Deteriorarea Ecosistemelor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3608
Mărime: 27.91KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Curs 1

Introducere

Cu aproximativ 40-50 de mii de ani în urmã, un grup de oameni din Orientul Mijlociu au dezvoltat o nouã unealtã în formã de lamã, fapt ce se considerã cã a avut urmãri neobişnuite. Noua tehnicã numitã aurignacian , de la peştera Aurigniac din Franţa, unde a fost identificat pentru prima datã de antropologi, a rupt ritmul lent evoluţionistal dezvoltãrii tehnicii creând o deschidere spre o evoluţie acceleratã. Din motive ce au rãmas încã necunoscute acastã tehnicã s-a extins rapid generând o vastã expansiune a vieţii sociale şi culturale. Dezvoltarea acestei tehnici ce marcheazã trecerea de la paleoliticul mijlociu la cel superior poate fi consideratã a fi cea mai profundã schimbare prin care a trecut sp. noastrã vreodatã. Transformãrile majore care au urmat, cum ar fi dezvoltarea uneltelor de metal, agricultura, pot pãrea mai dramatice, cã dupã toate aparenţeleniciuna nu conţine o rupturã psihologicã atât de profundã ca tranziţia aurignacianului, trecere ce a avut loc prin inovarea acestei unelte.

Modul de viaţã aparent simplu, static, din perioada preaurignacianã pare lipsit de una din caracterele omului modern, obişnuinţa de a inova.

Oamenii care au iniţiat tranziţia aurignacianã au trãit cu aproximativ 2000 de generaţii în urmã, dupã, mai puţin de 500 de mii de generaţii, printr-o culturã a lumii, era consolidatã “homo-sapiens” , devenind mai mult decãt un primat mare şi comun. La scarã evolutivã putem spune cã a fost nevoie doar de o clipã. Având în vedere starea actualã a mediului în care trãim, generaţiile care împart Planeta sunt confruntate cu povara de a inova la un nivel la fel de profund ca strãmoşii noştrii.

Ameninţãrile Erei noastre

Cinci dintre cele mai serioase ameninţãri sunt considerate a fi:

• creşterea populaţiei globului

• alterarea ciclului natural geo-chimic global

• substanţele chimici toxice

• introducerea de sp. noi în ecosistem

• declinul ecologic generalizat

Creşterea populaţiei globului

Pânã la prima evoluţie industrialã rata de creştere e pop. minimale a fost relativ micã, valorile natalitãţii fiind sensibil apropiate de cele ale mortalitãţii. Cele mai profunde transformãri ale mediului s-a produs în ultimii 150 de ani, timp în care pop. umanã a crescut de la 1 mld(1850) la 6,6 mld. (2007). Pânã în anul 2050 se prevede cã pop. va fi între 7,9mld. şi 10,9mld. Aproape toatã aceastã creştere va apãrea în ţârile în curs de dezvoltare, unde resursele sunt deja supuse unor presiuni serioase. In aceste ţãri, 1,2mld. de oameni trãiesc în sãrãcie absolutã, trãiesc cu aproximativ 1 $ pe zi. Aceşti oameni sunt prea înfometaţi sã se mai gândeascã şi la protejarea mediului.

În întreaga lume aprox. 420 mil oameni trãiesc în ţãri care nu au suficient teren arabil pentru a-si acoperi singure necesarul de hranã. Aceste ţãri sunt obligate sã importe hrana, ceea ce creazã o dependenţã pentru hranã. În mai multe ţãri în curs de dezvoltare, fermierii sunt obligaţi de marii proprietari sa-şi pãrãseascã terenul, situaţii în care se mutã in regiuni izolate şi netransformate antropic.

Calitatea terenului arabil în mai multe ţãri sãrace este în declin. Se considerã cã aprox. ¼ din pãmântul agricol al lumii în curs de dezvoltare este degradat într-o roporţie semnificativã. În mai multe zone principala ameninţare va fi lipsa apei, nu a pãmântului. Pânã în 2025 se estimeazã cã pop care trãieste in regiunile predispuse la secetã va ajunge pânã la 3,4 mld. Locuitorii statelor industrializate şi puţinii bogaţi din ţãrile în curs de dezvoltare consumã o mare parte din totalul energiei.

În fiecare an SUA ce deţine 5% din pop. Terrei , consumã 25% din resursele planetei. În fiecare an , un cetãţean mediu foloseşte de 17 ori mai multã energie şi de 79 de ori mai multe produse din hârtie decât un cetãţean mediu din India(2000).

Impactul oricãrei pop. Umane asupra mediului este exprimatã prin formula:

I=P*A*T; I=impact;P=nr de locuitori; A=venitul mediu pe loc.;T=nivelul tehnologic.

Un cetãţean din România, afecteazã alte zone prin faptul cã el consumã alimente şi produse din alte zone ale globului.

Amprenta ecologicã

Suprafaţa de teren biologic productivã necesarã pentru a produce resursele naturale şi a asimila deşeurile generate de un grup de oameni dintr-o pop. Un oraş modern dintr-un stat dezvoltat are o amprentã ecologicã de la 290 la 1130 de ori mai mare decât suprafaţa sa.

Preview document

Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 1
Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 2
Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 3
Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 4
Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 5
Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 6
Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 7
Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 8
Deteriorarea Ecosistemelor - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Deteriorarea Ecosistemelor.docx

Alții au mai descărcat și

Degradarea Stratului de Ozon

Introducere: Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Mult timp exploatată...

Degradarea mediului înconjurător

1. Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale,...

Dezvoltare durabilă și protecția mediului

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI DESPRE ECOSISTEME, FACTORI DE MEDIU, PROTECŢIA MEDIULUI Spaţiul planetei noastre în care este posibilă în permanenţă...

Chimia Apelor

 Apa este foarte răspîndită în toate trei forme de agregare: Sub formă de gaz sau vapori de apă - ceaţa, aburi şi nori - în atmosferă, Sub formă...

Cicluri Biogeochimice

Apariţia vieţii pe Pămînt. Biosfera. Ciclurile de oxigen, carbon, azot, fosfor, sulf, de apă şi energie. Ramură a geochimiei care studiază...

Sisteme Ecologice

Mediul de viaţă al unei biocenoze este biotopul. Din considerente didactice, studiile prin care este cercetat biotopul sunt separate de cele prin...

Ecosistemele Mediului

Biosisteme supraindividuale. a) Populatia Populatia este un sistem biologic alcatuit din indivizii aceleiasi specii care traiesc si se dezvolta...

Sistemele Biologice

FACTORII ECOLOGICI SI INFLUENTA LOR ASUPRA ORGANISMELOR VII 1. SISTEMELE BIOLOGICE Sistemele biologice au următoarele caracteristici: ·...

Te-ar putea interesa și

Județul Covasna

Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe este institutie publica descentralizata a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu sarcini...

Ecosisteme Naturale - Marea Neagră

Cap I. Ecologia ca ştiinţă – noţiuni generale Motto: “Ecologia restaurează demnitatea omului de a fi cetăţean al biosferei, cu toate drepturile şi...

Reconstrucția ecologică a ariei naturale protejate Balta Comana

INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României,...

Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile

CAPITOLUL I: Ce este stiinta mediului - Probleme - solutii. PRINCIPII ECOLOGICE 1. STRUCTURA ECOSISTEMELOR. Ecologia ca ramura sinbiologica de...

Deteriorarea ecosistemelor prin introducere de noi specii

Capitolul 1. FORME DE DEGRADARE A MEDIULUI Încă de la apariția omului pe Terra, el a influențat mediul natural în care trăia. La început impactul...

Deteriorarea Exosistemelor prin Exploatarea Petrolului

ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă ce cuprinde numeroase aspecte ale roaportului om-natura. Utilizând acest termen se are în...

Protejarea naturii și conservarea biodiversității

Argument Când spunem natură şi biodiversitate ne gândim la un singur lucru şi anume viaţă pe Pământ. Una dintre cele mai importante componente ale...

Monitorizarea activității SC CET SA Bacău

1. Introducere Sectorul energetic reprezintă o sursă de poluare importantă, ca urmare a extracţiei, prelucrării şi arderii combustibililor fosili....

Ai nevoie de altceva?