Procesarea Deșeurilor

Curs
7.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 21508
Mărime: 1.33MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion V. Ion
UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI CATEDRA DE SISTEME TERMICE SI INGINERIA MEDIULUI

Cuprins

1. Introducere

2. Managementul integrat al deşeurilor

3. Cadrul legislativ în domeniul gestionarii deşeurilor

4. Principalele probleme în domeniul gestiunii deşeurilor

5. Sursele deşeurilor solide. Tipuri de deşeuri. Compoziţia deşeurilor solide

6. Caracteristicilor deseurilor

7. Colectarea si transferul deseurilor

8. Tehnologii pentru procesarea de baza a deseurilor solide

9. Reducerea deşeurilor şi recuperarea materialelor

10. Depozitarea controlata a deseurilor

11. Tehnologii de tratare şi distrugere a deseurilorIntroducere

Extras din document

Dezvoltarea culturală a umanităţii de la societatea nomadă la cele sedentare şi ulterior dezvoltarea oraşelor a creeat necesitatea gestiunii deşeurilor. Cele mai vechi forme de management al deşeurilor menţionate chiar în Biblie implicau îngroparea şi arderea, ambele continuînd să fie într-o formă mai rafintă opţiuni de management în sistemele moderne de management integrat al deşeurilor.

Conform dicţionarului explicativ al limbii române (DEX’ 98), prin deşeu (de la cuvântul francez déchet) se înţelege „rest dintr-un material rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi valorificat direct pentru realizarea produsului respectiv”.

Deşeuri municipale amestecate

Odată ce o substanţă sau un obiect a devenit deşeu rămâne deşeu până când este recuperat în totalitate sau nu mai posedă un potenţial pericol pentru mediul înconjurător sau sănătatea umană.

Potrivit Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile:

(a) "deşeuri" înseamnă orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl elimină sau intenţionează sau are obligaţia să se debaraseze;

2. "Deşeuri periculoase" înseamnă orice deşeuri care prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase enumerate în anexa III;

3. "Uleiuri uzate" înseamnă orice lubrifiant mineral sau sintetic sau uleiurile industriale care au devenit improprii pentru utilizarea pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie şi uleiurile de cutie de viteze, uleiuri lubrifiante, uleiuri pentru turbine şi uleiurile hidraulice;

4. "Deşeuri biologice" înseamnă deşeurile biodegradabile din grădini şi din parcuri, produse alimentare şi deşeuri de bucătărie din gospodării, restaurante, catering şi spaţii de vânzare cu amănuntul şi deşeurile provenite din fabricile de prelucrare a produselor alimentare; 5. "Producător de deşeuri" înseamnă orice persoană ale cărei activităţi produc deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pre-tratare, amestecare sau alte operaţiuni care au ca rezultat schimbarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

6. "Deţinător de deşeuri" înseamnă producătorul deşeurilor sau persoana fizică sau juridică care este în posesia deşeurilor;

7. "Comerciant" înseamnă orice întreprindere care are un rol principal pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

8. "Broker" înseamnă orice întreprindere care se ocupă de recuperarea sau eliminarea deşeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

4

9. "Gestionarea deşeurilor" înseamnă colectarea, transportul, recuperarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

5

10. "Colectare" înseamnă strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea preliminară şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

11. "Colectare separată" înseamnă colectarea în cazul în care un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura, astfel încât să faciliteze un tratament specific; 12. "Prevenire" înseamnă măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

(a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a produselor;

(b) impactul negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane; sau

(c) conţinutul de substanţe nocive în materiale şi produse;

13. "Reutilizare" înseamnă orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu sunt deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;

14. "Tratare" înseamnă operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

15. "Recuperare" înseamnă orice operaţiune al cărui rezultat principal este: deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care altfel ar fi fost folosite pentru a îndeplini o anumită funcţie, sau deşeurile sunt pregătite pentru a îndeplini această funcţie în economie în general. Anexa II stabileşte o listă ne-exhaustivă a operaţiunilor de recuperare;

16. "Pregătirea pentru reutilizare" înseamnă operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite astfel încât să poată fi refolosite, fără nici o altă operaţiune de pre-procesare.

Preview document

Procesarea Deșeurilor - Pagina 1
Procesarea Deșeurilor - Pagina 2
Procesarea Deșeurilor - Pagina 3
Procesarea Deșeurilor - Pagina 4
Procesarea Deșeurilor - Pagina 5
Procesarea Deșeurilor - Pagina 6
Procesarea Deșeurilor - Pagina 7
Procesarea Deșeurilor - Pagina 8
Procesarea Deșeurilor - Pagina 9
Procesarea Deșeurilor - Pagina 10
Procesarea Deșeurilor - Pagina 11
Procesarea Deșeurilor - Pagina 12
Procesarea Deșeurilor - Pagina 13
Procesarea Deșeurilor - Pagina 14
Procesarea Deșeurilor - Pagina 15
Procesarea Deșeurilor - Pagina 16
Procesarea Deșeurilor - Pagina 17
Procesarea Deșeurilor - Pagina 18
Procesarea Deșeurilor - Pagina 19
Procesarea Deșeurilor - Pagina 20
Procesarea Deșeurilor - Pagina 21
Procesarea Deșeurilor - Pagina 22
Procesarea Deșeurilor - Pagina 23
Procesarea Deșeurilor - Pagina 24
Procesarea Deșeurilor - Pagina 25
Procesarea Deșeurilor - Pagina 26
Procesarea Deșeurilor - Pagina 27
Procesarea Deșeurilor - Pagina 28
Procesarea Deșeurilor - Pagina 29
Procesarea Deșeurilor - Pagina 30
Procesarea Deșeurilor - Pagina 31
Procesarea Deșeurilor - Pagina 32
Procesarea Deșeurilor - Pagina 33
Procesarea Deșeurilor - Pagina 34
Procesarea Deșeurilor - Pagina 35
Procesarea Deșeurilor - Pagina 36
Procesarea Deșeurilor - Pagina 37
Procesarea Deșeurilor - Pagina 38
Procesarea Deșeurilor - Pagina 39
Procesarea Deșeurilor - Pagina 40
Procesarea Deșeurilor - Pagina 41
Procesarea Deșeurilor - Pagina 42
Procesarea Deșeurilor - Pagina 43
Procesarea Deșeurilor - Pagina 44
Procesarea Deșeurilor - Pagina 45
Procesarea Deșeurilor - Pagina 46
Procesarea Deșeurilor - Pagina 47
Procesarea Deșeurilor - Pagina 48
Procesarea Deșeurilor - Pagina 49
Procesarea Deșeurilor - Pagina 50
Procesarea Deșeurilor - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Procesarea Deseurilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Tema de proiectare Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere. Memoriu tehnic Proiectul de tehnologii de...

Deșeuri Periculoase

Capitolul I Definiţia şi clasificarea deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferitele stadii ale activităţii umane şi reprezintă o...

Colectarea, Transport, Depozitarea, Prelucrarea si Recuperarea Deseurilor

Argument Pentru cei mai multi dintre noi, deseurile reprezinta pungile de gunoaie menajere pe care tu sau parintii tai le duc la tomberoane în...

Sănătatea și Securitatea Muncii

Capitolul 1. Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă Statistica accidentelor de muncă arată că, într-un număr covârşitor de mare de...

Reciclarea Uleiurilor Arse din Zonele Industriale

Pentru a putea vorbi despre uleiurile uzate trebuie intai mentionata modalitatea prin care se obtin uleiurile (uleiurile de uns). Ele deriva din...

Managementul Deșeurilor

ARGUMENT Deşeul e un material (obiect) care prin el însuşi fără a fi supus unei transformări nu mai poate fi utilizat. Deşeurile pot fi...

Efectele Poluarii Sonore asupra Organismului Uman

CAPITOLUL 1 GENERALITATI 1.1 Introducere Îmbunătăţirea standardelor de viaţă reprezintă o prioritate a societăţii moderne, mediul înconjurător...

Ai nevoie de altceva?