FSCM

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7506
Mărime: 33.91KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAP. 1 TERMINOLOGIE UTILIZATA IN CALITATEA MEDIULUI

Actiune corectiva – actiune intreprinsa pt. eliminarea cauzelor unor neconformitati, defecte sau a altor situatii nedorite, existente, in scopul prevenirii repetarii acestora.

Actiune preventiva – actiune intreprinsa pt. eliminarea cauzelor unor neconformitati, defecte sau a altor situatii nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora.

Accident major – un evemiment, cum ar fi: emisie, un incediu, o explozie de importanta majora, rezultat din dezvoltari necontrolate survenite in timpul desfasurarii activitatii unei organizatii, antrenand un pericol grav, imediat pt. sanatatea umana sau pt. mediu, in interiorul sau in afara amplasamentului si pe parcursul careia intervin una sau mai multe substante periculoase.

Acord de mediu – un act tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitati d.p.d.v. al impactului asupra mediului.

Analiza initiala de mediu (AIM) – studiu complex care se refera la situatia intiala a unui sistem de management de mediu (SMM), la identificarea aspectelor de mediu ale organizatiei pe baza unor criterii corect fundamentate si la selectarea aspectelor de impact semnificativ asupra mediului.

Aspect de mediu – un element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.

Aspect de mediu semnificativ – aspectul de mediu care poate avea un impact important asupra mediului.

Auditul sistemelor de management de mediu (SMM A) – un proces de verificare sistematica si documentata, care permite obtinerea si evaluarea dovezilor obiective pt. a determina daca SMM-ul unei organizatii este in conformitate cu criteriul de audit al acesteia, comunicandu-se rezultatele acestui proces conducerii/managerilor.

Auditul de mediu – un proces de verificare sistematica si documentata a dovezilor de audit obtinute si evaluate in mod obiectiv pt. a determina daca activitatile, evenimentele, conditiile, SMM-urile stabilite sau informatiile asupra acestora sunt in conformitate cu criteriile de audit, comunicandu-se rezultatele acestui proces clientului.

Auditat – organizatie supusa auditarii.

Auditor de mediu – persoana calificata pt. efectuarea auditului de mesiu (criterii de calificare, vezi ISO 14012).

Auditor-sef – persoana calificata pt. conducerea si realizarea auditelor de mediu.

Autorizatia de mediu – act tehnico-juridic in care se stabilesc conditiile si parametrii de functionare ai unei organizatii, pt. activitatile existente precum si pt. cele noi pe baza unui acord de mediu

Calitatea – ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu care confera acestora aptitudinea de a satisface necesitatile, fie exprimate, fie cele implicite.

Concluzie a auditului – aprecierea sau opinia profesionala exprimata de catre auditor asupra subiectului auditat, bazata numai pe rationamentul pe care auditorul l-a aplicat constatarilor auditului.

OBS: Constatarile de audit servesc drept baza pt. raportul de audit cu care auditorul compara dovezile de audit colectate privind obiectul auditului.

Criterii de audit alea SMM – politici, practici, proceduri sau cerinte definite in standardul ISO 14001 si daca sunt aplicate, orice cerinta suplimentara pt. SMM in raportul cu care auditorul compara dovezile de audit colectate referitoare la SMM al organizatiei.

Deseuri – substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnice care nu mai pot fi folosite ca atare sau din care unele pot fi refolosite.

Deseuri periculoase – deseuri toxice, inflamabile, explozibile, infectioase, corozive, radioactive etc. care introduse sau mentinute in mediu pot dauna acestuia, plantelor, animalelor sau omului.

Dezvoltare durabila – dezvoltare care corespunde necesitatilor prezentului fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.

Dovada de audit – o informatie verificabila, inregistrari si declaratii cu privire la fapte consemnate.

OBS: Dovezile de audit pot fi calitative si cantitative si permit auditoriului sa determine daca criteriile de audit sunt indeplinite. Dovada de audit se bazeaza pe interviuri, observarea activitatilor si a conditiilor existente si a rezultatelor unor masuratori (incercari), alte mijloace ale auditului.

Echipa de audit – auditor si un grup de auditori desemnati pt. efectuarea unui anumit audit.

Emisii – poluanti evacuati in mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la sursa de poluare.

Evaluarea riscului – analiza bosibilitatilor si gravitatii principalelor componente ale unui impact de mediu.

Expert tehnic (evaluator) – persoana care furnizeaza echipei de udit cunostintele sale specifice sau de expertizare, dar care nu participa in calitate de auditor.

Imbunatatire continua – proces de dezvoltare a SMM-ului pt. a obtine imbunatatire performantei de mediu globale, in acord cu politica de mediu a organizatiei.

Impact asupra mediului – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau partiala care rezutla din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.

Mediu – un spatiu in care functioneaza o organizatie si care include aerul, pamantul, resursele materiale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile dintre acestea.

OBS: mediul inconjurator se extinde din interiorul organizatiei pana la sistemul global.

Neconformitate – neindeplinirea unei cerinte specificate intr-un referential (standard, manualul de mediu sau alte documente).

Obiect al auditului de mediu – activitate, eveniment, conditie, SMM sau alte informatii aferente.

Preview document

FSCM - Pagina 1
FSCM - Pagina 2
FSCM - Pagina 3
FSCM - Pagina 4
FSCM - Pagina 5
FSCM - Pagina 6
FSCM - Pagina 7
FSCM - Pagina 8
FSCM - Pagina 9
FSCM - Pagina 10
FSCM - Pagina 11
FSCM - Pagina 12
FSCM - Pagina 13
FSCM - Pagina 14
FSCM - Pagina 15
FSCM - Pagina 16
FSCM - Pagina 17
FSCM - Pagina 18
FSCM - Pagina 19
FSCM - Pagina 20
FSCM - Pagina 21
FSCM - Pagina 22
FSCM - Pagina 23
FSCM - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Capitolul 1 - Terminologie Utilizata in Calitatea Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Depoluarea Solurilor Contaminate cu Produse Petroliere cu Ajutorul Substantelor Tensioactive de tip Simple-Green

INTRODUCERE Mediul înconjurator. Necesitatea protectiei mediului Mediul înconjurator - definit ca sistemul fizic si biologic exterior în cadrul...

Ciclon de Mare Randament pentru Desprăfuirea Aerului

1. Prezentarea generala a utilajului si încadrarea sa în linia tehnologica Poluarea. Aspecte generale Aerul este „oceanul” pe care-l respiram....

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice si bacteriologice prin care se reduce încarcarea...

Economia Protecției Mediului - Poluarea Fonică

≈ Poluarea fonică ≈ ≈ Introducere Îmbunătăţirea standardelor de viaţă reprezintă o prioritate a societăţii moderne, mediul înconjurător fiind un...

Deznisipator cu Sectiune Dreptunghiulara si Deversor Proportional

Capitolul 1 STUDIU DOCUMENTAR Sedimentarea este procesul de separare a particulelor solide , minerale sau organice , aflate in suspensie in apa...

Procedee și Echipamente pentru Epurarea Apei

1. Introducere Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Poluarea si Poluantii - Studiu de Caz Orasul Ploiesti

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Arii Protejate

Introducere Cu toate ca primele arii protejate au fost infiintate in România in anul 1932, iar primele acte normative in domeniu dateaza din 1928...

Ai nevoie de altceva?