Monitoringul de Mediu

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 25 în total
Mărime: 194.57KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stegarescu Vasile
Reprezinta o prezentare cu titlul MONITORINGUL DE MEDIU, care contine o informatie relevanta.

Extras din document

MONITORINGUL DE MEDIU (ECOLOGIC)Obiectul de studiu al ecologiei: Ecologia este o ştiinţă sau o disciplină a biologiei care se ocupă cu studiul interacţiunilor şi interdependenţelor structurale, materiale, energetice şi informaţionale dintre elementele componente ale ecosistemului (biogeocenozei), adică dintre biocenoză şi biotop.Apare întrebarea: Care este nivelul materiei vii pe care îl studiază ecologia? Ecologia nu studiază sistemul biologic individual, organismul individual, nu se ocupă cu studiul plantelor şi animalelor, ci cu sistemele create în comun de acestea.

Deci ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul sistemelor supraindividuale, cum sunt: populaţia, biocenoza, ecosistemul şi biosfera.

Protecţia mediului, ca ramură a ecologiei aplicative are sarcina de a dirija şi coordona totalitatea acţiunilor întreprinse de om asupra ecosferei în vederea menţinerii echilibrului ecologic şi a durabilităţii ecosistemelor, asigurînd astfel condiţii de viaţă tot mai bune generaţiilor actuale şi viitoare.

Prin intervenţiile sale asupra ecosferei omul a modificat esenţial mediul natural în conformitate cu cerinţele sale crescînde.

Omul trebuie să se integreze armonios în mediul natural pentru a putea supravieţui şi să se supună legilor care guvernează ecosfera.

Dorinţa de a guverna această ecosferă, de a o subordona necesităţilor industriale, de urbanizare, este atît de puternică încît omul cu setea sa nesăbuită de nou, a uitat să-şi apere propria sa casă – NATURA, să o protejeze de marele dezechilibre ecologice.

Astăzi se ştie că mediul natural, datorită creşterii demografice, urbanizării, industrializării, astfel încît factorul hotărîtor fiind cel antropic. Creşte rata schimbărilor din natură, ecosistemele nu se mai pot adapta noilor schimbări şi autoreglarea ecosferei nu mai este posibilă.

Intervenţia sporită a factorului antropic în ecosistemele naturale a dus la deteriorarea mediului şi transformarea lor în ecosisteme amenajate.

Prin realizarea construcţiilor urbane ecofondul Terei a fost redus treptat iar genofondul s-a diminuat vizibil. Introducerea de noi specii în ecosistemele naturale, distrugerea habitatelor acestora, folosirea pe scară largă a realizărilor ingineriei genetice şi a ameliorării a dus în timp scurt la dezechilibre grave.

Tot omul, prin neglijenţa sa, nu a luat în consideraţie S.O.S.-ul NATURII faţă de defrişările neraţionale, supraexploatările solului, păşunatul excesiv şi poluării intense.

Pretutindeni planează ameninţarea unui dezechilibru între om şi mediul său, foarte vizibil în spaţiul urban, unde fenomenele socio-economice complexe ameninţă echilibrul existenţial al speciei umane.

Poluarea în creştere a biosferei este cauza degradării mediului natural ce-l înconjoară pe om. Evaluarea sarcinii de poluare asupra landşafturilor naturale şi antropizate presupune inventarierea surselor, primordial a celor de natură tehnogenă şi caracterizarea schimbărilor provocate de ele biocenozelor.

În rezultatul activităţii antropogene în mediul înconjurător pătrunde o cantitate enormă de substanţe chimice poluante care se acumulează în sol şi se includ în reacţiile chimice din sol cu participarea obligatorie a organismelor vii.

Monitoringul de mediu (ecologic) (de la latinescul monitor – care aminteşte, care supraveghează) – presupune un sistem de observaţii, evaluare şi prognosticare a schimbărilor stării mediului înconjurător sub acţiunea activităţii antropice.

Monitoringul nu cuprinde şi dirijarea calităţii mediului înconjurător. Însă organizarea corectă a acestei dirijări este posibilă numai în cazul funcţionării sistemului de monitoring, care poate include activităţi atît de nivel local cît şi global.

În majoritatea ţărilor lumii sunt create şi activează staţii specializate de efectuare a observaţiilor. Un rol deosebit în Monitoring îl joacă sistemul global de rezervaţii biosferice.

Sistem de observaţii (evaluare şi prognozare) asupra reacţiilor componentelor de bază a biosferei:

Componenta abiotică (monitoringul geofizic);

Componenta biotică (monitoringul biologic).

Conținut arhivă zip

  • Monitoringul de Mediu.ppt

Alții au mai descărcat și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Lucrare Mediu - Studiu de Caz

OBIECTIVUL ORGANIZATIEI Obiectivele generale de mediu ale SC ALPFA SA presupun in prealabil stabilirea unor obiective specifice de mediu, directii...

Modelul Operațional DPSIR

Acest model a fost adoptat de majoritatea Statelor Membre din Uniunea Europeană si de Organizaţiile Internaţionale care au legături cu...

Poluarea

Pentru a trăi în condiţii mai bune, omul a utilizat permanent resurse naturale: animale, plante, arbori, minereuri, cărbuni, sare, petrol, gaze...

Monitoringul Mediului

Monitoringul reprezintă un sistem de observare, evaluare şi prognozare a stării mediului ambiant. Programul de monitorizare este demarat odată cu...

Răspunsuri la subiectele de la examenul de la studiul impactului

1. Definiţi dezvoltarea durabilă. „Raportul Bruntland”: dezvoltarea durabilă ca fiind „dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei...

Silvicultura - Stratul Arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Te-ar putea interesa și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Monitoring Ecologic

“Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, şi aceste două noţiuni sunt atât de strâns...

Cercetări privind Starea de Calitate a Solurilor din Zona Municipiului Bacău

CAPITOLUL 1 Introducere 1.1. Solul - componenta esentiala a mediului înconjurator Solul este termenul generic prin care se defineste întregul...

Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului

REZUMAT Ingineria genetică poate fi definită ca un ansamblu de tehnici care permit fie introducerea în patrimoniul genetic al unei celule a uneia...

Monitoring și Administrarea Mediului

MINISTERUL MEDIULUI Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor...

Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European

Rezervaţia Biosferei în Delta Dunării – protecţia mediului european Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii...

Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag

1.Caracterizarea orasului Amplasare geografica. Nivelul social-economic al orasului. Localitatea Ocna Șugatag este situată pe interfluviul dintre...

Monitorizarea Mediului

1.Monitorizarea - sistem de supraveghere şi control a stării mediului ambiant Termenul monitorizare este întâlnit de relativ scurt timp în limba...

Ai nevoie de altceva?