Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 18459
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Voncila
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA EMIE

Extras din document

Capitolul 1

1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã

Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte dintr-un domeniu

cu o arie foarte largã – la ora actualã – ce reuneste totalitatea proceselor, metodelor si mijloacelor

ce caracterizeazã atât interactiunea continuã a sistemelor dezvoltate pe baza câmpului

electromagnetic cu mediul ambiant cât si solutiile utilizate pentru atenuarea efectelor negative

ale acestei interactiuni, domeniu ale cãrei probleme specifice sunt reunite sub sintagma

„compatibilitate electromagneticã”.

Dezvoltarea fãrã precedent – în ultimele decenii – a stiintei si tehnicii au reclamat aparitia

– pe lângã multiplele studii privind cresterea efectului util a sistemelor ce utilizeazã câmpul

electromagnetic pentru dezvoltarea de forte – si a numeroase cercetãri privind aparitia de efecte

nocive ale acestor sisteme. Astfel, privind economia ca un sistem integrat, multitudinea de

subsisteme ce interactioneazã continuu pentru viabilitatea acesteia – trebuie sã îmbrace o

caracteristicã nouã: sã functioneze la parametrii proiectati si, totodatã, sã perturbe cât mai putin

functionarea subsistemelor din vecinãtatea lor. O astfel de idee este înglobatã în conceptul de

compatibilitate electromagneticã.

Prin definitie compatibilitatea electromagneticã este disciplina care are scopul de a reda

capabilitatea de functionare a aparatelor sau componentelor sensibile si de a stabili influentele

asupra fiintelor vii aflate în medii electromagnetice perturbatoare.

Scopul compatibilitãtii electromagnetice este de a studia urmãtoarele aspecte:

o cauzele de producere a perturbatiilor;

o propagarea perturbatiilor;

o mijloacele de reducere a perturbatiilor precum si metode de protectie a instalatiilor

contra perturbatiilor;

Pentru prezentarea fenomenelor compatibilitãtii electromagnetice se folosesc urmãtoarele

notiuni:

.. vector de energie;

.. vector de informatie;

.. perturbator sau sursã – care este de regulã un element aflat la nivel energetic înalt;

.. element perturbat sau victimã – care este de regulã un aparat electronic purtãtor de

informatie sau o fiintã vie.

2

În ceea ce priveste retelele electrice, procesul de modernizare – dezvoltare se face si prin

introducerea mijloacelor informatice si electronice purtãtoare de informatii, dintre care

enumerãm:

• aparataj de telecomandã;

• aparataj de telecomunicatii;

• aparataj de telemãsurã;

• aparataj informatic de control si gestiune a energiei electrice.

Sursele de perturbare - în cazul retelelor electrice – le constituie: defectele

(scurtcircuitele), descãrcãrile atmosferice, în special loviturile de trãznet, regimul nesimetric si

efectul Corona în cazul retelelor de înaltã tensiune. În toate aceste cazuri apar fenomene electrice

ce pot influenta – în mod radical – atât aparatele electrice si electronice cât si fiintele vii (mediul

biotic).

Pentru ca aparatajul foarte sensibil – folosit în cadrul retelelor electrice – sã poatã asigura

controlul si buna functionare a aparatajului primar, în conditii perturbatoare, aparatura electricã

trebuie compatibilizatã.

În acest scop este necesarã atât gãsirea modelelor care sã punã în evidentã interactiunile

dintre perturbator si perturbat cât si a mijloacelor practice care sã permitã validarea calculelor

astfel încât sã poatã fi luate mãsurile care se impun în fiecare caz particular al diverselor medii

perturbate.

1.2 Relatia perturbator - perturbat

Semnalele se transmit de la un emitãtor spre unul sau mai multe receptoare printr+un

sistem de transmisie care poate fi de tip difuz (unde hertziene) sau de tip canalizat (canale

hertziene): cabluri telefonice, fibre optice etc.

Legãtura între sursele de perturbatie si echipamentele perturbate se realizeazã prin mediul

de cuplaj (fig.1.1).

Fig. 1.1 Modul de transmitere al perturbatiilor de la sursã la receptor

SURSA

DE

PERTURBATII

(EMITATOR)

MEDIU DE

CUPLAJ

SISTEM

PERTURBAT

(RECEPTOR)

3

Un sistem electric poate fi afectat de o perturbatie electromagneticã prin patru cãi si

anume:

.. cuplaj galvanic (conductie);

.. cuplaj inductiv;

.. cuplaj capacitiv;

.. cuplaj prin radiatie.

În tabelul 1 sunt prezentate – pentru exemplificare – atât cazuri de surse de perturbatie si

elemente perturbate cât si mediile particulare de cuplaj (legãturã) dintre acestea.

Preview document

Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 1
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 2
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 3
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 4
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 5
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 6
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 7
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 8
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 9
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 10
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 11
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 12
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 13
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 14
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 15
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 16
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 17
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 18
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 19
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 20
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 21
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 22
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 23
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 24
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 25
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 26
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 27
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 28
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 29
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 30
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 31
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 32
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 33
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 34
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 35
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 36
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 37
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 38
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 39
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 40
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 41
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 42
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 43
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 44
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 45
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 46
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 47
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 48
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 49
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 50
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 51
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 52
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 53
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 54
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 55
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 56
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 57
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 58
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 59
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 60
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 61
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 62
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Poluarea Apelor de Suprafata - Depoluare Raului Bahlui

Argument Numim planeta noastra PAMÂNTUL, si tot asa numim si suprafetele de uscat, de parca ele ar fi predominante. În realitate pe Terra marile...

Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului

INTRODUCERE Sute de mii de ani, omul a privit Pământul doar de la înălţimea staturii sale. Indiferent pe ce meridian, la ce paralelă sau...

Surse de Poluare a Apei si Modul de Dispersie al Poluantilor

Argument Apa, aerul si solul constituienti ai biosferei sunt cunoscuti sub denumirea de factori de mdiu. Cunoasterea conditiilor de viata din...

Accidentul Nuclear de la Cernobal - Efectele Poluarii Radioactive

1. Elemente radioactive folosite în reactoare nucleare În reactoare se utilizează uraniu 23592 U. Condiţia necesară pentru decurgerea reacţiei...

Rolul Antipoluant al Pădurilor - Studiu de Caz

1. ROLUL PĂDURII ŞI STAREA ACTUALĂ A ACESTEIA ÎN ROMÂNIA Pădurea reprezintă un factor important pentru protecţia planetei contra poluării...

Surse de Energie Poluante și Nepoluante

Surse de energie Capitolul 1 1.1. Sursă de energie- definiție În sens comun, prin surse de energie se înțeleg materialele și tehnologiile...

Impact asupra Mediul Inconjurator

În prezent se pune un accent deosebit pe limitarea efectelor negative determinate de poluarea mediului asupra sanatatii si viitorului vietii pe...

Vibrații și Zgomote

INTRODUCERE Omul trăieşte în lumea sunetelor şi zgomotului. Sunetul se defineşte prin vibraţiile mecanice ale mediului care se transmit la...

Ai nevoie de altceva?