Legislația Protecției Mediului

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 13823
Mărime: 55.84KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lungu Monica

Extras din document

Mediul înconjurător este o noţiune fundamentală care stă la baza ecologiei ca ştiinţă, fiind susceptibilă în raport cu necesitatea punerii în valoare sau a ocrotirii elementelor sale componente, de reglementare juridică,această noţiune nu este definită într-un mod unitar, ambiguitatea termenului fiind consecinţa conotaţiei date în diverse domenii - ştiinţele naturii, arhitectură, urbanism, drept

ecologii văd ,,mediul” un ansamblu format din comunităţile biologice şi factorii abiotici (sau altfel spus ansamblul de elemente şi echilibre de forţe concurente, de natură diversă, care condiţionează viaţa unui grup biologic.

Un autor defineşte mediul înconjurător ca fiind ,,reprezentat de mulţimea factorilor naturali şi artificiali, de ordin biologic, fizico-chimic şi social, capabili să influenţeze direct sau indirect starea componentelor abiotice şi biotice ale biosferei”.

Alte definiţii au în vedere elemente comune precum: viaţa omului, calitatea vieţii şi fiinţa umană. Arhitecţii consideră mediul drept zona de contact între un spaţiu construit şi mediul ambiant (natural şi artificial)

În literatură s-a încercat clasificarea tipurilor de mediu după mai multe criterii astfel:

* după componentele biologice: mediu biotic şi mediu abiotic;

* după natura fizică: mediu terestru, aerian şi acvatic;

* după natura chimică: medii dulcicole (lacuri, bălţi), medii salmastre (salinitate medie), sărate (mări) şi foarte sărate;

* după pH: medii acide, alcaline sau neutre;

* după intervenţia antropică: mediu urban, rural, mediu afectat de om şi mediu natural;

* după domeniul întinderii: mediu geografic, operaţional, perceptual şi comportamental.

Având în vedere diversitatea elementelor enumerate în definiţie rezultă o multitudine de raporturi juridice care privesc: conservarea şi protecţia componentelor abiotice ale mediului înconjurător, conservarea şi protecţia componentelor biotice ale mediului înconjurător, protecţia factorilor creaţi de om, regimul produselor şi substanţelor toxice, al pesticidelor, organismelor modificate genetic, regimul deşeurilor periculoase, răspunderea juridică, sistemul de monitoring ecologic etc

Resursele naturale

Resursele naturale sunt elemente materiale, energetice şi informaţionale existente în mediu, în afara activităţilor umane, susceptibile de a fi utilizate de către sistemele biologice. Conform acestei definiţii, orice element material sau energetic reprezintă o sursă potenţială, ea urmând a deveni o resursă reală, atunci când va exista un program informaţional care să facă posibilă utilizarea ei

Resursele naturale sunt clasificate în:

* resurse inepuizabile (energia eoliană, energia mareelor, precipitaţiile etc.) şi,

* resurse epuizabile, care, la rândul lor, pot fi regenerabile (produsele vegetale şi animale) şi neregenerabile (zăcămintele, resursele genetice etc.).

O altă clasificare grupează resursele astfel:

- resurse geochimice;

- resurse energetice;

- resurse informaţionale.

Din prima categorie fac parte elementele chimice care alcătuiesc masa Pământului, ele fiind prezente sub formă de compuşi care intră în alcătuirea mineralelor, disociate în soluţii apoase ori gaze sau care se găsesc sub formă de compuşi organici. Aceste elemente sunt utilizate repetat în cadrul circuitelor biogeochimice locale şi globale

Resursele energetice sunt:

- resurse autogene: atracţia gravitaţională şi energia reacţiilor nucleare de dezintegrare naturală a nucleelor radioactive din masa Pământului (energia geotermică);

- resurse alogene: gravitaţia Lunii, reacţiile de fuziune termonucleară din Soare, fotosinteza.

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau părţi din ele, populaţii sau orice alte componente biotice ale ecosistemelor având folosinţă sau valoare efectivă sau potenţială pentru umanitate. Resursele informaţionale ale biosferei sunt constituite din genofondurile tuturor speciilor existente pe glob, conform definiţiei date în Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992.

Biodiversitatea

Conform Convenţiei de la Rio de Janeiro din anul 1992 prin diversitate biologică se înţelege ,,variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor ecosisteme acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi a ecosistemelor”

Biodiversitatea are o mare importanţă pe plan economic (sursă de materii prime şi mijloace de producţie, rezervorul pe termen lung de resurse genetice utilizabile), pe plan ştiinţific (stă la baza mecanismelor ce permit să se asigure în permanenţă măsurile de protecţia mediului, menţinând parametrii solului şi climatului în limitele compatibile cu viaţa), dar şi pe plan etic şi estetic

Protecţia mediului

Natura a fost considerată o sursă inepuizabilă de materii prime, materiale dar şi un receptor de deşeuri de orice natură, în orice cantitate. Ca urmare, alături de progresele tehnice şi modificările antropice cu rol pozitiv, au avut loc şi fenomene negative precum: degradarea solului, dispariţia unor specii de plante şi rase de animale, epuizarea unor resurse naturale, apariţia fenomenului de poluare etc.

Ca noţiune, protecţia mediului înconjurător a fost şi este de cele mai multe ori asociată fenomenului de poluare, dar în realitate conţinutul acestei noţiuni este mult mai cuprinzător. Protecţia mediului are în vedere următoarele acţiuni: gospodărirea raţională a resurselor, evitarea dezechilibrelor prin conservarea naturii, evitarea poluării mediului precum şi reconstrucţia ecologică a acestuia. Baza ştiinţifică a acestor activităţi este asigurată de ecologie care fundamentează biologic alegerea unor măsuri de protecţie politică, juridică şi economică

Măsurile de protecţie a mediului trebuie să cuprindă ,,instituirea unei obligaţii, stabilirea unor condiţii speciale şi stipularea unor interdicţii privind utilizarea raţională a resurselor naturale, prevenirea şi combaterea poluării mediului şi a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale asupra elementelor sale componente. Toate aceste măsuri au un sigur scop şi anume cel de menţinere a echilibrului ecologic în vederea asigurării unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune generaţiilor viitoare.

Preview document

Legislația Protecției Mediului - Pagina 1
Legislația Protecției Mediului - Pagina 2
Legislația Protecției Mediului - Pagina 3
Legislația Protecției Mediului - Pagina 4
Legislația Protecției Mediului - Pagina 5
Legislația Protecției Mediului - Pagina 6
Legislația Protecției Mediului - Pagina 7
Legislația Protecției Mediului - Pagina 8
Legislația Protecției Mediului - Pagina 9
Legislația Protecției Mediului - Pagina 10
Legislația Protecției Mediului - Pagina 11
Legislația Protecției Mediului - Pagina 12
Legislația Protecției Mediului - Pagina 13
Legislația Protecției Mediului - Pagina 14
Legislația Protecției Mediului - Pagina 15
Legislația Protecției Mediului - Pagina 16
Legislația Protecției Mediului - Pagina 17
Legislația Protecției Mediului - Pagina 18
Legislația Protecției Mediului - Pagina 19
Legislația Protecției Mediului - Pagina 20
Legislația Protecției Mediului - Pagina 21
Legislația Protecției Mediului - Pagina 22
Legislația Protecției Mediului - Pagina 23
Legislația Protecției Mediului - Pagina 24
Legislația Protecției Mediului - Pagina 25
Legislația Protecției Mediului - Pagina 26
Legislația Protecției Mediului - Pagina 27
Legislația Protecției Mediului - Pagina 28
Legislația Protecției Mediului - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Legislatia Protectiei Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice

1 . MEMORIU TEHNIC Proiectul de tehnologii de tratare şi valorificare a deşeurilor are ca temă de proiectare o platforma de precolectare a...

Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500

Capitolul I Noțiuni introductive 1.1 Marea Neagră- Generalități Conform definiției lansate de Biroul Hidrografic Internațional în anul 1952,...

Protectia Calitatii Aerului

În antichitate, aerul era considerat o substanta pura. Primele indicatii asupra complexitatii compozitiei aerului se gasesc în lucrarile...

Protectia Mediului

1.Motivarea alegerii domeniului ‘’protectia mediului’’ Am ales domeniul ‘’protectia mediului’’ pentru ca in prezent este unul dintre cele mai mari...

Reglementari Privind Calitatea Aerului

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizeaza transportul poluantilor in mediu. Poluarea aerului are multe si...

Impactul Deseurilor Asupra Mediului

1.Introducere Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninta planeta noastra, o problema majora o constituie, fara nici o îndoiala, deseurile....

Aerul - Unul din cei mai Importanti Factori de Mediu

Deteriorarea calităţii unei condiţii fundamentale a existenţei umane, poluarea aerului afectează în modul cel mai grav viaţa omului scurtândui-o.Ea...

Factorii Poluarii Aerului

POLUAREA AERULUI Este adesea vizibilă sub forma fumului din hornuri si a gazelor de la tevile de esapament ale masinilor. Fumul este un amestec...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Politica de Mediu - in UE si Romania

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Politica de Mediu in Romania

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Reciclarea Deseurilor de Ulei Vegetal

Introducere Uleiul vegetal uzat este un deseu care provine din uleiul de seminte vegetale, mai rar din ulei de măsline. Temperatura la care este...

Politica de Mediu in Romania

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Institutii - Politica de Mediu

Partea I - Politica de mediu in Uniunea Europeana I. Evoluţia politicii de mediu Repere cronologice în ceea ce priveşte politica de mediu la...

Reamenajarea Statiunii Voineasa

1. Localizarea zonei si alegerea tipului de amenajare Voineasa este o localitate montană din nordul judetului Valcea, la aproximativ 80 km de...

Protectia Mediului Natural - Componenta a Politicii Dezvoltarii Durabile

Introducere “Daca noi nu putem dovedi ca o societate moderna poate prospera in armonie cu locul unde ea traieste, fragmentele de natura salbatica...

Ai nevoie de altceva?