Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

Curs
9.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 45762
Mărime: 473.60KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONSTANTIN GHIGA

Extras din document

istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare

Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii economice, cu scopul de a lua în considerare, în principal, aspectele de ordin ecologic la nivelul Planetei.

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării (proiectul Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă – www.mmediu.ro).

Acest nou concept privind dezvoltarea societăţii umane îşi propune să desemneze totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică al căror scop fundamental îl reprezintă asigurarea echilibrului dintre sistemele socio-economice şi resursele naturale.

Din punct de vedere grafic, poate fi vorba de o dezvoltare durabilă doar în zona de suprapunere simultană a celor trei „piloni” (dezvoltare economică, dezvoltare socială şi protecţia mediului) pe care se sprijină un astfel de model al dezvoltării (fig.1) { UCN. 2006. The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century. Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January, 2006}

Fig. 1. Reprezentarea grafică a interacţiunii celor trei componente ale dezvoltării durabile.

Conceptul de dezvoltare durabilă a apărut acum câţiva zeci de ani, fiind adus în discuţie la numeroase întâlniri internaţionale, cu scopul de a se defini un model de dezvoltare a societăţii umane care să reducă inegalităţile sociale şi să diminueze impactul asupra mediului înconjurător.

În acest sens, reperele temporale importante ar fi:

- 1968 – crearea Clubului de la Roma, format din personalităţi din diferite domenii (academic, ştiinţă, cercetare, politic etc.) care ocupau poziţii importante în ţările din care proveneau; scopul principal al activităţii acestei asociaţii îl reprezenta identificarea problemelor generate de dezvoltarea omenirii.

- 1972 – Clubul de la Roma publică “Limitele creşterii” (Raportul Meadows), material în care se semnalează faptul că evoluţiile economice şi sociale ale statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii umane asupra cadrului natural. Documentul prezintă datele, rezultate din simulările informatice, privind evoluţia a cinci parametri (creşterea populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de alimente şi tendinţele de epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă nu poate fi susţinut pe termen lung.

- 1972 - la Stockholm are loc Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul Uman, în care reprezentanţii naţiunilor prezente şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la modul în care activitatea umană influenţează mediul. În acest sens, au fost discutate probleme privind poluarea, distrugerea resurselor, deteriorarea mediului, pericolul dispariţiei unor specii. Totodată s-a remarcat nevoia de a creşte nivelul de trai al oamenilor, acceptându-se legătura indisolubilă dintre calitatea vieţii şi condiţia mediului pentru generaţiile actuale şi viitoare. Rezultatele concrete ale Conferinţei au fost următoarele:

- Declaraţia de la Stockholm,

- Planul de Acţiune pentru Mediul Uman, cu trei componente:

a. programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch);

b. activităţile pentru managementul mediului;

c. măsurile de sprijin.

- Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), al cărui Consiliu de Conducere şi Secretariat au fost înfiinţate în decembrie 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

- Fondul Voluntar pentru Mediu, înfiinţat în ianuarie 1973, în conformitate cu procedurile financiare ale Naţiunilor Unite.

- 1983 – Naţiunile Unite înfiinţează Comisia Mondială pentru Mediu si Dezvoltare (World Commission on Environment and Development), organism prezidat de Gro Harlem Brundtland, Primul Ministru al Norvegiei, la acea dată. În semn de apreciere a calităţii activităţii sale, Comisia este cunoscută sub denumirea de Comisia Brundtland. Scopul principal al activităţii acestei Comisii l-a constituit studierea dinamicii deteriorării mediului şi elaborarea de soluţii cu privire la viabilitatea pe termen lung a societăţii umane.

- 1987 – Comisia Brundtland a elaborat şi publicat documentul "Viitorul nostru comun" (Our common future sau Raportul Brundtland), în care s-a evidenţiat existenţa a două probleme majore:

- dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi nivel de trai mai înalt pentru un segment restrâns de populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor Pământului;

- dezvoltarea nu ar trebui să presupună folosirea iraţională sau distrugerea resurselor naturale, şi cu atât mai puţin poluarea mediului ambiant;

Raportul Brundtland urma să reprezinte cadrul care avea sa stea la baza Agendei 21 şi a principiilor Declaraţiei de la Rio, oferind totodată una dintre cele mai citate definiţii pentru dezvoltarea durabilă “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs = dezvoltarea care este în măsură să satisfacă necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea/şansele generaţiilor viitoare să-şi asigure satisfacerea propriilor nevoi”.

Preview document

Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 1
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 2
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 3
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 4
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 5
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 6
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 7
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 8
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 9
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 10
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 11
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 12
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 13
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 14
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 15
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 16
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 17
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 18
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 19
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 20
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 21
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 22
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 23
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 24
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 25
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 26
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 27
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 28
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 29
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 30
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 31
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 32
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 33
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 34
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 35
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 36
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 37
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 38
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 39
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 40
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 41
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 42
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 43
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 44
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 45
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 46
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 47
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 48
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 49
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 50
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 51
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 52
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 53
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 54
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 55
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 56
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 57
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 58
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 59
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 60
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 61
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 62
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 63
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 64
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 65
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 66
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 67
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 68
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 69
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 70
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 71
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 72
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 73
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 74
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 75
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 76
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 77
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 78
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 79
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 80
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 81
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 82
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 83
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 84
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 85
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 86
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 87
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 88
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 89
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 90
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 91
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 92
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 93
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 94
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 95
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 96
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 97
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 98
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 99
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 100
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 101
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 102
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 103
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 104
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 105
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 106
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 107
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 108
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 109
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 110
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 111
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 112
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 113
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 114
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 115
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 116
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 117
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 118
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 119
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 120
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 121
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 122
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 123
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 124
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 125
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 126
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 127
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 128
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 129
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 130
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului
  • 00_Strateg Dd-Ro.doc
  • 01-generalitati mediu.doc
  • 02-Poluare aerului.doc
  • 03-EFECTUL de sera.doc
  • 04-SMOGUL.doc
  • 05-PLOAIA acida.doc
  • 06-Distrug ozon stratos.doc
  • 07-POLUAREA APELOR.DOC
  • 08-POLUAREA SOLULUI.DOC
  • 09-acces public la inform mediu.doc
  • 0_Dzv durabila-general.doc
  • 10-EIM-acord mediu.doc
  • 11-autoriz de mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea și Implicațiile ei Asupra Componentelor Mediului

INTRODUCERE Secolul al XXI- lea se caracterizează printr-o dezvoltare fără precedent a sistemului socio-economic (antroposfera), componentă...

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Strategii si Politici de Mediu in Contextul Integrarii in UE - Studiu de Caz - Romania

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Efectele Poluarii Aerului Asupra Mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Politica de Mediu in Romania

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Dezvoltarea Durabila

DEZVOLTAREA DURABILA Dezvoltarea durabila este o strategie prin care comunitatile cauta cai de dezvoltare economica, beneficiind de asemenea de...

Cartarea si Bonitarea Solurilor din Orasul Sannicolau Mare

1. Introducere Scopul acestei lucrari este obtinerea de informatii privind caracteristicile tehnice si cele de fertilitate pentru a putea...

Evaluarea Impactului asupra Mediului

1. Generalitati Multiple probleme de mediu de origine antropică afectează lumea contemporană: deşertificarea, poluarea şi degradarea apei, aerului...

Ai nevoie de altceva?