Econologie - Capitolul 4

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14110
Mărime: 201.55KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Aşa după cum s-a arătat, conceptul DD poate fi definit de mai multe dimensiuni: cea naturală, cea socio-umană, cea a prezervării capitalului natural, cea politico-socială şi cea a cunoaşterii tehnologice. Pentru lansarea posibilităţilor de optimizare a corelaţiilor dintre aceste dimensiuni, este necesară proiectarea unor modele care să permită facilitatea interpretării şi cuantificarea legăturilor dintre diverşi parametri şi indicatori ai dimensiunilor menţionate.

Astfel de modele încearcă să exprime sau să descrie în formă cantitativă evoluţia fluxurilor de materiale şi a fluxurilor de materiale secundare poluante sub influenţa dezvoltării unor procese socio-economice şi îndeosebi sub influenţa producţiei. De asemenea, modelele încearcă să evalueze activitatea antipoluantă şi să internalizeze această activitate în cea economică curentă, folosind exprimarea în cantităţi fizice şi în unităţi valorice prin preţuri. Determinarea mărimii influenţei reciproce dintre procesele economico-sociale şi factorii de mediu prin diferiţi indicatori, construcţia şi folosirea unor pârghii economice şi financiare pentru gospodărirea mediului şi aprecierea cantitativă a rezultatelor obţinute etc. constituie obiective principale ale dezvoltării în acest domeniu.

În efortul de fundamentare a strategiilor de dezvoltare, modelul dinamic economico-ecologic constituie o reprezentare adecvată a realităţii, o construcţie concretă, având o anumită finalitate. Acest tip de model apare în această perspectivă ca o reprezentare mentală care reproduce fenomenul supus cunoaşterii, fiind capabil să-l înlocuiască în aşa fel, încât studiul efectuat să furnizeze noi cunoştinţe şi anticipări despre fenomenul respectiv. Un asemenea model, fiind o formă specială de aprofundare a studiului fenomenelor economice şi ecologice în interdirecţionarea lor, constituie un mijloc accesibil pentru cunoaşterea implicaţiilor multiple asupra creşterii şi dezvoltării economice viitoare. Întemeiat pe o construcţie logico-matematică, modelul economico-ecologic urmăreşte transpunerea într-un sistem de ecuaţii a ansambului de factori economici şi naturali ce contribuie la creşerea producţiei (venitului) naţionale pe ansamblu şi pe locuitor [8].

Modelarea (indiferent de variantă) şi, implicit, modelele dobândite nu înseamnă un scop în sine. Ele constituie instrumentul fundamental cu ajutorul căruia se poate clădi optimizarea fenomenelor, proceselor instalaţiilor, corelaţiilor, etc. Prin optimizare se pot obţine soluţiile optimale plasate la cele două nivele date de maximizare sau minimizare prin aplicarea cărora la condiţiile concrete ale industriei metalurgice se poate obţine eficienţa dorită. Într-un asemenea context un caz special este cel al optimizării cheltuielilor antipoluante, deoarece acestea apar drept cheltuielilor de producţie incluse în consturile intreprinderii. Pornind de la faptul că aceste cheltuieli sunt necesare, societatea trebuie să stabilească nivelul optimal al lor în comparaţie cu economiile şi beneficiile obţinte de fiecare unitate poluantă, angajată în măsuri antipoluante.

În cele ce urmează se urmăreşte ca pe baza modelării matematice sau a modelării grafice să se găsească soluţii optimale în zone econologice ce interesează direct şi practic pe specialistul metalurg.

4.1. Nivelul optim economic al gradului de

(de)poluare

Se ştie că apelând la o nouă paradigmă de interpretare a proceselor poluării şi utilizării resurselor, nu poate exista poluare zero, ba mai mult chiar este necesar un nivel minim de poluare. Aceste afirmaţii au fost facute fără a se lua în considerare aspectele de ordin economic, caz în care se demonstrează că, intre valorile extreme, există o valoare optimă a gradului de depoluare, consecinţă a incompatibilităţii între optimul economic şi optimul ecologic (definit în raport cu capacitatea de autosustenabilitate a mediului). Rezultă astfel,că din punct de vedere economic există (de)poluare optimă,evaluată prin gradul de (de)poluare optim [51].

Din numeroasele observaţii şi studii empirice efectuate s-a constatat existenţa nu numai a unei anumite evoluţii în timp a cheltuielilor pentru acţiuni antipoluante, ci şi o reducere a cantităţii materialelor poluante, pe de o parte şi costul, precum şi beneficiul total ce se realizează prin controlul şi acţiunile de reducere a gradului de poluare, pe de altă parte. S-a dedus, de exemplu, că evoluţia costului total pentru activitatea antipoluantă în funcţie de gradul poluării descrie o curbă de forma exponenţială, iar evoluţia beneficiului total pentru realizarea diferitelor niveluri de poluare descrie cu aproximaţie curbe de formă logaritmică sau semilogaritimică (fig.4.1).

Preview document

Econologie - Capitolul 4 - Pagina 1
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 2
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 3
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 4
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 5
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 6
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 7
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 8
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 9
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 10
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 11
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 12
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 13
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 14
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 15
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 16
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 17
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 18
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 19
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 20
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 21
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 22
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 23
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 24
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 25
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 26
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 27
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 28
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 29
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 30
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 31
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 32
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 33
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 34
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 35
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 36
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 37
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 38
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 39
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 40
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 41
Econologie - Capitolul 4 - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Econologie - Capitolul 4.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

Capitolul 1 1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte...

Protectia Mediului

I. DEFINIŢII. PROPRIETĂŢI FIZICO -CHIMICE ALE AERULUI. Mediul – noţiune des utilizată, fără un sens juridic précis, desemnează natura...

Metode fizice de extracție a poluanților din soluri și ape subterane

Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze...

Tehnica Măsurării și Controlului Calității Mediului

INTRODUCERE Acest curs este destinat studenţilor anului IV al Facultăţii De Inginerie Managerială din Universitatea Eologică Bucureşti care au în...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOTIUNI GENERALE 1.1. Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de...

Tratarea Apelor Industriale

7.1. Caracteristicile calitative şi cantitative ale apelor uzate industrial Stabilirea originii şi a caracteristicilor calitative ale apelor uzate...

Curs atmosferă

1.3. Poluare - poluanţi Dezvoltarea economică, creşterea populaţiei la nivel mondial, criza resurselor naturale, inarmarea şi utilizarea armelor...

Termeni definiți în domeniul ingineriei calității aerului

Capitolul 1 Noţiuni generale Pământul este otrăvit! Pământul este bolnav! Pământul este în pericol! Se ştie ca acţiunea omului determină...

Te-ar putea interesa și

Econologie - Capitolul 1

În ziua de astăzi orientarea perfecţionării socio-economice are la bază o nouă concepţie filosofică şi morală asupra dezvoltării, axând sensul...

Econologie - Capitolul 2

În capitolul de faţă metodele (procedurile) de investigare şi analiză vor fi abordate ca subiecte de paradigmă şi metodologie. 2.1. Unele aspecte...

Econologie - Capitolul 3

Importanţa econologiei este subliniată în primul rând de funcţiile-obiectiv pe care le îndeplineşte: - funcţii cu caracter predictiv-previzional...

Ai nevoie de altceva?