Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 8954
Mărime: 1.84MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAP.3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE

ALE COMPONENTELOR REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE

PENTRU IRIGAREA PRIN PICURARE.

În componenţa amenajărilor de irigaţie prin picurare ca şi în cazul altor metode localizate se include atât materiale comune tuturor reţelelor de conducte cât şi materiale dispozitive, echipamente specifice metodei de udare. Poziţionarea acestora în cadrul schemelor hidrotehnice se face ţinându-se seama de considerente funcţionale, rezultând astfel variante de amplasare în funcţie de calitatea apei de irigaţie, panta terenului, caracteristicile solului, tipul de picurător folosit, dimensiunea amenajării, presiunea disponibilă etc.

3.1. Tehnica amenajării la irigarea prin picurare şi tipuri de instalaţii.

3.1.1. Conductele de udare.

În prezent se utilizează două tipuri de amenajare:

- cu picurătoare (udare semifixă care foloseşte picurătoare);

- cu rampe (udarea localizată prin conducte perforate).

Materiale utilizate şi caracteristici fizico-mecanice, hidraulice. Irigaţia prin picurare depinde, în cea mai mare măsură, de industria materialelor plastice. În această metodă se folosesc debite mici de apă încărcată cu îngrăşăminte, pesticide şi insecticide, care nu pot fi distribuite decât numai prin materiale rezistente la acţiunea substanţelor chimice.

Tipurile de conducte flexibile folosite la udarea localizată sunt următoarele:

- conducte din polietilenă extrudate, folosite pentru instalaţiile fabricate în

Israel, Anglia, Australia, Republica Sud- Africană, SUA, Franţa, Italia;

- conducte din polietilenă cu o fâşie poroasă pe generatoare, prin care se

face distribuţia apei (Dn int = 14,4 mm la sistemul micropor, SUA). Se folosesc îngropate la circa 30 cm, presiunea de lucru fiind de 0,140,70 kg/cm2;

- conducte din polietilenă subţiri şi perforate (Dn orificiu = 0,910,89 mm),

folosite în Noua-Zeelandă, în gama de diametre Dn = 5,1-12,7 mm;

- conducte din folii de polietilenă, lipite pe generatoare şi cu distribuţia apei

prin tuburi Dn = 13 mm;

- conducte cu pereţi dubli şi perforaţi.

Determinarea diametrelor conductelor se face în baza următoarelor consideraţii: debitul de scurgere al conductei se stabileşte din schema de amplasare, iar presiunea în conducte trebuie să satisfacă în orice punct presiunea necesară.

Pentru conductele extrudate se recomandă următoarele relaţii:

- conducte din polietilenă extrudate (t = 100C);

- = ;

100j = 0,027 ;

- conducte din PVC (t = 100C):

- = ;

100j = 0,032 ;

Q – debitul conductei (l/s);

d – diametrul conductei (dm);

- - coeficient de rezistenţă liniară;

j – pierderea de sarcină unitară.

Distribuţia apei la plante, începând de la hidrant, se face printr-o instalaţie alcătuită din următoarele părţi componente:

1. “Capul” construit din filtru, aparatură automată de măsurat apa şi controlat

presiunea de legătură la rezervorul de îngrăşământ lichid.

2. Conducte de transport, dimensionate corespunzătoare distanţei şi debitului

de transportat.

3. Conducte de udare, cu diametre mici, legate la conductele de transport.

4. Dispozitive de udare (picurătoare), amplasate pe conductele de udare.

5. Dispozitivul pentru aplicarea îngrăşămintelor.

În figura 3.1 se poate observa o instalaţie de udare prin picurare cu “cap”,

conductă de transport şi conducte de distribuţie pe o platforma experimentală. Conductele de udare (furtune) sunt paralele cu rândurile de culturi şi poartă pe ele picurătoare. Conductele de udare pot fi şi cu pereţi dubli din material plastic. Dacă la conductele cu picurătoare lungimea nu depăşeşte 60 m, conductele cu pereţi dubli pot depăşi lungimea de 75 m şi chiar 210 m. Conductele pot fi aşezate la suprafaţa solului sau îngropate.

Preview document

Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 1
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 2
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 3
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 4
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 5
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 6
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 7
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 8
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 9
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 10
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 11
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 12
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 13
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 14
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 15
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 16
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 17
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 18
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 19
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 20
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 21
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 22
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 23
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 24
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 25
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 26
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 27
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 28
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 29
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 30
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 31
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 32
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 33
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 34
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 35
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 36
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 37
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 38
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 39
Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Caracteristici Constructive si Functionale ale Componentelor Retelei de Aductiune-Distributie pentru Irigarea prin Picurare.doc

Alții au mai descărcat și

Ecologie

Ecologie .Definiţie şi concepţii 1.Scurt istoric al dezvoltarii ecologiei ca stiinta Ecologia –a apãrut in a doua jumatate a sec XIX ca urmare...

Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii...

Hidrologie

Locul hidrologiei şi hidrogeologiei între ştiinţele mediului Hidrologia – este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale...

Tehnologii de Prelucare si Valorificare a Deseurilor Metalice

BIBLIOGRAFIE CAP.1. DEŞEURI GENERATE ÎN INDUSTRIA SIDERURGICĂ 1.1. Consideraţii privind valorificarea elementelor utile din deşeurile mărunte şi...

Utilaje si Instalatii pentru Mediu

CAPITOLUL 1 UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE INSTALATIILOR DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR 1. CONCASOARE ŞI MORI CU CIOCANE PRELUCRAREA DEŞEURILOR 1....

Fitocenologie

Fizionomia unei fitocenoze Aspectul unei fitocenoze A. Fizionomia fitocenozelor Fitocenozele reprezintă un sistem biologic unitar (dar nu...

Masini si Instalatii pentru Transportul si Prelucarea Deseurilor

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND CLASIFICAREA DEŞEURILOR INTRODUCERE Gama din ce în ce mai mare a deşeurilor, cantitatea lor mereu crescândă,...

Managementul Integrat al Mediului, al Calitatii si Securitatii

INTRODUCERE Pentru întreaga lume, dar mai ales pentru Europa, etapa actuală suferă transformări profunde, de aşezare într-o direcţie cu noi...

Ai nevoie de altceva?