Procedee si Echipamente de Epurare a Aerului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Procedee si Echipamente de Epurare a Aerului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 17 fisiere pdf de 108 de pagini (in total).

Profesor: Porcar Dan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Ecologie, Stiinta Administratiei

Extras din document

Scurt istoric

Primele mãsuri care se cunosc în istorie legate de limitarea gradului de poluare a aerului sunt:

- în 1273 Parlamentul Britanic adoptã o lege prin care se interzice arderea cãrbunilor în Londra;

- în 1398 regele Carol al -VI-lea dã un edict prin care se interzice emiterea de fumuri rãu mirositoare;

- în 1510 la Rouen s-au luat mãsuri contra fumului provenit din arderea cãrbunilor;

- în epoca contemporanã majoritatea statelor lumii au impus anumite reguli elementare sau legi pentru protejarea aerului atmosferic;

- în epoca contemporanã, în România legea Nr.9/ din 20 iunie 1973, privind protectia mediului înconjurãtor, pune bazele moderne pentru crearea cãilor si instrumentelor prin care se poate realiza prevenirea si combaterea poluãrii;

- în februarie 1973 s-a infiintat „Consiliul National pentru Protectia Mediului Înconjurãtor” iar pe plan local se infiinteaza Comisii judetene pentru Protectia Mediului;

- eficienta acestora a fost redusã pânã la revolutia din decembrie 1989 datoritã aservirii politice a tuturor institutiilor fatã de institutiile statului din acea perioadã;

- dupã 1990 i-a fiinta Agentia Nationala de Stat pentru Protectia Mediului având filiale in majoritatea resedintelor de judete din tara;

- are loc procesul de modernizare si aliniere a legislatiei la nivelul Uniunii Europene. Apare Legea 137/ 1995 si apar noile norme de poluare;

- Ordonantei de Urgentã Nr 91/2002, care cuprinde Legea 137/1995, cu amendamentele si modificãrile aduse ulterior conform documentului de pozitie al României cuprinse în Capitolul 22 al documentului de aderare.

Structura actualã a Legii protectiei mediului,în forma amendatã si modificatã de OU 91/2002

CAPITOLUL I

Principii si dispozitii generale

CAPITOLUL II

Evaluarea de mediu pentru anumite planuri si programe

CAPITOLUL II 1

Reglementarea activitãtilor economice si sociale cu impact asupra mediului Sectiunea 1– Procedura de autorizare

Sectiunea a 2 a– Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Sectiunea a 21a– Regimul deseurilor si al deseurilor periculoase Sectiunea a 3 a– Regimul îngrãsãmintelor chimice si al produselor de uz fitosanitar Sectiunea a 4 a– Regimul activitãtilor nucleare

CAPITOLUL III

Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitãtii

Sectiunea 1 – Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice Sectiunea a 2 a– Protectia atmosferei

Sectiunea a 3 a– Protectia solului, a subsolului si a

ecosistemelor terestre

Sectiunea a 5 a– Protectia asezãrilor umane

CAPITOLUL IV

Atributii si rãspunderi Sectiunea 1 – Atributii si rãspunderi ale autoritãtilor pentru protectia mediului Sectiunea a 2 a– Atributii si rãspunderi ale altor autoritãti centrale si locale

Sectiunea a 3 a– Obligatiile persoanelor fizice si juridice

CAPITOLUL V

Sanctiuni

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

- privind protectia atmosferei in Romania prin OUG nr.243/2000 se prevede adoptarea de acte normative conform legislatiei europene;

- pe plan European în majoritatea tãrilor Uniunii Europene s-au infiintat partide ecologiste cu scopul în special de a crea instrumente de presiune asupra factorilor de decizie pentru luarea de mãsuri în vederea asigurãrii unor conditii optime de viatã printre care se includ si cele privind reducerii poluãrii mediului;

- ca urmare în fiecare tarã se înfiinteazã organisme guvernamentale, se elaboreazã legi si ghiduri de protectia mediului ce reglementeazã emisiile poluante (inclusiv monitorizarea acestora).Principalele directive sunt:

1. Directiva Consiliului nr 96/62/EEC privind evaluarea si managementul calitãtii aerului

2. Directiva Consiliului nr. 99/30/EC privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic

3. Directiva Consiliului nr. 92/72/EEC privind poluarea aerului cu ozon

4. Directiva Consiliului nr. 2000/69/EC privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul înconjurãtor

5. Decizia Consiliului nr. 93/389/EEC (amendata prin Directiva nr.99/296/EEC) privind mecanismul de monitorizare comunitar pentru CO2 si alte gaze cu efect de sera

6. Directiva Consiliului nr. 93/12/EEC privind reducerea continutului de sulf in combustibilii lichizi amendata prin Directiva nr.99/32/EC

7. Directiva Consiliului nr. 97/68/EC privind armonizarea legislatiei Statelor Membre referitoare la masurile luate împotriva emisiilor de gaze si particule poluante, provenite de la motoarele cu combustie interna instalate pe echipamente nerutiere

8. Directiva Consiliului nr. 94/63/EC privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service

9. Directiva Consiliului nr. 98/70/EC privind calitatea benzinei si motorinei

10. Directiva nr. 99/94/EC privind furnizarea cãtre comparatorii de autoturisme noi a informatiilor legate de economia de combustibil si emisiile de CO2.

Fisiere in arhiva (17):

 • Procedee si Echipamente de Epurare a Aerului
  • Curs 1 Tg Mures.pdf
  • Curs 10a Tg Mures.pdf
  • Curs 10bTg Mures.pdf
  • Curs 11 Tg Mures.pdf
  • Curs 12 Tg Mures.pdf
  • Curs 2 Tg Mures.pdf
  • Curs 3a Tg Mures.pdf
  • Curs 3b Tg Mures.pdf
  • Curs 4a Tg Mures.pdf
  • Curs 4b Tg Mures.pdf
  • Curs 5a Tg Mures.pdf
  • Curs 5b Tg Mures.pdf
  • Curs 6a Tg Mures.pdf
  • Curs 6b Tg Mures.pdf
  • Curs 7 Tg Mures.pdf
  • Curs 8 Tg Mures.pdf
  • Curs 9 Tg Mures.pdf

Alte informatii

Curs prezentat in cadrul Universitatii Prtru-Maior din Tg. Mures. specializarea Ingineria si protectia mediului in industrie.