Hidrosfera si Calitatea Apei - C3

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 7 în total
Mărime: 1.37MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Giuliano Tevi

Extras din document

Hidrograful şi graficul de durată şi frecvenţă a nivelurilor

Nivel – cota (absolută sau relativă) a oricărui punct situat pe suprafaţa liberă a apei. Nivelul ¹ Adâncime. Pentru măsurarea nivelului se utilizează: mirele hidrometrice, limnigrafele, etc.

Hidrograful – reprezentarea grafică a variaţiei nivelurilor în funcţie de timp. Graficul de frecvenţă şi cel de durată a nivelurilor, se realizează pe baza datelor măsurate şi este util pentru o caracterizare mai corectă a evoluţiei regimului de curgere al apelor.

Calculul vitezelor folosind metoda flotorilor de suprafaţă

Flotorii de suprafaţă – corpuri plutitoare ce pot fi deplasate de către curentul de apă. Sunt utilizaţi pentru determinarea vitezei de suprafaţa a curentului de apă, în diferite secţiuni. În general metoda flotorilor se utilizează pe râuri cu adâncimi şi viteze mici, viteza flotorului este practic viteza cursului de apă. Aceasta este determinată prin raportarea distanţei parcurse de flotor la intervalul de timp. V = D/T (m/s)

Calculul debitelor într-o secţiune, pe baza vitezelor măsurate, folosind metoda grafo-analitică

În albiile naturale, viteza medie a întregii secţiuni rezultă din mulţimea de viteze punctuale distribuite pe toată suprafaţa secţiunii. În mod practic, se recurge la măsurători de viteze punctuale, în cadrul unui număr de verticale din secţiunea de curgere.

Dispozitivele utilizate la măsurarea vitezelor sunt: flotorii, prăjinile hidrometrice, tubul hidrometric, morişca hidrometrică.

Distribuţia vectorilor viteză variază pe verticală funcţie de adâncimea apei, panta talvegului, etc.

Distribuţia vectorilor de viteză pe verticală se reprezintă grafic prin “epura vitezelor”. Pe verticala de adâncime se fixează punctele unde s-a măsurat viteza apei, adică la suprafaţă (vsup), la 0.2 din adâncimea râului (v0.2h), la 0.6h (v0.6h), la 0.8h (v0.8h), şi la fundul albiei (vfund).

Debitul de apă – cantitatea de apă ce curge prin secţiunea activă în unitatea de timp Q (m3/s sau l/s).

Metode de determinare a debitelor:

metoda deversorilor;

metoda diluţiei;

metoda volumetrică;

cheia limnimetrică;

metodele grafo – analitice.

Determinarea cheii limnimetrice prin metoda Chézy

Cheia limnimetrică exprimă grafic sau analitic legătura dintre debitul de apă care se scurge printr-o anumită secţiune a albiei şi nivelul apei măsurat în acea secţiune.

Conținut arhivă zip

  • Hidrosfera si Calitatea Apei - C3.ppt

Alții au mai descărcat și

Hidrosfera si Calitatea Apei - C1

Locul hidrologiei şi hidrogeologiei între ştiinţele mediului Hidrologia – este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale...

Hidrosfera si Calitatea Apei - C2

Bazinul hidrografic reprezintă domeniul scurgerii de suprafaţă, el fiind delimitat de cumpăna apelor de suprafaţă, care urmăreşte punctele de cotă...

Hidrosfera si Calitatea Apei - C4

Râurile interioare – densitate medie a reţelei hidrografice – 0,5 km/km2, lungime totală 118.000 km. Gestionate de Administraţia Naţională Apele...

Hidrosfera si Calitatea Apei C6

Alimentarea râurilor, clasificarea după sursele de alimentare Regimul de alimentare al râurilor este influenţat de condiţiile climatice locale şi...

Hidrosfera si Calitatea Apei C7

Temperatura apelor curgătoare – este dependentă de o serie de factori: variaţiile de temperatură ale aerului; relieful; sursele de alimentare;...

Hidrosfera si Calitatea Apei C8

Lacuri rezultate din acţiunea factorilor externi Factori dominanţi: apele curgătoare; apele marine; gheţarii; vântul; organismele şi omul....

Originea Apelor Subterane

ORIGINEA ŞI DISTRIBUŢIA GENERALĂ A APELOR SUBTERANE Originea apelor subterane şi distribuţia lor în cadrul hidrosferei subterane, de la nivelul...

Reciclarea Deșeurilor

Definiţii: - operaţiune de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri (Sursa: OUG...

Te-ar putea interesa și

Schimbători de Ioni Naturali

I. INTRODUCERE. GENERALITĂŢI. SCURT ISTORIC. Atomul este cea mai mică parte în care se poate diviza o substanţa simplă şi care păstrează...

Monitorizarea Calității Mediului într-o Zonă Adiacentă unei Fabricii de Ciment

1. Noţiuni introductive Mediul înconjurător, adică ceea ce se află în jurul nostru, într-un perimetru definit, poate fi diferit în funcţie de...

Analiza Fizico-Chimica a Apei Naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice

Introducere Desigur, ştim cu toţii că apa este un lichid incolor, inodor şi insipid, fără de care viaţa pe Terra nu ar fi posibilă. În lucrarea de...

Circuitul Apei în Natură

ARGUMENT Apa are o importanţă covârşitoare pentru existenţa vieţii. Putem afirma cu toată certitudinea că pe pământ nu există organism animal sau...

Implementarea Metabolismului Industrial

Introducere “Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată”. Jerome Klapka Jerome “În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii”. Henry...

Implementarea Metabolismului Industrial prin Monitorizarea Atmosferei

Tehnica constituie ansamblul procedeelor și mijloacelor materiale prin care oamenii inzestrați cu cunoștințe le folosesc pentru a controla,...

Hidrologie și Hidrogeologie

Hidrologia este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale apelor de la suprafaţa scoarţei terestre, ale mişcării şi...

Ai nevoie de altceva?