Hidrosfera si Calitatea Apei - C2

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 5 în total
Mărime: 1.44MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Giuliano Tevi
Universitatea Ecologica

Extras din document

Bazinul hidrografic reprezintă domeniul scurgerii de suprafaţă, el fiind delimitat de cumpăna apelor de suprafaţă, care urmăreşte punctele de cotă maximă de pe harta topografică.

Bazin hidrogeologic - domeniu acvifer, simplu sau complex, în care apele curg spre o aceeaşi ieşire sau grup de ieşiri. Este delimitat de o linie de partajare a apelor subterane.

Evoluţia oricărui bazin hidrografic este rezultatul interacţiunii dintre regimul fluxului de materie şi de energie care pătrunde şi circulă în limitele lui şi rezistenţa opusă de suprafaţa topografică. În condiţii normale, principala sursă de materie o constituie precipitaţiile, iar principala sursă de energie o constituie radiaţia solară. Aşadar, bazinul hidrografic îndeplineşte o funcţie de transfer, primind materia concretizată în precipitaţii şi transformând-o în materie care se scurge în albia minoră a râului.

Morfometria reţelei hidrografice

Profilul transversal al albiei

albia minoră – suprafaţa “udată” permanent sau în cea mai mare parte a anului;

albia majoră – cuprinde albia minoră şi zonele de luncă, udată la debite maxime;

talvegul – linia imaginară corespunzătoare adâncimilor maxime ale albiei minore.

Profilul longitudinal al albiei - este o reprezentare în plan vertical a liniei talvegului şi a liniilor suprafeţei libere la un anumit nivel. Morfologia talvegului în profil longitudinal este cu pante abrupte în sectoarele muntoase şi cu pante din ce în ce mai reduse în zonele deluroase şi de câmpie.

Denivelările din plan vertical ale talvegului produc pante variabile ale suprafeţei libere la debite mici ale râului, pante care se egalizează la debite mari.

Densitatea reţelei hidrografice, condiţionează capacitatea râurilor de colectare a apelor din precipitaţii şi subterane.

Densitatea reţelei hidrografice exprimă raportul dintre suma lungimii râurilor dintr-o suprafaţă oarecare, care în mod frecvent este considerată chiar suprafaţa bazinului.

D = L/S (D – densitatea reţelei, L – lungimea tuturor ramificaţiilor reţelei, S – suprafaţa care înscrie reţeaua hidrografică)

Reprezentări grafice:

densitatea reţelei redată pe bazine hidrografice de ordinul I;

densitatea reţelei redată prin metoda pătratelor cu latura de 1 km;

densitatea reţelei redată prin metoda izodenselor.

Conținut arhivă zip

  • Hidrosfera si Calitatea Apei - C2.ppt

Alții au mai descărcat și

Hidrosfera si Calitatea Apei - C1

Locul hidrologiei şi hidrogeologiei între ştiinţele mediului Hidrologia – este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale...

Hidrosfera si Calitatea Apei - C3

Hidrograful şi graficul de durată şi frecvenţă a nivelurilor Nivel – cota (absolută sau relativă) a oricărui punct situat pe suprafaţa liberă a...

Hidrosfera si Calitatea Apei - C4

Râurile interioare – densitate medie a reţelei hidrografice – 0,5 km/km2, lungime totală 118.000 km. Gestionate de Administraţia Naţională Apele...

Hidrosfera si Calitatea Apei C6

Alimentarea râurilor, clasificarea după sursele de alimentare Regimul de alimentare al râurilor este influenţat de condiţiile climatice locale şi...

Hidrosfera si Calitatea Apei C7

Temperatura apelor curgătoare – este dependentă de o serie de factori: variaţiile de temperatură ale aerului; relieful; sursele de alimentare;...

Hidrosfera si Calitatea Apei C8

Lacuri rezultate din acţiunea factorilor externi Factori dominanţi: apele curgătoare; apele marine; gheţarii; vântul; organismele şi omul....

Originea Apelor Subterane

ORIGINEA ŞI DISTRIBUŢIA GENERALĂ A APELOR SUBTERANE Originea apelor subterane şi distribuţia lor în cadrul hidrosferei subterane, de la nivelul...

Reciclarea Deșeurilor

Definiţii: - operaţiune de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri (Sursa: OUG...

Te-ar putea interesa și

Schimbători de Ioni Naturali

I. INTRODUCERE. GENERALITĂŢI. SCURT ISTORIC. Atomul este cea mai mică parte în care se poate diviza o substanţa simplă şi care păstrează...

Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice

Introducere Desigur, ştim cu toţii că apa este un lichid incolor, inodor şi insipid, fără de care viaţa pe Terra nu ar fi posibilă. În lucrarea de...

Monitorizarea Calității Mediului într-o Zonă Adiacentă unei Fabricii de Ciment

1. Noţiuni introductive Mediul înconjurător, adică ceea ce se află în jurul nostru, într-un perimetru definit, poate fi diferit în funcţie de...

Analiza fizico-chimică a apei naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Circuitul Apei în Natură

ARGUMENT Apa are o importanţă covârşitoare pentru existenţa vieţii. Putem afirma cu toată certitudinea că pe pământ nu există organism animal sau...

Hidrologie și Hidrogeologie

Hidrologia este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale apelor de la suprafaţa scoarţei terestre, ale mişcării şi...

Implementarea Metabolismului Industrial

Introducere “Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată”. Jerome Klapka Jerome “În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii”. Henry...

Implementarea Metabolismului Industrial prin Monitorizarea Atmosferei

Tehnica constituie ansamblul procedeelor și mijloacelor materiale prin care oamenii inzestrați cu cunoștințe le folosesc pentru a controla,...

Ai nevoie de altceva?