Biocombustibili din Biomasa

Imagine preview
(8/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Biocombustibili din Biomasa.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor: Rosca Paul

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Utilizarea biocarburantilor este impusa de:

• Găsirea unor soluţii economice pentru prevenirea sau eliminarea emisiilor poluante;

• Gasirea altor surse de combustibili deoarece zăcămintele de petrol încep să scadă sau sunt localizate în zone din ce în ce mai neprielnice cum ar fi în apropierea cercului polar sau în zone deşertice.

• Biocarburantii se obtin din surse regenarabile de energie, spre deosebire de combustibilii fosili

O evaluare a unora dintre combustibilii alternativi care au captat atenţia cercetătorilor este prezentată în tabelul următor:

• Gazul petrolier lichefiat este folositi cu succes ca şi combustibili auto:

dovedit fiind faptul că emisiile provenite în timpul arderii acestui tip de combustibil sunt substanţial mai mici decât în cazul folosirii combustibililor fosili.

• Pentru hidrogen se încearcă încă găsirea unui motor adecvat pentru folosirea lui şi a unei modalităţi de manevrare uşoară, dar încă nu a fost găsită o soluţie sigură. Hidrogenul prezintă foarte multe riscuri din punct de vedere al securităţii nu poate fi stocat pe termen lung, este scump, dar este total nepoluant.

• Biodieselul este un combustibil alternativ folosit deja în unele ţări care a început să fie şi folosit şi la noi în ţară este. Spre deosebire de alţi combustibili alternativi el se poate obţine relativ uşor şi poate fi înlocuit cu uşurinţă pe motoarele diesel actuale atunci când este folosit în amestec cu combustibilul Diesel fosil. În plus lubricitatea acestui combustibil avantajează motorul fiind mult mai bună decât a combustibililor alternativi prezentaţi în tabelul de mai sus.

Tipuri de biocombustibili

Biocombustibilii sunt carburanţi produsi din surse bioregenerabile provenite din natura, care în urma arderii în motor produc mai puţine emisii poluante care să afecteze mediul înconjurător. Unii biocombustibili pot fi folosiţi şi în amestec cu combustibilii fosili, prin acest lucru urmărindu-se diminuarea cât mai mult posibil a emisiilor

• bioetanol: etanol extras din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a deşeurilor, Bioetanolul este fabricat din grâu, sfeclă de zahăr şi sorg dulce şi este adăugat de obicei ca înlocuitor al benzinei sau adăugat ca aditiv.

• biodiesel: un metil-ester extras din ulei vegetal sau animal, de calitatea dieselului,

• biogaz: un combustibil gazos rezultat din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a deşeurilor care poate fi purificat la calitatea gazului pur,

• biometanol: dimetilester extras din biomasă, Biometanolul poate fi fabricat din lemn sau resturi de lemn şi din reziduuri agricole.

• biodimetileter: dimetilester extras din biomasă,

• bio-ETBE (etil terţ butil ester): pe bază de bioetanol,

• bio-MTBE (metil terţ butil eter): pe bază de biometanol,

• biocarburanţi sintetici: hidrocarburi sintatice sau amestecuri de hidrocarburi sintetice care au fost extrase din biomasă,

• biohidrogen: hidrogen extras din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a deşeurilor,

• ulei vegetal crud: ulei produs din plante uleioase prin presare, extracţie sau proceduri comparabile, crud sau rafinat, dar nemodificat chimic.

Planul de acţiune al Consiliului Europei cu privire la folosirea biocombustibililor

Fisiere in arhiva (1):

  • Biocombustibili din Biomasa.doc