Dezvoltare durabilă și protecția mediului

Curs
9.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 45762
Mărime: 473.60KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONSTANTIN GHIGA

Extras din document

istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare

Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii economice, cu scopul de a lua în considerare, în principal, aspectele de ordin ecologic la nivelul Planetei.

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării (proiectul Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă – www.mmediu.ro).

Acest nou concept privind dezvoltarea societăţii umane îşi propune să desemneze totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică al căror scop fundamental îl reprezintă asigurarea echilibrului dintre sistemele socio-economice şi resursele naturale.

Din punct de vedere grafic, poate fi vorba de o dezvoltare durabilă doar în zona de suprapunere simultană a celor trei „piloni” (dezvoltare economică, dezvoltare socială şi protecţia mediului) pe care se sprijină un astfel de model al dezvoltării (fig.1) { UCN. 2006. The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century. Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January, 2006}

Fig. 1. Reprezentarea grafică a interacţiunii celor trei componente ale dezvoltării durabile.

Conceptul de dezvoltare durabilă a apărut acum câţiva zeci de ani, fiind adus în discuţie la numeroase întâlniri internaţionale, cu scopul de a se defini un model de dezvoltare a societăţii umane care să reducă inegalităţile sociale şi să diminueze impactul asupra mediului înconjurător.

În acest sens, reperele temporale importante ar fi:

- 1968 – crearea Clubului de la Roma, format din personalităţi din diferite domenii (academic, ştiinţă, cercetare, politic etc.) care ocupau poziţii importante în ţările din care proveneau; scopul principal al activităţii acestei asociaţii îl reprezenta identificarea problemelor generate de dezvoltarea omenirii.

- 1972 – Clubul de la Roma publică “Limitele creşterii” (Raportul Meadows), material în care se semnalează faptul că evoluţiile economice şi sociale ale statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii umane asupra cadrului natural. Documentul prezintă datele, rezultate din simulările informatice, privind evoluţia a cinci parametri (creşterea populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de alimente şi tendinţele de epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă nu poate fi susţinut pe termen lung.

- 1972 - la Stockholm are loc Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul Uman, în care reprezentanţii naţiunilor prezente şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la modul în care activitatea umană influenţează mediul. În acest sens, au fost discutate probleme privind poluarea, distrugerea resurselor, deteriorarea mediului, pericolul dispariţiei unor specii. Totodată s-a remarcat nevoia de a creşte nivelul de trai al oamenilor, acceptându-se legătura indisolubilă dintre calitatea vieţii şi condiţia mediului pentru generaţiile actuale şi viitoare. Rezultatele concrete ale Conferinţei au fost următoarele:

- Declaraţia de la Stockholm,

- Planul de Acţiune pentru Mediul Uman, cu trei componente:

a. programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch);

b. activităţile pentru managementul mediului;

c. măsurile de sprijin.

- Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), al cărui Consiliu de Conducere şi Secretariat au fost înfiinţate în decembrie 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

- Fondul Voluntar pentru Mediu, înfiinţat în ianuarie 1973, în conformitate cu procedurile financiare ale Naţiunilor Unite.

- 1983 – Naţiunile Unite înfiinţează Comisia Mondială pentru Mediu si Dezvoltare (World Commission on Environment and Development), organism prezidat de Gro Harlem Brundtland, Primul Ministru al Norvegiei, la acea dată. În semn de apreciere a calităţii activităţii sale, Comisia este cunoscută sub denumirea de Comisia Brundtland. Scopul principal al activităţii acestei Comisii l-a constituit studierea dinamicii deteriorării mediului şi elaborarea de soluţii cu privire la viabilitatea pe termen lung a societăţii umane.

- 1987 – Comisia Brundtland a elaborat şi publicat documentul "Viitorul nostru comun" (Our common future sau Raportul Brundtland), în care s-a evidenţiat existenţa a două probleme majore:

- dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi nivel de trai mai înalt pentru un segment restrâns de populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor Pământului;

- dezvoltarea nu ar trebui să presupună folosirea iraţională sau distrugerea resurselor naturale, şi cu atât mai puţin poluarea mediului ambiant;

Raportul Brundtland urma să reprezinte cadrul care avea sa stea la baza Agendei 21 şi a principiilor Declaraţiei de la Rio, oferind totodată una dintre cele mai citate definiţii pentru dezvoltarea durabilă “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs = dezvoltarea care este în măsură să satisfacă necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea/şansele generaţiilor viitoare să-şi asigure satisfacerea propriilor nevoi”.

Preview document

Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 1
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 2
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 3
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 4
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 5
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 6
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 7
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 8
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 9
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 10
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 11
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 12
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 13
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 14
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 15
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 16
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 17
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 18
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 19
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 20
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 21
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 22
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 23
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 24
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 25
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 26
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 27
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 28
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 29
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 30
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 31
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 32
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 33
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 34
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 35
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 36
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 37
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 38
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 39
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 40
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 41
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 42
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 43
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 44
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 45
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 46
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 47
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 48
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 49
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 50
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 51
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 52
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 53
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 54
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 55
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 56
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 57
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 58
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 59
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 60
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 61
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 62
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 63
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 64
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 65
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 66
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 67
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 68
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 69
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 70
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 71
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 72
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 73
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 74
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 75
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 76
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 77
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 78
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 79
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 80
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 81
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 82
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 83
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 84
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 85
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 86
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 87
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 88
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 89
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 90
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 91
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 92
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 93
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 94
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 95
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 96
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 97
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 98
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 99
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 100
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 101
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 102
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 103
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 104
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 105
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 106
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 107
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 108
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 109
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 110
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 111
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 112
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 113
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 114
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 115
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 116
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 117
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 118
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 119
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 120
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 121
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 122
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 123
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 124
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 125
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 126
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 127
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 128
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 129
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 130
Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului
  • 00_Strateg Dd-Ro.doc
  • 01-generalitati mediu.doc
  • 02-Poluare aerului.doc
  • 03-EFECTUL de sera.doc
  • 04-SMOGUL.doc
  • 05-PLOAIA acida.doc
  • 06-Distrug ozon stratos.doc
  • 07-POLUAREA APELOR.DOC
  • 08-POLUAREA SOLULUI.DOC
  • 09-acces public la inform mediu.doc
  • 0_Dzv durabila-general.doc
  • 10-EIM-acord mediu.doc
  • 11-autoriz de mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Schimbările climatice și arhitectură spatială în profil teritorial

INTRODUCERE Va puteti imagina o lume in care secetele sunt de lunga durata, iar inundatiile mai devastatoare; unde insulele sunt scufundate; unde...

Protecția și conservarea resurselor turistice

La ora actual mediul inconjurator se confrunta cu cateva fenomene majore, care afecteaza intreaga planeta: efectul de sera, reducerea stratului de...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Calitatea Vieții

CALITATEA VIEŢII ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR CURS 1 şi 2 1. Noţiuni introductive Pentru început este necesară clarificarea unor noţiuni, şi anume...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOTIUNI GENERALE 1.1. Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de...

Utilaje și instalații pentru mediu

CAPITOLUL 1 UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE INSTALATIILOR DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR 1. CONCASOARE ŞI MORI CU CIOCANE PRELUCRAREA DEŞEURILOR 1....

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Dezvoltarea activităților turistice și protejarea mediului

Capitolul 1 Probleme actuale ale mediului 1.1 Conceptul de mediu înconjurator Turistmul este dependent de mediul încojurator mai mult ca orice...

Dezvoltarea rurală durabilă. Studiu de caz - Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

I. DEZVOLTAREA RURALA DURABILA. PARTICULARITATI SI PRINCIPII Dezvoltarea este - in esenta - o actiune cu caracter strategic, care are ca scop...

Protecția mediului natural - componentă a politicii dezvoltării durabile

Introducere “Daca noi nu putem dovedi ca o societate moderna poate prospera in armonie cu locul unde ea traieste, fragmentele de natura salbatica...

Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului - Hidrosfera ca Factor de Mediu

Teoria generală a geosferelor concentrrice ale Pământului a fost formulată pentru prima oară de geologul E. Suess (1875). Principalele geosfere de...

Dezvoltare durabilă și protecția mediului Roșia Montană

despre Muntii Apuseni Desi reprezinta cel mai inalt sector al Carpatilor Occidentali, Muntii Apuseni abia depasesc 1.800m in partea centrala...

Strategii și politici de combatere a poluării realizat la firma Carpatcement Holding SA

CAPITOLUL I: Prezentarea firmei.Istoric. Carpatcement Holding, cea mai importanta companie controlata de producatorul german de materiale de...

Dezvoltarea durabilă și protecția mediului

I.Care sun t obiectivele dezvoltarii durabile? Obiectivele dezvoltarii durabile: 1.Obiective fundamentale cu caracter permanent 2.Obiective...

Ai nevoie de altceva?