Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4357
Mărime: 789.70KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

- Mediul → totalitatea factorilor cu care organismele vin în contact şi cuprinde:

• mediul abiotic → sol, apă, aer, factori climatici;

• mediul biotic → vieţuitoare şi produsele eliminate din procesele lor metabolice.

- Biotopul:

• mediul concret în care îşi duc existenţa organismele vegetale şi animale;

• locul ocupat de o biocenoză în ecosistem, cuprinzând:

o mediul abiotic :

- solul,

- apa,

- aerul,

- factorii climatici

- toate elementele necesare apariţiei şi dezvoltării organismelor;

- Habitatul → parte din biotop ocupată de un individ sau o populaţie, care oferă acestora toate condiţiile de dezvoltare;

- Arealul → spaţiul geografic în care este răspândită o specie;

 Factorii de mediu → factori ecologici →după rolul şi acţiunea lor asupra biocenozelor:

- factori ecologici direcţi / factori de existenţă:

o lumina,

o căldura

o apa

o aerul

o soluţiile nutritive

o hrana

o fiecare factor este absolut necesar pentru dezvoltarea organismelor;

o nu se substituie unii altora → ex. insuficienţa apei nu poate fi înlocuită de nutriţie şi aeraţie superioară;

- factori ecologici indirecţi / factori entropici:

• relieful,

• rocile,

• poziţia geografică

o acţionează indirect asupra biocenozei, influenţând factorii de existenţă

o se pot substitui unii pe alţii în limite destul de largi;

Factorii ecologici → 4 mari categorii:

• factori geografici;

• factori mecanici;

• factori fizici;

• factori chimici;

2.1. Factorii geografici

- factori ecologici indirecţi →influenţează biocenozele indirect, prin acţiunea lor asupra factorilor abiotici direcţi (lumină, umiditate, temperatură);

• poziţia geografică pe glob;

• altitudinea;

• expoziţia geografică;

• morfologia biotopilor;

• solul;

2.1.1. Poziţia geografică pe glob

 influenţează biocenozele prin două coordonate principale → latitudinea şi longitudinea.

- Latitudinea →poziţia, exprimată în grade, a unui punct de pe suprafaţa globului, spre N sau spre S, în raport cu ecuatorul, ce indică latitudinea 0;

• determină schimbarea succesivă a biocenozelor de la ecuator la cei doi poli, ca rezultat al modificării factorilor climatici;

• 1 0 latitudine de la ecuator → poli → scăderea temperaturii medii cu 1-1,5 0C → zonarea vegetaţiei pe glob;

De la ecuator spre poli există următoarea zonare a vegetaţiei:

• zona pădurilor ecuatoriale veşnic umede;

• zona pădurilor subtropicale;

• zona savanelor;

• zona pădurilor de foioase;

• zona pădurilor de conifere;

• zona tundrei;

• zona deşertului rece(zonele polare lipsite de vegetaţie).

o în jurul celor două tropice → două brâuri de zone uscate → deşerturi ( prezente în toate continentele)

- Longitudinea →poziţia, în grade, a unui punct de pe suprafaţa globului, faţă de linia imaginară ce reprezintă meridianul 0, care uneşte polul N cu polul S, trecând prin oraşul englez Greenwich;

• imprimă schimbări în structura biocenozelor, determinate de poziţia şi distanţa faţă de ocean → influenţează umiditatea aerului, cantitatea de precipitaţii, variaţiile termice;

Exemplu: Europa (funcţie de apropierea de O. Atlantic) → 3 tipuri de climă:

• climat oceanic, umed → regiunile V ale Europei;

• climat continental moderat → regiunile din centrul Europei;

• climat continental excesiv → regiunile estice ale Europei;

Preview document

Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 1
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 2
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 3
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 4
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 5
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 6
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 7
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 8
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 9
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 10
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 11
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 12
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 13
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 14
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 15
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 16
Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Biotopul - Mediul Abiotic al Vietuitoarelor.doc

Alții au mai descărcat și

Solul și Poluarea Solului - Metode de Determinare a Gradului de Poluare și de Toxicitate a Solului

SOLUL ŞI POLUAREA SOLULUI. METODE DE DETERMINARE A GRADULUI DE POLUARE ŞI DE TOXICITATE A SOLULUI 1.1. Solul-generalități Solul este acea parte...

Chimia Apelor

 Apa este foarte răspîndită în toate trei forme de agregare: Sub formă de gaz sau vapori de apă - ceaţa, aburi şi nori - în atmosferă, Sub formă...

Cicluri Biogeochimice

Apariţia vieţii pe Pămînt. Biosfera. Ciclurile de oxigen, carbon, azot, fosfor, sulf, de apă şi energie. Ramură a geochimiei care studiază...

Structura si proprietatile fizice ale solului

8.1. Structura solului, notiuni si tipurile de structura, procesele de formare si de degradare, masurile de mentinere a structurii pretioase...

Ecologie si Protectia Mediului

Notiuni fundamentale de ecologie generala Ecologia a luat nastere in a 2 jumatate a sec xlx –lea, ca urmare a unor necesitati economice ale...

Evaluare Risc si Indicatorii de Caracterizare a Calitatii Apei

Exerciţiul 1 pH - 6,5 Duritate - 10 grd. Germane Amoniac - 1mg/l Azotiţi - 0,8 mg/l Azotaţi - 100 mg/l Cloruri - 270 mg/l Exerciţiul 2 pH...

Factori poluanti ai mediului - Laborator

Norme de tehnica securitatii muncii in laboratoarele de analiza fizico-chimice. Prezentarea laboratorului. Aparatura si ustensile pentru laborator...

Epurarea Apei

1. Utilizarea plantelor in epurarea apelor Treapta terţiară de epurare a apelor uzate reziduale : reţinerea produşilor finali de degradare (...

Ai nevoie de altceva?