Bazele Ingineriei Mediului

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 8868
Mărime: 472.28KB (arhivat)
Publicat de: Barbu Ghinea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1. Noţiuni generale

Mediul înconjurător reprezintă ansamblul de elemente naturale ale Terrei: apa,

solul, aerul (toate straturile atmosferice), toate materiile anorganice şi organice, aflate în

interacţiune prin sisteme naturale, la care se adaugă valorile istorice, culturale şi estetice

rezultate.

Marele biolog român Emil Racoviţă, în 1929, defineşte mediul ca fiind

"totalitatea înfăptuirilor, fenomenelor şi energiilor lumeşti ce vin în contact cu o fiinţă,

de care depinde soarta acesteia şi a căror acţiune provoacă o reacţiune corespondentă

în zisa fiinţă".

Orice individ organic este înconjurat de obiecte, sisteme materiale, vii şi nevii,

pe care le influenţează şi de care este influenţat direct sau indirect în activităţile vitale.

Indivizii organici se comportă între ei ca elemente materiale capabile de a

produce o acţiune asupra altor elemente materiale şi de a provoca reacţiunea acestora.

Indivizii organici sunt numiţi factori biotici. Activităţile factorilor biotici sunt

influenţate de natura nevie, respectiv factorii abiotici, sau fizici: lumina, apa,

temperatura, relieful etc.

Mediul fizic sau abiotic este modificat continuu de factorii biotici.

Relaţiile din mediul înconjurător pot fi: relaţii biotice, în interiorul factorilor

biotici şi relaţii abiotice, între factorii biotici şi factorii abiotici.

Factorii biotici sau biocenoza reprezintă sisteme biologice deschise care acceptă

şi cedează substanţă şi energie.

Diversele acţiuni ale omului asupra naturii se numesc factori antropici.

Ecologia este ştiinţa care studiază interacţiunile care apar între organisme şi

mediul lor de viaţă (natural şi amenajat), precum şi structura, funcţia şi productivitatea

sistemelor biologice (populaţie, biocenoză), dar şi a sistemelor mixte - ecosisteme.

Ecosistemul reprezintă orice complex dinamic de comunităţi de plante, animale

şi microorganisme şi mediul lor, care interacţionează într-o unitate funcţională .

Intervenţia ştiinţei, prin industrie şi agricultură, în sistemul de interacţiune

organism-mediu are ca scop fundamental obţinerea de materiale şi alimente necesare

pentru dezvoltarea populaţiei umane (fig. 1.1).

7

Fig. 1.1. Intervenţia omului în interacţiunea organism - mediu.

Pe lângă materialele şi alimentele necesare dezvoltării populaţiei umane, din

procesele de producţie rezultă deşeuri, deşeuri periculoase şi emisii, care duc la

deteriorarea echilibrului ecologic.

Deşeurile, reprezintă substanţele refolosibile sau nu, care apar în urma unor

procese biologice sau tehnologice şi care nu pot fi utilizate ca atare.

Deşeurile periculoase sunt deşeurile toxice, inflamabile, explozive, infecţioase,

corosive, radioactive etc., care introduse în mediu pot dăuna organismelor vii.

Emisiile sunt poluanţii evacuaţi în mediu, precum şi zgomotele, vibraţiile,

radiaţiile electromagnetice, care se manifestă şi se măsoară la locul de plecare din sursă,

şi care influenţează negativ calitatea mediului.

Echilibrul ecologic reprezintă ansamblu de stări ale unui ecosistem a cărui

dinamică asigură structura şi funcţiile acestuia.

Poluanţii sunt substanţe (solide, lichide, gazoase, vapori) sau energii (radiaţii

electromagnetice, ionizante, termice, fonice sau vibraţii), care, la introducerea în mediu,

influenţează negativ calitatea mediului.

Cu toate că planeta noastră asigură condiţii optime de dezvoltare tuturor

speciilor, marile aglomerări ale unor categorii de factori biotici pot duce la deteriorarea

capacităţii de suport şi în final la deteriorarea echilibrului ecologic.

Capacitatea de suport reprezintă numărul total de indivizi dintr-o populaţie pe

care un ecosistem este în măsură să-l întreţină la un moment dat.

Preview document

Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 1
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 2
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 3
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 4
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 5
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 6
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 7
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 8
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 9
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 10
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 11
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 12
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 13
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 14
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 15
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 16
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 17
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 18
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 19
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 20
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 21
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 22
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 23
Bazele Ingineriei Mediului - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Cap 2.pdf
  • Cap 1.pdf

Alții au mai descărcat și

Problematica de mediu din perspectiva organizațiilor

Managementul poate fi cel mai simplu definit astfel: Atingerea unor obiective prin intermediul altor oameni. Implicațiile acestei definiții: •...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Calitatea Vieții

CALITATEA VIEŢII ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR CURS 1 şi 2 1. Noţiuni introductive Pentru început este necesară clarificarea unor noţiuni, şi anume...

Dezvoltare durabilă

DEZVOLTARE DURABILA 2. DEZVOLTAREA DURABILĂ - Conceptul de dezvoltare durabilă - Dezvoltarea durabilă nu este un concept nou, este cea mai...

Programe de monitoring ecologic în Republica Moldova - starea și probleme

Supravegherea (Monitoringul) mediului in Republica Moldova in conditii de restructurare a societatii si economiei nationale este o necesitate...

Econologie - Capitolul 2

În capitolul de faţă metodele (procedurile) de investigare şi analiză vor fi abordate ca subiecte de paradigmă şi metodologie. 2.1. Unele aspecte...

Econologie - Capitolul 4

Aşa după cum s-a arătat, conceptul DD poate fi definit de mai multe dimensiuni: cea naturală, cea socio-umană, cea a prezervării capitalului...

Managementul Mediului Curs 9

În practica tarilor cu experienta în domeniul evidentierii economice a mediului, exista doua modalita ti de exprimare a acestei legaturi, si...

Te-ar putea interesa și

Marketingul serviciilor - universități și facultăți

INTRODUCERE Ce este marketingul Cercetare a pieţei, în raport cu produsul ce se doreşte a fi vândut, observarea atitudinii consumatorilor faţă de...

Încălzirea Globală

Fenomenul schimbarilor climatice reprezinta cea mai importantă problema de mediu conform unei anchete din 2000 organizat de UNEP( Imaginea nr. 1),...

Tehnologia Cărnii și Produselor din Carne

Carnea constituie o sursă alimentară de bază în hrana omului. Datorită compoziţiei chimice echilibrate în trofine cu voloare biologică ridicată...

Promovarea Produselor Verzi

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE În sens general, un produs (sau serviciu) etichetat eco are dreptul să poarte un logo care să susţină că produsul (sau...

Implementarea Metabolismului Industrial prîntr-o Acțiune Ofensivă dar Responsabilă asupra Mediului

Într-o lume modernă, având noi perspective despre viaţă, într-o cultură cu tehnologie avansată scopul suprem al omenirii ar fi acela de a utiliza...

Surse de Energie Regenerabile

1. INTRODUCERE La ora actuală, ne acoperim cea mai mare parte a necesarului de energie arzând combustibili fosili precum cărbune, ţiţei sau gaz....

Genetică - studiul eredității la om

Studiul eredităţii la om Legităţile de bază ale moştenirii caracterelor sunt valabile pentru toate organismele vii, inclusiv omul. Studiul...

Sisteme Avansate de Producție

1. Introducere Definirea Sistemului de Producţie (SP): Sistemul de producţie este un ansamblu de elemente care acţionează şi reacţionează unele...

Ai nevoie de altceva?