Fizica Materialelor pentru Protectia Mediului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 273 în total
Mărime: 6.54MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dobrin Androne,Carisnia Bolintin
Cursurile la fizica materialelor pe un intreg semestru

Extras din document

FIZICA (gr. PHYSIS) - ştiinţă a naturii.

O metodă ştiinţifică de cercetare a fenomenelor naturii.

METODA ŞTIINŢIFICĂ - succesiune de proceduri prin care se analizează un fenomen fizic, generându-se modelul fizic asociat fenomenului respectiv.

Nr. crt. Procedura Detalii

1. Iniţializarea metodei - identificarea sistemului fizic implicat;

- observarea fenomenului;

- clasificarea fenomenului;

2. Experimentarea primară - precizarea mărimilor fizice de interes (parametrilor);

- măsurarea mărimilor fizice, pe cât posibil, la fiecare moment de timp;

3. Prelucrarea datelor experimentale - reprezentarea grafică a dependenţelor de proces (ale mărimilor fizice de interes ca funcţie de timp);

- reprezentarea grafică a dependenţelor de stare (ale mărimilor fizice de interes unele funcţie de altele);

- identificarea funcţiilor de proces precum şi a funcţiilor de stare (funcţii cu caracter empiric, strict experimental);4. Analiza inductivă şi deductivă a rezultatelor experimentale - precizarea parametrilor funcţiilor de proces şi de stare;

- precizarea posibilelor extrapolări ale funcţiilor deduse;

5. Realizarea de

aplicaţii empirice - proiectarea şi construcţia unor “maşini” simple, bazate pe rezultatele empirice ale analizelor anterioare;

6. Precizarea cauzelor fenomenului - identificarea cauzelor;

- precizarea mărimilor fizice care să măsoare cauzele fenomenului;

7. Identificarea principiilor fundamentale - identificarea legăturilor “cauză-efect”;

- sintetizarea cauzalităţilor în principii;

- enunţarea principiilor şi postularea acestora ca adevăruri nedemonstrabile, general valabile, pentru clasa respectivă de fenomene;8. Certificarea

modelului ştiinţific - demonstrarea dependenţelor de proces şi de stare prin aplicarea principiilor asupra cauzelor;

- verificarea gradului de predictibilitate al modelului;

9. Realizarea

de aplicaţii ştiinţifice - refacerea experimentelor pe baza modelului ştiinţific asociat;

- identificarea posibilelor aplicaţii;

- proiectarea şi realizarea unor “maşini” inteligente, capabile să utilizeze la maximum resursele modelului fizic asociat fenomenului;

10. Restructurarea modelului - identificarea acelor fenomene compatibile cu clasa de fenomene studiate dar care nu mai respectă modelul fizic asociat;

- reîntoarcerea la bazele cercetării ştiinţifice şi reluarea procesului ştiinţific;

- refacerea bazelor ştiinţifice ale modelului (ale principiilor) astfel încât el să satisfacă şi noile fenomene aparent antagonice.

Conținut arhivă zip

  • Fizica Materialelor pentru Protectia Mediului.ppt

Alții au mai descărcat și

Impact Antropic

Impactul antropic asupra ecosistemelor este multiplu şi semnificativ şi rezultă din dezvoltarea fără precedent a societăţii umane. Conştientizarea...

Cursuri Ecologie

Apele naturale contin: Contaminanţii în suspensie sau în stare coloidală trebuie eliminaţi din apa potabilă din motive: reduc claritatea apei...

Legislația Protecției Mediului

Mediul înconjurător este o noţiune fundamentală care stă la baza ecologiei ca ştiinţă, fiind susceptibilă în raport cu necesitatea punerii în...

Biosfera

I Viaţa sub diverse forme de organizare poate exista în diferite împrejurări. Acea parte a globului pământesc (litosfera, hidrosfera şi atmosfera)...

Depoluarea Solurilor

2. Solul-factor de mediu complex. Notiuni introductive Se spune adesea ca protectia mediului inconjurator este de fapt in zilele noastre o moda,...

Dreptul Mediului

CURSUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MEDIULUI 1.1. Noţiunea, trăsăturile şi definiţia dreptului mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul...

Termeni Definiti in Domeniul Ingineriei Calitatii Aerului

Capitolul 1 Noţiuni generale Pământul este otrăvit! Pământul este bolnav! Pământul este în pericol! Se ştie ca acţiunea omului determină...

Ecologie si Protectia Mediului

Capitolul 1 ECOLOGIA, INGINERIA MEDIULUI ŞI ACTIVITATEA UMANĂ Societatea umană făcând parte din sistemul global al ecosferei depinde în...

Ai nevoie de altceva?