Gestionarea Deseurilor Industriale

Imagine preview
(6/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Gestionarea Deseurilor Industriale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 350 de pagini .

Profesor: Moşneguţu Emilian Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Capitolul 1 Deşeuri industriale categorii de deşeuri, noţiuni, definiţii
1.1. Generalităţi
1.2. Gestionarea deşeurilor în lume
1.3. Gestionarea deşeurilor în romania
1.4. Evaluarea nivelului resurselor destinate protecţiei mediului
1.5. Cadrul legislativ
1.5.1. Cerinţele Agendei 21 (Dezvoltarea Durabila) cu privire la gestionarea
deşeurilor
1.5.2. Strategia protecţiei mediului
1.5.3. Situaţia existentă în domeniul gestionării deşeurilor
1.6. Principii şi obiective strategice privind gestionarea deşeurilor în românia
1.6.1. Instrumente pentru realizarea obiectivelor strategice
1.6.2. Factori implicaţi
Capitolul 2 Surse de poluare
2.1. Surse de poluare
2.2. Natura şi originea deşeurilor industriale
2.2.1. Reziduuri industriale în turnătorie
2.2.2. Deşeuri industriale rezultate la forjare
2.2.4. Deşeuri industriale din secţiile de construcţie a şasiului şi caroserie de
autovehicule
2.2.6. Deşeuri industriale rezultate într-o vopsitorie pentru caroserii auto
2.2.7. Deşeurile industriale într-un atelier de tapiţerie
Capitolul 3. Deşeuri industriale
3.1. Înscrierea/clasificarea deşeurilor
3.2. Catalogul tipurilor de deşeuri valabil in comunitatea europeană
3.3. Definirea deşeurilor în România
3.4. Directiva privind deşeurile periculoase (91/689/cee)
3.5. Deşeuri periculoase conform Ordonanţei de Urgentă nr. 78/2000 (legea
426/2001)
3.6. Nomenclatorul deşeurilor industriale
Capitolul 4. Deşeuri solide
4.1. Deşeuri feroase
4.1.1. Materialele feroase de la sectorul furnale
4.1.2. Materiale feroase de la sectorul oţelărie
4.1.3. Materiale feroase de la sectorul de laminare
4.1.4. Materiale feroase de la sectorul forjă
4.1.5. Materiale feroase din industria prelucrătoare
4.1.6. Materiale feroase din alte ramuri industriale
4.1.7. Materiale feroase vechi rezultate în afara proceselor tehnologice
4.2. Deşeuri neferoase
4.2.1. Terminologia deşeurilor neferoase
4.3. Deşeuri nemetalice
4.3.1. Hârtia
4.3.2. Spărturilor din sticlă
4.3.3. Masele plastice
4.3.4. Materiale textile
4.3.5. Cauciuc
Capitolul 5. Colectarea şi recuperarea reziduurilor solide
5.1. COLECTAREA REZIDUURILOR
5.1.1. Recipiente
5.1.2. Sisteme de colectare
5.1.2.1. Metode de colectare
5.1.2.2. Moduri de colectare
5.1.2.3. Proceduri de colectare
5.2. UMPLEREA AUTOVEHICULELOR DE COLECTARE
5.2.1. Instalaţia de umplere a vehiculelor de colectare
5.2.2. Sistem de comprimare în autovehiculele de colectare •
5.3. TRANSPORTUL DEŞEURILOR
5.3.1. Sisteme de transport
5.4. Distanţa până la locul de procesare sau de eliminare finală.
5.4.1. Consideraţii sanitare şi de mediu privind transferul deşeurilor
5.4.2. Calculul capacităţii de transport
5.5. Colectarea şi recuperarea deşeurilor solide
5.5.1. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile feroase prăfoase
5.5.2. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile feroase sub formă de
bucăţi
5.5.3. Colectarea şi recuperarea aşchiilor metalice
5.5.4. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile provenite din casarea
autovehiculelor
5.5.5. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile feroase
5.5.6. Colectarea şi recuperarea materialelor metalelor neferoase
5.5.6.1. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din cupru şi aliaje de
cupru
5.5.6.2. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din aluminiu
5.5.6.3. Colectarea şi recuperarea materialelor din zinc şi aliajelor de zinc
5.5.6.4. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din plumb şi din
aliaje de plumb
5.5.7. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile nemetalice
5.5.7.1. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din hârtie
5.5.7.2. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din sticlă
5.5.7.2. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din mase plastic
5.5.7.3. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din materiale textile

Extras din document

DEŞEURI INDUSTRIALE

CATEGORII DE DEŞEURI, NOŢIUNI, DEFINIŢII

1.1. GENERALITĂŢI

În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1 A la Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 426/2001: ca fiind orice substanţă, un material sau obiect apărut în urma unui

proces biologic (defecaţie, excreţie, respiraţie, căderea frunzelor etc.) sau tehnologic

(fabricarea unor piese, prepararea cimentului, a negrului de fum, spălarea cărbunilor etc.),

care prin el însuşi, fără a fi supus unei transformări, nu mai poate fi utilizat ca atare.

Sursele de poluare specifice sunt cele industriale, activităţile menajere,

mijloacele de transport auto, etc

Deşeurile, de orice fel, rezultate din multiple activităţi umane, constituie o

problemă de o deosebită actualitate, atât datorită creşterii continue a cantităţii şi varietăţii

acestora, cât şi datorită importanţei cantităţii de materii prime nefolosite ce pot fi

recuperate şi reintroduse în circuitul economic.

Dezvoltarea urbanistică şi teritorială a oraşelor şi creşterea nivelului de trai

antrenează producerea unei cantităţi tot mai mari de deşeuri menajere, stradale şi

industriale. Efectele dăunătoare ale deşeurilor constau în:

- răspândirea de infecţii prin agenţi patogeni;

- înmulţirea unor insecte şi rozătoare (răspândirea unor maladii);

- poluarea solului, apelor de suprafaţă şi subterane, atmosferei;

- aspectul inestetic al mediului.1

Până în prezent, acelaşi obiectiv este prezentat sub diverse denumiri, cum ar fi:

deşeuri solide urbane şi industriale, deşeuri organice sau anorganice, deşeuri menajere,

stradale şi industriale, rebuturi, refuzuri, gunoi menajer şi stradal etc.2

În domeniul industrial apar trei noţiuni: deşeuri, rebuturi şi reziduuri, care se

definesc astfel:

1 Bularda Gheorghe, Bularda Doru-Cristian şi Catrinescu Theodor – Reziduuri menajere, stradale şi

industriale. Colectarea, depozitarea şi valorificarea materialelor refolosibile, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992,

ISBN 973-31-0418-3 ; pag 9

2 Bularda Gheorghe, Bularda Doru-Cristian şi Catrinescu Theodor – Reziduuri menajere, stradale şi

industriale. Colectarea, depozitarea şi valorificarea materialelor refolosibile, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992,

ISBN 973-31-0418-3 ; pag 11

2

- deşeuri: material sau obiect care prin el însuşi, fără a fi supus unei

transformări, nu mai poate fi utilizat. După destinaţie, deşeurile se pot

structura la rândul lor în două subgrupe:

- recuperabile;

- irecuperabile,

iar după origine pot fi grupate, de asemenea în două subgrupe:

- rebut: o maşină, un utilaj sau un produs care nu mai poate fi

folosit direct. Produsele, la rândul lor, la faza de control

tehnic se separă în produse bune pentru folosinţă şi rebuturi

care nu mai pot fi folosite direct.

- reziduuri: materii prime, materiale sau produse care sunt

respinse în cursul unei fabricaţii sau a unor activităţi umane

(menaj, comerţ etc.). La rândul lor reziduurilor pot fi:

- specifice: sunt deşeuri caracteristice unei anume

prelucrări, ca exemplu: aşchiile de metal şi lichidul de

răcire pentru atelierele mecanice, nisipul şi bavurile

pentru turnătorii etc.;

- curente: sunt deşeurile caracteristice în mod net unei

producţii: hârtiile, ambalajele, cauciucurile, plasticul,

sticla şi altele care se găsesc în mod curent în diferite

industrii dar nu sunt specifice cu natura acestora.3

Deşeurile pot fi:

a) Din punct de vedere al originii şi al administrării (tabelul 1.1.):

I. deşeuri urbane;

II. deşeuri industriale;

b) Funcţie de natura şi locul de producere, deşeuri pot fi clasificate ca în tabelul

1.1.

c) După durata (timpul) de producere, deşeuri se regăsesc într-un triplu flux:

I. de scurtă durată, adică în momentul în care se consumă sau prelucrează

materia, şi aici intră deşeurile menajere de fiecare zi şi deşeurile industriale

pentru producţie sau pentru comercializare;

II. de durată medie, provenite din obiectele uzate de uz personal sau

gospodăresc;

III. de lungă durată, care apar în momentul când se elimină, degradează

materialul.

d) Funcţie de gradul de descompunere:

I. biodegradabile, care sunt descompuse de bacterii aerobe şi anaerobe;

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestionarea Deseurilor Industriale.pdf