Investigarea Factorilor de Mediu

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3818
Mărime: 1.55MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

INVESTIGAREA FACTORILOR DE MEDIU

CURS 5

Introducere: noţiunea de proiect; tipuri de proiecte; proiecte de mediu

1. Noţiunea de proiect

1. 1. Definiţii

Proiect = reuniune de activităţi noi, conjugate, specifice, structurate metodic, desfăşurate conform unui plan în scopul de a atinge un obiectiv bine definit într-un interval de timp şi care încetează în momentul îndeplinirii obiectivului.

Proiect = investiţie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv general şi a anumitor obiective specifice. Este dinamic, iar activităţile interacţionează.

Proiect = succesiune de activităţi desfăşurate într-o perioadă limitată de timp cu scopul de a obţine un rezultat punctual în condiţiile încadrării într-un consum de resurse prevăzut.

Proiect = o serie de activităţi derulate şi orientate către atingerea unor obiective specifice clar definite într-o perioadă de timp prestabilită şi în baza unui buget dimensionat. (European Commission – Project Cycle Management Guidelines,2004).

Proiect = un ansamblu temporar de activităţi derulate cu scopul creării unui produs sau serviciu unic. (Franci David – Project Management Professional, Ed. Publishing 2004).

Proiect = efort temporar întreprins în scopul creării unui produs sau serviciu unic. (Project Management Institute - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, USA, 1996).

Proiect = set de acţiuni executate într-o perioadă de timp, cu momente bine definite de început şi de sfârşit, cu un scop clar al lucrărilor de efectuat, cu un buget propriu şi cu un nivel specificat al rezultatelor de obţinut. (Lewis, J.P. – The Project Manager`s Desk Reference, McGraw-Hill, New York, 2000).

Proiectul = întreprindere cu durată de acţiune limitată, vizând realizarea unui produs, serviciu, lucrare de natură variabilă şi nestandardizată într-un anumit termen, cu un anumit buget şi cu respectarea specificaţiilor de calitate convenite.

Proiectul = un număr de activităţi desfăşurate conform unei planificări, în scopul atingerii unor obiective într-un timp dat, care se termină atunci când se ating obiectivele.

Proiectul = o colecţie de activităţi înrudite, desfăşurate într-o manieră organizată, cu un punct de plecare şi unul de sosire clar definite, în vederea apariţiei unor rezultate dorite care să satisfacă unele obiective bine definite

Proiectul = un grup de activităţi care trebuie desfăşurate într-o secvenţă logică pentru a atinge obiectivele prestabilite de către client.

Proiectul = un set de activităţi interdependente, care se derulează potrivit unui plan pentru a atinge un anumit obiectiv/pentru a obţine anumite rezultate într-o perioadă de timp bine delimitată. Activităţile din cadrul proiectului încetează în momentul în care obiectivul respectiv a fost atins.

Atenţie! Proiectul nu este sinonim nici cu planul de afaceri (care trebuie sa evidenţieze situaţia unei organizaţii şi a mediului său economic concurenţial la un moment dat), nici cu studiul de fezabilitate (care trebuie să evidenţieze necesitatea şi avantajele implementării ideii unui proiect).

1. 2. Ce este un proiect?

Indiferent de slujbă, îndeplinim o mulţime de sarcini în fiecare zi: pregătim un memoriu, conducem o reuniune, imaginăm o companie de vânzări, ne mutăm într-un birou nou. Sau poate ziua de lucru este mai mult aşa: să uşurăm accesul la sistemul informaţional, să dezvoltăm o temă de cercetare în laborator sau să îmbunătăţim imaginea publică a organizaţiei din care facem parte. Nu toate aceste sarcini sunt proiecte dar care anume este proiect?

Mare sau mic, un proiect a avut întotdeauna următoarele ingrediente:

- rezultate specifice: produse sau rezultate;

- specificarea datelor de debut şi de încheiere: datele când încep şi când se termină activităţile proiectului;

- stabilirea bugetelor: necesarul de oameni, fonduri, echipamente, facilităţi şi informaţii.

Figura 1. arată că fiecare element le influenţează pe celelalte două. Extinderea rezultatelor dorite poate necesita mai mult timp (o întârziere a datei de finalizare) sau mai multe resurse. Avansarea termenului final poate determina o diminuare a rezultatelor sau o creştere a cheltuielilor (depăşirea bugetului prevăzut) prin plata orelor suplimentare pentru personalul proiectului. Din perspectiva acestor trei părţi de definiţie, în cadrul proiectelor vă îndepliniţi sarcinile pentru a ajunge la rezultatele dorite încadrându-vă în timpul şi resursele disponibile.

Fig. 1. Pentru fiecare proiect se definesc cele trei elemente esenţiale

O altă notă de specificitate este legată de caracterul de unicat al proiectelor. Fiecare proiect are trăsături care îl fac unic şi din acest punct de vedere fiecare proiect trebuie să fie abordat separat şi individual. Există o gamă largă de proiecte din punct de vedere al formelor şi mărimilor.

Proiectul este o investiţie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv sau a unui set de obiective precise.

Preview document

Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 1
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 2
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 3
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 4
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 5
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 6
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 7
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 8
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 9
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 10
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 11
Investigarea Factorilor de Mediu - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Investigarea Factorilor de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Introducere in Biofizica Mediului

Introducere în Biofizica Mediului Studiază schimburile de energie și masă dintre oragnismele vii și mediu. Cunoaşterea interacţiunii organismului...

Managementul Mediului

TEMA 1 Managementul mediului - aspecte generale 1.1. Definiţii 1.2. Abrevieri/sigle 1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă 1.4....

Compostarea

Componentele care constituie fracţia organică a MSW sunt: resturile alimentare, hârtia, cartonul, plasticul, textilele, cauciucul, pielea,...

Reutilizarea și Reciclarea Deșeurilor din Cauciuc

Dezvoltarea continuă a utilizării produselor de cauciuc în toate domeniile şi, implicit, a industriei de prelucrare a cauciucului impune cu...

Știința Solului

8.1. Componenţii coloidali ai solului 8.1.1. Generalităţi privind coloizii solului Coloizii sunt substanţe cu grad sporit de dispersare şi...

Categorii de Operatori si Contributia Acestora la Gestionarea Capitalului Natural

Proiectarea si operationalizarea in conditii de eficienta a institutiilor cu atributii directe/indirecte in gestionarea CN pp un efort de...

Geneza si Combaterea Poluarii Mediului

I. INTRODUCERE I.1. POLUARE. NOTIUNI GENERALE. Autovehiculele, în marea lor majoritate, sunt propulsate de motoare termice cu piston. Motoarele...

Ai nevoie de altceva?