Hidrosfera si Calitatea Apei - C4

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 8 în total
Mărime: 2.35MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Giuliano Tevi

Extras din document

Râurile interioare – densitate medie a reţelei hidrografice – 0,5 km/km2, lungime totală 118.000 km.

Gestionate de Administraţia Naţională Apele Romăne:

Direcţia Apelor SOMEŞ-TISA  Direcţia Apelor CRIŞURI  Direcţia Apelor MUREŞ  Directia Apelor BANAT  Direcţia Apelor JIU  Direcţia Apelor OLT  Direcţia Apelor ARGEŞ-VEDEA  Direcţia Apelor BUZĂU-IALOMIŢA  Direcţia Apelor SIRET  Direcţia Apelor PRUT  Direcţia Apelor DOBROGEA-LITORAL 

Evoluţia scurgerii

scurgere difuză

scurgere concentrată:

temporară

ogaşe;

ravene;

torenţi – cursuri de apă cu scurgere temporară, se formează de regulă primăvara după topirea zăpezilor sau după ploi torenţiale.

Elementele componente ale unui organism torenţial:

bazin de recepţie – este suprafaţa de alimentare a torentului, în timpul ploilor procesul de eroziune regresivă este foarte intens, rezultând un bogat material solid;

canalul de scurgere – partea mijlocie a torentului, aici acţionează eroziunea lineară ce determină adâncirea canalului;

conul de dejecţie – este rezultatul depunerii materialului transportat, determinată de scăderea pantei, are forma unui evantai, uşor bombată la partea mijlocie.

Formarea torenţilor are o acţiune negativă asupra terenurilor agricole, aşezărilor omeneşti, căilor de comunicaţie, etc.

Cursurile de apă permanente:

Pârâu - curs de apă natural, în mod normal mai mic decât un râu şi care se varsă de regulă într-un râu;

Râu - Curs de apă relativ mare care serveşte drept canal natural de drenaj pentru un bazin hidrografic;

Fluviu – apă curgătoare de mari dimensiuni şi cu debit considerabil, care se varsă în general într-o mare sau un ocean şi în care se varsă la rândul lor râurile din bazinul respectiv. Fluviile sunt navigabile pe porţiuni mari, iar în zona de vărsare se formează în general delte sau estuare.

Componente:

Izvorul – o zonă mlăştinoasă, limba unui gheţar, un lac, un con de dejecţie – acvifer freatic;

cursul râului – albia minoră, se pot delimita 3 sectoare în profil longitudinal:

Cursul superior - zona de izvor, cuprinde zona cu altitudini ridicate (munte sau deal), albia minoră are pantă mare – 25 – 200 m/km, patul albiei este rugos, prezintă cascade, praguri, profilul transversal are forma literei V, eroziunea de adâncime este puternică.

Cursul mijlociu – specific zonelor de deal şi podiş, valea se lărgeşte, se conturează mai bine albia minoră, albia majoră şi versanţii. Procesul de eroziune se desfăşoară atât în linie dreaptă cât şi orizontal, determinând apariţia malurilor concave şi convexe – început de meandrare. Rugozitatea este mai puţin accentuată, creşte aportul de materiale transportate în suspensie. Valea are forma literei V mai deschisă.

Cursul inferior – specific zonelor de câmpie sau podiş, apele au viteze mici de curgere dar debite mari, albia minoră este meandrată.

gura de vărsare – în râuri colectoare, în lacuri, mări, oceane, “sorburi” – în calcare, capete “oarbe” – zonele aride.

Conținut arhivă zip

  • Hidrosfera si Calitatea Apei - C4.ppt

Alții au mai descărcat și

Hidrosfera si Calitatea Apei - C1

Locul hidrologiei şi hidrogeologiei între ştiinţele mediului Hidrologia – este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale...

Hidrosfera si Calitatea Apei - C2

Bazinul hidrografic reprezintă domeniul scurgerii de suprafaţă, el fiind delimitat de cumpăna apelor de suprafaţă, care urmăreşte punctele de cotă...

Hidrosfera si Calitatea Apei - C3

Hidrograful şi graficul de durată şi frecvenţă a nivelurilor Nivel – cota (absolută sau relativă) a oricărui punct situat pe suprafaţa liberă a...

Hidrosfera si Calitatea Apei C6

Alimentarea râurilor, clasificarea după sursele de alimentare Regimul de alimentare al râurilor este influenţat de condiţiile climatice locale şi...

Hidrosfera si Calitatea Apei C7

Temperatura apelor curgătoare – este dependentă de o serie de factori: variaţiile de temperatură ale aerului; relieful; sursele de alimentare;...

Hidrosfera si Calitatea Apei C8

Lacuri rezultate din acţiunea factorilor externi Factori dominanţi: apele curgătoare; apele marine; gheţarii; vântul; organismele şi omul....

Originea Apelor Subterane

ORIGINEA ŞI DISTRIBUŢIA GENERALĂ A APELOR SUBTERANE Originea apelor subterane şi distribuţia lor în cadrul hidrosferei subterane, de la nivelul...

Reciclarea Deșeurilor

Definiţii: - operaţiune de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri (Sursa: OUG...

Te-ar putea interesa și

Schimbători de Ioni Naturali

I. INTRODUCERE. GENERALITĂŢI. SCURT ISTORIC. Atomul este cea mai mică parte în care se poate diviza o substanţa simplă şi care păstrează...

Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice

Introducere Desigur, ştim cu toţii că apa este un lichid incolor, inodor şi insipid, fără de care viaţa pe Terra nu ar fi posibilă. În lucrarea de...

Monitorizarea Calității Mediului într-o Zonă Adiacentă unei Fabricii de Ciment

1. Noţiuni introductive Mediul înconjurător, adică ceea ce se află în jurul nostru, într-un perimetru definit, poate fi diferit în funcţie de...

Analiza fizico-chimică a apei naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Circuitul Apei în Natură

ARGUMENT Apa are o importanţă covârşitoare pentru existenţa vieţii. Putem afirma cu toată certitudinea că pe pământ nu există organism animal sau...

Hidrologie și Hidrogeologie

Hidrologia este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale apelor de la suprafaţa scoarţei terestre, ale mişcării şi...

Implementarea Metabolismului Industrial

Introducere “Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată”. Jerome Klapka Jerome “În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii”. Henry...

Implementarea Metabolismului Industrial prin Monitorizarea Atmosferei

Tehnica constituie ansamblul procedeelor și mijloacelor materiale prin care oamenii inzestrați cu cunoștințe le folosesc pentru a controla,...

Ai nevoie de altceva?