Introducere în Ecotehnie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 23 în total
Mărime: 518.02KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Ecotehnia este o ramurǎ a ştiinţei care aplicǎ informaţiile şi datele tehnice în domeniul cunoaşterii, ocrotirii şi gospodǎririi raţionale a mediului şi al refacerii acestuia pe baze ecologice, in functie de impactul uman.

În epoca noastrǎ, de conştientizare a dependenţei omului de mediul ambiant, dar şi de evidenţiere a interacţiunilor multiple care se creeazǎ între omenire şi tot ceea ce îl înconjoarǎ, cu consecinţele sale bune sau rele – impactul cuceririlor tehnice trebuie privit şi el, obiectiv, tot din punct de vedere multifactorial.

Influenţele negative exercitate de activitatea umanǎ asupra apei, aerului, solului şi resurselor naturale sunt recunoscute şi se încearcǎ sǎ se ia mǎsuri adecvate pentru contracararea acestora. Unele mǎsuri tehnice de reducere a impactelor poluǎrii sunt cunoscute şi aplicate de aproape un secol; altele se descoperǎ sau se perfecţioneazǎ necontenit. Din pǎcate acţiunile care se iau, în lipsa unei viziuni holistice, sunt ades unilaterale şi pot genera la rîndul lor noi retroacţiuni ecologice negative.

Prin activitǎţile variate ale omului echilibrele naturale au fost slǎbite sau afectate, fapt ce a generat accelerarea succesiunilor ecologice, a favorizat exploziile populaţionale, a redus stabilitatea sistemelor ecologice, a declanşat migraţii şi invazii, a accelerat procesul de extincţie a unor specii. Evacuarea în mediu a unei game tot mai largi de poluanţi a afectat cumpoziţia acestuia, a modificat structura şi intensitatea ciclurilor biogeochimice, a declanşat procese de bioacumulare, de bioconcentrare şi de transfer de-a lungul lanţurilor trofice a celor mai diferiţi poluanţi. De aici preocuparea tot mai largǎ pentru prevenirea şi controlul acastora.

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Ecotehnie.pptx

Alții au mai descărcat și

Pro si Contra OMG

Introducere In prezent,organismele modificate genetic ( OMG) reprezinta un subiect controversat care naste cele mai mari confuzii in randul...

Economia Verde

In trecut, creșterea economică depindea, în general, de utilizarea resurselor naturale Rezultatul ar fi putut fi o „criză a resurselor”, cu efect...

Introducere in Biofizica Mediului

Introducere în Biofizica Mediului Studiază schimburile de energie și masă dintre oragnismele vii și mediu. Cunoaşterea interacţiunii organismului...

Managementul Mediului

TEMA 1 Managementul mediului - aspecte generale 1.1. Definiţii 1.2. Abrevieri/sigle 1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă 1.4....

Compostarea

Componentele care constituie fracţia organică a MSW sunt: resturile alimentare, hârtia, cartonul, plasticul, textilele, cauciucul, pielea,...

Reutilizarea și Reciclarea Deșeurilor din Cauciuc

Dezvoltarea continuă a utilizării produselor de cauciuc în toate domeniile şi, implicit, a industriei de prelucrare a cauciucului impune cu...

Știința Solului

8.1. Componenţii coloidali ai solului 8.1.1. Generalităţi privind coloizii solului Coloizii sunt substanţe cu grad sporit de dispersare şi...

Categorii de Operatori si Contributia Acestora la Gestionarea Capitalului Natural

Proiectarea si operationalizarea in conditii de eficienta a institutiilor cu atributii directe/indirecte in gestionarea CN pp un efort de...

Ai nevoie de altceva?