Caracteristici Constructive si Functionale ale Componentelor Retelei de Aductiune-Distributie pentru Irigarea prin Picurare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Caracteristici Constructive si Functionale ale Componentelor Retelei de Aductiune-Distributie pentru Irigarea prin Picurare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Ecologie, Agronomie

Extras din document

CAP.3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE

ALE COMPONENTELOR REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE

PENTRU IRIGAREA PRIN PICURARE.

În componenţa amenajărilor de irigaţie prin picurare ca şi în cazul altor metode localizate se include atât materiale comune tuturor reţelelor de conducte cât şi materiale dispozitive, echipamente specifice metodei de udare. Poziţionarea acestora în cadrul schemelor hidrotehnice se face ţinându-se seama de considerente funcţionale, rezultând astfel variante de amplasare în funcţie de calitatea apei de irigaţie, panta terenului, caracteristicile solului, tipul de picurător folosit, dimensiunea amenajării, presiunea disponibilă etc.

3.1. Tehnica amenajării la irigarea prin picurare şi tipuri de instalaţii.

3.1.1. Conductele de udare.

În prezent se utilizează două tipuri de amenajare:

- cu picurătoare (udare semifixă care foloseşte picurătoare);

- cu rampe (udarea localizată prin conducte perforate).

Materiale utilizate şi caracteristici fizico-mecanice, hidraulice. Irigaţia prin picurare depinde, în cea mai mare măsură, de industria materialelor plastice. În această metodă se folosesc debite mici de apă încărcată cu îngrăşăminte, pesticide şi insecticide, care nu pot fi distribuite decât numai prin materiale rezistente la acţiunea substanţelor chimice.

Tipurile de conducte flexibile folosite la udarea localizată sunt următoarele:

- conducte din polietilenă extrudate, folosite pentru instalaţiile fabricate în

Israel, Anglia, Australia, Republica Sud- Africană, SUA, Franţa, Italia;

- conducte din polietilenă cu o fâşie poroasă pe generatoare, prin care se

face distribuţia apei (Dn int = 14,4 mm la sistemul micropor, SUA). Se folosesc îngropate la circa 30 cm, presiunea de lucru fiind de 0,140,70 kg/cm2;

- conducte din polietilenă subţiri şi perforate (Dn orificiu = 0,910,89 mm),

folosite în Noua-Zeelandă, în gama de diametre Dn = 5,1-12,7 mm;

- conducte din folii de polietilenă, lipite pe generatoare şi cu distribuţia apei

prin tuburi Dn = 13 mm;

- conducte cu pereţi dubli şi perforaţi.

Determinarea diametrelor conductelor se face în baza următoarelor consideraţii: debitul de scurgere al conductei se stabileşte din schema de amplasare, iar presiunea în conducte trebuie să satisfacă în orice punct presiunea necesară.

Pentru conductele extrudate se recomandă următoarele relaţii:

- conducte din polietilenă extrudate (t = 100C);

- = ;

100j = 0,027 ;

- conducte din PVC (t = 100C):

- = ;

100j = 0,032 ;

Q – debitul conductei (l/s);

d – diametrul conductei (dm);

- - coeficient de rezistenţă liniară;

j – pierderea de sarcină unitară.

Distribuţia apei la plante, începând de la hidrant, se face printr-o instalaţie alcătuită din următoarele părţi componente:

1. “Capul” construit din filtru, aparatură automată de măsurat apa şi controlat

presiunea de legătură la rezervorul de îngrăşământ lichid.

2. Conducte de transport, dimensionate corespunzătoare distanţei şi debitului

de transportat.

3. Conducte de udare, cu diametre mici, legate la conductele de transport.

4. Dispozitive de udare (picurătoare), amplasate pe conductele de udare.

5. Dispozitivul pentru aplicarea îngrăşămintelor.

În figura 3.1 se poate observa o instalaţie de udare prin picurare cu “cap”,

conductă de transport şi conducte de distribuţie pe o platforma experimentală. Conductele de udare (furtune) sunt paralele cu rândurile de culturi şi poartă pe ele picurătoare. Conductele de udare pot fi şi cu pereţi dubli din material plastic. Dacă la conductele cu picurătoare lungimea nu depăşeşte 60 m, conductele cu pereţi dubli pot depăşi lungimea de 75 m şi chiar 210 m. Conductele pot fi aşezate la suprafaţa solului sau îngropate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristici Constructive si Functionale ale Componentelor Retelei de Aductiune-Distributie pentru Irigarea prin Picurare.doc