Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 22759
Mărime: 9.40MB (arhivat)
Publicat de: Miranda Stoian
Cost: Gratis

Extras din curs

1. Definiţi si clasificaţi termenii: mediu, poluare, surse de poluare, factori poluanti

Mediu, mediu înconjurător, mediu ambiant reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici si biologici dintr-un loc dat (areal) cu care un organism vine in contact (NEACŞU, APOSTOLACHE, 1982).

Mediul este influenţat de către om, atât în mod pozitiv (lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări agropedoamelorative) cât şi în mod negativ (lucrări care deteriorează mediul-poluare antropică). Noţiunea de mediu este sinonimă cu cea de mediu înconjurător, mediu ambiant, mediu de viaţă (după Dicţionarul de ecologie). Conform dictionarului Larousse mediul desemnează ansamblul elementelor naturale sau artificiale care condiţioneaza viata omului

In legea 9/1973 privind reglementarea protecţiei mediului, aflată în vigoare până în anul 1995, mediul este definit ca reprezentând totalitatea factorilor naturali şi ai celor creaţi de om care în strânsă interacţiune influenţează echilibrul ecologic determinând condiţiile de viaţă pentruom şi de dezvoltare a societăţii.

"Conform Legii Protecţiei Mediului nr. 137/1995 (aflată actualmente în vigoare) mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, inclusiv. Valorile materiale şi spirituale.

In concluzie se poate afirma că mediul înconjurător reprezintă totalitatea formelor de materie şi energie care înconjoară sistemul biologic considerat. Mediul este o entitate cu dimensiuni nelimitate ce se desfăşoară din imediata vecinătate a sistemului considerat până în spaţiul cosmic putând fi denumit mediu general. Delimitarea din acest mediu a unui ansamblu mai restrâns de factori, ce influenţează direct şi semnificativ structura şi funcţionarea organismelor, formează mediul eficient (COSTE, 1986).

Mediul poate fi subîmpărţit în mediu abiotic şi mediu biotic.

Mediul abiotic, mediul fără viaţă cuprinde elementele fizice, chimice sau de altă natură care acţionează direct sau indirect asupra vieţuitoarelor dintr-un spaţiu sau volum al Terrei.

Mediul biotic reprezintă totalitatea vieţuitoarelor şi al relaţiilor ce se stabilesc între acestea.

Poluarea mediului constă în acele acţiuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic sau pot dăuna sănătăţii, liniştii şi stării de confort a oamenilor ori pot provoca pagube economiei naţionale prin modificarea calităţii factorilor naturali sau celor creaţi prin activităţi umane.

Termenul provine din latinescul pollue (verbul polluere) ceea ce înseamnă a murdari, a întina, a profana.

Noţiunea desemnează în vorbirea curentă orice acţiune de deteriorare a mediului normal de viaţă a organismelor. In sens biologic poluarea constituie procesul de deteriorare a unor echilibre din ecosferă prin modificarea până la valori toxice a concentraţiei unor factori existenţi sau noi introduşi în mediu, în special ca urmare a unor activităţi antropice.

Poluarea presupune introducerea directă sau indirectă în mediu, mai ales prin activitatea umană, a unor substanţe sau energii susceptibile de a contribui sau a cauza un pericol potenţial pentru sănătatea omului, deteriorarea resurselor biologice a ecosistemelor sau a bunurilor materiale şi un obstacol în calea utilizării legitime a mediului (NEAG, 1997).

Tipuri şi forme de poluare

Clasificarea fenomenelor de poluare se poate face în funcţie de mai multe criterii, din care pot fi enumerate:

- In funcţie de natura ei, poluarea poate fi;

-fizică (termică, radioactivă, fonică, cu materiale minerale şi organice în suspensie sau sub formă de particule solide);

-chimică (substanţe anorganice sau organice, naturale sau artificiale);

-biologică (diferite specii vegetale sau animale, germeni patogeni, microorganisme, viruşi şi bacterii);

- După originea sa, poluarea poate fi:

-punctiformă sau locală datorată

deversării/depozitării necontrolate a unor substanţe

poluante;

-liniară, care se manifestă de-a lungul şoselelor, căilor ferate, cursurilor de apă sau canalelor de evacuare a apelor uzate;

-difuză, ce poate apărea ca urmare a aplicării îngrăşămintelor şi produselor fitofarmaceutice, determinând concomitent o poluare masivă a atmosferei;

- In funcţie de durată, poluarea poate fi:

-permanentă prin administrarea neadecvată a îngrăşămintelor sau prin depozitarea necontrolată a deşeurilor;

-accidentală datorată unor evenimente

neprevăzute;

- In funcţie de durata în timp (de la momentul

declanşării), poluarea este:

-actuală, fiind rezultatul unei acţiuni recente;

-veche, datând de mai mulţi ani;

- După intervenţia factorului uman în declanşarea

procesului, poluarea poate fi:

-naturală (fenomene naturale, ce apar independent de voinţa omului);

-artificială (antropică, determinată de activităţi umane);

- In funcţie de activităţile şi domeniile de activitate care

generează poluarea, se pot diferenţia următoarele

forme principale de poluare:

-poluare domestică (menajeră sau casnică);

-poluare industrială (datorată diferitelor ramuri ale industriei);

-poluare agricolă (generată de sectorul vegetal sau zootehnic);

-poluare prin transport (transporturi terestre, maritime şi aeriene);

Preview document

Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 1
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 2
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 3
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 4
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 5
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 6
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 7
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 8
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 9
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 10
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 11
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 12
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 13
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 14
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 15
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 16
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 17
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 18
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 19
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 20
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 21
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 22
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 23
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 24
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 25
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 26
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 27
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 28
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 29
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 30
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 31
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 32
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 33
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 34
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 35
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 36
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 37
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 38
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 39
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 40
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 41
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 42
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 43
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 44
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 45
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 46
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 47
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 48
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 49
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 50
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 51
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 52
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 53
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 54
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 55
Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Poluare si Tehnici de Depoluare a Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră

I. NOTIUNI GENERALE 1. Noţiuni generale despre produsele petroliere În ceea ce priveşte modul de formare a petroului brut (ţiţei) s-au emis mai...

Poluarea și poluanții - studiu de caz orașul Ploiești

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Tehnici de Depoluare a Solului în Situ

Introducere În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a devenit o problemă majoră în...

Tehnologii de Depoluare a Solului

Sa se proiecteze schema de amenajare si detaliile tehnice de executie ale unui sit poluat cu ingrasaminte. Etapele de proiectate sunt : 1....

Poluarea Râului Ialomița

Apa a fost si este un element central în viata societatii umane, asezarile şi civilizatiile înflorind în prezenta resurselor de apa si pierind...

Sisteme de Reducere a Pulberilor Metalice prin Metode Umede

1. Procedee si instalatii pentru separarea umeda Gazele impurificate aduse in contact intim cu un lichid se clarifica prin ingreunarea...

Studii de Bioremediere a unor Situri Contaminate cu Țiței

1. Introducere Solul, prin poziţia, natura şi rolul său, este un produs al interacţiunii dintre mediul biotic şi abiotic, reprezentând un...

Tehnologii Avansate de Depoluare a Apei

Tratamentul primar şi secundar elimina majoritatea BOD şi SS (Suspended Solids) gasite în apele reziduale. Totuşi, într-un număr tot mai mare de...

Te-ar putea interesa și

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Studiu privind evoluția unor indicatori de calitate ai apei pe cursul râului Bega

Introducere „Apa este cel mai bun lucru” (Pindar, sec. V î. Ch.) Corpul nostru este alcătuit în proporţie de 80% apă. La naştere proporţia este...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului

INTRODUCERE Poluarea solurilor Se inţelege prin poluare introducerea directă sau indirectă în mediul înconjurător, prin activitate umană, a unor...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a unui sit afectat de poluare în urma activității unei întreprinderi de producere a cocsului

1. Identificarea zonei poluate Zona: Cocseria combinatului de la Resita Cocsificarea este o metoda de prelucrare termochimica a carbunilor la...

Metode Fizice de Depoluare a Solului

INTRODUCERE „Spaţiu fizic al tuturor activităţilor umane, leagăn al civilizaţiilor ce se succed, pământul este un ecosistem al biosferei fără de...

Reducerea Emisiilor Poluante în Termocentrale

1. Generalităţi. Prin coşurile de fum, termocentralele emit în atmosferă, continuu şi constant, volume imense de gaze de ardere ce conţin...

Ai nevoie de altceva?