Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu

Curs
8.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 8 fișiere: doc, ppt
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 11140
Mărime: 583.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vladimir Rojanski

Extras din document

BILANTURI DE MEDIU

Companiile ale caror activitati au impact asupra mediului trebuie sa realizeze unul sau mai multe BM pentru a obtine Autorizatia de Mediu si/sau Avizul de Privatizare. Conform Ordinului nr. 184/1997, un BM poate avea 3 niveluri de complexitate: 0, I, II.

BM nivel 0 este o “fisa de verificare continand elemente caracteristice activitatii si care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui BM nivel I sau nivel II sau a unei evaluari a riscului, inainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societatii comerciale.”

BM nivel I este un “studiu de mediu constand din culegere de date si documentare (fara prelevare de probe si fara analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament.”

BM nivel II consta in “investigatii asupra unui amplasament, efectuate in cadrul unui bilant de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.

Evaluare a riscului - analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale unui impact de mediu.

- Impact de mediu - modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice sau structurale ale componentelor mediului natural; diminuarea diversitatii biologice; modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calitatii vietii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzata in principal de poluarea apelor, a aerului si a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzatoare a acestora. Un astfel de impact poate sa apara in prezent sau sa aiba o probabilitate ridicata de manifestare in viitor, inacceptabila de autoritatile de mediu competente.

- Impact potential de mediu - impactul generat de un amplasament, daca exista probabilitatea ca un bilant de mediu nivel I sa arate ca amplasamentul prezinta un impact de mediu.

La stabilirea domeniului bilanturilor de mediu, ce urmeaza a fi efectuate, se vor avea in vedere urmatoarele:

a) cele trei tipuri de bilanturi de mediu (nivel 0, I si II) nu se exclud reciproc si pot fi efectuate consecutiv sau concomitent, conform prevederilor prezentului ordin;

b) cand prevederile Legii 137/1995 impun solicitarea unui bilant de mediu, iar autoritatea de mediu competenta considera putin probabila existenta unui impact de mediu al amplasamentului, se va solicita efectuarea unui bilant de mediu nivel 0;

c) daca un bilant de mediu nivel 0 confirma ca nu exista nici un impact de mediu de la amplasament, nu se va solicita efectuarea unui alt nivel (nivel I sau II) de bilant de mediu sau a unei evaluari a riscului pe acest amplasament;

d) daca bilantul de mediu nivel 0 releva existenta unui impact potential de mediu pe amplasament, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite continuarea evaluarii prin efectuarea cel putin a bilantului de mediu nivel I;

e) daca autoritatea de mediu competenta considera ca un bilant de mediu nivel I prezinta informatii insuficiente pentru a cuantifica impactul de mediu sau daca la analiza unei solicitari de autorizare se considera ca un amplasament are un impact potential de mediu, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite efectuarea bilantului de mediu nivel II. In situatiile cand aceasta decizie a fost luata inainte de executarea nivelului I al bilantului de mediu, trebuie executate atat bilantul de mediu nivel I, cal si bilantul de mediu nivel II;

f) la constatarea poluarii provenite de la un amplasament si caracterizata prin depasirea unuia sau mai multor praguri de interventie prevazute in reglementarile privind evaluarea poluarii mediului, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite executarea unei evaluari a riscului. Evaluarea riscului se bazeaza pe gradul de poluare masurat pe amplasament si va cuantifica semnificatia acestuia relativa la impactul asupra mediului;

g) rezultatele analizelor obtinute se vor compara cu prevederile reglementarilor si normelor relevante; in lipsa unor astfel de reglementari sau norme, se vor folosi spre comparare normele sau instructiunile internationale corespunzatoare, optiunea folosita urmand a fi justificata de executantul bilantului de mediu;

h) o data cu cererea de autorizare, titularul unui amplasament poate inainta autoritatii de mediu competente orice nivel de bilant de mediu, daca considera necesar. In urma analizei documentelor prezentate, autoritatea de mediu competenta poate stabili necesitatea unui nivel aditional de bilant de mediu, in conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Preview document

Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 1
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 2
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 3
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 4
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 5
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 6
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 7
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 8
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 9
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 10
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 11
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 12
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 13
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 14
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 15
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 16
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 17
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 18
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 19
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 20
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 21
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 22
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 23
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 24
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 25
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 26
Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Etichetare Ecologica - Bilanturi de Mediu
  • Bilant.doc
  • BILANTuri DE MEDIU.doc
  • Concepte de calitate.doc
  • Copiute.doc
  • Etichetare_ecologica___Rojanschi.ppt
  • ISO - standarde.doc
  • ISO 14001.doc
  • Rojanski.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Managementul Deseurilor de Tip Namoluri de la Statiile de Epurare a Apelor Uzate

INTRODUCERE În urma activitatilor desfasurate în industria petrolului, începând cu extractia, dar mai cu seama în sectorul de rafinare si...

Energia Eoliana - Analiza Cost-Beneficiu

1. INTRODUCERE 1.1. Definitie Energia eoliana este energia continuta de forta vantului ce bate pe suprafata pamantului. Exploatata, ea poate fi...

Procese de Epurare Avansata Utilizate pentru Eliminarea Poluantilor Organici Persistenti din Apele Uzate

Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru om si pentru intregul regn vegetal si animal. Ea reprezinta viata, dar si calitatea vietii....

Evaluarea de Impact pentru o Stație de Distribuție a Carburanților

A. Încadrarea proiectului 1. Date generale 1.1 Denumirea unităţii S.C. REFILL S.R.L. 1.2 Amplasament, suprafaţă ocupată Amplasamentul pentru...

Eticheta Ecologica Europeana

CAPITOLUL I ETICHETA ECOLOGICǍ EUROPEANǍ Eticheta ecologică este un simbol grafic, şi /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj,...

Poluarea

Introducere Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia...

Ai nevoie de altceva?