Curs Sintetizat la Procedee si Tehnici pentru Protectia Mediului

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Curs Sintetizat la Procedee si Tehnici pentru Protectia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 40 de pagini .

Profesor: Nedeff Valentin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Surse:

- Subterane -

- de adancime (debit si temp. ctă, mineralizate, sub presiune)

o artiziene

o ascendente

- freatice (1-20m, pot fi usor impurificate, variaţii de debit,ale propr2)

- De suprafaţă –

Dupa natură:

- Naturale

o Curgătoare (debit şi propr.2 var.)

o Stătătoare

o Stagnate

- Artificiale

o Acum2 artif. de apă

o Canale artif.

După durata de existenţă:

- Permanente – naturale

- Nepermanente – artif. şi nat. mici

- Accidentale – viituri, şiroaie

- Meteorice –

Proprietăţi

- Organoleptice: (gust, miros)

- Fizico-chimice

- Culoarea (dată de oxizi ferici, acizi humici, comp.2 de mangan, clorofilă)

- Temperatura (6-12ºC subt., 0-26ºC de supr.)

- Conductibilitatea electrică (rezistivitatea este inversul cond.)

- Radioactivitatea (propr. de a emite rad.2)

- Turbiditatea (material solid/cant de apă – gr. de tulbur.-1mg de silice/1l apa)

- Reziduul fix (evap. la 105ºC mg/l)

- Reacţia apei (pH – rap. Cantit. Dintre ionii de H şi oxidril OH)

- Duritatea apei (Ca şi Mg sub formă de carbonaţi, cloruri, fosfaţi, sulfaţi)

o Temporară

o Permanentă

- Biologice (cţinutul în bacterii – banale, saprofite, patogene, bacili, coli)

Cerinţe de apă

- Potabilă

- Industrială

Poluarea apei Surse de poluare

- După origine:naturale şi artificiale

- După frecvenţă: permanente, sezoniere, accidentale

- După modul de organizare: organizate, neorganizate.

Legislaţie Lg apelor nr 107/1996, lg prot. Mediului nr 137/1996, hg nr 101/97 Procedee şi instalaţii pentru epurarea apei

- Autoepurarea

- Epurarea mecanică (eliminarea part.2 mari care se depun sau plutesc)

- Reţinerea impurităţilor mari

- Grătare

Gratarele sunt ctruite din bare profilate asezate orizontal sau vertical la dist de 20-200 mm. Curatarea gratarelor se poate face manual sau mecanizat.

- Site

Sita cilindrica realizeaza grade mici de purificare mecanica si produce spuma.

- Dezintegratoare

- În câmp gravitaţional

Este cel mai utilizat procedeu pentru separarea fazelor unei suspensii sau emulsii. Separarea se realizează datorită diferenţei de densitate a fazelor.

- Sedimentarea – depunerea part. sub acţ. forţei de greutate

Poate fi infl. de:

1. Dimens. part.

2. Cant. fazei solide din am.

3. Forma particulelor solide

4. Diferenţa dintre densităţile celor două faze

5. Natura particulelor solide

Utilajele pentru separarea amestecurilor eterogene l-s prin sedimentare sunt ctituite din rezervoare de diferite forme şi dimensiuni, în care se introduce apa uzată →decantatul şi precipitatul. O particulă aflată într-un mediu lichid este supusă forţei gravitaţionale şi forţei de rezistenţă a lichidului.

- Deznisipatoarele sunt bazine cu rol de a reţine particulele grele. Deznisiparea se face înaintea decantării.

 Orizontale sunt ctituite din 2 sau mai multe bazine înguste şi puţin adânci ce au la intrare un agitator pentru reţinerea impurităţilor plutitoare din apă.

Panta rigolei e de 0.5 – 2% viteza apei de 0.3 m/s timpul de staţionare 30-60 s.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs Sintetizat la Procedee si Tehnici pentru Protectia Mediului.pdf

Alte informatii

un instrument extrem de util studentilor IPMIsti de la Facultatea de Inginerie , Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Bibliografia este cartea Domnului Nedeff Procedee şi Tehnici pentru Protecţia Mediului