetãrile experimentale urmãresc, pe de o parte, verificarea adevãrului ipotezelor si teoriilor care au stat la baza studiilor referitoare la procesele cercetate. Pe de altã parte, cercetãrile experimentale permit investigarea unor fenomene pentru care nu se pot obtine rezultate cu aplicabilitate practicã pe cale teoreticã, datoritã complexitãtii acestora si necunoasterii în suficientã mãsurã a unor legi care determinã evolutia fenomenului cercetat.

Cercetãrile în domeniul metalurgiei si al constructiilor de masini urmãresc perfectionarea tehnologiilor clasice si introducerea de procedee tehnologice noi, în special a celor neconventionale, bazate pe procese fizice, în scopul cresterii eficientei economice si a obtinerii de noi produse cu caracteristici superioare, competitive pe plan mondial si care sã înmagazineze un cât mai mare volum de gândire tehnologicã, pentru a satisface exigentele crescânde ale tehnicii si, în special, ale tehnicilor de vârf: aeronautica, energetica nuclearã, microelectronica. Tendintele pe plan mondial au în vedere îmbunãtãtirea proprietãtilor materialelor metalice, cercetãrile stiintifice fiind orientate în acest domeniu în lumina noilor cuceriri ale fizicii moderne privind topiturile metalice si oxidice, legãtura reciprocã între starea lichidã si cea solidã, precum si asupra unor probleme privind teoria imperfectiunilor structurii cristaline.

Datoritã complexitãtii sistemului tehnologic si proceselor care au loc, cercetarea experimentalã constituie pentru moment, singura cale care permite obtinerea unor rezultate satisfãcãtoare necesare utilizãrii si perfectionãrii continue a tehnologiilor si echipamentelor tehnologice.

Toate cercetãrile experimentale contin mãsurarea unor mãrimi mecanice sau de altã naturã, în regim static sau dinamic, variabilele în timp sau în interdependentã, folosind aparaturã si mijloace de mãsurare adecvatã, prelucrarea datelor obtinute si, în final, stabilirea concluziilor pe baza cãrora se poate trece la valorificarea rezultatelor. Pe baza acestor rezultate are loc perfectionarea tehnologiilor si a utilajelor existente, realizarea de noi instalatii si utilaje cu performante superioare, descoperirea de noi tehnologii, utilizarea rationalã a materialelor, a energiei etc.

I. LANTURI SI METODE DE MÃSURARE FOLOSITE ÎN CERCETÃRI FUNDAMENTALE

I.1. Lantul de mãsurare si structura acestuia

Mãsurarea reprezintã un proces de cunoastere care constã din compararea unei mãrimi de mãsurat cu o altã mãrime de acceasi naturã cu prima si care este consideratã unitate de mãsurã. Rezultatul mãsurãrii reprezintã valoarea numericã a mãrimii mãsurate.

Ecuatia fundamentalã a mãsurãrii este:

X = Nx . Xu

în care: X este mãrimea mãsuratã

Nx – valoarea numericã a mãrimii mãsurate

Xu - unitatea de mãsurã

Procesul de mãsurare a unei mãrimi, în general, este mai mult sau mai putin complex si se realizeazã cu unul sau mai multe instrumente, aparate, dispozitive etc., care constituie o instalatie de mãsurare ce trebuie sã continã si mãsura.

Prin mãsurã se întelege mijlocul tehnic care materializeazã unitatea de mãsurã, acel Xu, cu o precizie determinatã.

Metoda de mãsurare se caracterizeazã prin totalitatea operatiilor care se executã cu ajutorul anumitor mijloace tehnice în anumite conditii tehnico-economice si organizatorice.

Lantul de mãsurare se defineste ca succesiunea determinatã a operatiilor si fazelor, respectiv a mijloacelor tehnice (aparate, dispozitive, instalatii etc.) prin care se realizeazã un proces de mãsurare.

Preview document

Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 1
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 2
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 3
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 4
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 5
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 6
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 7
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 8
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 9
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 10
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 11
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 12
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 13
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 14
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 15
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 16
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 17
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 18
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 19
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 20
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 21
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 22
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 23
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 24
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 25
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 26
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 27
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 28
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 29
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 30
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 31
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 32
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 33
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 34
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 35
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 36
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 37
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 38
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 39
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 40
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 41
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 42
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 43
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 44
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 45
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 46
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 47
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 48
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 49
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 50
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 51
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 52
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 53
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 54
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 55
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 56
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 57
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 58
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 59
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 60
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 61
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 62
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 63
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 64
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 65
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 66
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 67
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 68
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 69
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 70
Bazele Cercetarii Experimentale - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Curs_parte1Cazacu.doc
  • Curs_parte2Cazacu.doc
  • Curs_parte3Cazacu.doc
  • Curs_parte4Cazacu.doc

Alții au mai descărcat și

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Gestionarea Durabila a Deseurilor Urbane Solide, Gestionarea si Conditiile de Depozitare a Deseurilor Urbane Solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Tratarea și Valorificarea Deșeurilor din Industria de Prelucrare a Metalelor Neferoase

Introducere Metalurgia neferoaselor este o ramură a industriei ce se ocupă cu extragerea şi prelucrarea minereurilor, elaborarea şi prelucrarea...

Poluarea cu Cianură

Rezumat Prezentul referat abordeaza problema poluarii cu cianuri. Se urmareste expunerea aspectelor generale cu privire la toxicitatea si efectele...

Deșeuri

ARGUMENT Deşeurile reprezintă o problemă în continuă creştere, la nivel global, regional, precum şi la nivel local. Abordarea problemei...

Impactul Emisiilor Poluante ale Autovehiculelor Asupra Mediului

ARGUMENT Apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti a impus nevoia de transport. Astfel că la nivelul acestui deceniu, activitatea de transport a...

Groapa de Gunoi Ecologica

1.Date generale ale proiectului 1.1 Titlul Proiectului Groapa de gunoi aecologica 1.2 Introducere.Scopul proiectului În prezent deseurile...

Deseuri din Indrustria Miniera

1. Deseu - cod, descriere. Sursa. Cantitati. Istoric 1.1. Cod si descriere România dispune de cantităti importante de resurse naturale, respectiv...

Ai nevoie de altceva?