Originea Apelor Subterane

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10689
Mărime: 331.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D. Scradean

Extras din curs

ORIGINEA ŞI DISTRIBUŢIA GENERALĂ A APELOR SUBTERANE

Originea apelor subterane şi distribuţia lor în cadrul hidrosferei subterane, de la nivelul microscopic până la cel planetar, constituie obiectul cercetărilor hidrogeologice fundamentale cu implicaţii decisive în orientarea corectă pe termen lung a utilizării resurselor de apă subterană ale Pământului.

Evoluţia teoriilor privind originea apelor subterane şi a detalierii distribuţiei lor pe verticală au avansat stimulate de rafinarea a tehnologiilor de investigare şi de extinderea cercetărilor hidrogeologice în adâncime.

2.1. Teorii privind originea apelor subterane

Originea şi modul de formare a apelor subterane au constituit obiectul a numeroase cercetări, unele ipoteze fiind în prezent confirmate prin măsurători experimentale.

Pe baza valorificării unui volum mare de date hidrogeologice, s-a ajuns la o concepţie unitară privind clasificarea genetică a apelor subterane, care reprezintă doar latura calitativă a problemei.

2.1.1. Teoria infiltrării

Teoria infiltrării este în prezent acceptată ca fiind principala explicaţie pentru formarea apelor subterane. Această teorie a fost formulată de francezii B.Palissy (sec.XVI) şi E.Mariotte (sec.XVII) care susţineau că sursa de formare a acviferelor este infiltrarea apelor din precipitaţii, din domeniul marin şi din lacuri.

În procesul de infiltrare, aceste ape pot întâlni un strat impermeabil care favorizează acumularea apelor infiltrate şi implicit formarea unui acvifer.

Fizicianul Mariotte a argumentat această ipoteză pe baza bilanţului apei, întocmit pentru bazinul Senei. Această teorie este dovedită de unele observaţii simple:

- coborârea nivelului hidrostatic al acviferelor freatice în perioadele secetoase;

- creşterea în perioadele ploioase a nivelului hidrostatic al acviferelor freatice;

- variaţia debitelor izvoarelor generate de acvifere freatice.

Teoria Palissy-Mariotte nu poate explica acumulările de apă subterană cu mineralizaţie redusă din regiunile cu climat arid, regiuni cu veri lipsite de precipitaţii şi evaporări intense.

2.1.2. Teoria condensării vaporilor de apă

Teoria condensării vaporilor de apă a fost formulată în anul 1877 de hidrotehnicianul vienez O.Volger, care susţinea că apele subterane provin din condensarea vaporilor de apă din aerul care circulă prin porii şi fisurile rocilor.

Partizanii teoriei condensării combat teoria infiltrării susţinând că în urma ploilor terenurile se umezesc pe o adâncime redusă, sub care urmează o zonă relativ uscată (zona de aerare) şi apoi acviferul. Din aceasta cauză între precipitaţiile atmosferice şi acvifere nu ar exista o legătură directă.

Teoria lui Volger se bazează pe faptul că la scăderea temperaturii aerul saturat cu vapori de apă devine suprasaturat iar o parte din vaporii de apă se condensează şi trec în stare lichidă. În prezenţa unui strat impermeabil această apă se acumulează şi poate forma un acvifer.

Din variaţia umidităţii aerului în funcţie de temperatură (Tabelul 2.1, Fig.2.1) se poate estima cantitatea de apă cedată. De exemplu, un metru cub de aer saturat la 150C conţine 12,7 grame de apă în stare de vapori iar la +50C conţine 5,36 grame; prin răcire se condensează în stare lichidă :

grame de apă

Tabelul 2.1 Variaţia umidităţii aerului saturat în funcţie de temperatură

Temperatura punctului de rouă [0C] 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30

[g/m3] 4,80 5,36 9,40 12,70 17,50 22,80 30,80

Umiditatea [mm.col.Hg] 4,56 6,60 9,25 13,20 16,90 22,30 31,40

[milibar(mb)] 6,17 8,96 12,00 20,60 22,80 30,20 42,50

Alimentarea acestui proces are loc când aerul mai cald din atmosferă pătrunde în teren, la o temperatură mai scăzută, cedând o parte din apă sub formă de picături, care sub acţiunea gravitaţiei se infiltrează până la un teren impermeabil, dând naştere unui acvifer.

Acestei ipoteze i s-au adus o serie de critici, şi anume:

- formarea unui acvifer implică o viteză minimă de 5 cm/sec pentru aerul cald şi saturat cu vapori de apă care pătrunde în teren pentru a ceda apa prin condensare ;

- căldura latentă de condensare a apei conduce la încălzirea terenului şi deci la încetinirea procesului de condensare;

- atmosfera nu poate furniza cantitatea de vapori de apă necesară pentru a explica alimentarea exclusivă a acviferelor prin condensare;

- condiţiile meteorologice nu sunt întotdeauna favorabile formării apei subterane prin condensare deoarece:

- în timpul iernii se produce o evaporare a apei din acvifere chiar şi în zilele calde;

- rareori se întâmplă ca aerul să ajungă la umiditatea de saturaţie;

Preview document

Originea Apelor Subterane - Pagina 1
Originea Apelor Subterane - Pagina 2
Originea Apelor Subterane - Pagina 3
Originea Apelor Subterane - Pagina 4
Originea Apelor Subterane - Pagina 5
Originea Apelor Subterane - Pagina 6
Originea Apelor Subterane - Pagina 7
Originea Apelor Subterane - Pagina 8
Originea Apelor Subterane - Pagina 9
Originea Apelor Subterane - Pagina 10
Originea Apelor Subterane - Pagina 11
Originea Apelor Subterane - Pagina 12
Originea Apelor Subterane - Pagina 13
Originea Apelor Subterane - Pagina 14
Originea Apelor Subterane - Pagina 15
Originea Apelor Subterane - Pagina 16
Originea Apelor Subterane - Pagina 17
Originea Apelor Subterane - Pagina 18
Originea Apelor Subterane - Pagina 19
Originea Apelor Subterane - Pagina 20
Originea Apelor Subterane - Pagina 21
Originea Apelor Subterane - Pagina 22
Originea Apelor Subterane - Pagina 23
Originea Apelor Subterane - Pagina 24
Originea Apelor Subterane - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Originea Apelor Subterane.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Ingineria Mediului - Aer

1. NOTIUNI TEORETICE SI GENERALE PRIVIND POLUAREA INDUSTRIALA Emisia reprezinta eliminarea unei substante dintr-o sursa punctiforma sau difuza in...

Depoluarea Solului prin Bioremediere

Introducere In lucrarea de fata am incercat sa cuprindem tóate metodele de bioremedierea solului deoarece poluarea solului constituie o problema...

Hazarde Naturale și Accidente Ecologice

I. Introducerea Hazardele naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundatiile, secetele, care...

Poluarea

I. Poluarea aerului Contaminarea umană a atmosferei Pământului poate lua multe forme şi a existat de când oamenii au început să utilizeze focul...

Caliatea Apelor Subterane

Apele subterane provin din precipitaţiile care se înfiltrează în pământ, sau infiltraţiile de apă din albia apelor curgătoare şi stătătoare (râuri,...

Poluarea Apei

Apa are o importanţă covârşitoare pentru existenţa vieţii. Putem afirma că pe pământ nu există organism care poate să supravieţuiască fără apă. În...

Poluarea Aerului

1. Introducere Încă de la apariţia sa pe Terra, homo sapiens a influenţat mediul natural în sensul dorit de el, pentru a-şi asigura protecţie,...

Te-ar putea interesa și

Surse de Alimentare cu Apă din Strate Freatice

Anexa nr. 3 Introducere La nivel global, apa reprezintă o resursă regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea este tratată ca patrimoniu...

Resursele de apă dulce ale Terrei

Introducere Apa reprezintă unul dintre elementele naturale indispensabilă existenţei lumii vii. Ea are rol fundamental în desfăşurarea proceselor...

Originea și distribuția generală a apelor subterane

1. Teoria infiltrării: Este în prezent acceptată ca fiind principala explicaţie pentru formarea apelor subterane. Cei care au formulat aceasta...

Apă

Introducere Din cele mai vechi timpuri, viaţa popoarelor a fost condiţionată de distribuţia pe Pământ a resurselor de apă, apa aflîndu-se la...

Ape Minerale - Captare și Transport

ARGUMENT Dupa o indelungata perioasa de folosire empirica aapelor minerale, incepand din secolul trecut stiinta a incercat si in mare parte a...

Valorificarea și Protecția Resurselor de Apă

INTRODUCERE Unicitatea planetei Pământ este marcată de prezenţa apei într-o proporţie însemnată, ce-i dă un aspect deosebit în raport cu alte...

Caiet de lucrări practice la igienă

INTRODUCERE Istoria igienei animalelor se confundă cu aceea a medicinii veterinare, definită ca ştiinţă care studiază bolile, în scopul prevenirii...

Balneologie

Partea 1 A. HIDROLOGIE MEDICALĂ Apa acoperă aproximativ 71% din suprafaţa globului. Hidrosfera propriu-zisă este compusă din: mări şi oceane...

Ai nevoie de altceva?