Econologie - Capitolul 2

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 22088
Mărime: 207.71KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

În capitolul de faţă metodele (procedurile) de investigare şi analiză vor fi abordate ca subiecte de paradigmă şi metodologie.

2.1. Unele aspecte generale

Analizele de natură econologică presupun proceduri de paradigmă şi metodologice din categoria celor convenţionale, dar şi specifice.

Paradigma este înţeleasă drept constelaţia de convingeri, valori, metode în interiorul cărora membri unei comunităţi formulează întrebări şi elaborează răspunsuri [6].

Metodologia reprezintă un ansamblu de principii, de procedee şi tehnici de cercetare, care au rolul de a contribui la extinderea cunoaşterii ştiinţifice, la descoperirea de noi adevăruri şi la rezolvarea cu eficienţă tot mai mare a problemelor practicii. Rolul metodologiei creşte şi mai mult dacă se ia în considerare faptul că esenţa proceselor economice şi tehnologice nu apare la suprafaţa acestora, nu este direct sesizabilă, necesitând studiere aprofundată, ridicarea de la percepţia senzorială la gândirea abstractă şi apoi întoarcerea la concretul logic.

Dintre procedeele care caracterizează metodologia în domeniul ştiinţelor tehnologice, menţionăm: abstractizarea, analiza inductivă şi deductivă, îmbinarea metodei istorice cu cea logică, teoretică, analiza cantitativă şi analiza calitativă; experimentul tehnic.

Abstractizarea presupune ca, în abordarea fenomenelor şi proceselor să se ia în considerare ceea ce este caracteristic dominant acestora, făcându-se abstracţie de aspectele particular concrete ale realităţii analizate, neimportante în înţelegerea esenţei.

Analiza inductivă reprezintă procedeul de cercetare, care are la bază raţionamentul inductiv, prin care, se realizează trecerea de la particular la general. Cu alte cuvinte, prin acest procedeu se procedeu se porneşte de la analiza fenomenelor în parte, pentru a ajunge la elementele lor comune.

Analiza deductivă are la bază raţionamentul deductiv, de la general la particular. Prin acest procedeu se are în vedere că fiecare fenomen confirmă sau dimpotrivă, infirmă o teză teoretică generală, cunoscută.

Metoda istorică presupune luarea în considerare a evoluţiei istorice a concepţiilor tehnicii şi tehnologiei, chiar dacă drumul parcurs de acestea nu a respectat întotdeauna logica actuală. De exemplu, analiza evoluţiei în timp a concepţiei despre poluare, poate să pună în lumină existenţa unor perioade în care atitudinea faţă de acest fenomen, în condiţiile unui progres tehnic real, dintr-un motiv sau altul, nu a fost cea din zilele noastre. În acest caz, are loc curăţarea de ceea ce este accidental în evoluţia tehnică, reţinându-se ceea ce este important şi valoros.

Analiza calitativă înseamnă studierea fenomenelor sub raportul efectelor pe care acestea le au asupra compoziţiei, structurii şi proprietăţilor materialelor / substanţelor cercetate.

Analiza cantitativă, presupune determinări cantitative, prin măsurare, cuantificare, evaluare.

Deşi analiza este unul dintre cele mai importante acte în procesul de cunoaştere şi cercetare ştiinţifică, ea trebuier completată cu sinteza, care presupune compararea elemetelor obţinute prin analiză, şi stabilirea legăturilor dintre ele. De foarte multe ori, analiza şi sinteza se bazează pe informare, documentare şi modelare (fizică sau matematică). Pentru finalizarea acesteia din urmă este nevoie de simulare şi validare.

În ceea ce priveşte documentarea – informarea, o atenţie deosebită trebuie arătată pentru prelucrarea critică bibliografică îndreptată în scopul fundamentării necestităţii lansării pe piaţa de cercetare a unei anumite teme.

De asemenea, adoptarea modelării ca metodologie de cercetare trebuie făcută în contextul în care cercetătorul stabileşte o opţiune necesară: determinism, statistică sau ambele?

Plasarea în zona de determinism sau în cea statistică presupune următoarele:

- modelele deterministe constituie calea principală pentru inginer cu ajutorul căreia poate lansa predicţii în cadrul programelor de cercetare; bazate pe matematică aplicată, chimie fizică, astfel de modele necesită pentru elaborarea lor foarte mult timp şi o expertiză la un nivel foarte ridicat;

- în domeniul statistic se lucrează cu modelarea experimentală, care în practica industrială este folosită tot mai mult pentru identificarea procesului.

Cercetările experimentale pot fi realizate la diverse nivele: laborator, pilot şi industrial. Trebuie remarcat faptul că în ultimul timp, datorită progreselor mari făcute în domeniul modelării, simulării şi validării, tot mai des se trece direct la abordarea scării industriale.

Din motive de natură metodologică, cercetătorii trebuie să caracterizeze preocupările lor în funcţie de conţinut şi destinaţie, care prefigurează ordinul cercetării:

Preview document

Econologie - Capitolul 2 - Pagina 1
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 2
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 3
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 4
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 5
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 6
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 7
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 8
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 9
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 10
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 11
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 12
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 13
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 14
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 15
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 16
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 17
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 18
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 19
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 20
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 21
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 22
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 23
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 24
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 25
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 26
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 27
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 28
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 29
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 30
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 31
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 32
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 33
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 34
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 35
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 36
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 37
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 38
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 39
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 40
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 41
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 42
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 43
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 44
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 45
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 46
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 47
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 48
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 49
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 50
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 51
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 52
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 53
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 54
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 55
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 56
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 57
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 58
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 59
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 60
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 61
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 62
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 63
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 64
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 65
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 66
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 67
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 68
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 69
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 70
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 71
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 72
Econologie - Capitolul 2 - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Econologie - Capitolul 2.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Mediului

I. DEFINIŢII. PROPRIETĂŢI FIZICO -CHIMICE ALE AERULUI. Mediul – noţiune des utilizată, fără un sens juridic précis, desemnează natura...

Managementul Deșeurilor

1. GESTIUNEA DESEURILOR ÎN ROMÂNIA România dispune de cantităti importante de resurse naturale, respectiv materii prime precum cărbuni bruni si...

Calitatea Vieții

CALITATEA VIEŢII ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR CURS 1 şi 2 1. Noţiuni introductive Pentru început este necesară clarificarea unor noţiuni, şi anume...

Dezvoltare durabilă și protecția mediului

istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii...

Dezvoltare durabilă

DEZVOLTARE DURABILA 2. DEZVOLTAREA DURABILĂ - Conceptul de dezvoltare durabilă - Dezvoltarea durabilă nu este un concept nou, este cea mai...

Tratarea Apelor Industriale

7.1. Caracteristicile calitative şi cantitative ale apelor uzate industrial Stabilirea originii şi a caracteristicilor calitative ale apelor uzate...

Utilaje și instalații pentru mediu

CAPITOLUL 1 UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE INSTALATIILOR DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR 1. CONCASOARE ŞI MORI CU CIOCANE PRELUCRAREA DEŞEURILOR 1....

Te-ar putea interesa și

Econologie - Capitolul 1

În ziua de astăzi orientarea perfecţionării socio-economice are la bază o nouă concepţie filosofică şi morală asupra dezvoltării, axând sensul...

Econologie - Capitolul 3

Importanţa econologiei este subliniată în primul rând de funcţiile-obiectiv pe care le îndeplineşte: - funcţii cu caracter predictiv-previzional...

Econologie - Capitolul 4

Aşa după cum s-a arătat, conceptul DD poate fi definit de mai multe dimensiuni: cea naturală, cea socio-umană, cea a prezervării capitalului...

Ai nevoie de altceva?