Protectia Mediului

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Protectia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 45 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Prin sintagma ploaie acidă sunt descrise câteva moduri fn care substanţele acide din atmosferă ajung pe Pământ. Astfel că termenul mai precis ar fi "depunere acidă". Depunere acidă poate fi de două tipuri:

- umedă;

- uscată.

Depunerea umedă este reprezentată de ploaia acidă propfiu*zisă, ceata si zăpada.

Depunerea uscată este constituită din particule şi gaze acide (circa 50% din aciditatea atmosferei ajunge pe Pământ). Particulele acide ajung pe sol, clădiri, copaci etc, fiind antrenate de apa meteorică. Astfel, aciditatea apei care le antrenează în apele de suprafaţă devine mult mai mare decât a apei meteorice propriu-zise.

Vânturile pot antrena compuşii acizi din atmosferă pe distanţe de sute, chiar mii de kilometri.

Cauza principală a ploii acide o reprezintă dioxidul de sulf (SO2) şi oxizii de azot (NOx), compuşi cunoscuţi şi sub denumirea de gaze acide.

Gazele acide reacţionează în atmosferă cu apa, oxigenul şi alte substanţe chimice generând compuşi cu caracter acid, cum ar fi soluţii diluate de acid sulfuric (H2SO4) şi acid azotic (HNO3), sărurile acestora (sulfaţi şi azotaţi).

Viteza şi randamentul majorităţii reacpor cresc în prezenţa radiaţia solare.

Indicatorul pentru aciditatea ploii acide este pH-ul, cu valori fh intervalul 0-14. Pentru un pH=7, mediul respectiv este considerat neutru. Ploaia normală are un pH= 5,5 (caracter s/ab acid datorită dizolvării C02 din atmosferă). Ploaia acidă poate ajunge la pH=2,6 (unele zone din statul New York).

Efectele ploii acide

Ploaia acidă determină:

- acidifierea apelor de suprafaţă (tacuri, cursuri de apă);

- distrugerea unor specii de arbori din pădurile de altitudine medie

(foioase);

- alterarea solurilor (terenurile forestiere sunt cele mai sensibile);

- descompunerea materialelor de construcţie (clădiri, monumente);

- diminuarea vizibilităţii atmosferice;

- înrăutăţirea stării de sănătate a oamenilor.

Căile de diminuare a depunerilor acide presupun implicarea atât a statului, cât şi a cetăţenilor.

în acest scop, oamenii trebuie să înţeleagă atât modul în care ploaia acidă afectează mediul înconjurător, cât şi modul în care trebuie intervenit asupra surselor ploii acide.

Reducerea emisiei de SO? de la termocentrale se poate realiza prin câteva

metode, cum ar fi:

- folosirea de cărbune cu concentraşi mici de sulf;

- spălarea cărbunelui;

,- folosirea de instalaţii (numite scrubere) pentru îndepărtarea chimică a SO2 din gazele de ardere;

- înlocuirea cărbunelui cu gaze naturale etc.

Diminuarea emisiilor de inox îndeosebi de la motoarele cu ardere internă, se poate face prin:

- folosirea convertoarelor catalitice;

- prelucrarea benzinei în aşa fei încât să permită o combustie cât mai

curată.

Surse alternative de energie electrică: centrale atomo-electrice, hidrocentrale, eoliene, apele geotermale, radiaţia solară. Astăzi sunt folosite pe scară largă hidrocentralele şi reactoarele nucleare.

Surse alternative în domeniul transporturilor: gaze petroliere lichefiate (GPL), acumulatori, pile de combustie, alcool, combinaţii benzină-surse alternative.

Toate sursele de energie prezintă avantaje şi dezavantaje pentru mediul

înconjurător. în general, majoritatea surselor avantajoase pentru mediu sunt destul de

scumpe, ceea ce face ca cea mai mare parte a locuitorilor Terrei să nu îşi poată

permite utilizarea lor.

Fisiere in arhiva (4):

  • Protectia Mediului
    • 15.11.2007 prot med.doc
    • pag 35-49.doc
    • PAG 50-65.doc
    • Protectia mediului2, 3,4,5.doc