Reciclarea Deseurilor

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Reciclarea Deseurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 118 de pagini .

Profesor: Millea Florica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Extras din document

1.Introducere

„Nimic nu se pierde, nimic nu se câstigă, totul se transformă" (Lavoisier)

Nu ne putem permite să producem prea mult gunoi, ne va costa mult.

În condiţiile societăţii noastre un studiu efectuat demonstrează că fiecare cetăţean generează zilnic aproximativ 1,5-2 kg de gunoi din care cel puţin jumătate este reciclabil. Dacă această cantitate o raportăm la întreaga populaţie a Romăniei, putem foarte uşor să anticipăm enormitatea deşeurilor acumulate îintr-o singură zi, ca apoi să aflăm cantitatea rezultată în cursul unui an de zile. De aceea este foarte importantă unirea eforturilor pentru rezolvarea acestei probleme.

Reciclarea nu are ca efect imediat numai diminuarea cantităţilor de gunoaie acumulate în natură, dar şi conservarea resurselor naturale.

Bineînteles că în urma reciclării rezultă şi alte efecte foarte importante pentru echilibrul natural, cum ar fi:

- reduce cantitatea de energie şi de materii prime necesare fabricării de noi produse;

- redă circuitului economic importante cantităţi de materie primă;

- reduce cantităţile depozitate la depozitele de gunoaie sau la incineratoare;

- reduce riscurile asupra sănătăţii noastre şi a mediului, cauzate de deversarea improprie a unor deşeuri periculoase;

- reduce poluarea aerului şi a apei ce ar decurge din procesul de fabricare a unor produse noi.

2. Definirea noţiunilor din sistemul de gestionare a deşeurilor

Ciclu de viaţă al produsului = perioada cuprinsă între data de fabricaţie a unui produs şi data la care acesta devine deşeu

Colectarea deşeurilor = strângerea, sortarea şi/sau regruparea deşeurilor în vederea transportului lor (de exemplu către amplasamentele de eliminare sau valorificare)

Compostare = descompunere, respectiv recompunere biologică a resturilor organice, în condiţii aerobe

Concept de gospodărire a deşeurilor = un concept pentru planificarea îndepărtării deşeurilor

Conceptele integrate de gospodărire a deşeurilor = se caracterizează prin luarea în considerare a tuturor opţiunilor de gospodărire a deşeului din punct de vedere tehnic, economic şi organizatoric. Se realizează o comparare a variantelor de îndepărtare.

Depozit de reziduuri = amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv spaţii interne de depozitare a deşeurilor în care un producator de deşeuri execută propria eliminare de deşeuri, un loc stabilit pentru o perioada de peste un an pentru stocarea temporară a deşeurilor.

Deşeu = orice substanţă şi orice obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia ori obligaţia să le arunce.

Deşeu organic = conţinutul în substanţe organice care pot fi descompuse biologic (de exemplu resturi organice de la bucătărie, din grădină) al deşeului urban

Deşeu periculos = deşeu descris în Articolul 16, §1 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 78/2000- concretizează denumirea de „deşeu periculos” prin furnizarea compoziţiilor şi a potenţialului reactiv.

Deşeuri cu substanţe dăunătoare = reziduuri încărcate cu substanţe dăunătoare, care ar putea crea probleme în procesul de îndepărtare, salubrizare.

Deşeuri din ambalaje = ambalajele sunt produse realizate din anumite materiale în scopul manevrării, protejării, livrării şi al prezentării mărfurilor, care se pot întinde de la materia primă până la produsul finit şi care sunt predate de către producător utilizatorului. Şi articolele de unică folosinţă trebuie considerate ambalaje.

Deşeuri din construcţii = moloz, reziduuri de pe şantierul de construcţii,materiale din excavări ale pământului, decapări de drumuri.

Deşeuri din grădini şi parcuri = deşeuri verzi vegetale în cantităţi mari, generate pe

terenurile cu grădini, parcuri şi cimitire, ca şi pe spaţiile verzi de la marginea drumurilor.

Deşeuri generate în pieţe = resturi de fructe sau legume şi ambalaje care nu mai pot fi valorificate.

Deşeuri din procesul de producţie = deşeuri generate în industrie, întreprinderi sau alte instalaţii, care nu sunt deşeuri urbane, dar care totuşi pot fi salubrizate ca şi deşeurile urbane,conform tipului, potenţialului periculos şi comportamentului reactiv.

Deşeuri farmaceutice = medicamente nefolosite, care fac parte din gunoiul menajer.

Deşeuri generate de industrie = asimilabile cu deseurile menajere, generate în întreprinderi meşteşugăreşti, magazine, întreprinderi de prestări servicii, spaţii publice şi industrie, în măsura în care pot fi, după tip şi cantitate, salubrizate împreună cu gunoiul menajer.

Deşeuri stradale = deşeu specific căilor de circulaţtie publică, provenit din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţtiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe

solide din atmosferă.

Deşeuri municipale = deşeuri menajere şi alte deşeuri care prin natură sau compoziţie sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţilor.

Gospodărire (management) al deşeurilor = colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor inclusiv supravegherea zonelor de deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora.

Gunoi menajer = deşeuri din gospodării individuale, colectate regulat de către cei care se ocupă de salubrizare sau de un terţ angajat pentru acest lucru - în recipiente speciale, transportate şi predate spre salubrizare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reciclarea Deseurilor.doc