SSM Sanatatea si Secritatea in Munca

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 178 în total
Cuvinte : 49684
Mărime: 184.44KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Introducere

Securitatea şi sănătatea în muncă (S.S.M.) reprezintă un ansamblu de activităţi de ordin social-economic, organizatoric, tehnic, tehnologic, igienic şi profilactic-curativ având ca scop crearea şi asigurarea celor mai bune condiţii pentru o muncă înalt productivă, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor.

Procese de producţie sau lucrări, care să nu fie însoţite de anumiţi factori de risc profesional, nu există. Sarcina fundamentală a activităţilor de S.S.M. este a reduce la minimum probabilitatea afectării sau îmbolnăvirii lucrătorilor şi concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. Condiţiile reale de muncă sunt caracterizate, de regulă, de prezenţa anumitor factori de risc care prezintă pericol de accidentare sau de îmbolnăvire a lucrătorilor.

Condiţional, factorii (riscurile) de producţie pot fi divizaţi în două grupuri: factori de producţie periculoşi; factori de producţie vătămători (nocivi).

Factor de producţie periculos (F.P.P.) este numit factorul de producţie care, acţionând asupra lucrătorului, în anumite condiţii, provoacă traumă sau înrăutăţirea bruscă a stării de sănătate.

Factor de producţie nociv (F.P.N.) este numit factorul de producţie care, acţionând asupra lucrătorului în anumite condiţii, provoacă îmbolnăvire sau scăderea capacităţii de muncă.

Exemple de F.P.P. pot servi: părţile conducătoare de curent electric ale utilajului neizolate (deschise); nodurile şi piesele maşinilor şi mecanismelor aflate în mişcare; corpurile şi materialele supraîncălzite; posibilitatea căderii de la înălţime a unor obiecte şi detalii sau a lucrătorului; prezenţa recipientelor sub presiune sau cu substanţe dăunătoare etc.

Exemple de F.P.N. pot servi: prezenţa în aerul zonei de muncă a impurităţilor nocive sub formă de gaze, vapori, prafuri; condiţii meteorologice nefavorabile; radiaţii termice; vibraţii; zgomot; iluminare insuficientă; câmpuri electromagnetice; radiaţii ionizate sau de altă natură; lucrul fizic greu şi intensiv; prezenţa microorganismelor sau insectelor dăunătoare etc.

Folosirea mijloacelor de protecţie colectivă şi individuală este cea mai răspândită măsură de prevenire a acţiunii nefavorabile a F.P.P. şi F.P.N. asupra lucrătorilor.

Mijloace de protecţie colectivă sunt mijloacele care asigură protecţia concomitentă a doi şi mai mulţi lucrători.

Mijloace de protecţie individuală sunt mijloacele care asigură protecţia unui singur lucrător (casca, centura de siguranţă, respiratorul, masca de gaze, căştile antizgomot etc.).

Cursul „Securitatea şi sănătatea în muncă” familiarizează viitorii specialişti cu bazele ştiinţifice ale acestei discipline referitor la specialitate. Problemele concrete referitoare la tehnica securităţii, igiena industrială şi profilaxia incendiilor a diferitelor maşini, utilaje, mijloace de transport, procese tehnologice, tipuri de lucrări, clădiri şi instalaţii se studiază în cadrul disciplinelor speciale corespunzătoare.

1. Problemele organizatorico-juridice ale

securităţii şi sănătăţii în muncă (S.S.M.)

1.1. Obiectul şi conţinutul disciplinei Securitatea

şi sănătatea în muncă

Securitatea şi sănătatea în muncă este un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor.

Disciplina Securitatea şi sănătatea în muncă este o disciplină tehnică aplicată, care dezvăluie şi studiază riscurile profesionale (factorii periculoşi şi nocivi) şi elaborează metodele de prevenire sau reducere a acestora cu scopul reducerii la minimum (excluderii, înlăturării) a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a avariilor şi incendiilor.

Disciplina S.S.M. a apărut la intersecţia mai multor ştiinţe (sociale, juridice, economice, medicale, tehnice, general – inginereşti etc.).

Obiectul de studiu al disciplinei „S.S.M.” este sistemul „omul – maşina – obiectul muncii – mediul de producţie”. De aceea, eficacitatea, securitatea şi condiţiile de muncă depind în integritate de faptul cât de desăvârşite, sigure şi nepericuloase sunt elementele acestui sistem şi în ce măsură, din punct de vedere ergonomic, aceste elemente corespund unele altora. Aşadar, în sensul larg al cuvântului, obiectele de studiu ale S.S.M. sunt omul în procesul de muncă (factorii psihofiziologici), interconexiunea omului cu utilajul de producţie (factorii periculoşi), situaţia şi mediul de producţie (factorii nocivi), organizarea muncii şi a activităţii de producţie.

Preview document

SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 1
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 2
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 3
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 4
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 5
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 6
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 7
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 8
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 9
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 10
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 11
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 12
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 13
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 14
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 15
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 16
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 17
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 18
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 19
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 20
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 21
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 22
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 23
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 24
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 25
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 26
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 27
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 28
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 29
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 30
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 31
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 32
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 33
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 34
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 35
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 36
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 37
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 38
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 39
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 40
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 41
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 42
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 43
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 44
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 45
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 46
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 47
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 48
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 49
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 50
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 51
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 52
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 53
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 54
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 55
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 56
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 57
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 58
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 59
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 60
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 61
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 62
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 63
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 64
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 65
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 66
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 67
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 68
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 69
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 70
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 71
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 72
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 73
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 74
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 75
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 76
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 77
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 78
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 79
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 80
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 81
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 82
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 83
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 84
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 85
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 86
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 87
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 88
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 89
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 90
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 91
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 92
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 93
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 94
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 95
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 96
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 97
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 98
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 99
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 100
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 101
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 102
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 103
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 104
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 105
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 106
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 107
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 108
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 109
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 110
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 111
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 112
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 113
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 114
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 115
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 116
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 117
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 118
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 119
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 120
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 121
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 122
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 123
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 124
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 125
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 126
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 127
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 128
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 129
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 130
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 131
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 132
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 133
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 134
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 135
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 136
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 137
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 138
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 139
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 140
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 141
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 142
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 143
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 144
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 145
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 146
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 147
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 148
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 149
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 150
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 151
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 152
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 153
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 154
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 155
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 156
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 157
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 158
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 159
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 160
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 161
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 162
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 163
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 164
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 165
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 166
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 167
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 168
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 169
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 170
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 171
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 172
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 173
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 174
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 175
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 176
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 177
SSM Sanatatea si Secritatea in Munca - Pagina 178

Conținut arhivă zip

  • SSM Sanatatea si Secritatea in Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Tratarea Apelor Uzate de la SC Intfor SA Galati

CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat...

Caractere Ecologice Generale ale Lacului Dracsani

Introducere “Forţele care controleazǎ compoziţia speciilor, diversitatea, dinamica şi stabilitatea unui ecosistem rǎmân unul din cele mai mari...

Agricultura Ecologica si Rolul Ei in Dezvoltarea Rurala in Conceptia Dezvoltarii Durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Statie de Epurare Apa

Introducere Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global...

Implementare statie de epurare a apelor uzate

Apa inseamna viata si tocmai de aceea puritatea apei reprezinta un indicator esential al calitatii si existentei ei pe Pamant. Protectia mediului...

Sănătatea și Securitatea Muncii

Capitolul 1. Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă Statistica accidentelor de muncă arată că, într-un număr covârşitor de mare de...

Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala pentru Electrician

PREMISE TEORETICE 1.1.Relaţia risc – securitate În terminologia de specialitate, securitatea omului în procesul de muncă este considerată ca acea...

Ai nevoie de altceva?