Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2350
Mărime: 20.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei Tamasila
Curs foarte util si practic, usor de inteles

Extras din document

Dezvoltarea durabilă presupune un management al resurselor naturale astfel încât să se asigure un viitor cât mai bun pentru generațiile următoare. În acest scop dezvoltarea durabilă presupune o integrare a mai multor obiective:

• Economice

• Socio-umane

• Ecologice

În ultimii ani dezvoltarea economică a fost preponderentă, iar partea de ecologie a fost mai puțin abordată, plecându-se de la ideea că dacă există resurse financiare și partea ecologică va putea fi rezolvată. Această logică este defectuoasă deoarece se știe că este mai bine să previi decât să vindeci. Din acest motiv, tot mai multe state dintre cele bine dezvoltate economic, au devenit preocupate de protecția mediului în mod susținut. S-au elaborat legislații uneori destul de dure în ceea ce privește protecția mediului ( ex. Uniunea Europeană ). Din păcate, țările în curs de dezvoltare și cele din lumea a 3a nu au resurse economice pentru a proteja mediul, legislația este permisibilă sau nu există și din acest motiv influența lor asupra mediului poate duce la adevărate catastrofe ecologice.

Din punct de vedere al dezvoltării economice putem împărți statele în 4 zone:

Prima zonă: statele cu resurse economice reduse dar și capacitate de poluare redusă și care se bazează pe utilizarea eficientă a ecosistemelor.

A doua zonă: statele cu capacitate economică redusă dar cu activități extrem de poluante, ce realizează doar în mică măsură reciclarea și care sunt în orice clipă un pericol potențial de dezastru ecologic.

A treia zonă: state cu capacitate economică mare dar cu activități extrem de poluante și cu acțiuni reduse în ceea ce privește reciclarea/poluarea.

A patra zonă: state cu putere economică mare și în care poluarea mediului e strict limitată.

Din punct de vedere socio-uman cea mai mare problemă o reprezintă explozia demografică. Și, din păcate aceasta poate fi stopată doar prin controlul natalității.

Din punct de vedere ecologic este necesar păstrarea calității mediului înconjurător la un nivel acceptabil și, pe cât se poate, creșterea acestuia.

Conceptul de dezvoltare durabilă a fost formulat ca atare împreună cu un plan coerent de măsuri, într-un document numit Agenda XXI (agenda schimbării). El a fost semnat de majoritatea statelor din lume la conferința națiunilor unite pentru mediu și dezvoltare ( 1992- Rio de Janeiro ).

Agenda XXI are câteva obiective care să asigure dezvoltarea durabilă:

• Stabilirea unui nivel optim între 4 factori de bază: economic, tehnologic, uman și ambiental

• Direcții ce trebuie urmate pentru asigurarea creșterii durabile:

- redimensionarea creșterii economice printr-o distribuire mai echitabilă a resurselor și prin creșterea calității produselor;

- eliminarea sărăciei până la nivelul care să asigure satisfacerea nevoilor esențiale de hrană, educație și adăpost minim;

- controlul exploziei demografice

- conservarea și sporirea pe cât posibil a resurselor naturale

- schimbarea tehnologiilor printre altele cu efect mai redus asupra poluării și cu factori mai mici de risc

- descentralizarea formelor de guvernământ în ideea de a conferi mai multă putere de decizie organismelor internaționale care sunt preocupate de mediu și poluare.

Tot în acest document s-a pus la punct un plan coerent în ceea ce privește combaterea poluării numit strategie de protecție de mediului. Aproape toate statele de pe glob au o strategie de protecție a mediului a cărei eficiență este proporțională cu resursele economice. Problema cea mai dificilă o constituie punerea de acord a acestor strategii (care se realizează prin negocieri la nivel politic între state).

Aspecte cheie:

- cooperare la nivel mondial

- combaterea sărăciei

- schimbarea modului de consum

- controlul natalității

- menținerea și îmbunătățirea sănătății oamenilor

- realizarea de așezări umane viabile

- protecția aerului, solului, apei

- combaterea despăduririlor

- combaterea deșertificării

- combaterea poluării prin deșeuri, legată de reciclarea lor

- dezvoltarea montană durabilă

- dezvoltare rurală durabilă

- combaterea pierderii identității naționale

- buna gospodărire a oceanelor și apelor dulci

- buna gospodărire a deșeurilor toxice

Și alte reuniuni internaționale au continuat și dezvoltat prevederile Agendei XXI și s-au conturat 5 domenii prioritare pentru cooperarea internațională:

• apă (W)

• energie (E)

• sănătate (H)

• agricultură (A)

• biodiversitate (B)

Preview document

Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului - Pagina 1
Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului - Pagina 2
Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului - Pagina 3
Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului - Pagina 4
Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului - Pagina 5
Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnici de depoluare și reconstrucție ecologică

Atmosfera este învelişul gazos care înconjoară pământul. În atmosferă, aerul ocupă 96% din volum, restul de 4% revenind vaporilor de apă. Aerul...

Metode pentru Conservarea Biodiversității

ARGUMENT Conservarea biodiversităţii a devenit sau ar trebui să devină, una din cele mai urgente şi importante probleme ale omenirii. Este...

Efectele Nocive ale Poluării Aerului

ARGUMENT Încă de la apariţia sa pe Terra, homosapiens a influenţat mediul natural în sensul dorit de el, pentru a-şi asigura protecţie, hrană,...

Importanta Planului Regional de Actiune in Regiunea Sud Est

1. INTRODUCERE Programul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) este parte integrantă a unui proces larg de stabilire a unui consens privind...

Dezvoltare Durabila - Agenda 21

În ultimii 10 - 20 de ani, în special în Occident, a existat o creşterea gradului de conştientizare a noastre ca trebuie să schimbam modul în care...

Imbunatatirea Calitatii Mediului

1.INTRODUCERE Prin calitatea mediului inconjurator se intelege starea acestuia la un moment dat rezultata din integrarea tuturor elementelor sale...

Compostarea

Componentele care constituie fracţia organică a MSW sunt: resturile alimentare, hârtia, cartonul, plasticul, textilele, cauciucul, pielea,...

Reutilizarea și Reciclarea Deșeurilor din Cauciuc

Dezvoltarea continuă a utilizării produselor de cauciuc în toate domeniile şi, implicit, a industriei de prelucrare a cauciucului impune cu...

Ai nevoie de altceva?