Evolutionism

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 87891
Mărime: 284.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Skolka Marius
Curs de evolutionism predat de Secretar ştiinţific , al Universitatii Ovidius, Facultatea Stiinte naturale si stiinte agricole , Skolka Marius

Extras din document

Evolutionism, evoluţie – definiţii, concepţii

Conceptul de evoluţie cuprinde mai multe aspecte. Definirea acestor aspecte şi înţelegerea corectă a modului în care aceste aspecte acţionează reprezintăuna din problemele esenţiale cu care se confruntă în prezent ştiinţa evoluţiei - evoluţionismul. Prezentăm mai jos câteva din definiţiile legate de evoluţie ca proces şi de diferitele sale aspecte:

Evoluţionism – ştiinţa care se ocupă de studiul organizării, originii şi evoluţiei materiei vii.

Evoluţie – procesul prin care are loc dezvoltarea formelor vii, de la cele mai simple tipuri la cele mai complexe.

Evoluţie moleculară (biochimică) – modificări treptate la nivelul molecular în organisme în decursul unei perioade de timp. Evoluţia moleculară este o consecinţă a mutaţiilor şi are drept consecinţă apariţia de gene noi şi proteine noi.

Evoluţie organică – procesul prin care apar modificări în structura genetică a unei populaţii ca răspuns la modificările mediului (adaptare).

Evoluţie convergentă – apariţia unor structuri cu aspect şi funcţii asemănătoare la organisme diferite, ca urmare a adaptării la condiţii similare de mediu.

Evoluţie divergentă – procesul de diferenţiere a unor specii pornind de la un strămoş comun ca urmare a adaptării la diferite nişe ecologice (radiaţie adaptativă).

Evoluţie corelată (coevoluţie) – dezvoltarea de adaptări complementare la două specii ca urmare a unei acţiuni de selecţie reciprocă. Este cazul speciilor care trăiesc în simbioză (plante cu flori polenizate de insecte si adaptările insectelor polenizatoare).

Evoluţia paralelă – dezvoltarea unor organisme înrudite pe căi evolutive similare, ca o consecinţă a unor presiuni de selecţie care acţionează asupra organismelor vii din diferite specii în mod similar. Fenomenul este discutabil, unii specialişti susţinând că evoluţia este fie de tip coevoluţie fie de tip radiaţie adaptativă.

Evoluţia a fost privită diferit de diferiţi cercetători în decursul timpului. Racoviţă, 1929 (neolamarckist) defineşte evoluţia în felul următor „Orice transformare continuă este evoluţie, căci nu se ţine seamă de rezultatul transformării, de finalitatea acestui fenomen”. Savage, 1963 (neodarwinist) – „...dezvoltarea unei entităţi în decursul timpului, prin succesiunea gradată a schimbărilor de la o stare simplă la una complexă”. Bogdan Stugren, 1969 – „...descendenţa speciilor, spiţelor, familiilor, tuturor grupelor naturale de microorganisme, plante şi animale din altele stinse”; Jullian Huxley, 1972 evoluţia este un „...proces natural de transformare automată şi ireversibilă, care pe parcursul său generează noul, o mai mare varietate, o organizare mai comoplexă şi eventual niveluri mai ridicate ale activităţii mentale sau psihologice şi descoperim că întreaga realitate este, în sensul perfect legitim, un singur şi amplu proces al evoluţiei”; Jablokov, Iusufov, 1971 – „Dezvoltarea istorică, ireversibilă şi în anumită măsură orientată a naturii vii, însoţită de modificarea structurii genetice a apopulaţiilor, formarea de adaptări, apariţia şi extincţia speciilor, transformări ale biocenozelor şi ale biosferi în întregul ei”.

Toţi specialiştii de mai sus s-au referit la evoluţie ca fiind un proces care acţionează la nivelul speciilor. Există însăşi o altă categorie de biologi, care privesc evoluţia exclusiv prin prisma geneticii – transformarea structurii genetice a populaţiei sub controlul selecţiei. De exemplu, T. Dobzhansky et al, 1977 evoluţia reprezintă „..o serie de transformări parţiale sau complete şi ireversibile ale compoziţiei genetice a populaţiilor, bazate în principal pe interacţiuni schimbate cu mediul lor”; Smith, 1974 propune o definiţie extrem de îngustă „.evoluţia este schimbarea genetică a populaţiilor în decursul timpului”.

Totuşi, rolul mediului în evoluţie şi modul în care materia vie răspunde nu a putut fi ignorat. In această idee, există alte definiri ale procesului evolutiv. Schmalhausen – 1965 vede evoluţia ca „modificarea legică a structurii populaţiilor, corespunzător cu modificările istorice ale corelaţiilor cu mediul extern; Wicken, 1978 priveşte evoluţia ca fiind „procesul prin care apar în timp structuri chimice şi biologice complexe..... Această tendinţă integrativă sau anamorfică a materiei vii de a se organiza în structuri cu o mereu crescândă complexitate este poate cea mai distinctivă trăsătură a procesului evolutiv; este de asemenea una din cele mai enigmatice trăsături” (în cazul său, accentul este pus pe creşterea complexităţii structurilor).

Prosser, 1986 evoluţia este „o trăsătură esenţială a vieţii organizate este adaptarea la mediu, iar esenţa evoluţiei constă în producerea diversităţii adaptative. Evoluţia este de obicei o ireversibilă creştre a organizării (accent pus pe adaptare).

Futuyma, 1980 propune una din cele mai complete definiţii: „Evoluţia biologică este schimbarea indivizilor populaţiilor de organisme care depăşeşte durata vieţii unui singur individ. In evoluţie trebuie luate în calul cinci procese, cu valoare egală: a. mutaţia; b. recombinările genetice sexuale sau parasexuale; c. selecţia – de la supravieţuirea diferenţiată a macromoleculelor, a organitelor, embrionilor, grupuri de indivizi la specii sau grupe de specii.; d. fenomene întâmplătoare – deriva genetică sau asocierea întâmplătoare dintre populaţie şi medfiu; e. izolarea reproductivă”.

Stebbins, 1988 – preluând ideile lui Futuyma, postulează că există două feluri de evoluţie, evoluţia fenetică şi cea criptică. Evoluţia fenetică se referă la „schimbările populaţiilor, schimbări care pot fi recunoscute prin compararea structurii, însuşirilor fiziologice şi/sau comportamentale” (ex. populaţia umană actualăcu media de înălţime mai mare ca în evul mediu; maimuţele din Hokkaido care au învăţat să spele alimentele în apă de mare înainte de a le consuma; midiile deadânc din Marea Neagră). Evoluţia criptică „are loc la nivelul materialului genetic şi poate fi evidenţiată numai prin compararea secvenţelor ADN, ARN sau proteinelor.

Evoluţia ca proces al speciaţiei. Evoluţia poate fi privită ca un proces de modificare a descendenţilor faţ de ascendenţi (schimbarea structurii genetice a populaţiilor). In acest proces, Darwin include originea speciilor. Speciile, reprezentate de fapt prin grupe de populaţii formate la rândul lor din indivizi iar din această cauză evoluţia nu mai poate fi privită doar ca fiind redusă la nivel pur genetic. Gould, Eldredge şi Cracraft, criticând atât aspectul reducţionist al teoriilor axate pe genetică cât şi teoria sintetică a evoluţiei care integrează modificările genetice cu transformarea, adaptarea şi selecţia naturală, au evidenţiat în mai multe lucrări apărute între 1972 şi 1985 că lumea vie este rezultatul unui proces continuu de modificări genetice care se acumulează treptat la nivel populaţional, sub controlul selecţiei şi având rol adaptativ. Specia reprezintă un segment al acestor modificări continue. Specia are o existenţă reală pe câte vreme taxonii supraspecifici nu.

In acest fel, evoluţia nu poate fi aplicată în acelaşi mod speciilor şi taxonilor supraspecifici. Evoluţia acestora din urmă nu este altceva decât rezultatul evoluţie speciilor componente. In acest fel microevoluţia – care este rezultatul fenomenelor evolutive intraspecifice – nu poate fi acelaşi lucru cu macroevoluţia – fenomene evolutive la nivel supraspecific.

Ruffie 1986 – „Evoluţia constă în apariţia de noi specii”.

Preview document

Evolutionism - Pagina 1
Evolutionism - Pagina 2
Evolutionism - Pagina 3
Evolutionism - Pagina 4
Evolutionism - Pagina 5
Evolutionism - Pagina 6
Evolutionism - Pagina 7
Evolutionism - Pagina 8
Evolutionism - Pagina 9
Evolutionism - Pagina 10
Evolutionism - Pagina 11
Evolutionism - Pagina 12
Evolutionism - Pagina 13
Evolutionism - Pagina 14
Evolutionism - Pagina 15
Evolutionism - Pagina 16
Evolutionism - Pagina 17
Evolutionism - Pagina 18
Evolutionism - Pagina 19
Evolutionism - Pagina 20
Evolutionism - Pagina 21
Evolutionism - Pagina 22
Evolutionism - Pagina 23
Evolutionism - Pagina 24
Evolutionism - Pagina 25
Evolutionism - Pagina 26
Evolutionism - Pagina 27
Evolutionism - Pagina 28
Evolutionism - Pagina 29
Evolutionism - Pagina 30
Evolutionism - Pagina 31
Evolutionism - Pagina 32
Evolutionism - Pagina 33
Evolutionism - Pagina 34
Evolutionism - Pagina 35
Evolutionism - Pagina 36
Evolutionism - Pagina 37
Evolutionism - Pagina 38
Evolutionism - Pagina 39
Evolutionism - Pagina 40
Evolutionism - Pagina 41
Evolutionism - Pagina 42
Evolutionism - Pagina 43
Evolutionism - Pagina 44
Evolutionism - Pagina 45
Evolutionism - Pagina 46
Evolutionism - Pagina 47
Evolutionism - Pagina 48
Evolutionism - Pagina 49
Evolutionism - Pagina 50
Evolutionism - Pagina 51
Evolutionism - Pagina 52
Evolutionism - Pagina 53
Evolutionism - Pagina 54
Evolutionism - Pagina 55
Evolutionism - Pagina 56
Evolutionism - Pagina 57
Evolutionism - Pagina 58
Evolutionism - Pagina 59
Evolutionism - Pagina 60
Evolutionism - Pagina 61
Evolutionism - Pagina 62
Evolutionism - Pagina 63
Evolutionism - Pagina 64
Evolutionism - Pagina 65
Evolutionism - Pagina 66
Evolutionism - Pagina 67
Evolutionism - Pagina 68
Evolutionism - Pagina 69
Evolutionism - Pagina 70
Evolutionism - Pagina 71
Evolutionism - Pagina 72
Evolutionism - Pagina 73
Evolutionism - Pagina 74
Evolutionism - Pagina 75
Evolutionism - Pagina 76
Evolutionism - Pagina 77
Evolutionism - Pagina 78
Evolutionism - Pagina 79
Evolutionism - Pagina 80
Evolutionism - Pagina 81
Evolutionism - Pagina 82
Evolutionism - Pagina 83
Evolutionism - Pagina 84
Evolutionism - Pagina 85
Evolutionism - Pagina 86
Evolutionism - Pagina 87
Evolutionism - Pagina 88
Evolutionism - Pagina 89
Evolutionism - Pagina 90
Evolutionism - Pagina 91
Evolutionism - Pagina 92
Evolutionism - Pagina 93
Evolutionism - Pagina 94
Evolutionism - Pagina 95
Evolutionism - Pagina 96
Evolutionism - Pagina 97
Evolutionism - Pagina 98
Evolutionism - Pagina 99
Evolutionism - Pagina 100
Evolutionism - Pagina 101
Evolutionism - Pagina 102
Evolutionism - Pagina 103
Evolutionism - Pagina 104
Evolutionism - Pagina 105
Evolutionism - Pagina 106
Evolutionism - Pagina 107
Evolutionism - Pagina 108
Evolutionism - Pagina 109
Evolutionism - Pagina 110
Evolutionism - Pagina 111
Evolutionism - Pagina 112
Evolutionism - Pagina 113
Evolutionism - Pagina 114
Evolutionism - Pagina 115
Evolutionism - Pagina 116
Evolutionism - Pagina 117
Evolutionism - Pagina 118
Evolutionism - Pagina 119
Evolutionism - Pagina 120
Evolutionism - Pagina 121
Evolutionism - Pagina 122
Evolutionism - Pagina 123
Evolutionism - Pagina 124
Evolutionism - Pagina 125
Evolutionism - Pagina 126
Evolutionism - Pagina 127
Evolutionism - Pagina 128
Evolutionism - Pagina 129
Evolutionism - Pagina 130
Evolutionism - Pagina 131
Evolutionism - Pagina 132
Evolutionism - Pagina 133
Evolutionism - Pagina 134
Evolutionism - Pagina 135
Evolutionism - Pagina 136
Evolutionism - Pagina 137
Evolutionism - Pagina 138
Evolutionism - Pagina 139
Evolutionism - Pagina 140
Evolutionism - Pagina 141
Evolutionism - Pagina 142
Evolutionism - Pagina 143
Evolutionism - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Evolutionism.doc

Alții au mai descărcat și

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii...

Elemente de Ecologie

1. Definirea si evolutia ecologiei 1.1.Definirea ecologiei Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der...

Ecologie Generală

Realitatea ultimelor decenii a adus în atenţia publicului larg, dar şi a factorilor de decizie nenumărate dovezi ale unui raport de forţe...

Microbiotest pentru Determinarea Contaminarii Bacteriene

Origine Conceperea acestor kit-uri pentru monitorizarea contaminării bacteriene s-a datorat necesitatii la nivel mondial a testelor care se pot...

Modelarea proceselor ecologice

Introducere In conformitate cu dictionarul Oxford de ecologie modelul este o reprezentare a realitatii, care prezinta in maniera simplificata...

Ecologie

1. Mediul inconjurator in acceptiunea ecologiei si geografiei Apartenenţa omului la lumea vie, face ca studierea lui în raport cu mediul să...

Ecologie

1. Ecologia Din punct de vedere etimologic, cuvântul ecologie provinde din grecescul “ecos” care înseamnă casă și “logos” - știintă, deci putem...

Ai nevoie de altceva?