Ecologie - noțiuni de bază

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2312
Mărime: 122.94KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I Sisteme biologice

- Au caracter istoric, însușirile structurale și funcționale sunt rezultatul evoluției în timp

- Sunt sisteme informaționale: recepționează, prelucrează și acumulează informații de la mediu sau transmit către mediu

- Informațiile sunt transmise pe căi fizice (sunete, culori), căi chimice (miros, subst.chim. din sol, apă), căi fiziologice (comportamente, gesturi, activități)

- Caracterul istoric - moștenesc un stoc informațional + informația proprie

- Integralitatea - nu sunt aditive, au însușiri noi

- Echilibru dinamic - schim de energie și substanță cu mediul

- Sunt entități cu program: program pentru sine, program inferior și program superior

- Sunt sisteme deschise, informaționale

- Au capacitate de autoconservare, autoreproducere, autoreglare, autodezvoltare, comportament antientropic (stabilitate)

II. Structura ecosistemelor

- Ecosistem= unitatea organizatorică elementară a ecosferei alcătuită din biotop, biocenoză și relațiile dintre acestea. Structura ecosistemului este reprezentată de structura biotopului și structura biocenozei.Cuprinde, de asemenea, relațiile dintre factorii abiotici și populațiile biocenozei. Interacțiunile dintre componente sunt complexe, astfel încât nici un factor biotic sau abiotic nu acționează singur ci reprezintă rezultatul unor interrelații

Biotop-reprezintă totalitatea factorilor abiotici în dinamica lor și în interacțiune unii cu ceilalții,factorii abiotici nu au valori constante, ci variază între anumite limite;există variații cu anumită periodicitate și amplitudine- variații cu caracter de regim.Există variații fără periodicitate, care apar neașteptat și depășesc o anumită amploare- variații cu caracter de zgomot;efectul variațiilor cu caracter de regim este adaptarea;efectul variațiilor cu caracter de zgomot este apariția factorilor limitanți.

Biotop

- Factori geografici:Poziția geografică - latitudine și longitudine

- Altitudinea

- Expoziția geografică

- Morfologia unui ecosistem

- Factori mecanici

- Vântul- deplasarea maselor de aer

- Adaptări

- Mișcarea apei - curenți, eroziune, aluviuni

- Factori fizici

- Temperatura

- Focul

- Lumina

- Apa. Umiditatea

- Factori chimici

- Compoziția ionică

- Salinitatea

- Oxigenul

- pH

Biocenoza -reprezintă o comunitate de organisme,o unitatea supraindividuală de integrare (organizare) a vieții;reprezintă un ansamblu de populații care se găsesc pe un teritoriu sau habitat fizic bine determinat. Este o unitate organizată cu caracteristici în plus față de componente și funcționează ca o unitate prin transformări metabolice cuplate,sunt sisteme cu structură dinamică, iar modificările sunt determinate de specificul fluxului de energie (procese entropice), fluxului de materie (transformări chimice) și fluxului informațional (transformarea sistemelor).

Trăsături ale biocenozei - Interdependența- integralitatea - Dependența întregului atât de factorii fizici (biotop) cât și de cantitatea (nr.specii/indivizi) fiecărei componente - Reprezintă primul nivel la care apare însușirea productivității biologice, ca o consecință a relațiilor interspecifice

Preview document

Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 1
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 2
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 3
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 4
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 5
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 6
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 7
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Ecologie - notiuni de baza.docx

Alții au mai descărcat și

Ecotoxicologie

ECOTOXICOLOGIA ca ştiinţă de sine stătătoare are o vârstă tânără. Se poate considera că acestă ramură ştiinţifică s-a născut odată cu apariţia în...

Chimia Apelor

 Apa este foarte răspîndită în toate trei forme de agregare: Sub formă de gaz sau vapori de apă - ceaţa, aburi şi nori - în atmosferă, Sub formă...

Noțiuni de Protecția Mediului

I. NOTIUNEA DE PROTECTIA MEDIULUI Acum 30-35 de ani notiunea de protectia mediului era necunoscuta în tara noastra. În 1969  U. Traut  a tinut...

Cicluri Biogeochimice

Apariţia vieţii pe Pămînt. Biosfera. Ciclurile de oxigen, carbon, azot, fosfor, sulf, de apă şi energie. Ramură a geochimiei care studiază...

SSM Sanatatea si Secritatea in Munca

Introducere Securitatea şi sănătatea în muncă (S.S.M.) reprezintă un ansamblu de activităţi de ordin social-economic, organizatoric, tehnic,...

Structura Ecosistemelor

Pentru o biocenoza, atunci cand vorbim de biodiversitate, intelegem in general raportul dintre nr de indivizi si nr de specii din acea biocenoza;...

Ecosistemele Mediului

Biosisteme supraindividuale. a) Populatia Populatia este un sistem biologic alcatuit din indivizii aceleiasi specii care traiesc si se dezvolta...

Sistemele Biologice

FACTORII ECOLOGICI SI INFLUENTA LOR ASUPRA ORGANISMELOR VII 1. SISTEMELE BIOLOGICE Sistemele biologice au următoarele caracteristici: ·...

Ai nevoie de altceva?