Modelarea Proceselor Ecologice

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 36485
Mărime: 160.60KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: R.MEREUTA

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE ECOLOGIE GENERALĂ

1.Obiectul de studiu al Ecologiei

Ecologia (oikos=casă, gospodărie, economie; logos=ştiinţă, în limba greacă) este ştiinţa care studiază sistemele supraindividuale de organizare a materiei vii integrate în mediul lor abiotic

-este o ştiinţă interdisciplinară , sintetică, care se bazează pe

a)cunoştinţe necesare caracterizării sistemelor vii:sistematică, taxonomie, genetică

evoluţia speciilor, corelate cu

b) informaţiile necesare cunoaşterii mediului de viaţă , informaţii cuprinse în

ştiinţele care studiază materia nevie: climatologia, geomorfologia, pedologia, chimia solului,apei,aerului, biochimia

c)prelucrarea tuturor informaţiilor obţinute utilizînd formule şi calcule specifice matematicii, informaticii, fizicii (termodinamică)

în scopul înţelegerii şi explicării proceselor si aspectelor ecologice specifice sistemelor biologice

Nivelul materiei vii care formează obiectul de studiu al ecologiei este reprezentat de sistemele supraindividuale: populaţia

biocenoza

biomul

biosfera

2.Noţiunea de sistem.Unitatea sistematică a lumii vii

Întreaga natură este organizată în corpuri materiale vii şi nevii.Acestea se comportă unele faţă de altele ca o unitate, păstrîndu-şi individualitatea un timp mai mult sau mai puţin îndelungat. Din punct de vedere fizic, acestea sînt sisteme.

Sistemul este un ansamblu de elemente, identice sau diferite, unite prin conexiuni, interacţiuni în aşa fel încît formează un întreg.

În funcţie de realaţiile cu mediul înconjurător, sisteme se clasifică în :

a) sisteme izolate=fără schimb de materie şi energie cu mediul înconjurător

-nu există în realitate, ele reprezintă doar o “stare ideală de sistem”

b)sisteme închise=realizează schimb de energie cu mediul, dar nu realizează schimb

de materie ;

-ex.:un vas cu apă închis ermetic, care nu cedează apa în mediu, dar cedează energie(apa se răceşte sau se încălzeşte, în funcţie de temperatura la care este ţinut vasul)

-în natură nu există sisteme absolut închise decît cele create de om

c) sisteme deschise=realizează schimb permanent de materie şi energie cu mediul.

-sînt caracteristice pentru materia vie=sisteme deschise cu autoreglare şi pentru materia nevie- sisteme deschise fără autoreglare

Sistemele biologice sînt sisteme deschise, informaţionale, care, datorită organizării lor, au capacitatea de autoconservare, autoreproducere, autoreglare şi autodezvoltare;ele au un caracter antientropic (entropia = mărime termodinamică ce permite evaluarea degradării energetice a sistemului)care le asigură stabilitatea în relaţiile cu alte sisteme.(N.Botnariuc, 1979)

Fiecare sistem are o anumită structură (forma sau arhitectonica sistemului ) şi anumite funcţii (care exprimă relaţiile sistemului respectiv în întregul său , relaţii care asigură autoconservarea şi autoreproducerea )

În sistemele deschise, biologice, schimbul permanent de materie şi energie asigură un echilibru mobil, dinamic, al sistemului.

3.Insuşirile generale ale sistemelor biologice

A)Caracterul istoric al sistemelor : sistemele biologice au caracter istoric, adică structura şi funcţiile acestor sisteme sînt rezultatul evoluţiei lor în timp. Pentru a cunoaşte structura, modul de funcţionare al unui sistem biologic (organism, populaţie, biocenoză, ecosistem, biosferă) trebiue să studiem originea acestuia şi evoluţia lor istorică.

B)Caracterul informaţional : toate sistemele biologice sînt sisteme informaţionale-sisteme cibernetice –capabile să recepţioneze, să acumuleze, să prelucreze informaţiile primite din mediu şi să le transmită altor sisteme.

Informaţiile moştenite genetic sau acumulate datorită interconexiunilor cu alte sisteme sînt codificate specific de către fiecare sistem. Acest cod este determinat de structura acizilor nucleici –codul genetic-al fiecărui organism (la nivel de individ), respectiv de natura (poziţia filogenetică), structura şi modul de funcţionare al sistemelor supraindividuale.Cu cît un sistem este mai bine organizat, cu atît conţine o cantitate mai mare de informaţie.

Sistemele biologice nu sînt fixe; ele evoluează în timp.Conservarea acestora depinde de cantitatea de informaţie transmisă şi corectitudinea acesteia. Erorile apărute in transmiterea informaţiei (mutaţiile) reprezinta o cale de evolutie, erorile “pozitive”, benefice sistemului, fiind păstrate prin selecţie.

Conform “principiului lui Dancoff” , orice organism sau organizaţie care progresează prin evoluţie competitivă se apropie de un optim de viaţă , sistemul comiţînd cu atît mai puţine erori , cu cît evoluează şi foloseşte un minim de informaţie redundantă (redundanţa=excesul de informaţie transmis faţă de strictul necesar), necesară pentru a menţine erorile la acest nivel. Acest principiu are implicaţii majore în problemele ecologiei.

C)Integralitatea sistemelor biologice : fiecare component al unui sistem biologic se caracterizează prin anumite însuşiri. Însuşirile sistemului în ansamblul său nu reprezintă însă doar o suma a însuşirilor componentelor. Întregul, sistemul integrator, posedă însuşiri noi care se manifestă datorită conexiunilor existente între componentele sale, şi numai în condiţiile specifice sistemului în ansamblu. Aceste însuşiri noi nu se regăsesc la elementele sistemului luate în parte, ele fiind caracteristice intregului.

De exemplu, o populaţie are insuşiri noi faţă de indivizii care o compun: longevitate nedefinită, densitate, distribuţia sexelor,dispersie, dinamică etc.Mai mult, relaţiile noi apărute într-un sistem pot da naştere la un nou sistem:de exemplu, relaţiile de simbioză între unele alge şi ciuperci au dat naştere la un nou grup sistematic –licheni, cu însuşiri cu totul diferite atît faţă de alge cît şi faţă de licheni.

Cu cît părţile componente ale unui sistem sînt mai diferenţiate, mai specializate în îndeplinirea anumitor funcţii în cadrul întregului, cu atît interdependenţa lor este mai mare, organizarea sistemului este mai avansată , mai complexă, iar integralitatea mai pronunţată, adică caracteristicile noi ale sistemului sînt mai clar conturate .

Fenomenul integralităţii sistemelor ecologice are consecinţe metodologice deosebit de importante. Astfel, se impune ca rezultatele cercetărilor experimentale, de laborator , cu unele populaţii, să fie comparate cu datele din teren (din ecosistemele în care trăiesc, pentru a putea extrapola rezultatele obţinute. De aici, şi necesitatea alegerii unor sisteme de modelare ecologică cît mai adecvate condiţiilor specifice sistemelor biologice cercetate.

Preview document

Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 1
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 2
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 3
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 4
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 5
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 6
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 7
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 8
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 9
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 10
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 11
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 12
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 13
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 14
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 15
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 16
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 17
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 18
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 19
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 20
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 21
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 22
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 23
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 24
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 25
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 26
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 27
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 28
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 29
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 30
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 31
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 32
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 33
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 34
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 35
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 36
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 37
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 38
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 39
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 40
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 41
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 42
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 43
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 44
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 45
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 46
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 47
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 48
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 49
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 50
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 51
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 52
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 53
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 54
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 55
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 56
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 57
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 58
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 59
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 60
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 61
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 62
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 63
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 64
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 65
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 66
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 67
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 68
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 69
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 70
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 71
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 72
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 73
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 74
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 75
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 76
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 77
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 78
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 79
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 80
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 81
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 82
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 83
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 84
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 85
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 86
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 87
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 88
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 89
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 90
Modelarea Proceselor Ecologice - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Modelarea Proceselor Ecologice.doc

Alții au mai descărcat și

Casa Ecologică

1.INTRODUCERE În ultimele decenii ale acestui secolul, pe plan european s-au luat o serie de măsuri pentru stoparea risipei resurselor naturale şi...

Modelarea Proceselor Ecologice

MODELAREA poate fi definită ca fiind procesul de aplicare a cunoştinţelor fundamentale sau experienţă pentru a simula, descrie sau executarea unui...

Silvicultura - Stratul Arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Globalizare și Regionalizare

Capitolul 1 GLOBALIZAREA – CONTINUT SI SEMNIFICATII Intensificarea globalizarii constituie trasatura fundamentala a economiei mondiale la...

Ecologie - Apele

5. POLUAREA SI PROTECTIA ECOSISTEMELOR ACVATICE 5.1. Eutrofizarea apelor - fenomenul de crestere a productivitatii biologice, a biomasei algelor...

Elemente de Ecologie

1. Definirea si evolutia ecologiei 1.1.Definirea ecologiei Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der...

Te-ar putea interesa și

Sedimente

Capitolul I INTRODUCERE Ecosistemul este unitatea organizatorică şi funcţională fundamentală a ecosferei. El este format din combinaţii de...

Aspecte Energetice ale Arderii Carbunilor Solizi si Mediul

Resursele de carbune se diferentiaza, calitativ, dupa compozitia data de natura resturilor organice, de modul de acumulare si de conditiile în care...

Studiul Catalizatorilor din Clasa Hidroxizilor Dubli Lamelari cu Ajutorul Retelelor Neuronale Artificiale

CAPITOLUL I. Stadiul actual al cunoasterii in domeniul utilizarii retelelor neuronale artificiale in inginerie chimica ( cataliza ecologica ) I....

Modelarea Proceselor Ecologice

MODELAREA poate fi definită ca fiind procesul de aplicare a cunoştinţelor fundamentale sau experienţă pentru a simula, descrie sau executarea unui...

Etapele Analizei Numerice pentru Descrierea Problemelor de Mediu

1.Generalitati Ştiinţa mediului se ocupă de caracteristicile mediului şi de studiul interacţiunii între om şi mediu, ceea ce necesită un spectru...

Optimizarea Proceselor Intreprinderii

1. PREZENTAREA FIRMEI S.C. MAGAZIN S.R.L ARAD este unitate cu personalitate juridica. S-a infiintat in 2009 si a fost inregistrata la Oficiul...

Modelarea Eutrofizarii cu Aplicatie la Lacurile Bucurestene

1. Introducere Lucrarea "Contribuţii privind modelarea procesului de eutrofizare cu aplicaţie directă la lacul Buftea" este structurată în 5...

Modelarea Proceselor Ecologice

Introducere Conceptul de model în ecologie, fără a fi astfel denumit, a fost utilizat încă de la începutul sec. XX. În 1900, Emil Racoviţă ste...

Ai nevoie de altceva?