Legislatia Protectiei Mediului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 145 în total
Cuvinte : 62139
Mărime: 256.04KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 1 – Noţiuni introductive

1.1. Autorităţi competente

1.2. Acte normative

1.3. Acte de reglementare

1.1.Autorităţi competente

Ministerul Mediului şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Ministerul Mediului şi Pădurilor exercită următoarele funcţii:

a) de strategie;

b) de reglementare şi avizare;

c) de reprezentare;

d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;

e) de administrare;

f) de implementare şi coordonare a asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului şi pădurilor şi a programelor finanţate din fonduri comunitare, naţionale, precum şi de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate;

g) de monitorizare, inspecţie şi control.

Atribuţiile Ministerului Mediului şi Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate.

În structura Ministerului Mediului şi Pădurilor, în cadrul numărului de posturi aprobat, funcţionează Direcţia generală AM POS Mediu, care îndeplineşte funcţia de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial mediu şi 8 organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial mediu, organizate ca direcţii la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial mediu coordonează organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial mediu.

Ministerul Mediului si Padurilor are următoarele unități în subordine:

• Agenția Națională pentru Protecția Mediului

• Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

• Garda Națională de Mediu

Unități în coordonare:

• Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București

• Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

• Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare "Grigore Antipa" - INCDM Constanța

• Administrația Fondului pentru Mediu - AFM București

Unități sub autoritate:

• Administrația Națională Apele Române

• Administrația Națională de Meteorologie

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost infiintaţă in anul 2004 intr-o perioada de reforme instituţionale majore in domeniul protecţiei mediului.

Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea romaneasca un obiectiv strategic fundamentalIn baza Hotărârii de Guvern nr.459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea si funcţionarea ANPM au fost redefinite funcţiile si atribuţiile astfel încât sa se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii obligaţiilor prevăzute in Capitolul 22 din Documentul de poziţie. Trebuie menţionat faptul ca prin trecerea agenţiilor regionale si judeţene pentru protectia mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor in subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului s-a creat cadrul necesar implementării legislaţiei si reglementarilor comunitare la termenele stabilite.

Misiune

ANPM este menita sa acţioneze pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al României. Misiunea agenţiei, ca de altfel şi a celor opt agenţii regionale şi 34 de agenţii judeţene, aflate in subordine directa este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

ANPM îşi indeplineste misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

• planificarea strategică de mediu;

• monitorizarea factorilor de mediu;

• autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;

• implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local;

• raportările către Agenţia Europeana de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

• asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;

• implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;

• coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel naţional, regional si local;

• reprezentarea in domeniul protecţiei mediului in relaţiile interne si externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor;

• autorizarea activitatilor cu impact potenţial asupra mediului si asigurarea conformării cu prevederile legale;

• asigurarea funcţionarii laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot si vibraţii, precum şi pentru radioactivitate;

• coordonarea realizării planurilor de acţiune sectoriale şi a planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului.

Preview document

Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 1
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 2
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 3
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 4
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 5
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 6
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 7
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 8
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 9
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 10
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 11
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 12
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 13
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 14
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 15
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 16
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 17
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 18
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 19
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 20
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 21
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 22
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 23
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 24
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 25
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 26
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 27
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 28
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 29
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 30
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 31
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 32
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 33
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 34
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 35
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 36
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 37
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 38
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 39
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 40
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 41
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 42
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 43
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 44
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 45
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 46
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 47
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 48
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 49
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 50
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 51
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 52
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 53
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 54
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 55
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 56
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 57
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 58
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 59
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 60
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 61
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 62
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 63
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 64
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 65
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 66
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 67
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 68
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 69
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 70
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 71
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 72
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 73
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 74
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 75
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 76
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 77
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 78
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 79
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 80
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 81
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 82
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 83
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 84
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 85
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 86
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 87
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 88
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 89
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 90
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 91
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 92
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 93
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 94
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 95
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 96
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 97
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 98
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 99
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 100
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 101
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 102
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 103
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 104
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 105
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 106
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 107
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 108
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 109
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 110
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 111
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 112
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 113
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 114
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 115
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 116
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 117
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 118
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 119
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 120
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 121
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 122
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 123
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 124
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 125
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 126
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 127
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 128
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 129
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 130
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 131
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 132
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 133
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 134
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 135
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 136
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 137
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 138
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 139
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 140
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 141
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 142
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 143
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 144
Legislatia Protectiei Mediului - Pagina 145

Conținut arhivă zip

 • Legislatia Protectiei Mediului
  • Capitolul 1- Notiuni introductive.doc
  • Capitolul 2 - Politica de mediu.doc
  • Capitolul 3 - Poluantii si circulatia lor in biosfera.doc
  • Capitolul 4 - Managementul integrat al zonei costiere.doc
  • Capitolul 5 - OUG1952005.doc

Alții au mai descărcat și

Statie de Epurare Apa

Introducere Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global...

Implementare statie de epurare a apelor uzate

Apa inseamna viata si tocmai de aceea puritatea apei reprezinta un indicator esential al calitatii si existentei ei pe Pamant. Protectia mediului...

Metode și Tehnici de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Introducere Unul dintre cele mai importante acte legislative americane legate de mediul înconjurator este “National Environmental Policy Act”,...

Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala pentru Electrician

PREMISE TEORETICE 1.1.Relaţia risc – securitate În terminologia de specialitate, securitatea omului în procesul de muncă este considerată ca acea...

Managementul Deseurilor la Nivelul Unui Oras

Scurt rezumat Mediul înconjurător, un element esenţial al existenţei umane, reprezintă rezultatul interferenţei unor elemente naturale – sol, aer,...

Metode Fizice și Senzori pentru Determinarea Compoziției Atmosferice

METODE FIZICE ŞI SENZORI PENTRU DETERMINAREA COMPOZIŢIEI ATMOSFERICE I.1. Proprietăţi fizico- chimice ale principalelor componente ale aerului şi...

Managementul Integrat al Deseurilor

1. Introducere Programul guvernamental stabileşte principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene...

Poluarea Atmosferei, Hidrosferei și Solului

1.1.Poluarea fizică a atmosferei Are la bază cedarea dinspre diferite surse spre atmosferă a unor categorii şi cantităţi diferite de energie şi...

Ai nevoie de altceva?