Reciclarea deșeurilor

Curs
8.3/10 (7 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 39767
Mărime: 3.43MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Millea Florica

Extras din document

1.Introducere

„Nimic nu se pierde, nimic nu se câstigă, totul se transformă" (Lavoisier)

Nu ne putem permite să producem prea mult gunoi, ne va costa mult.

În condiţiile societăţii noastre un studiu efectuat demonstrează că fiecare cetăţean generează zilnic aproximativ 1,5-2 kg de gunoi din care cel puţin jumătate este reciclabil. Dacă această cantitate o raportăm la întreaga populaţie a Romăniei, putem foarte uşor să anticipăm enormitatea deşeurilor acumulate îintr-o singură zi, ca apoi să aflăm cantitatea rezultată în cursul unui an de zile. De aceea este foarte importantă unirea eforturilor pentru rezolvarea acestei probleme.

Reciclarea nu are ca efect imediat numai diminuarea cantităţilor de gunoaie acumulate în natură, dar şi conservarea resurselor naturale.

Bineînteles că în urma reciclării rezultă şi alte efecte foarte importante pentru echilibrul natural, cum ar fi:

- reduce cantitatea de energie şi de materii prime necesare fabricării de noi produse;

- redă circuitului economic importante cantităţi de materie primă;

- reduce cantităţile depozitate la depozitele de gunoaie sau la incineratoare;

- reduce riscurile asupra sănătăţii noastre şi a mediului, cauzate de deversarea improprie a unor deşeuri periculoase;

- reduce poluarea aerului şi a apei ce ar decurge din procesul de fabricare a unor produse noi.

2. Definirea noţiunilor din sistemul de gestionare a deşeurilor

Ciclu de viaţă al produsului = perioada cuprinsă între data de fabricaţie a unui produs şi data la care acesta devine deşeu

Colectarea deşeurilor = strângerea, sortarea şi/sau regruparea deşeurilor în vederea transportului lor (de exemplu către amplasamentele de eliminare sau valorificare)

Compostare = descompunere, respectiv recompunere biologică a resturilor organice, în condiţii aerobe

Concept de gospodărire a deşeurilor = un concept pentru planificarea îndepărtării deşeurilor

Conceptele integrate de gospodărire a deşeurilor = se caracterizează prin luarea în considerare a tuturor opţiunilor de gospodărire a deşeului din punct de vedere tehnic, economic şi organizatoric. Se realizează o comparare a variantelor de îndepărtare.

Depozit de reziduuri = amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv spaţii interne de depozitare a deşeurilor în care un producator de deşeuri execută propria eliminare de deşeuri, un loc stabilit pentru o perioada de peste un an pentru stocarea temporară a deşeurilor.

Deşeu = orice substanţă şi orice obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia ori obligaţia să le arunce.

Deşeu organic = conţinutul în substanţe organice care pot fi descompuse biologic (de exemplu resturi organice de la bucătărie, din grădină) al deşeului urban

Deşeu periculos = deşeu descris în Articolul 16, §1 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 78/2000- concretizează denumirea de „deşeu periculos” prin furnizarea compoziţiilor şi a potenţialului reactiv.

Deşeuri cu substanţe dăunătoare = reziduuri încărcate cu substanţe dăunătoare, care ar putea crea probleme în procesul de îndepărtare, salubrizare.

Deşeuri din ambalaje = ambalajele sunt produse realizate din anumite materiale în scopul manevrării, protejării, livrării şi al prezentării mărfurilor, care se pot întinde de la materia primă până la produsul finit şi care sunt predate de către producător utilizatorului. Şi articolele de unică folosinţă trebuie considerate ambalaje.

Deşeuri din construcţii = moloz, reziduuri de pe şantierul de construcţii,materiale din excavări ale pământului, decapări de drumuri.

Deşeuri din grădini şi parcuri = deşeuri verzi vegetale în cantităţi mari, generate pe

terenurile cu grădini, parcuri şi cimitire, ca şi pe spaţiile verzi de la marginea drumurilor.

Deşeuri generate în pieţe = resturi de fructe sau legume şi ambalaje care nu mai pot fi valorificate.

Deşeuri din procesul de producţie = deşeuri generate în industrie, întreprinderi sau alte instalaţii, care nu sunt deşeuri urbane, dar care totuşi pot fi salubrizate ca şi deşeurile urbane,conform tipului, potenţialului periculos şi comportamentului reactiv.

Deşeuri farmaceutice = medicamente nefolosite, care fac parte din gunoiul menajer.

Deşeuri generate de industrie = asimilabile cu deseurile menajere, generate în întreprinderi meşteşugăreşti, magazine, întreprinderi de prestări servicii, spaţii publice şi industrie, în măsura în care pot fi, după tip şi cantitate, salubrizate împreună cu gunoiul menajer.

Deşeuri stradale = deşeu specific căilor de circulaţtie publică, provenit din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţtiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe

solide din atmosferă.

Deşeuri municipale = deşeuri menajere şi alte deşeuri care prin natură sau compoziţie sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţilor.

Gospodărire (management) al deşeurilor = colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor inclusiv supravegherea zonelor de deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora.

Gunoi menajer = deşeuri din gospodării individuale, colectate regulat de către cei care se ocupă de salubrizare sau de un terţ angajat pentru acest lucru - în recipiente speciale, transportate şi predate spre salubrizare.

Preview document

Reciclarea deșeurilor - Pagina 1
Reciclarea deșeurilor - Pagina 2
Reciclarea deșeurilor - Pagina 3
Reciclarea deșeurilor - Pagina 4
Reciclarea deșeurilor - Pagina 5
Reciclarea deșeurilor - Pagina 6
Reciclarea deșeurilor - Pagina 7
Reciclarea deșeurilor - Pagina 8
Reciclarea deșeurilor - Pagina 9
Reciclarea deșeurilor - Pagina 10
Reciclarea deșeurilor - Pagina 11
Reciclarea deșeurilor - Pagina 12
Reciclarea deșeurilor - Pagina 13
Reciclarea deșeurilor - Pagina 14
Reciclarea deșeurilor - Pagina 15
Reciclarea deșeurilor - Pagina 16
Reciclarea deșeurilor - Pagina 17
Reciclarea deșeurilor - Pagina 18
Reciclarea deșeurilor - Pagina 19
Reciclarea deșeurilor - Pagina 20
Reciclarea deșeurilor - Pagina 21
Reciclarea deșeurilor - Pagina 22
Reciclarea deșeurilor - Pagina 23
Reciclarea deșeurilor - Pagina 24
Reciclarea deșeurilor - Pagina 25
Reciclarea deșeurilor - Pagina 26
Reciclarea deșeurilor - Pagina 27
Reciclarea deșeurilor - Pagina 28
Reciclarea deșeurilor - Pagina 29
Reciclarea deșeurilor - Pagina 30
Reciclarea deșeurilor - Pagina 31
Reciclarea deșeurilor - Pagina 32
Reciclarea deșeurilor - Pagina 33
Reciclarea deșeurilor - Pagina 34
Reciclarea deșeurilor - Pagina 35
Reciclarea deșeurilor - Pagina 36
Reciclarea deșeurilor - Pagina 37
Reciclarea deșeurilor - Pagina 38
Reciclarea deșeurilor - Pagina 39
Reciclarea deșeurilor - Pagina 40
Reciclarea deșeurilor - Pagina 41
Reciclarea deșeurilor - Pagina 42
Reciclarea deșeurilor - Pagina 43
Reciclarea deșeurilor - Pagina 44
Reciclarea deșeurilor - Pagina 45
Reciclarea deșeurilor - Pagina 46
Reciclarea deșeurilor - Pagina 47
Reciclarea deșeurilor - Pagina 48
Reciclarea deșeurilor - Pagina 49
Reciclarea deșeurilor - Pagina 50
Reciclarea deșeurilor - Pagina 51
Reciclarea deșeurilor - Pagina 52
Reciclarea deșeurilor - Pagina 53
Reciclarea deșeurilor - Pagina 54
Reciclarea deșeurilor - Pagina 55
Reciclarea deșeurilor - Pagina 56
Reciclarea deșeurilor - Pagina 57
Reciclarea deșeurilor - Pagina 58
Reciclarea deșeurilor - Pagina 59
Reciclarea deșeurilor - Pagina 60
Reciclarea deșeurilor - Pagina 61
Reciclarea deșeurilor - Pagina 62
Reciclarea deșeurilor - Pagina 63
Reciclarea deșeurilor - Pagina 64
Reciclarea deșeurilor - Pagina 65
Reciclarea deșeurilor - Pagina 66
Reciclarea deșeurilor - Pagina 67
Reciclarea deșeurilor - Pagina 68
Reciclarea deșeurilor - Pagina 69
Reciclarea deșeurilor - Pagina 70
Reciclarea deșeurilor - Pagina 71
Reciclarea deșeurilor - Pagina 72
Reciclarea deșeurilor - Pagina 73
Reciclarea deșeurilor - Pagina 74
Reciclarea deșeurilor - Pagina 75
Reciclarea deșeurilor - Pagina 76
Reciclarea deșeurilor - Pagina 77
Reciclarea deșeurilor - Pagina 78
Reciclarea deșeurilor - Pagina 79
Reciclarea deșeurilor - Pagina 80
Reciclarea deșeurilor - Pagina 81
Reciclarea deșeurilor - Pagina 82
Reciclarea deșeurilor - Pagina 83
Reciclarea deșeurilor - Pagina 84
Reciclarea deșeurilor - Pagina 85
Reciclarea deșeurilor - Pagina 86
Reciclarea deșeurilor - Pagina 87
Reciclarea deșeurilor - Pagina 88
Reciclarea deșeurilor - Pagina 89
Reciclarea deșeurilor - Pagina 90
Reciclarea deșeurilor - Pagina 91
Reciclarea deșeurilor - Pagina 92
Reciclarea deșeurilor - Pagina 93
Reciclarea deșeurilor - Pagina 94
Reciclarea deșeurilor - Pagina 95
Reciclarea deșeurilor - Pagina 96
Reciclarea deșeurilor - Pagina 97
Reciclarea deșeurilor - Pagina 98
Reciclarea deșeurilor - Pagina 99
Reciclarea deșeurilor - Pagina 100
Reciclarea deșeurilor - Pagina 101
Reciclarea deșeurilor - Pagina 102
Reciclarea deșeurilor - Pagina 103
Reciclarea deșeurilor - Pagina 104
Reciclarea deșeurilor - Pagina 105
Reciclarea deșeurilor - Pagina 106
Reciclarea deșeurilor - Pagina 107
Reciclarea deșeurilor - Pagina 108
Reciclarea deșeurilor - Pagina 109
Reciclarea deșeurilor - Pagina 110
Reciclarea deșeurilor - Pagina 111
Reciclarea deșeurilor - Pagina 112
Reciclarea deșeurilor - Pagina 113
Reciclarea deșeurilor - Pagina 114
Reciclarea deșeurilor - Pagina 115
Reciclarea deșeurilor - Pagina 116
Reciclarea deșeurilor - Pagina 117
Reciclarea deșeurilor - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Reciclarea Deseurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Compostarea Deșeurilor

1. Introducere 1.1 Scurt istoric Compostarea, ca o practica recunoscuta, dateaza cel putin din timpul Imperiului Roman Timpuriu, de la Pliniu cel...

Reciclarea deșeurilor din industria alimentară

Capitolul 1 RECICLAREA 1.1. Caracteristici generale Reciclarea este folositoare pentru mediu doar daca procesul de reciclare este condus intr-o...

Managementul Deșeurilor

ARGUMENT Deşeul e un material (obiect) care prin el însuşi fără a fi supus unei transformări nu mai poate fi utilizat. Deşeurile pot fi...

Metode si Tehnologie de Gestionare a Deseurilor

Metode de tratare termica Prin procedeele termice din cadrul tratarii deseurilor se numara incinerarea deseurilor, piroliza deseurilor,...

Deșeuri Industriale

1. Deseuri. Generalitati. Figura nr. 1. Tipuri si surse de deseuri 2. Deseuri industriale. Depozite. Din cele 77 milioane tone de deseuri solide...

Impactul Deseurilor asupra Mediului

I. Introducere Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninta planeta noastra, o problema majora o constituie, fara nici o îndoiala,...

Problematica Valorificării Deșeurilor din Ambalaje în Țările Uniunii Europene

AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE 1. Legislatie Legislaţia reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii...

Înființarea unui serviciu public de salubritate și colectare a deșeurilor menajere în micro-regiunea Valea Nirajului

Descrierea proiectului Proiectul vizeaza judetul Mures, regiunea 7 Centru – comunele: Acatari, Gheorghe Doja, Craciunesti, Pasareni, galesti,...

Te-ar putea interesa și

Studii și Cercetari Privind Posibilitățile Utilizării unui Procedeu Performant de Prelucrare

CAPITOLUL 1 STADIUL ACTUAL AL DEPOZITARII SI VALORIFICARII DESEURILOR IN TARA SI STRAINATATE 1.1 Modalitati de depozitare si valorificare a...

Deșeuri

ARGUMENT Deşeurile reprezintă o problemă în continuă creştere, la nivel global, regional, precum şi la nivel local. Abordarea problemei...

Marketing Ecologic - Green Group

GREEN GROUP Istoric Green Group este o firmă care a apărut ca o iniţiativă personală a lui Clement Hung prin anii 1994. El era un furnizor de...

Reciclarea deșeurilor din industria alimentară

Capitolul 1 RECICLAREA 1.1. Caracteristici generale Reciclarea este folositoare pentru mediu doar daca procesul de reciclare este condus intr-o...

Regimul Juridic al Deșeurilor

Regimul juridic national si international al deseurilor are ca obiective principale identificarea si analizarea instrumentelor juridice consacrate...

Managementul Deșeurilor

CAP. I GENERALITATI Initial managementul deseurilor avea drept obiectiv îndepartarea deseurilor si curatirea oraselor. Dezvoltarea economica si...

Depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor și materialelor

Să se proiecteze o instalaţie complexă de valorificare / neutralizare ( cu operaţiuni de reciclare a diferitelor componente, incinerare, compostare...

Reciclarea Deseurilor de Lemn

Reciclarea deseurilor de lemn Abstract: Imaginati-va pamantul filmat din spatiu de-a lungul timpului in asa fel, incat un mileniu se scurge in...

Ai nevoie de altceva?